Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, May 10, 2010

SaLuSa, May 10, 2010

Jullie weten dat open contact met jullie onvermijdelijk is en slechts wordt tegengehouden totdat er een officiële aankondiging komt die ons toestaat naar jullie toe te komen. Doordat zaken op Aarde nieuwe hoogtes bereiken op het gebied van verstoringen en ernstiger kritieke situaties aangeven dan voorheen, horen we jullie ons verzoeken sneller te komen om onmiddellijk hulp te verlenen. We staan voortdurend klaar maar vragen jullie door te gaan met het richten van jullie gedachten en gebeden op bevrijding uit de maalstroom die jullie bedreigt. Hoe meer jullie de intentionele energie laten toenemen dat we zouden moeten komen, des te krachtiger dit behulpzaam is bij het creëren van de omstandigheden die tot een dergelijke actie leiden. Het is gebonden aan de Wet van Aantrekkingskracht en zowel individueel als collectief krijgen jullie waar jullie je op richten. Jullie zien plotseling zoveel ineens gebeuren en de waarheid komt overal om jullie heen tevoorschijn, en er is een besef van wat erachter zit. Wat eens verborgen was, wordt onthuld en zolang als jullie desinformatie kunnen onderscheiden, zullen jullie een helderder beeld krijgen van de richting van de Mensheid. Niets zal ooit weer helemaal hetzelfde zijn en het is niet in jullie belang terug te keren tot het oude paradigma.

Bij Goddelijk Decreet zijn jullie aanwezig om getuige te zijn van de eindtijden en maken jullie allemaal deel uit van het Ascentieproces. Wanneer jullie de gevolgen voor jullie persoonlijk beginnen te begrijpen, zal heel duidelijk worden dat jullie je al te midden van onherroepelijke veranderingen bevinden. Jullie oude werkelijkheid heeft jullie goed gediend door jullie te laten zien wat er gebeurt wanneer jullie creaties niet geheel op de manifestatie van Licht zijn gebaseerd. Gedurende duizenden jaren hebben jullie de lagere vibraties aangetrokken en in plaats van een paradijs op Aarde te bouwen, lieten jullie de duistere Wezens de controle overnemen. Dit zou, ongeacht de mate van succes in hun poging jullie tot slaaf te maken, nooit helemaal lukken en uiteindelijk was hun plan gedoemd te mislukken. Wat jullie nu zien is de werkelijk ondergang van hun kliek en met het verstrijken van iedere dag, storten ze verder in de afgrond die ze voor zichzelf hebben gecreëerd.

Maar dankzij alles waar jullie doorheen zijn gegaan en de vele levens die jullie op Aarde hebben doorgebracht, hebben jullie de gelegenheid gehad je veel sneller te ontwikkelen dan anders het geval zou zijn geweest. Er bestaan geen ervaringen zonder dat er voor elke betrokken ziel een aantal lessen aan zijn verbonden en dat nemen jullie met je mee naar de hogere dimensies. Herinneringen aan ontberingen, pijn en verdriet zullen spoedig vervagen en hebben geen plaats in jullie toekomst. Vergeet en vergeef die ervaringen die nog pijn doen en concentreer je op de meest schitterende realiteit die op dit moment voor jullie wordt gevormd om verder te gaan naar Ascentie. Vrede, geluk en rust zijn de natuurlijke omstandigheden die in de hogere dimensies, die jullie gaan betreden, worden gecreëerd. We weten dat sommige van jullie bezorgd zijn over de bestemming van familie en vrienden maar besteed niet te veel tijd aan proberen het te begrijpen. Al hun levensplannen hebben de vraag met betrekking tot hun toekomst al behandeld, en als het de bedoeling is dat jullie bij elkaar blijven, zal dat gebeuren. Geef ruimte aan een vrije wil om te bepalen hoe zielen hun toekomst uitstippelen en wees dankbaar voor elk contact dat je hebt gehad met de mensen waar je van houdt. Het is een band die nooit zal worden verbroken en jullie relaties kunnen altijd blijven bestaan.

Voor het einde van de cyclus zal iedereen duidelijk weten wat de gelegenheid Ascentie te bieden heeft. Wanneer sommige zielen besluiten er nog niet klaar voor te zijn, zullen zij de Aarde verlaten om hun ervaringen elders voort te zetten. Vrije wil is een prachtig hulpmiddel dat jullie toestaat te kiezen hoe snel jullie je ontwikkelen en om indien gewenst, lessen opnieuw te herhalen. Oefen daarom geen druk uit Dierbaren, en dwing een andere ziel niet jouw pad te volgen. Iedereen zal uiteindelijk hetzelfde doel bereiken en met betrekking tot tijd is er geen enkele consequentie. Wanneer jullie ascenderen, zullen jullie je verplaatsen naar een tijdloze dimensie waar verleden, heden en toekomst één zijn. En wanneer jullie je voorbereiden op Ascentie zullen jullie ervaren dat jullie minder afhankelijk zijn van de geaccepteerde manier van tijdbepaling, en het zal van minder belang voor je zijn. Dat is hoe het verandert en jullie zullen ervaren dat jullie meer in het Nu leven.

Hoe meer jullie met de stroom mee kunnen gaan, des te gemakkelijker zal het zijn je aan te passen aan de veranderingen. Sta ervoor open en wanneer jullie begrijpen wat er gebeurt, houd dan je aandacht gericht op alles dat goed en helend is en gunstig voor het geheel. Zodra de veranderingen echt gaan beginnen, zal het behoorlijk hectisch zijn maar goed georganiseerd, zoals jullie zullen zien. Het is duidelijk dat jullie snelle veranderingen willen zodat enig ongemak tot een minimum wordt beperkt. Wees ervan overtuigd dat de Galactische Federatie een meester is in het invoeren van alles wat nodig is om het nieuwe paradigma te vestigen. Geen taak wordt als overweldigend beschouwd of overschrijdt onze technologische vermogens. Jullie zullen het zeer spoedig in werking zien en het zullen in het licht van vroegere maatstaven, opmerkelijke tijden zijn. Ze zullen vreugdevol zijn en jullie overvloed brengen, gezondheid en alles wat jullie door de Illuminatie is onthouden, waardoor jullie kwaliteit van leven wordt hersteld. Heel belangrijk is dat jullie soevereiniteit wordt teruggegeven en dat zal hoog op onze lijst staan.

Jullie zijn voor ons als kinderen en jullie hebben leiding nodig gedurende de resterende tijd van de cyclus. Jullie hebben vaak met vuur gespeeld en net als ouders hebben wij zorgvuldig op jullie gelet maar we hebben gezien dat jullie van je ervaringen hebben geleerd. En jullie zouden nooit geleerd hebben als wij elke keer wanneer jullie waarschijnlijk je vingers zouden branden, hadden ingegrepen. Dat is de reden waarom wij absoluut een vrije wil moeten toestaan met betrekking tot wat jullie wensen te ervaren. We volgen echter zorgvuldig wat jullie doen en mogen jullie een zekere mate van bescherming geven, en volledige bescherming wanneer er een bedreiging voor de hele wereld bestaat. Jullie hebben bijvoorbeeld de afgelopen eeuw bij meer dan één gelegenheid de wereld bijna vernietigd en wij hebben ons ermee bemoeid om dit te verhinderen. Met jullie eigen ruimtetechnologie op dit moment breidt jullie Ruimte Oorlogsstrategie zich uit naar een mogelijk gevaar buiten jullie Aarde en er kan niet worden toegestaan dat dit andere beschavingen beïnvloedt. Jullie zullen dus begrijpen dat hoe serieus zaken er ook uit mogen zien, wij de uitkomst ter bescherming van jullie zullen monitoren.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie namens de Galactische Federatie vertellen dat we uitkijken naar onze hereniging wanneer een nieuwe pagina van jullie geschiedenis kan beginnen. Het is zeker tijd de dualiteit achter ons te laten want zo velen van jullie zijn al voorbereid en hebben hun bewustzijn naar een veel hoger niveau verplaatst. Jullie waren doelbewust in beweging om het pad te herkennen dat jullie uit de dualiteit zal leiden. Het vereist jullie volledige aandacht om Ascentie in beeld te houden want er zijn zoveel afleidingen. Heb vertrouwen dat God jullie toekomst heeft gepland en dat jullie van de duistere Wezens worden bevrijd, die nu worden onttroond. Liefde en Licht is jullie paspoort naar vrede en wij doen alles wat we kunnen om jullie te verheffen. De Meesters van de Stralen zenden ook hun Licht naar jullie en het helpt jullie groei te versnellen en jullie chakra’s volledig te openen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.