Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, August 6, 2010

SaLuSa, August 6, 2010

We moedigen jullie zoals altijd aan deel te nemen aan het tot stand brengen van de veranderingen die bijna gaan beginnen. Waar jullie je ook op richten, door de Wet van Aantrekkingskracht dragen jullie bij aan de manifestatie ervan. Jullie zijn al succesvol perioden uit het verleden te boven gekomen waar jullie afstevenden op een ander resultaat met betrekking tot Ascentie, en nu rest slechts nog, zoals jullie zouden zeggen, de bal aan het rollen te krijgen. Louter jullie aanwezigheid helpt anderen zich te verheffen, en door jullie voorbeeld helpen jullie hen veel meer dan jullie je realiseren. Jullie zijn behulpzaam bij het creëren van de ideale omstandigheden voor de eindtijden, die in feite gedurende zo’n 40 jaar langzaam met elkaar aan het vergroeien zijn. Sinds het begin van deze eeuw hebben jullie een grote sprong vooruit genomen, die ervoor zorgt dat de eindtijden jullie een overwinning over de duistere Wezens brengt.

Zaken komen zeker tot een breekpunt, en onze bondgenoten zitten heel dicht bij het bereiken van een groot succes. De duisteren blijven doorgaan met hun pogingen vooruitgang te verhinderen maar het is onmogelijk voor ze om nu het Goddelijk Plan te stoppen. Ze zijn een soort lastposten maar het duurt niet lang voor hun macht hen volledig wordt ontnomen. Jullie bewustzijnsniveaus stijgen voortdurend en hiermee komt het besef dat jullie opzettelijk zijn tegengehouden te begrijpen dat het jullie bestemming is te ascenderen. Jullie hebben altijd alle recht gehad over jullie eigen toekomst te beslissen, en jullie hebben ieder de macht om het pad van jullie eigen keuze te bewandelen. Elk leven dat jullie hebben gehad was doelbewust gepland om jullie van je ware zelf bewust te maken en om ontwikkeling mogelijk te maken door het overwinnen van de lagere energieën. Lange tijd liet men jullie geloven dat jullie een soort minderwaardige Wezens waren zonder rechten, en werden jullie verplicht je aan de draconische wetten te houden die bedoeld waren om jullie in het duister te houden. Op dit moment worden steeds meer van jullie wakker en het plaatje is zo zeer veranderd dat jullie het nu zijn die de koers van de Mensheid voorschrijven.

De eindstreep is nu enige tijd in zicht en als de veranderingen in jullie zonnestelsel effect beginnen te krijgen, voelen degenen onder jullie met een hogere staat van bewustzijn de krachtige energieën om jullie heen. Zij brengen vrede in een tijd die er van buitenaf chaotisch blijft uitzien, maar als jullie focus bij Ascentie ligt, zullen ze je welzijn niet overmatig beïnvloeden. Aardse veranderingen zullen natuurlijk, afhankelijk van waar je leeft, hun invloed uitoefenen. Wees er echter van overtuigd dat wij ons volledig bewust zijn van de meest waarschijnlijke gevolgen en dat we altijd aanwezig zijn om schade aan lijf en leden te verminderen. Moeder Aarde moet echter, net als jullie, een reiniging uitvoeren en het is onvermijdelijk dat sommige van jullie erbij betrokken raken. Jullie zullen je bevinden waar je doelbewust moest zijn voor de eind-tijden, en jullie wisten dit voor je incarneerde. Jullie zijn op Aarde voor ervaring en het is jullie keuze geweest hoeveel je op je hebt genomen. Velen hebben deze laatste kans gegrepen om veel van de bagage die ze al lang met zich mee droegen, op te ruimen. Dat is de reden waarom deze specifieke periode zo vol incidenten zat, en beproevingen die jullie zware tijden opleverden. Onthoud echter dat het allemaal deel uitmaakte van jullie evolutionaire pad, omdat jullie zijn teruggekeerd naar het Licht.

Iedereen kreeg dezelfde kansen om zijn vibraties te verhogen en veel hiervan werd door jullie keuze in leefstijl beslist. Sommigen zullen de lagere vibraties niet opgeven en zijn duidelijk niet klaar voor de vereiste veranderingen om ze te overwinnen. Er is geen oordeel over dergelijke keuzes, want het is jullie leven en jullie hebben het recht het te ervaren zoals jullie wensen. Dit gaat altijd gepaard met de verantwoordelijkheid voor jullie daden, en alles wat een ander schaadt zal later een te leren les worden. In deze tijd kan dat heel snel bij je terugkeren en dat is in jullie voordeel, als je de intentie hebt naar het Licht terug te keren en te ascenderen. Liefde is de sleutel tot alle situaties, zoals jullie uiteindelijk zullen ontdekken.

We merken op dat er meer situaties ontstaan die confrontaties voortbrengen, zowel op persoonlijk vlak als landelijke schaal. Dat is een symptoom van deze tijd waarin energieën die een reiniging behoeven naar de oppervlakte komen zodat ze kunnen worden omgevormd. Het werpt de vraag op hoe je er het beste mee om kan gaan en jullie kracht om dit te doen, ligt in jullie vermogen je Licht te gebruiken, en dan zullen jullie succesvol zijn. Niets kan de krachtige liefdesenergie weerstaan, en omdat jullie beperkingen hebben in een fysiek lichaam is het een oefening in beheersing en aandacht. Hebben jullie niet gehoord van spontane genezing, en vragen jullie je niet af hoe dit kan wanneer soms een kwaadaardige groei door dergelijke energie volledig is veranderd. Wanneer we jullie vertellen dat jullie krachtiger zijn dan jullie beseffen, is dat een waarheid die jullie spoedig gaan begrijpen. Als jullie ascenderen, zal dit tienvoudig toenemen en jullie zullen tot zulke niveaus stijgen dat mensen zouden denken dat jullie god zijn.

Dat gebeurde in jullie verre verleden toen de Annunaki ervoor zorgden dat de mensen ontzag voor hen bleven houden vanwege hun ogenschijnlijke vermogen wonderen te verrichten. Zoals jullie zullen beseffen is niet ieder ontwikkeld Wezen noodzakelijkerwijs spiritueel ontwikkeld. Jullie kunnen leren hoe je een beoordeling maakt van mensen door middel van intuïtief denken en het voelen van de energie die ze uitstralen. Sommige mensen kunnen echter heel charmant en bedrieglijk zijn op hetzelfde moment. Het leven is de ene uitdaging na de andere, en dat is de reden waarom fysieke incarnaties jullie evolutie kunnen versnellen. Op Aarde leven is om die reden in feite aantrekkelijk, en de reden waarom jullie er keer op keer opnieuw naar terugkeerden. Jullie zijn nu aan het einde van jullie reis gekomen, en jullie zijn gericht op het goedmaken van enig karma dat nog uitstaat. Om het simpel te zeggen, het herstelt jullie fouten en leert jullie de lessen die jullie verkozen te ervaren.

Denk hierover na Dierbaren, als jullie Galactische Wezens gaan worden en anderen van dienst zijn door hun op weg te helpen langs hun spirituele pad, dan zullen jullie je eerst bewezen moeten hebben in de duisternis van de Aarde en haar lagere energieën. Om te midden van voortdurende tegenspoed en zoveel afleidingen hieruit te verrijzen, is een verbazingwekkende prestatie. We zien het Licht nu exponentieel groeien en het vertelt ons dat zo velen van jullie op dit moment klaar zijn om te ascenderen, en op die manier zullen de aantallen snel toenemen wanneer jullie de laatste periode binnengaan. Er zijn zoveel hogere zielen die opgewonden wachten op de gelegenheid om jullie daarin te vergezellen. Zij wachten hun tijd af, zij wachten op de gelegenheid om in jullie dimensie te komen en jullie te ontmoeten.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zie het tij keren, want het wast de duisternis weg die jullie levens heeft verwoest en het Licht keert in volle kracht terug. Druk jezelf uit als het liefdevolle, vrolijke Wezen dat jullie in werkelijkheid zijn, deel je wijsheid en help anderen de vrede te vinden die jullie hebben gevonden.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.