Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, August 13, 2010

SaLuSa, August 13, 2010

Wij verwijzen vaak naar Ascentie, omdat dat het meest belangrijke onderwerp is waarover jullie een beslissing moeten nemen. Wij hebben aangegeven dat als jullie eenmaal beslissen om te ascenderen, jullie er een weg naartoe creëren. Wat wij willen benadrukken is dat er vele wegen naartoe leiden, dus jullie hoeven je niet ongerust te maken als anderen een ander pad dan dat van jou volgen. Jullie zullen ontdekken dat zij allemaal leiden naar een moment in tijd waarop er grote veranderingen plaatsvinden met betrekking tot Moeder Aarde. Waar je daarna heen gaat hangt af van het feit of jouw vibraties zodanig zijn dat je opgetild kunt worden. Als zij niet op zo’n niveau zijn, dan zal het duidelijk zijn dat je doorgaat zoals voorheen. Dat betekent dat je niet klaar was voor Ascentie, en dan zullen de hogere vibraties je inderdaad niet passen en ervoor zorgen dat je je ongemakkelijk voelt. Gelukkig kun je niet anders dan doorgaan naar een niveau totdat je er klaar voor bent, dat is de Universele Wet.

Sommige mensen hebben zo’n rigide manier van denken, dat ondanks het feit dat zij grote waarheden om zich heen zien, zij het zeer moeilijk vinden om door te gaan. Zij zijn sterk gebonden aan hun overtuigingen en zullen onder diegenen zijn die hun ervaring in de bestaande dimensie zullen continueren. Angst maakt hier onderdeel van uit en zij kunnen niet overzien dat zij in een staat van ontkenning verkeren, toch hebben zij altijd persoonlijk twijfels met betrekking tot hun overtuigingen. Wat wij doen voor alle zielen, is hen waarheid tonen en het aan hun over te laten hoe zij daarmee omgaan. Wanneer jullie het ware pad gevonden hebben, is er geen conflict van binnen omdat je je vredig voelt met alle leven. Jullie inzicht maakt het ook mogelijk alle zielen te accepteren, omdat jullie hen zien als een even belangrijk onderdeel van het geheel. Jullie zijn één machtige groepsziel, en alle dragen bij tot het massabewustzijn. Als gevolg van de inspanningen van de Lichtwerkers, is het zich voortdurend aan het uitbreiden en het helpt om anderen uit de duisternis te halen die hen overspoelt.

Niveaus van bewustzijn hebben een punt bereikt waarop verdere verheffing in een nog sneller tempo zal voortgaan. Bijna elke maand zijn er configuraties van enig soort die dat teweeg brengen. Het is extreem goed nieuws want als jullie je bewustzijn hoger kunnen voeren, zal dat helpen het nieuwe paradigma te manifesteren. Je kunt geen vacuüm hebben, en het nieuwe wacht erop haar plaats in te nemen meteen nadat het oude verwijderd is. Het Goddelijke Plan voor jullie bevrijding van dualiteit is een vaststaand feit, en alles staat gereed voor het eerste moment waarop de omstandigheden het mogelijk maken verder te gaan. Onze bondgenoten boeken gestage vooruitgang, en hebben een sterk front gevormd tegen alle pogingen om te verhinderen dat de ultieme veranderingen door kunnen gaan. Het is niet de vraag òf zij de behoefte van de mensen kunnen vervullen, zij MOETEN. Ook moet de reiniging plaatsvinden zodat de Aarde hersteld kan worden, en dit zijn allemaal stapstenen op het pad naar Ascentie.

Wij van de Galactische Federatie hebben lang geleden geleerd onze wens de zaken te overhaasten te bedwingen, omdat wij gedreven worden door onze sterke liefde voor andere zielen die lijden. Wij zouden heel graag nu op Aarde verschijnen, en alle acties willen beëindigen die niet bijdragen tot jullie welzijn. Echter, zoals jullie inmiddels weten, gehoorzamen wij aan de hogere principes van de Universele Wet die ons dit verhinderd. Wat prachtig is om te zien is jullie eigen reactie, nu meer van jullie een grotere staat van bewustzijn bereiken. Jullie gebruiken jullie energieën en nemen zelf actie, en geloof ons, dit heeft een positief effect.

Er is zo veel bekend over ons en andere Ruimtewezens in het algemeen. Het onderwerp wordt steeds vaker openlijk besproken, en er wordt niet langer een stempel gedrukt op hen die geloven in ons bestaan. Het bewijs van ons bestaan is niet langer een zaak van speculatie, en alleen de meest sceptische onder jullie kunnen het ontkennen. Dit stelt ons in staat om vrijmoediger te zijn in onze aanwezigheid om jullie heen, in jullie luchten maar ook op jullie Aarde. Er is zo veel over ons bekend dat het bijna een formaliteit zal zijn als Disclosure aangekondigd wordt. Echter, wat dat zal doen is de verborgen waarheid naar boven laten komen over onze langdurige relatie met jullie. Jullie zullen ook kennis nemen van onze vele operaties namens jullie om het de Duisteren te beletten Moeder Aarde te vernietigen. Na de vernietiging van Maldek in jullie Zonnestelsel, heeft God verordend dat een dergelijke handeling nooit meer zou worden toegestaan, en wij zijn belast met de zorg hierop toe te zien. Indien toegestaan, zou zo een handeling jullie ernstig hebben teruggezet in jullie evolutie, en er zou een inmenging in andere beschavingen zijn geweest. Dat kon niet worden toegestaan, omdat deze specifieke cyclus vele tijdperken geleden gepland werd om te eindigen met Ascentie.

Nu staan jullie te midden van chaos, dat is een duidelijk teken dat het oude afbreekt. Voor sommigen is dit een extra pijnlijke ervaring, maar begrijp dat jullie allemaal zijn waar je hoort te zijn voor de eindtijden. De nachtmerrie is echt, maar jullie hebben de macht om dit te veranderen via de macht van de gedachten. Jullie creëren de weg waarop de laatste dagen uitgespeeld zullen worden, en dat kan zowel plezierig en opwindend zijn als angstig en depressief, dat hangt ervan af hoe jullie het bezien. Lichtwerkers weten dat het het beste is om te allen tijde kalm en gecentreerd te blijven, en om de angst niet binnen te laten. Al het leven is oneindig, en wat er ook gebeurd, er zal voor jullie gezorgd worden door Wezens met een hoge vibratie, die de macht hebben om jullie Liefde en Licht te brengen. Wij rekenen onszelf ook onder hen, en onze acties zijn niet van dien aard dat zij jullie zullen schaden. Zelfs wanneer wij te maken hebben met de Duisteren, doen wij dat uit een positie van liefde voor alle zielen. Op welke niveaus zij zich ook bevinden, hun Licht kan niet gedoofd worden, en wij zegenen hen vanwege hun onderdeel in het grote experiment waaraan jullie allemaal met toestemming deelnemen. Wij zijn hier niet om iemand te veroordelen, en wij weten dat elke ziel ooit volledig terug zal keren naar het Licht.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en hoop dat jullie gefocust kunnen blijven op de prachtige toekomst die jullie uit de dualiteit zal halen. In de hogere dimensies verkeren zal als een droom zijn vergeleken met wat jullie nu ervaren. Er is absoluut geen vergelijk en dat is waarom woorden hier niet toereikend zijn. Om in die energie te zijn die alles omhullend is en zo vredig en gelukzalig is jullie recht, en jullie zijn al veel te lang teruggehouden door diegenen die de gave zichzelf lief te hebben, laat staan anderen, hebben verloren. Zij zijn de zielen die afgescheiden zijn geraakt van God, zij hebben hun medeleven en liefde voor alle andere zielen verloren. Het zijn het Licht en de Liefde die hen uiteindelijk zullen optillen, en op hun manier hebben zij dit meer nodig dan diegenen die zich al bewust zijn geworden van hun Godzelf.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Puk


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.