Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, January 10, 2011

SaLuSa, January 10, 2011

Jullie benadering van spiritualiteit heeft gedurende een lange tijdsperiode tot jullie overtuiging geleid dat jullie van God waren afgescheiden. Dat betekent dat jullie ontelbaar veel leven hebben gespendeerd aan het hier en daar, ofwel overal zoeken naar God. Maar toen jullie bewustzijnsniveau begon te groeien, kwamen jullie erachter dat God zowel binnenin aanwezig is als daarbuiten, en dat in feite alles wat bestaat zich in de energie van God bevindt. Jullie zijn daarom een deel van jullie God van het Universum, en vervolgens een deel van Al Dat Is, De Allerhoogste Schepper. Het is omdat jullie nu de behoefte aan een andere ziel, om jullie de weg te wijzen, achter je hebben gelaten, dat jullie de controle over je eigen reis konden nemen. De door jullie gemaakte keuzes reflecteren nu volledig jullie wensen en jullie worden de meester van jullie eigen bestemming. Jullie overtuigingen worden door jullie eigen ervaringen samengesteld, en jullie beseffen dat jullie het zijn die ze hebben gecreëerd. Jullie zijn nu vrij om verder te gaan zonder op anderen te leunen, en op dezelfde manier geef je hen dezelfde vrijheid.

Het vinden van je ware Zelf stelt jullie ook in staat je doel in het leven te begrijpen, en je ervaringen dienovereenkomstig te richten. Jij, alleen jij, bent verantwoordelijk voor die ervaringen, omdat jullie naar jezelf aantrekken waar je intentie op is gefocust. Bijgevolg dringen we er bij jullie op aan positief te zijn over wat jullie uit het leven willen halen. Als jullie je blik op Ascentie richten, blijf het dan ook in beeld houden en sta niet toe dat iets anders je afleidt. De tijd waar jullie je nu in bevinden, brengt de veranderingen in beeld, en wanneer Moeder Aarde de ontwikkelingen een handje gaat helpen, raken sommige van jullie bij haar veranderingen betrokken. Probeer ze te accepteren zoals ze zijn zonder van je eigen pad af te wijken, met de wetenschap dat alles wat nodig is om deze cyclus af te sluiten, gestaag vooruit gaat. Dit jaar zal zeker plotseling een uitbarsting te zien geven van tal van veranderingen, die slechts het begin vormen van een hele reeks daarvan.

Door van te voren te worden gewaarschuwd, zijn jullie voorbereid op wat er ook gebeurt want chaotische gebeurtenissen zullen jullie in dubio houden over wie of wat ze heeft veroorzaakt. Het zal pas duidelijk worden met First Contact, en onze observaties of waarschuwingen over wat komen gaat, kunnen dan openbaar bekend worden gemaakt. Onze aanwezigheid zal jullie verzekering zijn dat jullie worden geleid en waar mogelijk beschermd. De duisteren bevinden zich op het moment in een staat van paniek waarbij ze hun uiterste best doen verwarring te zaaien. Zij hebben nog steeds de middelen zich met onze plannen te bemoeien, tot we hun wapens volledig tot zwijgen kunnen brengen, en het scheelt hun niets hoe het met jullie afloopt. Hun hele opzet is inderdaad zo veel mogelijk dood, schade en verstoring in jullie leven te veroorzaken. Jullie hoeven je niet veel langer meer tegen hun acties te verweren, want onze plannen zijn in een vergevorderd stadium om hun leiders uit hun machtsposities te ontzetten. Wanneer onze bondgenoten het signaal wordt geven, komen ze in actie, en dat zal zijn wanneer het resultaat positief kan worden gewaarborgd.

Laat jullie frustraties niet je inzicht in de komende maanden bederven, want bepaalde ontwikkelingen zijn van essentieel belang voor de volgende gelegenheid om “disclosure”, de publieke bekendmaking van ons bestaan, te onthullen. Zelfs wanneer een bekendmaking werd georganiseerd maar niet plaatsvond, heeft dit toch tot grotere aantallen mensen geleid die zich bewust werden van ons belang voor jullie toekomst. Het heeft geholpen de angst te neutraliseren waar velen nog mee zitten, en die grotendeels is ontstaan uit een gebrek aan kennis over ons. De duisteren hebben hier op ingespeeld en gebruikten de media, en met name de filmindustrie, om hun valse voorstelling van ons in stand te houden. Dit zal allemaal heel snel veranderen wanneer we jullie direct kunnen toespreken, omdat het niet moeilijk zal zijn jullie ons ware zelf te laten zien. Onze plannen zullen goed worden uitgelegd, om geen twijfel te laten bestaan over de vreedzame bedoelingen die wij met jullie hebben.

Dankzij jullie eigen krachtige vastberadenheid zullen jullie je weg vooruit zien, en zullen jullie in bewustzijn toenemen omdat de sterke, verheffende energieën de Aarde blijven bereiken. Er wordt ook veel activiteit in jullie Zonnestelsel opgemerkt, en het wordt glashelder dat er belangrijke wijzigingen plaatsvinden. Net als de Aarde worden de andere planeten in voorbereiding op Ascentie hersteld. Het is niet te ontkennen dat de veranderingen wat jullie geschiedenis betreft, nooit eerder zijn voorgekomen. Jullie wetenschappers zijn onzeker over wat dit voor hen heeft te betekenen, en zijn terughoudend om in het openbaar hun mening te geven. We begrijpen hun aarzeling om naar voren te stappen, omdat er zonder een duidelijk inzicht altijd de mogelijkheid bestaat dat het tot angst leidt.

We hopen binnenkort in een positie te zitten waarin we ook over andere waargenomen veranderingen de waarheid aan jullie kunnen openbaren. Toch wordt al vrij lange tijd het hele Ascentieproces stapsgewijs aan jullie uitgelegd. Als jullie zelfs duizenden jaren teruggaan, zal je zien dat geleerde wezens toen deze eindtijd voorspelden. Er werd vaak naar verwezen als naar het “oogsten of verzamelen” van zielen, aangezien bekend was dat zij die Licht waren geworden, van de Aarde zouden verrijzen. Dergelijke gebeurtenissen hebben met regelmaat plaatsgevonden en soms zelfs tijdens een cyclus, zoals met het verdwijnen van de Maya’s. Ascentie is een volkomen natuurlijk gebeuren dat door de Wetten van het Universum wordt bewaakt, hetgeen de reden is waarom iedere individuele ziel die klaar is, kan ascenderen. Zoals wij eerder hebben uitgelegd, krijgt dit keer iedere ziel de mogelijkheid aangeboden om te ascenderen, omdat er een bijzondere ontheffing is om een massale Ascentie mogelijk te maken.

Vergeet de effecten die de veranderingen op je dagelijkse leven zullen hebben, want het is een prachtige tijd om op Aarde te zijn. Op een dag zullen jullie terugkijken en je zo bevoorrecht voelen dat jullie deel hebben uitgemaakt van de ervaring. Als jullie het op deze manier kunnen benaderen, zal het buiten de onthulling van de wonderen en schoonheid van het Goddelijk Plan, weinig andere impact op je hebben. Ongeacht wat er gebeurt, zal iedere ziel voortbestaan, aangezien er niet zoiets als de dood bestaat omdat jullie onsterflijk zijn. Ieder van jullie ontwikkelt zich naar een punt dat passend is voor jullie huidige staat van evolutie, omdat niemand anders de keuze voor jullie maakt. Tenzij jullie je klaar voelen voor Ascentie en dat pad kunnen bewandelen, zullen jullie jezelf een voortzetting van jullie huidige ervaringen zien accepteren. Niemand zal jullie keuze zien als de weergave van een falen en er wordt niet geoordeeld. Jullie vrije wil wordt heel erg beschermd en gerespecteerd.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en namens de Galactische Federatie beloof ik jullie dat jullie alle hulp krijgen om ervoor te zorgen dat de eindtijd, voor zover binnen ons vermogen, een gemakkelijke passage wordt. Wij, en onze bondgenoten die dicht bij het succesvol naar buiten brengen van disclosure zitten, stoppen nooit met ons werk voor jullie.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Apache Station

Iedere maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur
worden er channelings en aanverwante zaken besproken op Apache-station.nl.
Je kunt de uitzendingen op andere tijdstippen ook beluisteren via het archief.

Galactic Channelings

Create Your Badge