Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, August 16, 2010

SaLuSa, August 16, 2010

Denk eraan dat jullie werkelijkheid als een illusie wordt aangeduid, omdat jullie hem zelf hebben gecreëerd. Jullie hadden net zoals dat in andere beschavingen is gebeurd, een piek aan spirituele vooruitgang kunnen bereiken wat tot een ander pad voor de Mensheid zou hebben geleid. Na de val van Atlantis konden jullie de brokstukken oprapen, hetgeen de reden is waarom in veel gebieden een bestaan als holbewoner alles was wat jullie ervoeren. Natuurlijk ontstonden hier en daar zeer spirituele gemeenschappen zoals de Essenen, maar er bestond teveel oppositie tegen hen om lange tijd te kunnen blijven bestaan. De negatieve energie werd stevig in de Aarde vastgezet en jullie hebben geworsteld om deze te overwinnen. Als gevolg daarvan laat jullie geschiedenis zien dat het leven een reeks aan ervaringen is geweest die voortkwamen uit een gebrek aan spirituele leiding.

Wat er echter in meer recente tijden is gebeurd, is dat er een goddelijk plan is geformuleerd om meer Licht naar de Aarde te brengen. Het is een langzaam proces geweest omdat er veel factoren bij waren betrokken. Jullie moesten de mogelijkheid krijgen je bewustzijn in een zodanig tempo te vergroten dat het stapsgewijs kon worden geassimileerd zonder dat het overheersend werd. Het is gebleken een zeer succesvol plan te zijn geweest, getuige de grote stappen vooruit die jullie de afgelopen eeuw hebben gezet. Zoals jullie zullen begrijpen, gaan jullie je bestemming, om te ascenderen, volbrengen omdat de cyclus van dualiteit in jullie dimensie tot een einde komt. Het had anders kunnen aflopen, ware het niet dat de grote instroom van hogere energieën jullie heeft opgetild. Met onze opdracht om jullie te beschermen en op het pad naar Ascentie te helpen, hebben wij ook degenen onder jullie ondersteund die dit met jullie vrije wil als hun volgende evolutionaire stap vooruit hebben gekozen. Als jullie in plaats daarvan dieper in de donkere sferen waren afgedaald, hadden we niet tussenbeide kunnen komen zonder ons met jullie vrije wil te bemoeien.

Jullie kunnen dus zien dat jullie zelf over jullie toekomst hebben beslist, en al lijkt Ascentie een prachtige gelegenheid om de dualiteit te verlaten, er bestaan nog steeds veel zielen die niet op een dergelijke grote stap vooruit zijn voorbereid. Hun levens zullen blijven als voorheen in de 3e dimensie, en zij zullen geen enkele vooruitgang verliezen in hun bewustzijnsniveau door dit te doen. Het gaat altijd door, en die zielen die alle gevoel kwijt zijn voor hun ware zelf, zullen uiteindelijk hun weg terug naar huis vinden, naar het Licht. Dat is een belofte die aan jullie is gedaan toen jullie als hogere zielen de uitdaging aannamen de cyclus van dualiteit te betreden. Horen jullie mensen niet vaak zeggen dat er iets beters moet bestaan dan jullie ervaren? Al hebben jullie het gecreëerd, het was nooit bedoeld een permanente situatie te blijven en jullie naderen nu de laatste dagen ervan.

De Galactische Federatie heeft veel lidbeschavingen waar sommige van jullie oorspronkelijk vandaan komen, en zeer waarschijnlijk kiezen jullie ervoor ernaar terug te keren. Altijd zijn er moedige zielen geweest die incarneerden om Licht in jullie leven te brengen, en soms verkeerden zij in een gevaarlijke situatie. De duistere Wezens hebben altijd geprobeerd jullie af te houden van het leren van de waarheid, en hebben vele Verlichte Wezens ter dood gebracht, inclusief Jezus. Louter hun aanwezigheid laat echter altijd een energie achter die anderen kan blijven beïnvloeden. Ondanks eeuwen van vervolging zijn de volgelingen van een pad van Licht erin geslaagd hun boodschappen na te laten, en het heeft bijgedragen aan de uitbreiding van jullie bewustzijn. Wanneer we op jullie neerzien, begrijpen we volledig waar jullie doorheen gaan en weten we dat jullie de kracht hebben de laatste pogingen van de duistere Wezens, om jullie van je pad te halen, te weerstaan.

Jullie taak om je te verheffen wordt naar onze mening veel gemakkelijker gemaakt door nu naar de hoogste expressie van jezelf te leven. Door dit te doen, kun je in je centrum gaan zitten en je focussen op de toekomst, waarmee je verhindert dat afleidingen je aandacht van je doel afnemen. Dat lukt niet gemakkelijk omdat jullie lange tijd geconditioneerd zijn geweest om op bepaalde manieren te handelen en te accepteren wat je werd verteld. Jullie worden ook voortdurend door de media en andere bronnen gebombardeerd te geloven dat jullie ondergeschikt zijn aan de dictaten van de duistere Wezens. We herinneren jullie eraan dat jullie soevereine Wezens zijn en rechten hebben die jullie zijn ontzegd, en dat die aan jullie in de niet zo verre toekomst worden teruggegeven. In feite hebben jullie het recht gerespecteerd te worden en geëerd vanwege jullie vertrouwen en liefde voor God. Sommige zielen hebben God van binnen misschien nog niet gevonden, maar allemaal hebben ze die goddelijke vonk die opnieuw kan ontbranden.

Jullie zitten in de laatste stuiptrekkingen van de dominantie door de duistere Wezens en hun macht en autoriteit neemt snel af. Het kan niet goed standhouden omdat het Licht onthult wat er is gebeurd, en de lagere energieën omvormt. Alles verloopt goed, ondanks de calamiteiten die zich op dit moment in een aantal landen voordoen. Met jullie oprechte reacties en medeleven zullen de gevolgen ervan langzaam worden behandeld. Dit komt met het besef van de Eenheid van alle Leven, en hoe afhankelijk jullie van elkaar zijn. Als we zien wat er gebeurt, kunnen we jullie vertellen dat er werkelijk niets te vrezen is. Jullie zijn voorbestemd alle problemen heel snel op te lossen en natuurlijk zullen wij een grote hand hebben in het helpen van jullie. Kijk naar de heldere kant en jullie zullen alles doen wat er van je kan worden gevraagd.

Sommige zullen zeggen dat het voor ons makkelijk is en dat klopt natuurlijk, maar dat komt omdat wij al lang de noodzaak om de lagere energieën te ervaren die in jullie dimensie zitten, achter ons hebben gelaten. Dat beïnvloedt echter niet onze liefde en zorg voor jullie allemaal. Het is ons een groot genoegen en plezier te helpen waar we kunnen, zij het dat we ervoor gekozen hebben ons aan Universele Wetten te houden. De duistere Wezens kennen een dergelijke naleving ervan niet, maar zijn er toch aan gebonden en zij zullen voor hun daden verantwoording moeten afleggen. Zij zijn naïef en geloven dat ze wegkomen met hun gruwelijke activiteiten, maar de registers van ieders levens bestaan in de hogere dimensies. Dat moet omdat jullie anders niet in staat zouden zijn op jullie levens terug te blikken, als jullie in de hogere dimensies terugkeren. Jullie zullen opmerken dat “jullie” het zijn , die we zeiden terug te blikken op ieder leven, want er is niemand anders die dit doet. Het is aan jullie te beslissen hoe het elk erna volgend leven zal beïnvloeden, al zijn jullie Gidsen en Engelachtige Wezens bij jullie om je te adviseren als je dat wilt. Omdat jullie van buiten naar binnen kijken, kunnen jullie niet-oordelend zijn met betrekking tot jezelf en anderen. Iedere ziel zal hetzelfde doen en soms besluiten jullie opnieuw samen te komen met degenen waarmee jullie eerder je leven hebben gedeeld.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik verlaat jullie met mijn zegeningen van liefde, en wensen voor een succesvol pad naar Ascentie.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.