Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, January 12, 2011

SaLuSa, January 12, 2011

Jullie bereiken een prachtige ommekeer in jullie leven, na het toppunt van duisternis te hebben behaald. De weg terug naar het Licht is een pijnlijk pad geweest waarin jullie succesvol uitdaging na uitdaging zijn aangegaan, en jullie je bekwaamheid en intentie hebben bewezen, gefixeerd te kunnen blijven op jullie doel te ascenderen. Ergens van binnenuit hebben jullie de kracht vergaard boven de lagere trillingen uit te stijgen. Jullie staan nu stevig op een nieuw pad dat voltooiing belooft binnen de cyclus van dualiteit. Dat is waar jullie duizenden jaren aan hebben gewerkt, zelfs als het de afgelopen tijd alleen kenbaar werd door de ingevingen van jullie onderbewuste herinneringen. Het is altijd de bedoeling geweest jullie te bevrijden van de lagere vibraties, die jullie in de weg stonden. Jullie komt alle lof toe om zoveel obstakels te hebben overwonnen, en nu languit als bakens van Licht in de duisternis te staan.

Er is geen reden om terug te vallen, al staat er een beproevende tijd voor de deur. Er komen hoogte- en dieptepunten die bij jullie emotionele reacties veroorzaken, maar blijf kalm als het om de laatste strijd gaat tussen het duister en het Licht. Het Licht handhaaft op subtiele wijze de balans zodat het de lagere energieën blijft omvormen. In de maalstroom die tot stand komt, zal het Licht als een verdedigingslinie werken zodat de duisteren geen stap vooruit komen. Het zorgt ervoor dat ze uit elkaar blijven vallen, en er komen kansen voor onze bondgenoten om aan te dringen op disclosure. De druk wordt vanuit allerlei kanten opgevoerd om hiermee van start te gaan, en wanneer dit gebeurt, zal het tot meer gebeurtenissen leiden die blootleggen wat er heeft plaatsgevonden. Aardig wat landen zijn bereid veel nieuwe innovaties in te voeren, en dat is opnieuw een gebied dat tot nu toe door de duisteren werd gemanipuleerd. Er is zoveel te onthullen en in veel gevallen is het in jullie voordeel.

Het vrijgeven van verschillende energiebesparende apparaten moet er komen, en met name degene die jullie afhankelijkheid van olie wegnemen. De petrochemische industrie heeft jullie leven onder zware financiële druk geplaatst, terwijl ze veel schade aan Moeder Aarde toebracht door de eruit voortvloeiende vervuiling. Dit moet stoppen en er liggen plannen klaar om een einde te maken aan dergelijke verouderde middelen om energie te produceren, terwijl het altijd vrij beschikbaar is geweest. Het is ironisch dat terwijl jullie met de kosten van op olie gebaseerde producten worden opgezadeld, er geheime militaire bases zijn die in het bezit zijn van alle voordelen van nieuwe technologieën. Het was nooit de bedoeling dat ze uitsluitend voor de vooruitgang van militaire macht zouden worden aangewend. Jullie zijn allen Een, en jullie zouden werkelijk alles moeten delen wat de kwaliteit van leven verbetert, terwijl jullie doelbewust in een tijdslot werden vergrendeld om de ambities van de Illuminatie te voeden. Dierbaren, het tijdstip waarop jullie de jullie opgelegde beperkingen achter je hadden moeten laten, is allang gepasseerd. Jullie beginnen het te beseffen en jullie roep om verandering begint binnenkort vruchten af te werpen.

Wij van de Galactische Federatie zullen behulpzaam zijn om een einde te maken aan het ervaren van gebrek en de ontkenning van jullie rechten. Bepaalde vertegenwoordigers van ons zijn al in kennis gesteld en worden beschermd om te garanderen dat de waarheid jullie niet veel langer wordt onthouden. Het zal allemaal openlijk gebeuren, al zullen we indien noodzakelijk onze superieure technologieën gebruiken om ons een voorsprong te geven. We zullen onze bondgenoten zodanig van macht voorzien dat geen van de op hun weg geplaatste belemmeringen het uiteindelijk gezochte resultaat kan beïnvloeden. Het kost tijd en we handelen voorzichtig opdat van niemand zijn vrije wil wordt geschonden. Als we dat wel zouden doen, zou het zich tegen ons keren en dat willen we niet laten gebeuren. Met de Broederschap van Licht aan onze en jullie zijde zullen we profiteren van gezond spiritueel advies dat tot een glorieuze overwinning voor de Mensheid zal leiden. Jullie verdienen niet minder, al hebben jullie tot nu toe weinig besef van hoe magnifiek het zal zijn. Jullie zijn zielen van Licht die door alles wat de duisteren tegen jullie konden gebruiken zijn vernederd en bekritiseerd, maar jullie hebben nog steeds je waardigheid en soevereiniteit behouden. Het is alleen maar passend dat jullie gaan genieten van een welverdiende en goed bevochten overwinning.

Blijf te allen tijde binnen je Licht, en laat je door geen enkele rondwarende desinformatie tot andere gedachten brengen, die probeert jullie van je beoogde doel Ascentie af te halen. Het creëren van verwarring is een veel gebruikte tactiek om jullie af te leiden, terwijl als jullie voldoende verlicht zijn er doorheen kijken. Toets alles aan de voorwaarde dat wat van het Licht is, ten gunste van iedereen moet zijn. Het creëert geen angst en voedt jullie ego niet dat slechts op zijn eigen voordeel uit is. In werkelijkheid staat alles wat jullie nodig hadden tot jullie beschikking, zij het dat het jullie werd onthouden om jullie onafhankelijkheid te verhinderen. Dat zal in de loop der maanden totaal veranderen, en jullie tijd zal met aangenamere bezigheden worden gevuld als jullie in projecten participeren die jullie naar de toekomst lanceren. Wij worden uiteindelijk Een, en met Ascentie zal dat worden bereikt.

Net als jullie wachten wij op een doorbraak die ons toestaat vollediger in jullie leven te komen. Het maakt allemaal deel uit van het Goddelijk Plan dat zorgvuldig de toekomst heeft uitgestippeld. Eigenlijk zijn jullie vrijwel allemaal bewust geweest van ons bestaan door veel vorige levens, en in sommige gevallen was er ook volledig contact. Dat is de reden waarom we niet als de bedreiging worden gezien, waar de duisteren jullie graag in wilden laten geloven. In feite waren zij het die met de meer negatieve Ruimte Wezens omgingen, en hen geheime bases op de Aarde lieten bouwen. In verband met de vrije wil mogen wij ons daar niet mee bemoeien, omdat het binnen de Wet van Aantrekkingskracht valt. Jullie hebben hier recentelijk echt veel over geleerd, en zodoende kunnen jullie dit gebruiken om licht tot jezelf aan te trekken voor jullie vooruitgang en bescherming. Het Universum is gebouwd op de Wetten die het op zijn plaats houden, en het zal dienovereenkomstig binnenkort veranderen als alles ascendeert. Het is ondanks de schijnbare tegenslagen die jullie soms ervaren een geordend Universum, want ze komen voort uit onevenwichtigheden die worden veroorzaakt wanneer alles faalt zich in absolute harmonie te bewegen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben blij dat onze gezamenlijke inspanningen eindelijk de activiteiten van de duisteren hebben gekortwiekt. Ze hebben het nog niet opgegeven maar hun geloof in hun onoverwinnelijkheid is ernstig ondermijnd. Zij krijgen de kans niet hun macht terug te winnen, en als ze uit elkaar vallen zal hun zwakte onze bondgenoten van de noodzakelijke mogelijkheden voorzien om hen te ontmaskeren. We moeten de weg vrij maken voor open contact, en klaar zijn om elke vorm van vergelding te voorkomen. We willen een vreedzaam einde aan hun heerschappij, en dat is waar wij aan werken. Wij zegenen jullie allemaal met het Licht van ons Wezen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge