Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, December 8, 2010

SaLuSa, December 8, 2010

De laatste grote strijd tussen de duisteren en degenen van het Licht vond in de tijd van Atlantis plaats en het resulteerde in de ondergang van wat eens een zeer ontwikkelde beschaving was. Jullie zijn diezelfde zielen die in deze cyclus een identiek punt hebben bereikt, maar deze keer zijn de lessen uit het verleden geleerd en is het Licht als overwinnaar tevoorschijn gekomen. Het is een strijd die in de hogere dimensies al is gewonnen, waar de energieën een diepgaand effect uitoefenen op de lagere dimensie van de Aarde. Uiteraard bestaan de donkere energieën nog steeds maar de Lichtniveaus overtreffen hen nu ruimschoots en nemen exponentieel toe. Er is dus een klinkende overwinning voorbereid op de duisteren, en dit zal gezien en begrepen worden.

Ascentie is dus goed op weg om zoals altijd gepland stond, plaats te vinden, al zou het van oorsprong samenvallen met het einde van de vorige eeuw. Het feit dat er meer tijd werd gegeven om jullie naar het einde van de cyclus te brengen, is te danken aan degenen die voor hun ware doel op Aarde zijn ontwaakt. Het heeft tot resultaat gehad dat meer mensen bewustzijnsniveaus bereikten die hen in staat stelden met inzicht in Ascentie op het Licht te reageren. Het is een unieke mogelijkheid die voor elke ziel openstaat, maar het is bekend dat niet iedereen zich klaar zal voelen om zo’n grote sprong vooruit te nemen in zijn evolutie. Voor hen gaat het leven overeenkomstig hun behoeften verder door, en op een dag in de toekomst zal de mogelijkheid om te ascenderen opnieuw voorbij komen. Er is geen schaamte of schuld aan het tempo van jullie evolutie verbonden, want jullie hebben volledige vrijheid van keuze om je wensen achterna te gaan, waar jullie reis je ook naartoe brengt.

De hemelse krachten zijn nooit ver weg als jullie je ervaringen doorleven, en altijd voorhanden om elk verzoek om help of leiding te beantwoorden. Jullie beseffen misschien niet hoe vaak zij jullie in overeenstemming met jullie wensen in je leven leiden, maar dat betekent niet dat jullie altijd precies krijgen wat je gelooft nodig te hebben. Als jullie bijvoorbeeld aan je leven zijn begonnen om armoede te ervaren, zal het geen nut hebben aan te dringen op overvloed. Veranderingen kunnen alleen komen wanneer jullie eerst succesvol de lessen hebben geleerd die je overeenkwam te leren. Soms komen ze vele malen bij je terug, tot je de uitdagingen hebt overwonnen die ze vertegenwoordigden. Zelfs de zielen om je heen vormen een onderdeel van de ervaringen die je op je hebt genomen, en jullie zitten vaak vanuit een gezinssituatie allemaal in hetzelfde schuitje. Het kan eruit zien of jullie slachtoffer van de omstandigheden zijn, maar niets gebeurt bij toeval en het is de uitwerking van jullie levensplan.

De Lords of Karma, de Raad van Karma treedt voor jou en andere zielen individueel op, als ook voor het collectief bewustzijn zodat het Menselijk Ras samen ontwikkelt. Zij beslissen wanneer het het beste voor jullie is om te incarneren, om ervoor te zorgen dat jullie benodigde lessen op een geschikt moment komen. In de loop van de vorige eeuw zijn er geleidelijk meer zielen van Licht geboren, en het is dankzij hun betrokkenheid bij het brengen van het Licht naar de Aarde dat de bewustzijnsniveaus zo snel zijn toegenomen. Als jullie een zoeker zijn van waarheid en informatie dan is er nooit een betere tijd geweest dan nu om het te vinden. Het vereist echter wel een kritische geest om de minder waarheidsgetrouwe bronnen terzijde te schuiven. Volg zoals altijd je intuïtie en het zal je uiteindelijk leiden naar wat goed is voor jou op dat moment.

Het lijkt heel natuurlijk dat jullie tot de grote boodschappen van bekende Meesters worden aangetrokken, maar houd in gedachten dat ze in zekere zin slechts zo goed zijn als het kanaal dat ze ontvangt. Het feit dat ze soms een groot aantal zielen gebruiken om hun boodschappen naar buiten te laten komen, is heel gebruikelijk en geenszins een teken van een dubieuze channeling. Jullie zullen echter soms een andere stijl of taal aantreffen die door hen wordt gebruikt omdat het hun eigen interpretatie weergeeft van wat aan hen wordt doorgegeven. Niet iedereen ontvangt de boodschappen woord voor woord, maar bijvoorbeeld door telepathische beelden of pakketjes gedachten. Vind de bronnen die met je resoneren, want elke draagt energie bij zich waar je op zal reageren. Tot op zekere hoogte kunnen jullie je richten op de meest populaire en geaccepteerde bronnen, omdat het meestal hun zuivere energie is die veel mensen aantrekt.

Bronnen zoals wij zijn de laatste tijd meer naar voren gekomen, en dit valt natuurlijk samen met ons nader komen tot jullie omdat jullie het Ruimte Tijdperk binnen zijn gegaan. En verder omdat toen jullie je eerste atoomwapens tot ontploffing brachten, dit niet alleen een potentiële bedreiging vormde voor jullie zelf maar ook voor levensvormen buiten jullie Aarde. Onze aanwezigheid werd van vitaal belang om ervoor te zorgen dat wij elke situatie onschadelijk maakten die tot de ruïnering van jullie planeet had kunnen leiden. Geloof ons Dierbaren, jullie hebben er een behoorlijk aantal keren dicht bij gezeten en wij moesten tussenbeide komen. Er bestaan duidelijke orders, die afkomstig zijn van hogere Wezens die jullie evolutie en die van Moeder Aarde overzien, en zij zal niet worden vernietigd. Het is in de geschiedenis van jullie zonnestelsel gebeurd maar deze keer staat het goddelijk decreet ons toe alles te doen wat nodig is om te garanderen dat deze cyclus veilig wordt voltooid.

Oorlog en de dreiging van oorlog heeft jullie vooruitgang voortdurend belemmerd en immense energie en rijkdom is er verspild in de jacht op het verkrijgen van wereldheerschappij door de duisteren. Het is een eenzijdige fysieke strijd geweest die op hoger niveau heeft plaatsgevonden, en dankzij het vestigen van het Licht op Aarde hebben jullie hen verslagen. Het hoeft alleen nog maar officieel te worden, en onze bondgenoten staan dicht bij het bereiken van resultaten die de oppositie opruimt tegen onze openlijke komst onder jullie. Eerst moeten we echter zoals jullie zeggen, het dek schoonmaken, en een situatie creëren die disclosure, publieke bekendmaking, toestaat. Zoals jullie beginnen op te merken, betekent dat niet noodzakelijkerwijs dat dit afkomstig moet zijn van President Obama, zoals eerder was gepland. De toegepaste druk richt zich op elke officiële bron die disclosure aanpakt en bereid is de aankondiging te maken. Het vereist er slechts één die dit doet, waarna de waarheid eruit rolt en dit gaat aanzwellen tot een tsunami aan informatie.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben opgewonden dat we zo dicht bij het voorstellen van onszelf aan jullie zitten. Het zal nogal een evenement worden met veel activiteiten in de lucht, want we gaan voor jullie een vertoning opvoeren. Jullie waarnemingen van onze vloot nemen voortdurend toe, en dat is doelbewust om jullie in staat te stellen onze vreedzame aanwezigheid te accepteren. Met uitzondering van dat we “geweld” hebben moeten gebruiken om onszelf tegen aanvallen op onze vloot te beschermen, zouden we nooit als eerste aanvallen. En zelfs dan zouden we de voorkeur geven aan het vermijden van contact, hetgeen de reden is dat we vaak buiten zicht verdwijnen wanneer we worden achtervolgd. We houden van jullie en we zijn hier om te helpen bij de herbouw van jullie Aarde, en om ervoor te zorgen dat jullie allemaal veilig het einde van deze cyclus bereiken.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.