Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, September 10, 2010

SaLuSa, September 10, 2010

Laat niemand jullie het recht op je eigen overtuigingen ontkennen, maar eer een andere ziel die voor een ander pad gekozen heeft. Het zou mogelijk moeten zijn naast elkaar te bestaan, zonder problemen te veroorzaken die tot een confrontatie kunnen leiden. Het kan soms moeilijk zijn om anderen hun lot te zien volgen waarin hun eigen soort wordt vervolgd. Echter, jullie moeten in gedachten houden dat alle zielen een pad volgen dat zij zelf gekozen hebben. Het is daarom belangrijk dat jullie je niet met hen bemoeien, zelfs als jullie motieven van de hoogste orde zijn. Jullie ervaren wat noodzakelijk is voor jullie spirituele evolutie, en er zijn geen uitzonderingen. Dus Dierbaren, jullie zouden jezelf kunnen afvragen hoe je moet omgaan met zulke situaties, en het antwoord is simpelweg: het voorbeeld geven. Als jullie geloven dat je daarmee een ander persoon positief kunt beïnvloeden, is dat het beste dat je kunt doen.

De mens heeft zich voortdurend bemoeid met andere rassen en groepen, en dat heeft geleid tot oorlogen en haat. Dit gaat al millennia lang door. Je kunt dezelfde waarneming toepassen waar het individuen betreft, en wrok en regelrechte vijandigheid kunnen daaruit resulteren. Het is duidelijk dat jonge mensen begeleiding nodig hebben, maar als zij volwassen worden zullen zij hun eigen expressie zoeken van wat het leven voor hen betekend. Zoals vele ouders weten kan dat voor alle betrokkenen een moeilijke periode zijn. Ouders hebben een grote verantwoordelijkheid voor hun kinderen, op een zodanige manier dat zij waardige burgers worden. Als jullie die manier van denken op een meer spiritueel niveau toepassen, zul je begrijpen dat er weinig tot geen verschil bestaat in jullie verantwoordelijkheden.

Als je het nog een stap verder neemt, zullen jullie zien dat God als een ouder is, en inderdaad hoef je niet te verwijzen naar een Vader/Moeder God. God zorgt liefdevol voor jullie, maar staat jullie tegelijkertijd de vrije wil toe om precies dat te ervaren dat je wenst. Als je afdwaalt van het Licht zijn er geen verwijten of straffen, zoals sommigen geloven. God zal jullie keer op keer zegenen, en jullie omringen met liefde, wetende dat jullie te zijner tijd naar het Licht zullen terugkeren. Als jullie de huidige situatie op Aarde bekijken, zullen jullie je realiseren dat vrije wil jullie heeft geleid naar deze periode in jullie groei. Het had op zijn beloop gelaten kunnen worden met het vooruitzicht van de ondergang van de Mens, maar door een goddelijk decreet hebben jullie de mogelijkheid gekregen voor Ascentie. Dat, zouden wij willen zeggen, is een indicatie van de uitstorting van liefde die de Schepper voor jullie allemaal heeft. Wij verwijzen naar Onvoorwaardelijke Liefde, en dat is het doel van elke ziel als wij evolueren terug naar de Bron. Om zo een niveau te bereiken terwijl jullie op Aarde zijn is inderdaad zeer moeilijk vanwege de voorwaarden die gecreëerd worden door dualiteit. Echter, als het jullie bedoeling is op die manier zoveel mogelijk te leven, dan zijn jullie goed op weg naar Ascentie. De lagere trillingen kunnen jullie niet tegenhouden, en op een bepaald moment zullen jullie in ieder geval ascenderen.

Jullie kunnen de reis naar vrijheid als lang ervaren, maar jullie zijn de hele weg vergezeld van zielen die jullie leiden naar het pad van Licht en Liefde. Er zijn tijden waarin mensen denken dat zij verlaten zijn, maar wees ervan verzekerd dat jullie gidsen altijd bij jullie zijn. Het is alleen zo dat jullie, als jullie je op een laag punt bevinden, veel moeilijker te bereiken zijn. Zoals wij al eerder hebben uitgelegd, is het jullie karma en jullie noodzaak voor bepaalde ervaringen die directe inmenging verhindert. Toch kunnen velen van jullie je tijden herinneren waarin je “wonderbaarlijk” gered bent van enig kwaad omdat je hulp kreeg van je Engelen Gidsen. Zelfs als jullie geascendeerd zijn zullen hogere Wezens jullie vergezellen, maar het wordt een meer open relatie waar jullie volledig bewust van zullen zijn.

Wij gaan door jullie bekend te maken met de feiten die betrekking hebben op jullie leven op Aarde, en hoeveel ervan op dit moment voorbereiding is op veranderingen, en latere levens in de hogere dimensies. Jullie moeten het gat overbruggen van jullie afdaling naar de lagere rijken, en jullie verlies van bewustzijn van jullie werkelijke zelf. Hoe meer jullie je herinneren wie je werkelijk bent, hoe sneller jullie zullen evolueren naar volledig bewustzijn. Het is als het binnengaan van een poort naar de Zon, en plotseling overspoeld worden met Licht. Al dit soort ervaringen zouden jullie als vanzelf overkomen, wanneer jullie terugkeren naar de niveaus die jullie bekend zijn.

De Galactische Federatie is er meer dan ooit klaar voor om een vriendschappelijke relatie met jullie te starten. Wij kennen jullie, en jullie manier van denken, zeer goed en dat zorgt ervoor dat wij succesvol met jullie kunnen onderhandelen. Wij komen hier niet om jullie te zaken voor te schrijven, maar om ons samen te brengen in onze gemeenschappelijke onderneming. Wij zullen er echter voor zorgen dat jullie goed voorbereid zijn voor de laatste dagen op Aarde in deze bijzondere dimensie. In feite zeggen wij, dat als jullie met ons willen samengaan jullie één van ons moeten worden. Omdat sommigen van jullie al uit beschavingen komen die lid van onze Federatie zijn, zullen er zich voor jullie geen moeilijkheden voordoen. Logischerwijs zullen jullie je familie willen ontmoeten als jullie verblijf op Aarde is voltooid. Deze ideeën zijn misschien nieuw voor jullie, maar als jullie aan ons gewend raken en meer over ons leren zal het allemaal heel vertrouwd zijn.

Nooit eerder hebben jullie voor zulke belangrijke beslissingen in jullie leven gestaan, nu de kans voor massale Ascentie zich alleen voordoet bij de voltooiing van een cyclus. Het is niet zomaar uit de lucht komen vallen voor jullie, en jullie zijn al een paar honderd jaar enorm geholpen. Hoe meer jullie naar het Licht gaan, hoe minder kans dat je zult terugvallen. Het wordt een manier van leven die niet zo moeilijk is als jullie zouden kunnen denken. In feite zal het te zijner tijd gemakkelijker worden en het geeft jullie een zeer verlicht gevoel. Het is de gave om gecentreerd te blijven terwijl velen om je heen de weg kwijt raken. Om kalm te blijven te midden van beroering, en daarmee enige stabiliteit te brengen waar dat nodig is. Jullie energie zal bijvoorbeeld een sussend effect hebben op anderen om je heen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik weet zeker dat jullie de nabijheid van de veranderingen voelen die zo belangrijk zijn voor Disclosure. Dus zullen wij bevestigen dat de situatie haar voltooiing bereikt, en niets zal dat stoppen. Jullie hebben de noodzakelijke ondersteuning verleend die wij nodig hebben, en zoals altijd zijn onze bondgenoten klaar voor de instructie om door te gaan. Het zal jullie plotseling overkomen, en jullie zullen zeker weten wat het voorspelt waar het jullie toekomst betreft. Oh wat een vreugde en extase zullen er volgen bij de eerste tekenen van jullie vrijlating uit de greep van de duisteren, wat een gedenkwaardige dagen liggen er in het verschiet!

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Puk


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge