Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, March 16, 2012

Mike Quinsey - SaLuSa, March 16, 2012


Jullie hebben in het Engels een grappig spreekwoord, de laars zit aan de andere voet, ofwel de bakens zijn verzet. Dat is hoe het Licht nu dicteert wat er gebeurt, al zal de oude garde haar pogingen om controle uit te oefenen over de dingen nooit opgeven. Zij zullen binnenkort gedwongen worden aan onze eisen toe te geven en aangezien ze nu ook geen mogelijkheden meer hebben om te ontsnappen, is er werkelijk geen alternatief voor ze. Het betekent dat we samen met onze bondgenoten onverwijld door kunnen gaan met onze plannen. Elk project loopt en dat zal leiden tot een plotselinge rijkdom aan informatie voor jullie. Gebeurtenissen zijn zodanig dat de feiten niet langer verborgen kunnen blijven en dat gaat gepaard met het ontstaan van een explosie aan mensen die vertellen wat zij weten. Het kan wat betreft het Vaticaan langer duren omdat het eigen is aan een geheim genootschap dat het zijn duistere geheimen goed heeft verstopt. Niets zal echter al te lang verborgen blijven want jullie hebben het recht de waarheid te kennen en de mate waarin jullie zijn misleid.

In de tussentijd zullen jullie op ons moeten vertrouwen voor de waarheid, of op andere bronnen van informatie die op jullie Internet te vinden zijn. Dat is relatief vrij van inmenging, al zal de oude garde zich op klokkenluiders richten die bereid zijn veel te onthullen over wat heeft plaatsgevonden of wat nu gebeurt en voor jullie een bedreiging vormt. Wij hebben een overzicht van dit alles omdat wij vanuit onze plaats in het luchtruim kunnen monitoren wat er in elk deel van de wereld gaande is. Wij bewaken degenen van het Licht die met name beschermd worden vanwege hun belang voor iedereen op Aarde en zij hebben een belangrijke rol te vervullen bij de totstandkoming van de geplande veranderingen. Wij zijn de onzichtbare krachten die om het even waar werkzaam zijn en overal waar het duister waarschijnlijk aanwezig is. Veel van hen weten nu welke rol wij vervullen en worden met tegenzin gedwongen te accepteren dat zij vooruitgang niet kunnen tegenhouden. Zij kunnen evenmin de grote schoonmaak stoppen die gaande is en ook inhoudt dat hun bases inoperabel worden gemaakt en hun nucleaire wapens onwerkzaam en onbruikbaar.

Wees ervan overtuigd dat zodra wij voor jullie uitzendingen kunnen verzorgen, wij dit ook zullen doen omdat iedereen onze intentie naar jullie dient te kennen. Het is ook belangrijk dat jullie weten dat terwijl wij oorlogsobjecten moeten verwijderen, dit niet tot verlies van levens leidt en of het nu vliegtuigen zijn of schepen op volle zee, de bemanning en ander personeel wordt van de planeet opgeheven. Op een passend tijdstip zullen zij terugkeren maar niet in de hoedanigheid van oorlogsmacht maar als vredesmacht. Dat betekent dat zij opnieuw gegroepeerd kunnen worden in banen zonder gevechtstaak. Het illustreert onze hoogstaande bedoelingen aan jullie over te brengen dat wij Ambassadeurs van het Licht zijn en dat wij boodschappen van vrede en eenwording brengen. Het is tijd om als een grote familie bijeen te komen, hetgeen we in de ogen van God werkelijk zijn. Degenen die hun vooroordelen ten opzichte van elkaar op basis van kleur of geloof niet kunnen opgeven, zullen niet deelnemen aan het Ascentieproces. Tot het moment dat iedereen accepteert dat jullie Allen Een zijn en dienovereenkomstig leven, zal er geen totale Ascentie plaatsvinden. Jullie zullen gekend worden door jullie keuze of daden en het zal exact blootleggen waar jullie je op het Pad van Evolutie bevinden.

Laat ons opnieuw bevestigen dat jullie geen bestaansniveau kunnen bereiken dat boven jullie trillingsniveau ligt. Het kan goed zijn dat jullie familieleden hebben of vrienden waar je van houdt en waarvan je wenst dat zij jou op je pad naar Ascentie vergezellen. Maar als het aankomt op hun spirituele evolutie hoeven ze niet per se klaar te zijn voor zo’n vooruitgang en jullie moeten hen hun eigen weg laten gaan. Aangezien alles zich in het Nu bevindt en er in de hogere dimensies geen tijd bestaat zoals jullie die ervaren, is er alle kans dat jullie je met hen kunnen verbinden. Liefde is een hele krachtige band die niet kan worden verbroken en deze zal jullie opnieuw bij elkaar brengen. Laat ons een ander belangrijk punt naar voren brengen dat moet worden begrepen als jullie vooruit willen komen. Jullie kunnen niet verwachten dat dit gebeurt als jullie weigeren gevoelens van haat naar een andere ziel los te laten. Door jullie manier van denken hebben jullie misschien een goede reden om je zo te voelen maar het zal je voortdurend belemmeren. Wees bereid grootmoedig te zijn en ‘vergeef’ degenen waarvan jij gelooft dat ze naar jou toe fout zijn geweest. Dat is de grootste daad die jullie zouden kunnen verrichten om te bewijzen dat jullie je hebben ontwikkeld en het helpt de andere betrokken ziel ook aanzienlijk. Denk erover na Dierbaren en sluit vrede met elkaar voor het te laat is.

Als jullie eenmaal je blik op Ascentie hebben gericht, doe dan je best om je weg te effenen zodat het een pad van louter Licht en Liefde is. Het is veel gemakkelijker dan jullie misschien denken, het heeft alleen een beetje aandacht en volharding nodig. Als jullie je vergissen, probeer het dan de volgende keer beter te doen en jullie zullen vrijwel zeker daarin slagen. Jullie zullen je werkelijk los maken van de oude trillingen en zij zullen niet langer grip op je hebben. Onthoud ook dat jullie langs het hele traject worden geholpen, geïnspireerd en aangespoord om altijd verder te gaan naar het Licht. Als jullie dit doen, zal jullie ego minder invloed hebben op wat je doet, al is het door jullie geprogrammeerd loyaal aan het zelf te zijn. Dat betekent vaak dat jullie jezelf in situaties plaatsen waar het beste advies zou zijn om eerst na te denken en dan pas te handelen. Het geven van jezelf aan anderen zal laten zien dat jullie de Eenheid Van Al Dat Is begrijpen.

Jullie hebben heel veel dingen aan je hoofd als deze cyclus tot een einde komt, en het is dankzij jullie dat veel ervan te maken heeft met andere mensen. Maar laat Dierbaren, wat tijd over voor je eigen behoeften en negeer je eigen verplichtingen niet met betrekking tot jouw eigen levensplan. Veel zielen zullen instinctief een gevoel hebben over waarom ze hier zijn en het is belangrijk omdat jullie je lessen te leren hebben om een einde te maken aan jullie tijd in de dualiteit. Het vinden van een balans is heel belangrijk en dan kun je verder zonder het gevoel te hebben onder druk te staan, wetende dat je zowel je eigen behoeften als die van anderen vervult. Jullie zullen het snel weten wanneer je die balans gevonden hebt, want het leven krijgt een nieuwe betekenis en stroomt dan veel soepeler.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik word heel erg aangemoedigd door de vooruitgang die onze bondgenoten hebben gemaakt. We hebben vrienden op zeer hoge posities die bereid zijn hun bevoegdheid te gebruiken om ons tegen de oude garde te assisteren die, zoals we al eerder zeiden, als geduchte macht zo goed als ten einde zijn. Ze dachten onoverwinnelijk te zijn maar hebben op harde wijze geleerd dat ze eigenlijk geen partij zijn voor de Lichtmachten. We hebben ze, zou je kunnen zeggen, gevraagd rustig te vertrekken maar jammer genoeg vinden ze het net als verwende kinderen niet leuk om te doen wat hen wordt gezegd. Heb geen vrees, wij zijn meer dan gewaagd aan ze, en zij zullen uit de circulatie worden gehaald en ergens worden geplaatst waar zij zich niet met jullie kunnen bemoeien. We adviseren jullie met liefde in je hart door te gaan met je dagelijkse activiteiten, en meer zouden we niet van jullie kunnen vragen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: CharlotteShare |SaLuSa wordt ook gechanneld door Laura Tyco. Vertalingen van haar channelings worden gepubliceerd door onze zuster-site Despertando.Me.

Galactic Channelings

Create Your Badge