Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, May 14, 2010

SaLuSa, May 14, 2010

Uiteindelijk zal de tijd op niemand wachten, want bepaalde doelen moeten bereikt worden om jullie voor te bereiden op Ascentie. De reiniging van de Aarde is essentieel en noodzakelijk om de karmische verantwoordelijkheden die jullie hebben met Moeder Aarde te vereffenen, en wij willen niet echt teveel zaken samenpersen in de laatste paar maanden die ons nog resten tot het einde van 2012. Wij kunnen dat wel, maar wij willen dat jullie een belangrijke rol spelen in deze eindtijden. Wanneer jullie je macht terugnemen, zouden jullie energieën gericht moeten zijn op het oprichten van een nieuwe gemeenschap, die wordt geregeerd met Wetgevingen die zowel rechtvaardig als eerlijk worden toegepast. Er bestaat al veel dat niet in overeenstemming met dit streven is, en het is onze invloed en onze eisen die dat kunnen veranderen. Verhef je stem Dierbaren en jullie stemmen zullen worden gehoord, en er zullen gunstige veranderingen komen.

Wij willen jullie dolgraag door de laatste dagen van dualiteit zien zeilen, en al een behoorlijk lange tijd hebben jullie de begeleiding gekregen zodat je dat ook kunt doen. Als je moeilijkheden ervaart, specifiek wanneer het andere mensen betreft, houd dan alsjeblieft in gedachten dat in de overgebleven tijd grote karmische beloften worden uitgewerkt. Deze vinden plaats met jullie toestemming en medewerking, en ook die van iedereen die geraakt wordt door wat er gebeurd. Met een beter inzicht en begrip van wat dit betekent, zou je voorbereid moeten zijn op de uitkomst en dan zou je het in de door jou te nemen stappen mee moeten kunnen nemen. Als je vindt dat je als slachtoffer aangemerkt wordt, herinner je dan dat je toestemde om die rol op je te nemen. Zie het als een kans om jezelf te uiten als een ziel die het oude systeem achter zich laat, waarin de schuld meestal wordt verdeeld. De lessen zouden voor iedereen duidelijk moeten zijn, en iedereen is hierbij gelijkwaardig betrokken. Wanneer je jouw rol hebt gespeeld en het toneelstuk over is, laat dan het laatste gordijn neerdalen.

Dit leven is een belangrijk punt voor je, om te bepalen of je wel of niet voldoende vooruitgang hebt geboekt om de grote sprong voorwaarts te maken die jou wordt aangeboden. Intentie is de eerste stap, en van daaruit zou je jouw eigen pad moeten kunnen vinden. Jouw leven zal van spoor veranderen naar een spoor dat je naar het Licht draagt, en je zult jezelf openstellen voor je ware Zelf. Ieder van jullie kan zich verheffen, maar je zult je moeten richten op wat je wilt, en hoe je het ziet openbaren. Om het simpel te zeggen, blijf altijd binnen jouw Licht en laat jezelf meevoeren door de gebeurtenissen. Hopelijk zul je meerijden op de top van de golf, en alles aan de kant vegen dat niet langer jouw doel dient. Verander als je moet, als je het tot een goed einde wilt brengen en een stevig pad wilt vestigen naar Ascentie.

Het heeft lang geduurd om dit punt in jullie evolutie te bereiken, dus neem het met beide handen aan. Zo’n kans zal niet meer voorbij komen tot het einde van de volgende zonnecyclus, en die komt pas over 26.000 jaar. Het is waar dat elk individu kan ascenderen op elk moment wanneer zij bepaalde hoge vibratieniveaus bereikt. Echter, aan het einde van een cyclus wordt er altijd een gelegenheid voor de massa gecreëerd. Zoals nu, wordt dit bereikt door het verhogen van de vibraties zodat elke ziel wordt geholpen zich te verheffen. Verlies nooit het feit uit het oog dat het een voorrecht is dat je op de Aarde bent in zo’n bijzondere tijd. Als je de vreugde en absolute vrede zou kunnen ervaren van onze dimensie, zou je niet aarzelen en jouw kans nu grijpen. Sommige zielen hebben natuurlijk vooraf gepland om te proeven van het inkomende Licht, maar voelen zich er nog niet klaar voor om verder te gaan.

Zowel jullie als de Aarde leven niet op jullie natuurlijke vibratieniveau. Jullie zijn veel meer dan je denkt, jullie zijn Wezens van Licht die tijdelijk hun vibratie verlaagd hebben voor de ervaring van dualiteit. Je kunt heerlijke en prachtige ervaringen hebben in de 3e dimensie, maar wat als dit jullie natuurlijke staat van zijn zou kunnen zijn. Als je de waarheid zou kennen, zou je dan echt de kans afslaan om naar de gelukzalige rijken te gaan waar alleen Liefde en Licht bestaan? Ik betwijfel het. Toch willen velen nog overtuigd worden, en zoveel mogelijk bewijs zal aan hen worden aangeleverd. Het blijft echter jullie keuze, hoe je er ook naar kijkt.

Ondertussen wachten wij af, wetende dat ingrijpende veranderingen in het verschiet liggen. Eindelijk versnellen de zaken zich en wij zien de komende gebeurtenissen zich snel ontvouwen. Het zal op bepaalde manieren zowel opwindend als schokkend zijn wanneer de waarheid wordt onthuld, en jullie je realiseren hoe gemanipuleerd en gecontroleerd jullie waren. En dat is niet het enige. Er zijn zoveel misdaden begaan tegen de Mensheid, dat jullie geschiedenis grotendeels zal moeten worden herschreven. Het zal waarschijnlijk de schaal van misleiding en moedwillige plannen zijn om jullie tegen elkaar op te zetten, die jullie zal schokken. Vele oorlogen zijn moedwillig veroorzaakt en situaties zijn gecreëerd om de bevolking aan te tasten, en om jullie te weerhouden van het vergaren van kennis die jullie bevrijd zou hebben van de controle door de Illuminati. De zogenoemde Derde Wereld is op een laag welzijnsniveau gehouden en hen werden geen echte kansen toegestaan om van onderwijs te profiteren. Ook zijn hun natuurlijke bronnen bewerkt door andere landen, zonder dat zij de daarvoor verschuldigde compensatie kregen.

Het is het gevoel van afscheiding in plaats van Eenheid dat jullie missen, en totdat jullie werkelijk leven als elkaars hoeder zullen jullie niet voorwaarts gaan. Echter, dat gezegd hebbende, diegenen die spiritueel bewust zijn kunnen om die reden niet worden tegengehouden. Het is omdat deze situatie bestaat dat er een scheiding van wegen moet plaatsvinden, om iedere ziel toe te staan hun gekozen pad te volgen. God is niet bezorgd over hoe je jouw ervaring kiest, omdat je totale vrijheid hebt gekregen om te doen wat je wilt. Leven is oneindig, en je krijgt alle tijd die je nodig hebt om terug te keren naar het Licht. Geen twee wegen zijn gelijk, en dat is de schoonheid van de ervaringen die jullie met je mee voorwaarts zullen dragen. Hoe veel grootser zullen jullie allemaal zijn wanneer je je verheft naar zulke hoge niveaus, die je samen kunt delen. Er is zeker geen noodzaak voor elke ziel om alles zelf te ervaren, en door het delen van de ervaringen zul je zelfs nog sneller naar de hogere dimensies gaan als je een Wezen van Licht wordt.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en evenals mijn metgezellen ben ik door de lagere dimensies gegaan, daarom kan ik nu beoordelen waar jullie op dit moment doorheen gaan. Het brengt onze liefde voor jullie naar boven, want jullie zijn uitzonderlijk moedige zielen die kozen voor dualiteit. Dat jullie voorbereid waren op het lijden en het verliezen van jullie werkelijke identiteit door dit te doen, is een teken van hoe spiritueel volwassen jullie werkelijk zijn en van jullie liefde voor God. Jullie weten dat het niet uitmaakt wat er gebeurt, jullie zullen altijd terugkeren naar de Bron van Alles Dat Is.

Dank je SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Puk


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.