Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, March 14, 2012

Mike Quinsey - SaLuSa, March 14, 2012


De oude garde moet zich gewonnen geven door de druk die op hen door jullie wordt toegepast. Ze hadden nooit gedacht dat jullie zo’n macht konden uitoefenen dat zij verhinderd zouden worden hun doelen te bereiken. Vanwege de stijgende bewustzijnsniveaus, die voortdurend nieuwe hoogten bereiken, kunnen zij geen beroep meer doen op de energieën die ze nodig hebben om succesvol te zijn. Hun geheimen werken niet meer en bij elke stap worden ze geconfronteerd met het aanvechten van hun gezag. Zij zien dat hun bases zijn vernietigd en ook hun wapentuig of het is verplaatst om het uitvoeren van hun plannen te voorkomen. Ze verkeren in verwarring maar weigeren nog steeds te begrijpen of te accepteren dat hun dagen voorbij zijn. Maar bij elke stap die ze zetten zullen wij hen confronteren om ervoor te zorgen dat ze worden verhinderd een groot incident te veroorzaken. Wij weten alles over hun operaties onder valse vlag en zij zullen zich moeten verantwoorden voor hun verraderlijke pogingen een nieuwe Wereldoorlog uit te lokken. We stellen opnieuw dat oorlog niet wordt toegestaan en hebben de Illuminatie gevraagd een einde te maken aan alle pogingen om er een te creëren. Het Nieuwe Tijdperk komt op dit moment tot leven en de ontwikkeling ervan zal door geen enkele invloed van buitenaf worden uitgesteld of tegengehouden.

Jullie hebben daarom Dierbaren, geen enkele reden om angstig te worden als je iets hoort over plannen die oponthoud veroorzaken en die kun je ook maar het beste negeren want wij, de Galactische Federatie, zijn degenen die de leiding hebben. Noch jullie, noch wijzelf hebben deze hele weg afgelegd om voor de gek te worden gehouden of te worden teleurgesteld en zoals we vaak hebben verkondigd is de overwinning van ons. Het oprollen van de oude garde is begonnen en zij zullen ergens worden geplaatst waar zij zich niet meer met jullie evolutie kunnen bemoeien. De Wetten van het Universum zijn volkomen duidelijk en onherroepelijk en zowel het duister als het Licht moeten er gehoor aan geven. De wet die aanzienlijk is toegepast is de Wet van Aantrekkingskracht, al hebben jullie voor een groot deel van jullie levens de implicaties van jullie daden niet begrepen. Het duister begreep het wel en maakte gebruik van jullie onwetendheid door zichzelf ten koste van jullie macht te geven. Maar doordat jullie het Licht in je opnamen, trokken jullie nog meer Licht naar de Aarde aan en zijn de rollen in jullie voordeel omgedraaid.

Het is een feit dat het Licht uiteindelijk altijd de strijd met het duister wint, zelfs als het tijdelijk winst boekt. Maar is er een grotere prijs dan jullie Ascentie, en jullie hebben een lange weg afgelegd om dit op te eisen. Jullie schreeuwden het soms uit naar God in de overtuiging dat jullie aan je lot waren overgelaten, terwijl jullie in feite je eigen afscheiding creëerden. Jullie gaven God de schuld van dood en destructie, maar het was de Mens die uit was op oorlog vanuit hebzucht en verlangen naar het bezit van zijn buren. Het heeft lang geduurd om in te zien hoe zinloos het allemaal is geweest, en de waarheid is dat er geen winnaars zijn maar alleen verliezers. Volkomen terecht vragen jullie ten slotte om oorlog te beëindigen en die oproep is door God beantwoord. Het is nu door God verordend dat er een einde wordt gemaakt aan oorlog en het is aan ons ervoor te zorgen dat dit gebeurt.

Die ongrijpbare vrede waar jullie duizenden jaren lang naar hebben gezocht, krijgen jullie binnenkort en alle vormen van agressie zullen worden ontzegd aan degenen die het Goddelijk Decreet negeren. De zielen die nog steeds dit soort gedachten koesteren, zullen merken dat hun trilling zodanig is dat ze zich niet in de hogere trillingen mogen begeven van de geascendeerden. Er is daar geen plaats voor iets anders dan het Licht en de Liefde die in de hogere dimensies bestaan. Als jullie de intentie hebben om te ascenderen, zorg er dan voor dat jullie de bagage hebben opgeruimd die jullie met je mee hebben meegebracht. Elk woord, iedere handeling of daad van een lagere trilling zal misplaatst voelen, dus jullie zouden ze geleidelijk uit je gebruikelijke omgang met anderen moeten kunnen verwijderen. Wees naar anderen zoals je zelf behandeld wenst te worden, en jullie zullen vrede en harmonie om je heen creëren.

Zoals jullie merken versnelt de tijd zich sneller dan ooit; een week lijkt slechts een paar dagen, en elke week is met zo’n groot potentieel gevuld waardoor jullie levens zullen veranderen. De media wordt nog steeds beknot en weinig van wat er echt gebeurt, bereikt jullie ogen of oren. Toch werken we met succes aan een open, vrije Pers en wanneer de beperkingen worden opgeheven, zullen jullie worden overspoeld met berichten over dagelijkse gebeurtenissen. Wanneer het voor ons veilig is bij jullie te verschijnen, zullen er regelmatig televisieprogramma’s plaatsvinden waardoor wij een platform krijgen om over onze plannen en jullie toekomst te vertellen. Het allerbelangrijkste is angsten van mensen tot bedaren te krijgen, te bewijzen dat we in vrede komen en dat wij jullie toekomstige zelf zijn. Alles is voor jullie verheffing en voordeel gepland en welke veranderingen er ook plaatsvinden, jullie zullen degenen zijn die veel meer te winnen hebben dan jullie waarschijnlijk verliezen.

Als jullie samen met Moeder Aarde gaan ascenderen, moet er een totale reiniging plaatsvinden en dat geldt voor het land, de zeeën en de atmosfeer die sterk zijn vervuild. Het heeft al gedeeltelijk plaatsgevonden door onze aanwezigheid en het gebruik van onze superieure technologieën. Hoofdzaak is voor ons altijd geweest een balans op Aarde te handhaven en we hebben dat zelfs in die mate gedaan dat we voorkomen hebben dat ze te ver uit haar as kantelde. Aardbevingen zijn volkomen natuurlijk maar we hebben de invloed ervan verminderd wanneer deze een grote bedreiging vormde voor de mensheid. Ze horen bij de manier waarop Moeder Aarde haar eigen reiniging uitvoert en zijn wezenlijk noodzakelijk als zij naar haar oorspronkelijke staat terugkeert.

Vroeg of laat krijgt iedereen de waarheid onder ogen over jullie verblijf op Aarde. Wat jullie is verteld, staat in schril contrast met de waarheid en vaak werd het verdraaid om de zaak te dienen van degenen die over jullie heersten. Toch zijn jullie vrij geboren en hebben jullie het recht jezelf tot uitdrukking te brengen als Spiritueel Wezen met een fysieke ervaring. Die mate van vrijheid krijgen jullie heel binnenkort, en jullie zullen de moeilijke tijden in de dualiteit vergeten, al blijven de geleerde lessen je bij. Jullie zullen gaan waarderen wat voor enorme ervaring jullie hebben opgedaan en hoezeer het jullie evolutie heeft bevorderd. Dat is inderdaad waarvoor jullie naar de Aarde kwamen en het is een prachtige verhelderende tijd geweest waar jullie uiteindelijk totaal geen spijt van zullen hebben.

Ik ben SaLuSa van Sirius en we zijn zo blij dat jullie het bewijs gaan krijgen van wat jullie zoeken en wat bewijst dat de oude garde zich terugtrekt. Er is geen plaats om te verbergen of aan gerechtigheid te ontsnappen, dus jullie hoeven je geen zorgen te maken over hun lot. Zoals voor iedere ziel geldt die op Aarde heeft rondgelopen, zijn jullie allemaal gebonden aan Universele Wetten, en niemand staat er boven. De Wetten bestraffen echter niet maar geven in plaats daarvan de mogelijkheid je fouten goed te maken. Alles wordt uitgevoerd terwijl jullie door de energie van Onvoorwaardelijke Liefde worden omgeven, zodat jullie zouden moeten weten hoezeer God van jullie houdt.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: CharlotteShare |SaLuSa wordt ook gechanneld door Laura Tyco. Vertalingen van haar channelings worden gepubliceerd door onze zuster-site Despertando.Me.