Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, April 12, 2010

SaLuSa, April 12, 2010

De zachtmoedigen zullen de Aarde erven en dit zijn natuurlijk degenen onder jullie die hun Liefde en Licht van binnen hebben gevonden. En niet alleen dat, jullie leven ook naar jullie inzicht over wat dat betekent met betrekking tot jullie relaties met andere zielen. Elkaar als Eén beschouwen betekent dat je accepteert dat iedereen afkomstig is van de Ene Bron. Jullie zouden daarom niet meer je hand opheffen tegen je broers en zussen, zonder jezelf te raken. Echt van elkaar houden brengt jullie allemaal bij elkaar en wanneer jullie eenmaal het doel van het leven begrijpen, zien jullie dat er ten koste van elkaar niets te winnen valt. Het probleem gedurende duizenden jaren is geweest dat jullie geleerd was het Zelf op de eerste plaats te zetten in de strijd om te overleven. Het overleven van de fitste en de sterkste is de Wet van de Jungle, en niet van de Mens die de potentie heeft een God te worden. Jullie zijn machtige Wezens met de capaciteit om niveaus van Christusbewustzijn te bereiken.

Wat jullie in de cyclus van dualiteit zijn geweest, is slechts een schaduw van jullie ware Zelf. Maar al hebben jullie veel negativiteit moeten ervaren om jullie Licht te vinden, dankzij de intentie jullie zelf te verheffen, zijn jullie geslaagd in het ontdekken van het ware pad. Jullie hebben je in dit leven met zo’n enorme snelheid ontwikkeld dat jullie nu klaar staan om een grote sprong vooruit te nemen. In plaats van wanhoop en een beetje hoop, hebben jullie ontdekt dat het ware pad de belofte van terugkeer is naar de hogere Lichtniveaus. De Aarde kan zijn aantrekkelijke kanten hebben maar jullie paradijs zal niet in de lagere dimensies worden gevonden. Alles waar jullie ooit van hebben gedroomd, wacht op jullie met de komst van Ascentie en onbewust weten jullie dat dit zo is en drijft dit jullie verder.

Jullie zien nu de laatste daden van degenen wiens ogen nog steeds gesloten zijn en die jullie verheffing zouden verhinderen, als ze daartoe in staat zouden zijn. Zij zijn echter gedoemd te mislukken en bevinden zich al in een staat van verwarring, omdat ze niet langer vast kunnen houden aan hun plan voor totale overheersing van de Mensheid. In feite hebben de Illuminatie geaccepteerd dat ze hun zaak hebben verloren, maar ze koesteren nog steeds gedachten aan het op de een of andere manier herstellen van hun macht. We kunnen jullie garanderen dat ze geen enkele kans hebben dit te doen. Het Licht is nu de controlerende macht, en neemt elke dag in kracht toe. Laat kwesties hun beloop hebben en wanneer dit gebeurt, zal heel duidelijk worden dat de aan jullie gedane beloften worden waargemaakt. De voortekenen beginnen echt al de bestemming van de Mensheid aan te geven en jullie zullen zien dat jullie soevereiniteit wordt hersteld.

Als jullie je ervaring met de dualiteit overdenken, zullen jullie zeker zien dat er een goddelijk plan bestond om jullie ervan te bevrijden. Het was nooit de bedoeling dat het jullie volledig zou overspoelen, al hebben velen van jullie de bodem ervan geraakt om daarna weer omhoog te komen. Al jullie ervaringen hebben een plaats in het massabewustzijn en ieder van jullie zal ervan profiteren omdat het niet nodig is dat ieder alles persoonlijk ervaart. Er zal een tijd komen waarin jullie terugblikken op al jullie levens en het is verstandig je te herinneren dat jullie je ervaringen hebben uitgekozen. Zelfs nu gaan jullie door je laatste ervaringen heen om jullie karma tot een einde te brengen.

Wij, van de Galactische Federatie, beschouwen jullie niet als minderwaardiger Wezens omdat jullie trilling eenvoudigweg lager is dan die van ons. We weten dat de dualiteit jullie keuze was en dat jullie de hogere dimensies verlieten om de uitdagingen aan te gaan je te verheffen en het Licht weer opnieuw te vinden. Wij zien jullie als een reeds geascendeerd Wezen en bewonderen jullie sterke karakter om een dergelijke uitdaging aan te gaan. Wanneer open contact begint, zullen jullie zien dat onze benadering van jullie als gelijken is. We willen dat jullie met ons samenwerken en zullen jullie kennis laten maken met onze technologieën, waarvan we weten dat jullie je snel zullen toepassen. Zelfs nu grenst jullie kennis aan die van ons en dit betekent dat wanneer we eenmaal samen zijn, we geen tijd verloren zullen laten gaan om te beginnen. Er is zoveel in relatief korte tijd te doen, en toch zal alles volgens plan verlopen en tegen het einde van jullie cyclus worden voltooid.

Is het niet vreemd Dierbaren, te bedenken dat zo’n 70 jaar geleden jullie de mogelijkheid niet zouden hebben geaccepteerd dat Wezens zoals wij bestaan? Jullie hadden het idee dat we jullie niet konden bereiken omdat het teveel Licht Jaren zou kosten. Jullie hebben toch in die relatief korte tijd erna over andere dimensies geleerd, en over hoe we ze voor inter-dimensionale reizen kunnen gebruiken. Jullie hebben nu geaccepteerd dat intelligent leven jullie vanaf verafgelegen constellaties kan bereiken. Jullie zijn je inderdaad ook bewust van parallelle Universa en jullie begrip van leven breidt zich zelfs verder uit. Leven is overal overvloedig aanwezig en toch is het meeste voor jullie ogen onzichtbaar omdat het van te hoge trilling is om door jullie te worden opgemerkt. Wanneer jullie echter zijn geascendeerd, opent het hele Universum zich voor jullie en jullie zullen allerlei soorten Wezens ontmoeten, naast degenen die gemakkelijker als menselijk worden herkend.

Op jullie eigen manier hebben jullie voldoende spanning en avonturen op Aarde maar wanneer jullie het recht op Galactische reizen hebben verdiend, zullen die veel meer vervullend zijn. Overdenk wat jullie hebben geleerd van de verschillende rassen op Aarde, met hun culturen en religieuze overtuigingen, en denk er dan aan op Universele schaal en stel je voor hoeveel meer er te onderzoeken en te begrijpen is. Op onze schepen zullen jullie kennis maken met een aantal Wezens die niet menselijk zijn en ook Lid zijn van de Galactische Federatie. Jullie neigen ernaar mensen op hun uiterlijke verschijning te beoordelen terwijl wij de innerlijke ziel zien en weten dat we Eén zijn.

Kijkend naar wat we jullie hebben verteld, zullen jullie begrijpen dat we jullie niet te vroeg met informatie over ons eerste contact kunnen overspoelen. Het feit dat we bestaan zal voor sommige mensen die hun ogen en geest voor zo’n mogelijkheid hebben afgesloten, te veel zijn. We zullen echter op een vriendelijke manier, geleidelijk de waarheid over ons naar buiten brengen en hoe jullie sinds hele lange tijd al met ons zijn verbonden. Vele beschavingen hebben een hand gehad in jullie evolutie en jullie zullen op goed moment over alles meer leren. Denk erover na Dierbaren, waarom hebben alle Wezens in dit Universum een Menselijke vorm; vertelt dit jullie niet dat de hand van God in alle dingen zit?

Ik ben SaLuSa van Sirius en als ik naar de Aarde kijk, zie ik vanuit de rasters er omheen een schitterend Licht opkomen. Het vertelt ons in niet mis te verstane bewoordingen dat het zo krachtig is dat het onmogelijk kan worden teruggedraaid of gestopt in zijn volledige manifestatie. Dat is het schitterendste schouwspel en jullie toekomst in de hogere dimensies is gegarandeerd.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.