Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, September 8, 2010

SaLuSa, September 8, 2010

Jullie hebben de berg beklommen en zijn nu klaar om de top te betreden. De levensreis in de lagere vibraties is bijna beëindigd, en dat geldt voor iedere ziel die op dit moment op de Aarde is. Jullie hebben door jullie acties en daden een zekere climax in jullie evolutie bereikt, wat nu vereist dat jullie verdergaan naar een nieuwe cyclus van ervaringen. Jullie zullen die beginnen met alle verkregen spirituele kennis, want die blijft altijd bij je. Degenen die in de 3e dimensie blijven, zijn geen minder Wezen dan welke andere ziel dan ook. Het is enkel dat er voor hen nog meer te leren is, voordat zij ervoor kiezen verder te gaan. Jullie zouden daarom anderen niet moeten proberen te dwingen jouw pad te volgen als ze nog niet klaar zijn. Allen zullen uiteindelijk hun doel bereiken, en jullie paden zullen elkaar vaak kruizen op die reis.

De binding die tussen velen van jullie heeft plaatsgevonden, zal ervoor zorgen dat jullie elkaar altijd kunnen bereiken, ongeacht het bewustzijnsniveau dat jullie hebben bereikt. Voorbij jullie huidige dimensie zullen jullie je gedachtekracht kunnen gebruiken om een andere ziel te bereiken zonder dat afstand een hindernis is. Om dezelfde reden zullen jullie ook in staat zijn om je direct van de ene naar de andere plaats te verplaatsen. Het zal gedaan zijn met alle tijdrovende inspanningen die jullie op de Aarde moeten verrichten om dezelfde resultaten te behalen. Sommige van jullie ontwikkelen al hun telepathische vermogens en wanneer de vibraties toenemen, zullen jullie het alledaagser zien worden. Dierbaren, jullie keren terug naar een staat van zijn die jullie rechtmatig toebehoort, een plaats die jullie verlieten om de huidige cyclus van dualiteit te betreden.

Het moet net een droom lijken wanneer jullie leren over wat jullie staat te wachten, maar de droom is hetgeen jullie verlaten, wat de wereld van illusie is. Het is jullie creatie maar het zou nooit voor langere tijd de hogere trilling vasthouden. Er zijn zowel fases van duisternis als Licht geweest, en jullie verlaten net de Duistere Tijdperken die jullie hebben meegevoerd naar niveaus waar jullie vrijwel van Licht waren verstoken. De duistere Wezens moeten nu hun macht opgeven in het aangezicht van de veranderingen die het Licht op Aarde herstellen. Jullie zullen de bloesem zien van de eerste echte tekenen van verandering, al is dit in werkelijkheid gedurende zeer lange tijd langzaam tot stand gekomen. Het draaide om het verhogen van de Lichtniveaus om jullie te bevrijden uit de greep die de duistere Wezens op jullie hadden. Dat is opmerkelijk succesvol geweest, en werd duidelijk ondersteund door de zielen van Licht die op Aarde zijn geïncarneerd. De Spirit, de geestelijke wereld, valt niet in slaap zodat de duisternis volledige controle over jullie kan krijgen. Jullie kunnen er nu dus zeker van zijn dat er voortdurend hulp aan jullie wordt gegeven.

De Galactische Federatie is sinds lange tijd behulpzaam geweest bij het vooruithelpen van jullie. Omdat jullie het einde van de cyclus naderen, is onze aanwezigheid duidelijker geworden, en dat was ook onze bedoeling. Wij vormen een belangrijk onderdeel van jullie bewustwordingsproces en zijn hier bij goddelijk decreet. Het betekende dat jullie ideeën over leven buiten de Aarde opnieuw moesten worden onderzocht. Het duister wilde jullie laten geloven dat er geen goedaardige Ruimte Wezens bestaan, en dat er slechts buitenaardse wezens bestaan die een zekere bedreiging voor jullie vormen. De waarheid is dat het de duistere Wezens zijn die met de buitenaardsen hebben samengespannen, in het bijzonder de Greys, en samen hebben zij de bijna gevangenisachtige omstandigheden tot stand gebracht die jullie ervaren. Laten we zeggen, voordat jullie de vraag stellen, dat we ons niet met dat samenwerkingsverband konden bemoeien omdat de buitenaardsen gebruik maakten van de Wet van Aantrekkingskracht. We hebben desondanks toestemming er voor te zorgen dat er geen bemoeienis is van andere beschavingen om met heimelijke bedoelingen de Aarde te bezoeken. In het verre verleden is dat vaak geweest om jullie goud en andere edele mineralen te delven die nog niet op andere planeten worden aangetroffen.

Jullie hebben geen gronden om te weten hoeveel aandacht er aan jullie en jullie Aarde wordt gegeven. Wees er echter van overtuigd dat jullie evolutie altijd nauwgezet van nabij is gevolgd om ervoor te zorgen dat jullie in staat waren volgens planning het einde van de cyclus te bereiken. Jullie werden niet zomaar aan jullie eigen apparaten of aan de aandacht van andere Wezens overgelaten. Binnen het kader van het toestaan van jullie vrije wil, hebben jullie echter de omstandigheden gecreëerd voor jullie huidige ervaringen. Het is de afwezigheid van Licht geweest wat jullie afdaling naar de duistere gebieden mogelijk maakte. Gelukkig is het plan om jullie te verheffen succesvol geweest en vandaag de dag hebben jullie in die mate het Licht naar jullie Aarde gebracht dat het goed gegrond is.

Dus als we jullie situatie opnieuw bekijken, kunnen we zeggen dat alles goed verloopt om het bedoelde resultaat bij de eindtijden te bereiken. Hoeveel mooie ervaringen jullie ook hebben gehad terwijl jullie op de Aarde verbleven, ze zullen tot iets onbeduidends verbleken wanneer jullie eenmaal je plaats in de hogere dimensies innemen. Schoonheid bevindt zich in jullie geest maar op Aarde is het niet altijd mogelijk dit tot uitdrukking te brengen zoals jullie zouden wensen. Maar wanneer jullie krachten om te creëren zijn hersteld, zal de perfectie zoals die door jullie wordt gevisualiseerd, zich manifesteren. In de hogere dimensies is niets lelijk, en schoonheid en harmonie zullen jullie overal omringen. Hierdoor ontstaat het meest gelukkige en tevreden gevoel, wanneer jullie je koesteren in het Licht.

Wanneer jullie wanhopen door de vele obstakels in je leven, verwissel dan van spoor met betrekking tot wat de toekomst voor je inhoudt. Leef de toekomst nu zoveel als mogelijk is en wanneer je mensen ontmoet die je naar beneden zouden kunnen trekken, laat hun opmerkingen of daden je dan niet raken. Zij zullen snel moe worden van je weigering om op hun negativiteit te reageren. Mettertijd zul je merken dat je meer en meer naar mensen wordt getrokken die vergelijkbaar zijn met jouw eigen trilling. Binnenkort zullen jullie je alleen binnen een specifieke kring van vrienden bewegen, die dezelfde interesses delen. Het betekent niet dat jullie anderen negeren, want zij kunnen van je hulp profiteren. Wees beschikbaar als jullie je kennis met hen kunnen delen, en meet het zo af dat het is afgestemd op hun niveau van inzicht.

Onthoud dat jullie in eenzelfde boot zeilen, maar wanneer de winden van veranderingen eraan komen, zullen sommige van koers moeten veranderen. Jullie bestemming hangt af van hoe goed jullie op de veranderingen zijn voorbereid, maar niet iedereen zal verdergaan naar Ascentie. Het proces ligt al lange tijd klaar maar nu het zich versnelt, kun je niet achterblijven als je serieus bent over Ascentie. Na alles wat jullie hebben meegemaakt, is het zeer de moeite waard alles in het werk te stellen om de eindstreep te passeren.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik hoop dat we jullie hebben geïnspireerd om moedig, zonder enige aarzeling verder te gaan. We houden van jullie en ieder van jullie is ons dierbaar.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.