Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, May 12, 2010

SaLuSa, May 12, 2010

Zeggen jullie niet dat het donkerste uur net voor zonsopkomst komt, en voor jullie is dat een periode van vele jaren geweest waarin jullie verder de lagere vibraties in werden geduwd. De nieuwe dag is echter aangebroken, waardoor jullie jezelf geplaatst zien tussen zowel het ervaren van het oude als de opkomende veranderingen. Deze zullen stevig de fundering leggen voor een nieuwe beschaving die vanuit de derde dimensie wordt gevormd. Een dergelijke periode ontstaat bij alle zich ontwikkelende beschavingen, wanneer ze het oude systeem ontgroeien. Het gaat van start wanneer een redelijk percentage van jullie wakker is geworden en het pad naar de Lichtsferen zoekt. Waar jullie sterk naar verlangen en je op richten, komt naar jullie toe en in deze specifieke tijd wordt dit ondersteund door de kracht van Hogere Wezens. Geloof ons, want de mogelijkheid staat open voor iedereen en het is volledig een keuze uit vrije wil. We bevestigen daarom weer opnieuw dat jullie rekening moeten houden met het pad dat anderen kiezen, wanneer dat van jullie verschilt.

Veranderingen veroorzaken onvermijdelijk ongemak en zelfs ontberingen, maar alles bij elkaar genomen zullen jullie er van profiteren als nooit tevoren. Alles wat jullie letterlijk ooit hadden kunnen wensen, zal van jullie zijn. Dit is niet van toepassing op het vergaren van materieel gewin, al zullen jullie alles hebben wat nodig is voor een gelukkig en harmonieus bestaan. Het betreft jullie spirituele inzicht en het vermogen om liefde en balans te creëren, waar jullie ook heen gaan en wie je ook ontmoet. Leven in harmonie met alle (vormen van) leven is een hoog niveau van bewustzijn en laat zien dat jullie een staat van Onvoorwaardelijke Liefde hebben bereikt. Dat Dierbaren, is jullie doel en jullie zullen er komen en opgaan in jullie Hoger Zelf.

Te midden van zoveel onrust kon het jullie worden vergeven dat jullie je bescherming lieten vallen en naar de lagere vibraties werden getrokken. Maak je geen zorgen, op voorwaarde dat je jezelf in de hand hebt niet te ver te gaan, en het is zeker een goed teken wanneer je terugkeert voordat er teveel schade is aangericht. Het zijn normaal gesproken jullie emoties die met jullie op de loop gaan en als daarbij jullie ego op de voorgrond treedt, kunnen dat moeilijke situaties zijn om onder controle te houden. Een dergelijke ervaring kan een les zijn die wordt geleerd en kan op lange termijn van belang zijn, dus laat het je niet naar beneden trekken. Vergeving van het Zelf is zo belangrijk voor jullie vooruitgang en door dit te doen zullen jullie merken dat het gemakkelijker is om anderen te vergeven. Een dergelijk vermogen is een kenmerk van een ziel die ver is gevorderd op het pad van evolutie.

We zijn blij dat jullie tastbare tekenen van veranderingen kunnen zien die toegejuicht gaan worden. Na jaren van verwachtingen met betrekking tot overvloed en jullie bevrijding uit de jullie opgelegde controle, ligt vrijheid om de hoek. De Grondwet is nog steeds de belangrijkste pijler van een vrije samenleving en zal in de Verenigde Staten worden hersteld. Het staat model voor andere landen want allemaal zullen ze naar een nieuw begrip toe groeien over hoe een samenleving het beste kan worden gestructureerd om werkelijk de behoeften van de mensen te weerspiegelen. Het klinkt misschien als een Utopie maar het is jullie bestemming een periode van veranderingen te beginnen die tot de vervulling leidt van het goddelijke plan voor de gehele Mensheid.

De oproep aan ons om te komen neemt elke dag in kracht toe omdat de bedreigingen van jullie milieu grote problemen opleveren voor jullie toekomst. De Mens moet soms echter uit eerste hand de resultaten ervaren van zijn hebzucht en het negeren ervan, voordat hij wakker wordt voor de omvang van de schade die hij veroorzaakt. Dit is exact waar het leven in de dualiteit om draait en de ervaringen helpen jullie verder te gaan naar een nieuw niveau van inzicht over de Eenheid van al het leven en haar onderlinge afhankelijkheid. Jullie hebben het fysieke leven keer op keer betreden en nu hebben jullie, dankzij jullie inspanningen, het einde van de weg bereikt. Alles gaat snel veranderen, het brengt jullie naar de hogere dimensies en Ascentie is jullie pad.

Jullie hoeven niet langer teveel energie aan jullie dagelijkse activiteiten te besteden, leef in plaats daarvan voor de gouden toekomst die op jullie wacht. Hoe meer mensen jullie visualisatie hebben over wat het voor jullie betekent, des te sneller jullie het in jullie leven laten komen. Laat de oude manieren rustig vertrekken en weet dat alles wat benodigd is om jullie te verheffen, zich in een proces van wording bevindt. Het is een enorme gezamenlijke inspanning die door onze bondgenoten wordt ondersteund, en in feite vervullen zij hele belangrijke rollen op dit moment. Zij hebben de basis gelegd voor onze komst en dit werpt al zijn vruchten af. Zoals jullie kunnen zien, als je om je heen kijkt, zijn er wereldwijd veranderingen gaande en die leiders die gefaald hebben hun volk te dienen, worden verwijderd. Deze tussentijdse maatregelen helpen ons en maken verreikende regeringswisselingen heel veel gemakkelijker. Het doel is diegenen wettelijk te verwijderen die niet in overeenstemming met hun afgelegde eden hebben gediend om ze te vervangen voor zielen waarvan we weten dat ze eerlijk en spiritueel gemotiveerd zijn.

Met de samenwerking die is verzekerd met nieuwe mensen aan jullie roer, kunnen we snel de vele dringende kwesties behandelen die jullie stabiliteit verder bedreigen. Heb geen angst Dierbaren, al kampen jullie met serieuze problemen en vernietigen ze jullie milieu, wij kunnen de schade herstellen en alle verontreiniging opruimen die het heeft veroorzaakt. Veel hiervan kan vanuit onze vloot worden bereikt zonder de noodzaak op het oppervlak van jullie Aarde te hoeven landen. Het is het soort werk dat we in de loop der jaren bij vele aangelegenheden voor jullie hebben uitgevoerd. Het was met name van belang wanneer gevaarlijke straling alle levensvormen bedreigde en we verwijzen hier naar nucleaire apparaten. De Mens heeft een roekeloos karakter met betrekking tot de ontwikkeling van wapentuig en test deze uit op de nietsvermoedende bevolking en militair personeel. Dit zal compleet worden beëindigd omdat er in de nabije toekomst geen plaats is voor welk type wapen dan ook.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik oordeel niet over jullie oorlogszuchtige acties maar vertel jullie dat een vreedzame beschaving geen behoefte heeft om gebruik te maken van massavernietigingswapens. Problemen worden opgelost door onderhandelingen, of door middel van overleg met Hogere Wezens. Wanneer jullie een kwestie op de juiste manier benaderen, is er bijna altijd een respons mogelijk die het oplost, zonder iemand te kwetsen of iemand ten opzichte van een ander te bevoordelen. Eigen-belang wordt terzijde geschoven zodat een eerlijke en prettige oplossing wordt bereikt. De Mens neigt ernaar zichzelf op de eerste plaats te zetten zonder te beseffen dat hier karmische consequenties uit voortkomen, en dit geldt zowel voor landen als individuen. Maar jullie bewustzijnsniveaus zijn met het ontwaken van dien aard geworden dat jullie vrede beginnen te zoeken in plaats van confrontatie. Liefde en Licht trekt jullie nader aan tot elkaar, en brengt ons ook dichter bij jullie.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.