Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, February 8, 2010

SaLuSa, February 8, 2010

De dagen van de duisteren zijn geteld maar hun invloed blijft aanwezig totdat verreikende veranderingen tot hun ontzetting uit machtsposities leiden. Bij elke week die verstrijkt, wordt de situatie duidelijker en onze bondgenoten bereiden zich voor op de laatste zetten waar de eerste bekendmaking uit voort zal komen. We zouden graag meer informatie met jullie delen maar het bereikt een kritisch punt waarop details het beste geheim kunnen worden gehouden. We staan tegenover een sluwe oppositie die zich door niets laat tegenhouden om onze plannen te blokkeren en hoe minder ze erover weten, hoe beter het zal zijn. Hier hebben wij een voordeel doordat we weten wat zij plannen en we kunnen, indien nodig, passende maatregelen nemen. Onze handen zijn alleen in zoverre gebonden, zoals jullie zouden zeggen, dat wij volgens de regels spelen en dat er niets onderhands of onwettigs is aan ons handelen. Wij hebben goddelijke orders om ervoor te zorgen dat jullie veilig het einde van deze cyclus bereiken en dat iedereen die voor ascenderen heeft gekozen, in staat is dit te doen.

Jullie toekomst is met het hele Universum en miljoenen andere zielen verbonden. Die zal niet worden afgeremd of vertraagd door de capriolen van de duistere kliek en hun toekomst zal in hun eigen verkozen ervaringsniveau verder gaan. Houd in gedachten Dierbaren, dat er andere Universa bestaan waar zielen naar toe kunnen als dat gunstig is voor hun ontwikkeling. Jullie vooruitgang wordt niet lichtvaardig opgenomen maar wordt voor elke ziel zorgvuldig overwogen en jullie worden geleid om datgene te ervaren wat jullie de beste gelegenheid biedt je te ontwikkelen. Alles wat jullie je kunnen voorstellen, bestaat al ergens in de Kosmos en er is niets dat jullie niet kunnen ervaren om jullie wensen te vervullen. De Schepper heeft jullie uitgezonden om ervaringen op te doen zodat met behulp van jullie allemaal, ervaringen kunnen worden gedeeld om zo de weg te openen naar een groter bewustzijnsniveau. Jullie ontwikkelen je net als wij door middel van groepsbewustzijn en het zal geleidelijk meer en meer zielen omarmen die de Eenheid van Al Dat Is erkennen.

Evolutie is heel natuurlijk en de wens om dit te doen, blijft voor altijd bij jullie. Het is leuk en lonend, vooral als je eenmaal bent opgeklommen naar de hogere dimensies. Hemels kan een woord zijn dat overbrengt wat we bedoelen maar jullie herinneringen aan dergelijke tijden zijn overschaduwd door de hoeveelheid tijd die jullie al in de dualiteit hebben doorgebracht. Maar omdat jullie als onderdeel van het Ascentieproces volledig bewustzijn gaan ervaren, zullen jullie herinneringen aan eerdere levens in de hogere dimensies terugkeren. Zeker is dat wanneer jullie verlichter worden, de idee van Ascentie en alles wat het met zich mee brengt, jullie dromen over een betere manier van leven zal vervullen. Het zal voorzien in het geluk en de vrede die jullie zoeken en het zal passend zijn voor zielen die hun Goddelijke zelf hebben gevonden.

Kijk om je heen en accepteer dat iedere ziel die je ziet, eens was zoals jij, een groots Wezen van Licht dat in de hogere dimensies bestond. Jullie hebben doelbewust en opzettelijk ten bate van alle andere zielen van het hele Universum deze dimensies achter je gelaten. Het resultaat van jullie ervaringen zal anderen, indien nodig, helpen want er ontwikkelen zich nog steeds beschavingen in de lagere dimensies die ze nodig zullen hebben. Zelfs nu kunnen jullie je aansluiten op het massabewustzijn maar het wordt beperkt door jullie huidige bewustzijnsniveau. Wanneer jullie echter eenmaal zijn geascendeerd, zal alle kennis voor jullie beschikbaar zijn.

Jullie komen uit de nachtmerrie om de droom te beleven die in feite jullie nieuwe realiteit wordt. Jullie kunnen vluchtige ervaringen van echt geluk hebben gehad maar het zal weinig zijn in vergelijking met wat jullie te wachten staat. Vrede en geluk van binnen en van buiten is een absolute gelukzaligheid en om met in dit opzicht exact gelijksoortige zielen te verblijven, is hemels. We weten dit omdat jullie ons op die manier zullen vinden en omdat wij lange tijd in harmonie met alle leven hebben geleefd. De beschavingen die lid zijn van de Galactische Federatie zijn allemaal geascendeerd en samen vormen wij een enorme kracht om de Schepper goed te dienen.

Begin jullie gedachten in de toekomst te projecteren en kijk of je het gevoel van de energie van Liefde en Licht kan opvangen. Degenen onder jullie die hun voeten al succesvol op het pad van Ascentie hebben geplaatst, hebben dit zeer waarschijnlijk al ervaren. Het is jullie directe doel en wanneer jullie je trilling verhogen, zullen jullie meer tijd in Liefde en Licht doorbrengen. We zien meer mensen ontwaken tot hun ware zelf en hoe vaker dit gebeurt, hoe sneller jullie een kritieke Massa bereiken. In de tussentijd blijven vele bronnen het Licht uitgieten over jullie Aarde en de verheffing gaat verder.

De Meesters keren terug en sommige zijn al geïncarneerd terwijl ze hun werk uitvoeren om zoveel mogelijk zielen naar het Licht te brengen. Jullie hebben je ideeën over wie ze zijn maar op dit moment geven zij er de voorkeur aan onaangekondigd te werken. Wanneer de grote veranderingen echter zijn voltooid, zullen sommige Meesters onder hun eigen naam terugkeren. Sint Germain die zo nauw met jullie evolutie is verbonden, is altijd gekomen en gegaan zoals hij wilde en hij zal zich zeker aan jullie bekendmaken. Hij had de leiding over een aantal belangrijke vergaderingen over deze periode en zijn invloed is sterk geweest en heeft jullie veel goeds gebracht.

Jullie verlangen naar de veranderingen is aanzienlijk toegenomen en we zijn blij dat begrepen wordt dat ze iedereen op Aarde gaan verheffen. Er bestaat geen selectie behalve door jullie als individu en niemand wordt afgewezen als hij/zij voor Ascentie kiest. Het is echter geen geschenk, zoals jullie zouden zeggen, zonder kleine lettertjes want jullie moeten jezelf toewijden aan de taak om jezelf erop voor te bereiden. Leef naar jullie hoogste inzicht over wat nodig is en wees ervan overtuigd dat er hulp komt. Deze unieke gelegenheid komt maar eens in de zoveel keren voor en jullie hebben duizenden jaren deze kans niet gehad. De cycli van het leven komen en gaan voortdurend en jullie wordt een kans geboden om van spoor te veranderen vanuit de lagere dimensie. Niemand wordt onwaardig beschouwd voor deze gelegenheid maar het is aan jullie te bewijzen dat jullie jezelf kunnen verheffen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en we weten dat er enig verdriet wordt gevoeld bij het vooruitzicht al jullie bezittingen achter te laten maar het is slechts een kleine prijs die moet worden betaald terwijl jullie weten dat elke wens in de hogere dimensies zal worden vervuld. Wat zouden jullie meer willen als jullie exact kunnen creëren wat jullie nodig hebben voor jullie comfort en geluk. De Schepper voorziet in al jullie wensen en vrije wil is jullie grootste geschenk en we weten dat jullie het wijselijk zullen gebruiken.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge