Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, August 11, 2010

SaLuSa, August 11, 2010

Meer van jullie openen hun paranormale centra en jullie beginnen toekomstige gebeurtenissen te voelen of te ervaren. Dit is heel normaal als je bewustzijn toeneemt en het is goed mogelijk dat jullie een blik in de toekomst werpen voorbij de directe periode die tot Ascentie leidt. Dit gebeurt om dezelfde reden dat tijdreizen mogelijk is, namelijk omdat alles in het Nu bestaat. Terwijl het dient als bevestiging van wat jullie is gegeven, kan het ook verwarrend zijn omdat je het per definitie niet in een tijdsbestek kan plaatsen. Naarmate de tijd verstrijkt zullen deze ervaringen in frequentie toenemen, samen met de ontwikkeling van buitenzintuiglijke waarnemingen en telepathische vermogens. Het maakt allemaal deel uit van jullie terugkeer tot een hoger dimensionaal Wezen, en om die reden zullen jullie zonder moeite deze ontwikkelingen kunnen hanteren.

Is jullie niet bij tal van gelegenheden verteld dat jullie een veel groter Wezen zijn dan jullie geloven? Jullie zijn je hier niet bewust van geweest omdat jullie gewoonweg duizenden jaren geleden naar de lagere dimensies zijn afgedaald, waar jullie volledige krachten zich niet konden manifesteren. Ook is er een tijd geweest waarin er met jullie DNA is geknoeid, zodat jullie eigenlijk tot een onder-menselijk Wezen werden gereduceerd. Jullie hebben de weg terug beklommen tot de huidige niveaus en spoedig zullen jullie een grote sprong vooruit maken waarmee jullie je verloren vaardigheden terug kunnen eisen. Het zal door jullie volledige transformatie tot Galactische Wezens worden bekroond en dat is niet zo ver weg. Onderbewust weten jullie dat dit waar is en het zal in het geheel niet vreemd lijken uiteindelijk een Wezen te worden met een bovenbewustzijn.

Het is het unieke karakter van Ascentie dat jullie van de mogelijkheid voorziet je zo snel te verheffen. Het zal enige tijd duren voordat een nieuwe gelegenheid van een dergelijk belang zich aan jullie voordoet. Vandaar dat er zowel op als buiten de Aarde Lichtwerkers verblijven die hier zijn om iedere ziel de kans te geven te ascenderen. Kennis zal deuren voor jullie openen maar vooruitgang is verbonden met de ontwikkeling van jullie bewustzijn. Dat gebeurt door een erkenning dat jullie allen Eén zijn, en door in staat te zijn elke andere ziel te behandelen zoals jezelf behandeld zou willen worden. Je hoeft dus niet tot een bepaalde groep te behoren, al houden mensen ervan bij elkaar te komen wanneer ze een bepaalde affiniteit met elkaar hebben. Alles wat jullie hoeven te doen komt van binnenuit, en het is vaak heel eenvoudig en hoeft niet gecompliceerd te zijn. Houd van iedereen als van jezelf en als jullie die uitdaging aankunnen, hebben jullie je voeten stevig op het pad naar Ascentie geplaatst. Het zal een pad zijn dat betekent dat jullie je manieren moeten veranderen die jarenlang onderdeel zijn geweest van het oude denkpatroon. Het betekent uitbreken uit de vorm die jullie ouders en aanverwanten in jullie hebben geplaatst, en de nieuwe jij worden.

Jullie taken worden vergemakkelijkt door de voortdurende hulp die jullie krijgen, die grotendeels ongezien is. De Lichtwerkers voeren hun belangrijke werk op Aarde uit en het helpt jullie bewustzijn voor andere mogelijkheden te openen. Zodra jullie je intentie bekend maken het pad naar Ascentie te willen nemen, zullen jullie zien dat jullie ervaringen je naar mensen en informatie brengen die jullie in de juiste richting leiden. We zouden eraan willen toevoegen dat als jullie je tot boodschappen aangetrokken voelen zoals die van ons, jullie dan al zonder twijfel op het pad zitten naar vrijheid en een groter bewustzijn. Verder wordt jullie verzekerd dat jullie je doel om te ascenderen bereiken, en jullie zullen al je bewustzijnsniveau hebben verhoogd.

Op lange termijn draait het leven om het verhogen van jullie bewustzijnsniveaus en ieder leven dat jullie hebben wordt met dat in gedachten gepland. Met deze kennis kunnen jullie misschien de antwoorden vinden op de vele uitdagingen die zich aan jullie voordeden waarbij jullie je afvroegen waarom. Veel zal met jullie vorige levens samenhangen waarbij kansen misschien zijn gemist en nu terugkeren om je een nieuwe kans te geven succesvol te zijn. Wanneer je naar je ervaringen in dit leven terugkijkt zie je misschien datgene wat als ongewenst werd beschouwd als een gebeurtenis die jou ertoe bracht iets in je leven te veranderen. Dat kan blijken een keerpunt te zijn geweest voor je welzijn, en zo worden jullie vaak op jullie correcte pad gezet. We zeggen dat in de context van iemand die van het pad is afgeweken dat hij voor een incarnatie heeft verkozen. Er wordt zoveel meer aandacht besteed aan ieders individuele levensplan dan jullie misschien beseffen en degenen die de taak hebben jullie dat vast te laten houden, vergezellen jullie tijdens je hele leven. We verwijzen naar jullie Gidsen en naar ieder hoger Wezen wiens aanwezigheid jullie misschien hebben ingeroepen.

Er zullen altijd mensen zijn die ontkennen dat er Geestelijke Wezens bij hen zijn maar zij zijn er, ongeacht wat ze geloven. Wat zij niet zullen doen, is zich bemoeien met jullie vrije wil en zij zullen hun wil niet aan jullie opleggen. Als jullie bijvoorbeeld gepland hebben je leven tot op hoge leeftijd uit te zingen, zullen zij waar mogelijk voorkomen dat je door een ongeluk je leven verkort. In plaats van te sterven tijdens een ongeval zal je leven bijvoorbeeld worden gespaard, en soms zullen de omstandigheden van je overleving als wonderbaarlijk worden beschouwd. Jullie Engelbewaarders kunnen doen wat jullie als vrijwel onmogelijk beschouwen en vele levens zijn door hen gered. Zij zijn niet gebonden aan lineaire tijd en kunnen er terug of vooruit in gaan om jullie ervaring te veranderen.

Jullie levens zijn verre van wat jullie gewoon of eenvoudig noemen, want het doet er niet toe of het bedoeld is vol actie te zitten of niet, jullie hebben allemaal sleutelmomenten die zeer belangrijk zijn voor jullie. We weten dat jullie veel “toevalligheden” kunnen opsommen waardoor twee mensen bij elkaar werden gebracht, die elkaar moesten ontmoeten omdat het onderdeel uitmaakte van hun levensplan. De aandacht die jullie nu wordt gegeven is meer constant omdat iemand die aan het ontwaken is alle hulp nodig heeft om zich te blijven verheffen. Heb vertrouwen, ongeacht jullie omstandigheden, en weet dat niets wat jullie nu ervaren te lang zal duren. Een schitterende toekomst staat jullie te wachten en wij, van de Galactische Federatie, zijn hier slechts een deel van een grote verzameling Wezens, om jullie succes te garanderen. Wanneer we eenmaal op een open manier kunnen beginnen, zullen jullie spoedig zien dat drukkende kwesties heel snel worden opgelost. Er is zoveel te doen om misstanden te herstellen die gedurende een zeer lange periode hebben plaatsgevonden.

Ik ben SaLuSa van Sirius en het zien van de voortdurende respons op het Licht dat zich over de Aarde verspreidt, verwarmt onze harten. Bewustzijnsniveaus gaan voortdurend omhoog en niets weerhoudt hen zelfs hogere niveaus te bereiken. Dit is schitterend, met het oog op de druk die jullie om je heen ervaren. Toch houden jullie je vast aan je taak door je aandacht te behouden op de positieve veranderingen die uit de huidige chaos tevoorschijn gaan komen. De tijd versnelt zich meer dan ooit, en onze aanwezigheid wordt duidelijker omdat we jullie ondersteunen in jullie werk voor het Licht. Doe een beroep op ons als je hulp nodig hebt.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.