Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, January 7, 2011

SaLuSa, January 7, 2011

We zien jullie in verschillende stadia van inzicht en voorbereiding op de komende veranderingen. Jullie benadering heeft veel met jullie persoonlijke overtuigingen te maken en met wat jullie eigenlijk willen zien gebeuren. Veel hiervan is een gevolg van jullie eigen programmering en zelfs van onderbewuste herinneringen aan vorige levens. Wat de doorslag gaat geven en jullie een weloverwogen keuze laat maken in welk pad je neemt, zal afhangen van of jullie onbevooroordeeld zijn gebleven. Vast staat dat elke vandaag levende ziel op verschillende tijdstippen met de waarheid over de Mensheid en haar goddelijke bestemming is geconfronteerd. Sommige zullen het negeren en hun eigen denkpatroon volgen dat zo sterk is geworden, dat er weinig of geen speelruimte meer is om te veranderen. Daarmee suggereren we niet dat zo’n benadering verkeerd is omdat jullie het zelf zijn die bepalen welk pad je volgt. Toch zal het wat gemakkelijker worden als je overdenkt waar jullie voor komen te staan. Laat ruimte voor de mogelijkheid dat jullie misschien verkeerd zitten met betrekking tot de waarheid, en wanneer dit jullie onder ogen komt, zal het gemakkelijker zijn het in je overtuigingen te integreren.

Eén ding is zeker, namelijk dat iedereen te zijner tijd begrijpt dat de God die jullie allemaal aanbidden, één en dezelfde is. Namen zijn niet van belang en zelfs oude geschiedenis moet met een zekere reserve worden gelezen, omdat het teruggaat naar tijden waarin veel mondeling werd overgeleverd. Je kunt daarom niet alles opvatten zoals het nu wordt gelezen omdat het na vele jaren onnauwkeurigheden bevat, en al helemaal niet vanwege het aantal keren dat het is vertaald. Discussie wordt daarom een noodzakelijke en gezonde manier om kritisch te zijn en in staat je aan de ware boodschap aan te passen. We moeten de valse goden noemen die zo’n 5000 jaar geleden op Aarde waren omdat zij verantwoordelijk waren voor de misleiding van de Mens hen te laten geloven dat degenen die anders dachten, jullie vijanden waren en gedood moesten worden. Dat geloof bestaat vandaag de dag nog steeds, maar wij geloven dat door onderzoek en in samenhang met de hogere leringen die gedurende vele eeuwen zijn ontvangen, begrepen zal worden dat de Ene God Almachtig is en absolute Liefde. Bovendien bestaat er geen religieuze connectie en wordt het aan alle zielen, ongeacht hun overtuiging, geschonken. Het is een punt ter overweging, omdat als jullie willen ascenderen er voor niets anders plaats is dan Universele Liefde.

We hebben jullie vaak verteld dat jullie niet veel hoeven te doen om te ascenderen, en als jullie gewoon in staat zijn om met je hart van alle zielen te houden, zal al het andere op zijn plaats vallen. Jullie zijn vonken van God en wat zouden jullie inderdaad anders van jezelf verwachten als zijnde zonen en dochters van God. De Aarde heeft jullie ver gebracht en wanneer de dualiteit tot een einde komt, zullen jullie het restant van de lagere energieën van je af schudden zodat jullie een stralend Wezen van Licht worden. Jullie beginnen te beseffen dat veel van wat jullie als waar zijn gaan aanvaarden, in feite jullie eigen creatie is en een illusie. Jullie beschaving heeft het punt bereikt waarop ze jullie weinig meer over de dualiteit heeft te leren. Er is echter rekening gehouden met degenen die zichzelf weigeren te bevrijden van de controlerende methoden van het oude paradigma, zodat zij zich naar eigen keuze kunnen ontwikkelen. Dat is het door de Primaire Schepper aan jullie verleende voorrecht, en is in overeenstemming met de ook aan jullie gegeven vrije wil.

Er komen weldra tijden waarin we alle problemen behandelen die jullie voor jezelf hebben gecreëerd en we zullen jullie verder leiden naar de laatste dagen van deze cyclus. Het zal soms hectisch zijn maar onze aanwezigheid is jullie garantie dat we jullie niet “in je eigen vet gaar laten koken”, zoals jullie wel zeggen. Wij zijn liefdevolle zielen die zichzelf met onbegrensde liefde geven, en we zouden willen dat we jullie de omvang van de bijstand die wij hier aan jullie verlenen, volledig zouden kunnen overbrengen. Het ontmoeten van ons zal een hoop doen om alle twijfels die jullie misschien hebben, weg te nemen en we zijn blij dat jullie ons op onze daden kunnen beoordelen. Vergeet de al jaren gebruikte oude komische plaatjes van hoe buitenaardsen zouden moeten zijn en eruit zien, want in sommige gevallen zien we er net zo menselijk uit als jullie. Het is niet alsof we jullie nooit eerder hebben gezien, want verschillende beschavingen van onze Federatie hebben met bepaalde individuen al vele jaren gedurende jullie leven contact.

Alhoewel er sinds het Nieuwe Jaar pas een paar dagen zijn verstreken, horen jullie over verschillende activiteiten, en ze zijn niet noodzakelijkerwijs precies wat jullie zouden willen. Zoals we jullie eerder vertelden, opereren de duisteren ook binnen de Wet van Vrije Wil, maar het Licht heeft de balans omgedraaid en leidt nu de weg naar huis. De duisteren hebben echter een hardnekkig verlangen door te gaan, zelfs terwijl ze weten dat het hun ondergang wordt. Er komt een punt waarop ze het Licht de dominante kracht moeten laten worden, en samen met de hulp van onze bondgenoten voeren we stevige druk uit om hun weerstand te breken. Er staan jullie dus wat verrassingen te wachten, die misschien zonder veel aandacht van te voren, kunnen komen. Maar velen van jullie die zich op de hoogte houden van wat er wereldwijd plaatsvindt, pikken de aanwijzingen op van wat er staat te gebeuren.

Heb geen angst Dierbaren, is jullie niet verteld dat jullie al hebben gewonnen? Geef het alleen de tijd op Aarde te manifesteren, en jullie zullen met vreugdevolle stappen en geluk in je hart van start gaan. Het beste moet duidelijk nog komen, en wij hebben de antwoorden op de financiële ineenstorting die jullie boven het hoofd hangt. Vanuit alle kwellingen die jullie hebben doorgemaakt of nog gaan ervaren, ontstaat de zoete smaak van succes. We vragen jullie dus ongeacht de uiterlijke gebeurtenissen vrolijk en vol vertrouwen te blijven, omdat jullie de veranderingen mogen verwachten. Blijf gewoon nog iets langer geduldig omdat jullie alles te winnen hebben, en in feite zeer weinig te verliezen. Het plan voor jullie is onberispelijk, het is jullie bestemming en het voorziet in alle benodigdheden om jullie stevig op het pad naar Ascentie te zien stappen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik vertel jullie dat de Galactische Federatie een enorme kracht ten goede is, en we staan niet toe dat er nog langer van jullie wordt geprofiteerd. Er komen misschien schermutselingen maar we zullen zeker alle plannen verhinderen die Moeder Aarde nog meer schade toebrengen, want zij heeft jullie liefdevol duizenden jaren lang op haar rug meegedragen, en net als jullie moet ze verder naar Ascentie. Zoals we eerder hebben opgemerkt, vindt zo’n Universele gebeurtenis op enorm grote schaal plaats. Jullie zouden het moeilijk vinden te bevatten wat het allemaal omvat, waaronder de grote Wezens die de macht hebben een Universum naar een hogere dimensie te brengen. De Centrale Zon bekrachtigt het hele Universum en haar energieën creëren veranderingen in alle soorten van materie, zodat Ascentie overeenkomstig het Plan van de Schepper wordt bereikt.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Apache Station

Iedere maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur
worden er channelings en aanverwante zaken besproken op Apache-station.nl.
Je kunt de uitzendingen op andere tijdstippen ook beluisteren via het archief.