Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, August 9, 2010

SaLuSa, August 9, 2010

Dit zijn tijden waarin jullie te maken hebben met persoonlijke, inwendige gevechten. Oude overtuigingen en kennis die niet de nieuwe hogere vibraties hebben, komen boven drijven om te worden opgeruimd, maar soms is het moeilijk ze los te laten. Jullie betreden een periode van intense veranderingen waarin het oude wordt afgebroken, en de nieuwe energieën de waarheid brengen en alles wat jullie nodig hebben om goede vooruitgang te boeken op het pad naar het Gouden Tijdperk. Het zal een behoorlijke openbaring zijn wanneer jullie de immensiteit van de veranderingen voor jullie zelf beseffen, want jullie oude denkpatroon wordt soepel vervangen door alles wat zuiver en gezond is. Wanneer jullie je ontwikkelen wordt het echt makkelijker verder te gaan op de weg naar Ascentie. Het maken van die eerste positieve stappen is het moeilijkste, omdat jullie weerstand zullen hebben om jullie oude gevestigde gewoonten achter je te laten. Soms zijn er familie en vrienden bij betrokken en lijkt de nieuwe jij een beetje vreemd voor hen. Jullie kunnen zelfs tegenstand ervaren of een directe afwijzing wanneer jullie psyche verandert. We zouden zeggen dat het belangrijk is op je eigen pad te blijven en je niet te laten weerhouden door emotionele re-acties. Alle zielen in deze tijd moeten beslissen of ze de kans grijpen om te ascenderen, en zij die het niet doen moeten op een ander pad verdergaan.

Wanneer de veranderingen beginnen zal dit heel waarschijnlijk veel belangstelling oproepen. Voor die zielen die nog aan het ontwaken zijn, kan het net het duwtje zijn dat hen omhoog tilt om hen de prikkel te geven zich voor de waarheid open te stellen. We weten dat de meest weerspannige zielen degenen zullen zijn die hun volledige vertrouwen in religieuze ordes hebben geplaatst. Zij zullen het moeilijk vinden te accepteren dat zij zich in hun opvatting konden vergissen, of zelfs opzettelijk zijn misleid. Voor sommigen zal de uitdaging te groot zijn, en zij zullen er de voorkeur aan geven vast te houden aan hun bestaande overtuiging. Dat wordt natuurlijk aanvaard als teken van hun keuze uit vrije wil en zal worden gerespecteerd. Aangezien jullie oneindig levende zielen zijn en er in werkelijkheid niet zoiets bestaat als tijd omdat het zich allemaal in het Nu afspeelt, kunnen jullie net zoveel tijd op ieder niveau doorbrengen als jullie wensen. Wees dus Dierbaren niet te bezorgd als de zielen die dicht bij jullie staan tevreden lijken te zijn met waar zij zich op dit moment bevinden. Als hun lessen nog niet zijn voltooid, zullen zij die zeker willen afmaken voor ze verdergaan.

Een ziel kan op elk moment ascenderen als zij gereed is maar zoals jullie inmiddels weten, geeft het einde van deze Zonnen Cyclus aan iedereen de mogelijkheid om te ascenderen. Het is een speciale tijd waarin door Wezens vanuit alle hogere dimensies grote inspanning wordt verricht om jullie er klaar voor te krijgen. Geef een seintje en jullie gidsen zijn in een oogwenk bij je, en de Engelen overzien jullie vooruitgang. Erken, van jullie kant, hun aanwezigheid en vraag om leiding want zonder jullie instemming wordt het als bemoeienis beschouwd. Dat klinkt misschien hard maar niets mag door anderen aan jullie worden opgelegd. Jullie hebben misschien het gevoel dat veel van jullie ervaringen ongewenst zijn maar wij garanderen jullie dat ze allemaal met jullie levensplan zijn verbonden. Zijn jullie niet bewust geworden van het feit dat er niet zoiets bestaat als toeval en dat dit de reden is waarom ze zo belangrijk zijn voor jullie? Natuurlijk lijken sommige toevalligheden geen echte betekenis te hebben en die kunnen een geringer belang hebben. Wanneer jullie echter de harde realiteit van het leven ervaren, is dat voor jullie spiritueel inzicht en ontwikkeling.

Het verschil tussen waar jullie nu zitten in de huidige dimensie en de hogere dimensies is heel wezenlijk, daar zullen jullie een compleet ander soort leven leiden. Gedaan zal het zijn met geestdodend werk en een voorslepend leven zoals jullie het kennen, en als je geen idee hebt hoe het paradijs eruit ziet, kan je alleen een impressie krijgen van waar het op lijkt. Er in te leven is bijna te moeilijk om in woorden uit te drukken, maar je zou kunnen zeggen dat het hemels is, idyllisch en dat het je omringt in haar prachtige trilling van Licht. Hoe vaak voelen jullie je moe in je fysieke lichaam of lijden jullie onder pijn of onvermogen, laat ons gewoon zeggen dat alles hiervan achter je zal liggen wanneer jullie je verheffen. Degelijke omstandigheden zullen nooit meer worden herhaald, omdat geen van de fysieke problemen zich met jullie Lichtlichaam kan verbinden. De vibraties ervan zijn zo hoog dat niets zich kan manifesteren, tenzij het in zijn perfecte expressie is. Wanneer er moeilijke tijden komen, breng jezelf dan in herinnering van hoe korte duur ze zullen zijn, en hoe ze in een mum van tijd slechts vage herinneringen zullen worden.

De reiniging van de Aarde gaat door en onvermijdelijk zullen er als gevolg daarvan veel zielen overgaan. Zij zullen in de hogere dimensies met veel liefde en begrip worden verwelkomd en van hun kant is het een soort bevrijding van vaak een zeer arme levensstandaard. Voor degenen die achterblijven in gebieden waar de ergste effecten voelbaar zijn, is het een schreeuw tot de Mensheid om te zien of ze liefde en medeleven voor hun eigen soort kunnen vinden. Kunnen jullie hun benarde toestand negeren, of zijn jullie in staat in anderen jezelf te zien. Het is in de eindtijden niet ongebruikelijk dat een beschaving op de proef wordt gesteld om te zien hoe ver ze hun spirituele wegen hebben bereisd. We zien zelfs meer dan in de eerste jaren na het Millennium, toen jullie bewustzijnsniveaus ook al gestegen waren, een grote verandering ten goede. Jullie bevinden je in tijden waarin jullie je eigen bestemming moeten bereiken en laat anderen hetzelfde doen. Er zijn veel verschillende wegen naar de toekomst die zich hebben geopend, en dat is de reden waarom niet iedereen zijn realiteit hetzelfde is.

In sommige opzichten zitten jullie in een heel eigenaardige tijd, want jullie kijken uit naar het bevrijden van jezelf van oude banden die tegelijkertijd toch nog met je meereizen. De kookpot van het leven kookt over en het is een zeldzame mix van mogelijkheden. Doorleef echter je eigen pad en concentreer je op wat jij je hebt voorgesteld dat je naar Ascentie zal voeren. Wanneer je dit doet, zullen de duistere energieën je niet kunnen beïnvloeden en zal een succesvolle afsluiting van dit leven gegarandeerd zijn. Er zullen meer en meer afleidingen komen en zij zijn slechts de laatste pogingen van de duistere machten om jullie te verwarren. Jullie zullen inmiddels geleerd hebben hoe je daar mee om moet gaan, dus laat je er niet door bezighouden of je aandacht afhouden van je eigen doel. Ze worden vaak vergezeld door de energieën van angst , wat een doelbewuste truc is om jullie aandacht af te leiden. We zijn zeer verheugd te zien dat als mensen wakker worden voor de waarheid, ze minder geneigd zijn in de leugens en de kunstmatige gebeurtenissen te trappen, die degenen van het Licht, die mensen uit de dualiteit leiden, zwart maken.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik kan jullie vertellen dat de Galactische Federatie vol opwinding klaar staat, omdat zaken op Aarde een afronding bereiken. De luchtbel staat op barsten en wij sporen bondgenoten aan de kans te grijpen om een einde te maken aan de macht van de duistere Wezens. Het zal zonder bloedvergieten gebeuren en op de meest positieve manier, met een liefdevolle intentie.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.