Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, February 12, 2010

SaLuSa, February 12, 2010

Dat wat verborgen werd gehouden, wordt openbaar gemaakt en zo zal het doorgaan omdat jullie nieuwe tijden binnengaan waarin waarheid en eerlijkheid aan de orde van de dag zal zijn. Te lang hebben bedrog en oneerlijkheid de politiek bedorven en tot regelrechte corruptie geleid. Het heeft in alle lagen van het leven een rol gespeeld en ondersteunde de hebzucht naar rijkdom en macht. Wanneer iedereen eerlijk wordt behandeld en rijkdom wordt gedeeld, wordt de noodzaak om toevlucht te nemen tot andere middelen om het te verwerven overbodig. Jullie zijn niet langer bereid ongelijkheid te dulden en jullie intentie dat dit wordt gewijzigd, zal als gevolg daarvan het gewenste resultaat manifesteren. Jullie hebben je inderdaad Dierbaren, met jullie ontwaken en groei in bewustzijn gerealiseerd dat wat jullie zoeken, jullie recht is. Correct gebruikt, kunnen de middelen van de Aarde met gemak aan jullie behoeften voldoen maar alleen wanneer jullie doorgaan naar een tijdperk van technologische evolutie. Problemen als vervuiling zullen bijna in één klap verdwijnen en nieuwe energiebronnen zullen niet-vervuilend zijn en vrij beschikbaar. Jullie hele levensopvatting zal veranderen en het leven zal worden wat het altijd had moeten zijn, vrij van stress en in plaats daarvan een vreugdevolle en gelukkige ervaring.

Samenwerken zodat iedereen daar voordeel aan heeft, zal competitie vervangen en niemand zal gedwongen hoeven te worden om te delen. In plaats van het overleven van de sterkste zullen degenen met meer mogelijkheden, anderen helpen die ergens mee worstelen. De voldoening van het delen en de wetenschap dat niemand in nood is, is een teken dat de liefdesenergie sterk en actief is. Het ernaar toe werken dat iedereen als Eén geheel is, is een universeel doel en wordt succesvoller wanneer jullie doorgaan naar de hogere dimensies. Jullie uitdaging is echter de duistere machten en hun ontwrichting te overwinnen om eerst vrede en harmonie op Aarde te krijgen. Met alle Lichtkrachten die met jullie samenwerken, tekent dat resultaat zich al behoorlijk af en de geboorteweeën ervan zijn al voelbaar.

De overgang naar grote veranderingen gaat door en onze bondgenoten zijn druk bezig het net strakker te trekken rond de laatste duistere kliek. Hun handen zijn in vele opzichten gebonden en hun plannen voor werelddominantie liggen in flarden. Gebeurtenissen zijn te ver gevorderd voor een opleving en hun controle is tanende. Ze zijn niet langer in staat als een complete eenheid te werken en als gevolg daarvan vormt het hun ondergang. De Lichtwerkers zijn echter gewend in kleine groepen te werken en dat is hun kracht. Disclosure/Openbaarmaking bevindt zich nu op een beslissend moment en het is aan de machthebbers om binnenkort een beslissing te nemen over wanneer het wordt bekendgemaakt. Het is nog steeds de toegangssleutel tot veel wat op deze eerste actie wacht, die zo dicht bij uitvoering zit.

De media staat onder toenemende druk om verslag te doen van de waarheid over wat er overal gebeurt. Het nieuws wordt nog steeds zorgvuldig gecontroleerd maar met behulp van jullie Internet bronnen kan er een grotere mate van waarheid worden gevonden. Natuurlijk geeft het ook een platform aan degenen die worden misleid of die opzettelijk onjuist zijn in hun verslaggeving. Dit zal in de toekomst ook veranderen en jullie leiders in het bijzonder zullen een eerlijk en waarheidsgetrouw verslag geven van alle nieuws dat ze vrijgeven. Eerlijkheid is het beste beleid in alle zaken en een goede gelegenheid om jullie geesteshouding om te zetten naar één die jullie voorbereidt op jullie Ascentie. Zoals we jullie vaak hebben verteld, kan alleen de waarheid in de hogere dimensies bestaan en die kan niet achter iets minder dan dat worden verborgen.

Op de manier waarop jullie tijd meten, is het nauwelijks te geloven dat er al 10 jaar zijn verstreken sinds deze eeuw begon. Toch is het niet verwonderlijk aangezien jullie geloven dat de tijd zich heeft versneld, zoals dat is gebeurd vanuit jullie perceptie. Dat is opnieuw een aanwijzing dat veranderingen gaande zijn en uiteindelijk zullen jullie een ander referentiepunt hebben. Wanneer jullie het vermogen hebben achteruit of vooruit in de tijd te gaan, is het gemakkelijker te accepteren dat het allemaal in het Nu is. Tijd wordt voor jullie overdreven omdat jullie levensduur zo kort is en zoveel wordt aan jullie leeftijd afgemeten. Dat verandert volledig wanneer jullie ascenderen en ervaren dat jullie niet ouder worden en letterlijk net zo lang leven als jullie willen. Jullie zijn onsterfelijk en weet dat het een feit is, dus jullie kunnen altijd precies doen wat jullie willen en er is geen limiet aan de daarmee gepaard gaande tijd.

Na Ascentie zal er zoveel nieuw zijn en voor de meeste van jullie zal jullie leven weinig gelijkenis vertonen met wat het nu is. Er zal geen lichamelijke pijn bestaan zoals velen nu ervaren en het leven zal een compleet genoegen zijn en jullie geluk en tevredenheid brengen. Er zullen geen onvervulde wensen bestaan want door het bereiken van een staat van volledige betrouwbaarheid, kunnen jullie alles ervaren wat je wenst. Doordat jullie de krachten zullen hebben om alles te creëren wat je nodig hebt, zal geld allang zijn verdwenen omdat er geen behoefte meer aan is.

Jullie hebben je inmiddels waarschijnlijk gerealiseerd dat onze manier van denken van die van jullie verschilt. Als geascendeerde Wezens is die op onze verbinding met de Lichtenergieën gebaseerd, die in alles wat we doen worden uitgedrukt. Zoals we van anderen houden en respecteren, houden we van en respecteren we ons zelf. Dat is belangrijk want velen van jullie denigreren zichzelf en schaden hun lichaam zonder enig respect voor de goddelijke tempel die het is. Houd zonder voorbehoud van jezelf, los van welke misstappen je misschien hebt gemaakt, want het leven is om te beleven en ervaring is precies datgene waar jullie voor kwamen. Beleef het leven als een ambassadeur van Licht, die het overal verspreidt waar hij heengaat en jullie zullen anderen verheffen. Ieder van jullie beïnvloedt alle anderen en het resultaat is jullie schepping van een massabewustzijn. Het is wat jullie verder brengt en bepaalt het niveau waar jullie tijdens de cyclus van dualiteit zitten. Als individuele ziel kunnen jullie en verheffen jullie je boven je eigen inspanningen.

Het helpt jullie zeker een bewustzijn te hebben van hoe het leven zich ontwikkelt zodat jullie in plaats van doelloos erin rond te reizen, je kunnen richten op wat je doel zou moeten zijn. Te weten waar jullie heen gaan, stelt jullie in staat je energie te richten, alwaar het het meeste voor jullie kan betekenen. Dat is de reden waarom nooit eerder als nu zoveel leraren op Aarde zijn geweest, of contact door middel van kanalen zoals deze. Jullie mogen niet te veel informatie krijgen en het moet op zo’n manier worden gegeven dat het degenen die het vanuit verschillende standpunten benaderen, bevredigt. Jullie zullen uiteindelijk allemaal de absolute waarheid vinden en de mogelijkheid bestaat nu te vinden wat je zoekt.

Ik ben SaLuSa van Sirius en namens de Galactische Federatie wens ik jullie veel succes bij jullie zoektocht. Er kan een hoop je weg kruizen maar wees kritisch want wat van het Licht is, moet met je resoneren.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.