Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, February 10, 2010

SaLuSa, February 10, 2010

Jullie vermogen om boven de chaotische omstandigheden om jullie heen uit te stijgen, is binnen jullie bereik. Jullie zijn verheven Wezens die net beginnen te ontdekken hoe goed jullie de negatieve energieën kunnen blokkeren met behulp van jullie gedachtekracht. Te allen tijde dwarrelen er lagere energieën om jullie heen maar op voorwaarde dat jullie je energieën in jezelf centreren, zijn jullie veilig. Jullie worden het spreekwoordelijke baken van Licht, dat aanvallen afweert die gericht zijn op het doordringen van jullie verdediging. De duisteren creëren opzettelijk verdeeldheid en angst, in de hoop jullie naar beneden te halen en de aandacht van jullie doel weg te nemen. Blijf je concentreren op jullie directe taken die jullie naar Ascentie brengen. Op die manier wordt jullie geesteshouding niet verstoord door wat er om jullie heen gebeurt. Wanneer fysieke veranderingen ontwrichting en vernietiging veroorzaken, weet dan dat ze op de lange termijn geen effect hebben op jullie bestemming om te ascenderen. De oude Aarde moet worden gezuiverd maar zal niet jullie thuis worden, want de nieuwe Aarde vormt zich al.

Jullie hebben veel verwarrende tijden en periodes van uiterste wanhoop meegemaakt en toch staan jullie hier nu aan de poort van een Nieuw Tijdperk, klaar om dat alles achter je te laten. Het oefent niet langer invloed uit op jullie toekomst omdat jullie al het nieuwe pad betreden naar glorie en vervulling. Jullie zullen niet verbaasd zijn te leren dat de nieuwe ervaringen het verleden binnenkort aan de geschiedenis toevertrouwen, waar ze jullie niet langer kan schaden. Het is een geluk dat jullie niet al je vorige levens kunnen herinneren omdat ze jullie van de veel belangrijkere taak zouden afleiden om succesvol deze cyclus af te maken. Dierbaren, hoe fascinerend het ook kan zijn om te leren over wie je was, het belangrijkste is dat jullie de waarde van de ervaringen met je meenemen. Deze zullen je helpen vergelijkbare problemen te overwinnen en jullie evolutie blijft vooruit gaan.

Jullie naderen na duizenden jaren de eindtijden en toch zullen jullie in de korte tijd die over is meer tot stand brengen dan in elke andere periode daarvoor. De groei van jullie bewustzijn versnelt zich voortdurend en we zien een algemene stijging in de aantallen die wakker worden. Dat brengt ingrijpende veranderingen ten goede tot stand want het Licht wordt sterker en sterker. Dat is de reden waarom we jullie kunnen vertellen dat de strijd tussen Licht en duister in feite voorbij is, het zijn slechts de laatste ademteugen van de duistere Wezens die het nog gaande houden. Alles is hoe dan ook een illusie, zoals jullie je beginnen te realiseren. Jullie werkelijkheid ligt niet in de lagere dimensies want jullie zijn Wezens van Licht die een toekomst in de hogere dimensies verdienen. Jullie hebben je met weinig succes in de dualiteit proberen te verheffen en toch hebben jullie aan je Licht vastgehouden en de wetenschap dat jullie meer zijn dan jullie lijken. Er is een innerlijk weten dat jullie in staat stelt jullie grotere potentieel te verwezenlijken, dus ga de huidige uitdagingen met volledig vertrouwen tegemoet.

Het doorleven van zoveel beproevingen en ellende heeft jullie onbevreesd gemaakt en tot vrijheidsstrijders. Jullie staan op tegen degenen die zichzelf nog steeds aan jullie opdringen en zij zijn bezorgd dat jullie niet langer voor hun druk zwichten. De macht van de mensen is terug en jullie ervaren de kracht van het aantal. Gebeurtenissen die plaatsvinden, ondersteunen jullie in jullie gevecht en de duistere Wezens storten in een gat dat ze voor zichzelf hebben gegraven. Een gunstige tijd voor het plaatsvinden van de eerste bekendmakingen die hun lot zullen bezegelen, nadert maar het moet nog steeds op het juiste tijdstip worden gepland voor het maximale effect. Disclosure/Openbaarmaking zal zo veel informatie vrijgeven dat het de wereld nogal dramatisch zal veranderen en er zal geen weg terug zijn naar oude overtuigingen. Zij die de waarheid al over ons kenden, zullen door de uitkomst niet worden geshockeerd maar sommige die er weinig idee van hadden, zullen een tijdje gedesoriënteerd zijn. Dat is iets wat we snel willen behandelen door middel van een serie programma’s die de mensen zullen inlichten over waarom we hier zijn. Het ene zal op het andere volgen totdat de verbeelding van alle mensen is gewekt over de vooruitzichten van wat wij te bieden hebben. Het is het feit dat wij onze beloften kunnen nakomen dankzij de afmeting van de Galactische Federatie en haar immense hulpbronnen. En ook omdat we komen om jullie door het restant van deze cyclus heen te helpen en zeker te stellen dat jullie ascenderen.

Droom jullie dromen, Dierbaren; jullie tijd is gekomen waarop jullie vrijheid en soevereiniteit die jullie valselijk werd ontnomen, wordt hersteld. Het kan even duren om dit volledig te doen maar het zal met onze hulp gebeuren. Vele hervormingen zullen er plaatsvinden met het oog op het terugbrengen van rechtvaardigheid en het uitbannen van corruptie en criminele activiteiten. Jullie willen een samenleving die op eerlijkheid en oprechtheid is gebaseerd, waarbij jullie elkaar kunnen vertrouwen en dat is wat jullie krijgen. Wees ervan overtuigd dat de plannen hiervoor al zorgvuldig zijn gemaakt om absoluut succes te garanderen. Onze bondgenoten wachten gewoon op hun instructies om verder te (mogen) gaan, en dat duurt niet zo lang meer.

Alles wat voor jullie verborgen werd gehouden, zal openbaar worden gemaakt, wat jullie op grotere onthullingen voorbereidt die meer mensen zullen shockeren. De waarheid moet echter naar buiten komen en zal jullie helpen te begrijpen waarom de veranderingen zo veelomvattend zijn. De tentakels van de duistere Wezens hebben de meeste van de grote instituten die wereldwijd werken, doordrongen. Ze zijn geïnfiltreerd in regeringen, het militaire apparaat en grote bedrijven, vaak door zich met omkoping toegang te verschaffen. Al deze kwesties moeten worden behandeld, en alles wordt uitgezocht zodat diegenen die schuldig zijn aan het ingaan tegen jullie belangen, worden verwijderd.

Als we zeggen dat er een hoop te doen is, onderschatten we helemaal niet de omvang van de taken die voor ons liggen. We kennen reeds degenen onder jullie die hun diensten aan ons hebben aangeboden en we zijn blij zo veel mogelijk mensen in onze plannen te betrekken. Jullie hebben vaardigheden die jullie geschikt maken om ons te assisteren in onze projecten die een beroep doen op mensen met technologische ervaringen. Er komen twee jaar aan met intensieve activiteiten en het zal leuk werk zijn omdat jullie weten dat het iedereen ten goede komt. Niet op de laatste plaats is daar Moeder Aarde die jullie liefdevolle hulp verdient omdat zij ook op tijd klaar moet zijn om te ascenderen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en met elke boodschap hoop ik iets meer van het plaatje te hebben geschilderd dat wij jullie toekomst noemen. Zoals jullie hebben geleerd, zullen jullie levens uiteindelijk totaal veranderen en we willen jullie zoveel mogelijk voorbereiden op wat komen gaat. Er is niets te vrezen want het verhaal over jullie tijd in dualiteit heeft een gelukkig einde. Onze liefde omringt jullie zoals altijd en wordt met onze zegeningen naar jullie allemaal gezonden.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge