Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, April 16, 2010

SaLuSa, April 16, 2010

Elke ziel krijgt de kans om alle uitstaande karma op te lossen, en omdat jullie in je laatste leven op Aarde zijn leven sommigen van jullie hectische levens. Karma wordt normaal gesproken uitgewerkt wanneer de beste situaties zichzelf presenteren, en komen niet noodzakelijkerwijs voor in het leven meteen na dat leven waarin het opgebouwd werd. Het is een grote factor die je levensplan bepaalt, en vaker wel dan niet is het gerelateerd aan persoonlijke relaties. Elk van jullie begint zijn leven zoekend naar geluk en vervulling, maar vaak volgt dan teleurstelling. Dierbaren, als je in een bepaald aspect van je leven niet geslaagd bent, bedenk dan dat het was gepland en bedoeld om je een les te leren die van waarde voor je was. Uiteindelijk gebeurt niets in je leven dat belangrijk is per ongeluk.

Op ons dimensionaal niveau hebben wij de noodzaak van karma al lang overwonnen, en als wij de foute keuzes maken erkennen wij ze en maken het meteen goed. Voor ons zijn persoonlijke relaties gebaseerd op liefde en respect voor elkaar. Wij erkennen onze Eenheid met alles dat is, en erkennen de goddelijke essentie die al het leven bij zich draagt. Wij zijn voorzichtig met beslissingen die genomen worden en die vele zielen raken, zoals onze betrokkenheid bij jullie toekomst. De uitkomst is niet altijd duidelijk, maar gebaseerd op onze ervaring en gave om de toekomstige mogelijkheden te zien, vertrouwen wij erop dat er niet veel fout kan gaan. Wanneer een geavanceerde beschaving ingrijpt in een beschaving die nog steeds evolueert, is er veel zorgvuldigheid noodzakelijk om te verzekeren dat hun pad van evolutie niet tegengewerkt wordt.

Op Aarde moet je op bijna elk moment beslissingen nemen en je bent geneigd karma op te bouwen. Echter, als je eenmaal het doel van het leven begrijpt en het feit erkent dat je allen Eén bent, zul je het leven met meer begrip benaderen. Het is niet noodzakelijkerwijs gebonden aan religieuze overtuigingen, omdat deze soms het tegenovergestelde effect kunnen hebben door je te isoleren van andere mensen. Maar deze zielen werken hun karma dan ook weer uit door zulke ervaringen en gezien in het grotere plaatje draagt elke ervaring weer bij aan je totale bewustzijn, dat zich opstapelt gedurende al je levens.

Wanneer je uiteindelijk ascendeert kun je er absoluut zeker van zijn dat je geslaagd bent in het overwinnen van dualiteit, en je zult werkelijk gezien worden als een Meester. Je bevind je onder de moedigste zielen die hun spirituele bewustzijn gepolijst hebben doordat ze zelf door elke ervaring heen gegaan zijn. Je kunt je afvragen wat er gebeurt met die negatieve herinneringen, omdat vele ervan je voor het leven getekend hebben. Ben je er alsjeblieft van bewust dat wanneer jouw bewustzijn zich verhoogt, je zulke herinneringen naast je neer zult leggen en je uiteindelijk alleen je triomfen en successen herinnert. Je kunt in wezen de lagere vibraties niet met je meedragen naar de hogere niveaus, dat is de Wet. Wanneer je pijn in je hart en verdriet met je meedraagt, weet dan dat het niet altijd zal voortduren en dat de energieën van liefde en geluk hen zullen vervangen.

Het leven kan wreed en zeer oneerlijk lijken, maar herinner je dan dat je jouw eigen realiteit hebt gecreëerd. Je kunt niet ontsnappen aan de Universele Wet, maar dit is absoluut niet bedoeld als straf. In feite ligt hierachter de grote energie van Liefde en Licht die de levenskracht is van Alles Dat Is. Jouw vooruitgang ligt in jouw eigen handen, maar hoe vaak wij je er ook aan herinneren, de weg die je kiest is er één waarover je zelf beslist hebt. Dat is in overeenstemming met de vrije wil die jullie is toegestaan, zodat je niet beperkt werd in je keuzen. Echter, er wordt niet noodzakelijkerwijs van jullie verwacht precies te weten wat de beste weg is die je kunt nemen, en er zijn altijd hogere Wezens van wijsheid en begrip die je zullen leiden als je erom vraagt. Zelfs nu, hoewel wij volledig bewuste Wezens zijn, consulteren wij hen als wij onzeker zijn over de beste loop der dingen. Houd in gedachten dat wij te maken hebben met de toekomst van planeten en hun beschavingen, net zoals bij jullie. Het is een grote verantwoordelijkheid, en zorgvuldigheid moet betracht worden wanneer beslissingen genomen worden. Op dit moment staan jullie voor de poort naar Ascentie, en zodra de veranderingen ingaan die dit mogelijk moeten maken, moet dit gebeuren met zo min mogelijk overlast als mogelijk is. Het is duidelijk dat in het licht van de veranderingen die staan te gebeuren, wij het zo vlot mogelijk willen laten verlopen. Dat is waarom ons plan vaak opnieuw bekeken wordt. De timing moet goed zijn en wij zullen niet voortgaan voordat er zekerheid is dat het zal slagen.

Wanneer je nadenkt over de bestaande wereldwijde problemen, en de omvang van de veranderingen die eraan komen, weet dan dat het een behoorlijke onderneming is, zelfs voor ons. Echter, wij hebben onbegrensde bronnen en hebben volledig vertrouwen in onze bekwaamheid het plan op te leveren. Wanneer wij jullie eenmaal openlijk kunnen bezoeken, zullen jullie twijfels en frustraties verdwijnen, omdat jullie je snel zullen realiseren dat wij de vertegenwoordigers van de Schepper zijn op een goddelijke missie. Jullie toekomst is verbonden met de totale verrijzing van het Universum, en jullie zijn net zo belangrijk als elk ander onderdeel van het plan.

Jullie deelname in de veranderingen vraagt meer dan alleen jullie toewijding, door het visualiseren van het geluk en plezier dat zij zullen brengen voor al het leven op Aarde. Blijf in het Licht en leef je leven naar je beste kunnen, alsof je reeds geascendeerd bent. Verspreid liefde en harmonie waar en wanneer je maar kunt, en laat het negatieve aan je voorbij gaan. Je kunt het niet bevechten door het te benaderen op hetzelfde vibratieniveau, maar je stijgt er boven uit en omringt het met liefde. Op deze manier zul je bijdragen aan de gehele vibratie van de Aarde, en je zult haar inderdaad helpen de vibratie nog meer te verhogen. Je zult zien dat hoe meer je denkt en reageert in het Licht, hoe gemakkelijker het zal zijn om jouw plaats op het hogere niveau te handhaven.

Bedenk Dierbaren dat je onderdeel bent van het reinigen van de Aarde, en het is jullie verantwoordelijkheid alles te doen wat je kunt om de schade om te keren die al vele jaren aan haar berokkend is. Wij doen natuurlijk ons deel, alhoewel jullie je niet noodzakelijkerwijs bewust zijn wat wij precies doen. Veel van ons werk gebeurt ongezien, en het zal niet openlijk plaatsvinden en bekend bij jullie zijn totdat wij kunnen werken als eenheid met elkaar. Moeder Aarde laat zich nog steeds horen en wacht om haar eigen voorbereidingen voor Ascentie te kunnen voltooien. Het wordt daarom belangrijk dat het haar wordt toegestaan dit proces snel te beëindigen. Er zijn redenen met betrekking tot jullie veiligheid die enige versnelling in de schoonmaakoperatie tegenhouden, welke afgerond moet worden in gereedheid voor Ascentie.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en zegen jullie allemaal en omring jullie met Licht. Moge je hierdoor geraakt worden en je bewustzijn laten ontwaken naar een hoger niveau dan hiervoor. Vele hogere Wezens richten hun Licht ook op de Aarde, en het verhoogt zich met jullie gave het te verankeren.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Puk


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge