Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, September 6, 2010

SaLuSa, September 6, 2010

De kracht die jullie hebben zou niet beter kunnen worden geïllustreerd dan door hoe de Lichtwerkers, ofschoon een minderheid, de lagere energieën hebben overwonnen. Ze hebben zich ook individueel van hun invloed kunnen bevrijden en hebben het Licht geankerd. Doordat zij het Licht in zich meedragen, beïnvloeden zij de verlichting van anderen. Dergelijke mensen vormen de ruggengraat van onze bondgenoten, en aan hen is veel te danken bij het creëren van het nieuwe paradigma. De dierbare zielen die tussen Licht en donker zweven, worden wakker en spoedig zullen zij een beslissing moeten nemen of ze zich naar het Licht willen ontwikkelen. De vragen komen zeker in hun gedachten boven drijven, maar zoals we eerder hebben opgemerkt, is er een zekere weerstand om hun comfort zone te verlaten. Na zoveel levens in een bepaalde geesteshouding te hebben gehad, is het voor hen moeilijk om van richting te veranderen. Er bestaat echter een plan om er voor te zorgen dat zij begrijpen wat de keuze inhoudt, zodat er geen spijt is wanneer Ascentie eenmaal heeft plaatsgevonden. We moeten dus zeggen dat jullie je geen zorgen hoeven te maken over zielen, omdat zij uiteindelijk de juiste keuze voor henzelf maken.

Zodra de echte veranderingen beginnen, zullen de mensen, zoals jullie je misschien kunnen voorstellen, ze niet meer kunnen negeren. De veranderingen zullen zo ingrijpend zijn dat snel duidelijk zal worden dat een nieuwe Aarde wordt geboren. Ook zullen ze snel de steun van de meerderheid ontvangen, zodat de voordelen duidelijk zullen zijn. Eén voor één zullen de problemen die jullie nu teisteren, worden overwonnen, en op een dusdanige manier dat zonneklaar is dat de resultaten blijvend zijn. Het uitroeien van de corruptie, die op de meeste regeringen parasiteert, zal worden verwelkomd want mensen zijn niet zo kortzichtig dat ze niet zien wat er gaande is. Die verandering alleen al zal hen veel hoop geven voor de toekomst, met name wanneer ze begrijpen dat de zielen die worden aangesteld om hen te vervangen, van het Licht zijn. Ze zullen als tijdelijke maatregel door ons worden aangesteld, en te zijner tijd melden zich meer kandidaten van het Licht. Dan zullen jullie zien wat een regering voor de mensen werkelijk kan bereiken. Het zal mensen bij elkaar brengen, met een enorme gemeenschapsgeest als resultaat, en zij zullen hun aandeel willen leveren en een enorm geluksgevoel tot stand brengen.

Als meer mensen dan op dit moment een nieuwe Aarde visualiseren, helpt dit de manifestatie ervan te versnellen. Wanneer wij, van de Galactische Federatie, de reiniging van de Aarde helpen te organiseren, zal er een compleet nieuw tijdperk van samenwerking beginnen. Eindelijk zullen jullie hoop zien voor de toekomst, en enthousiast zullen jullie aan de veranderingen werken, vanuit de wetenschap hoe prachtig de resultaten zullen zijn. De oude vibraties en hun invloed zullen snel verdwijnen, en de waarheid over jullie ware potentieel zal bekend worden. Argumenten en geschillen tussen groepen met verschillende overtuigingen zullen terzijde worden gelegd door openbaringen over jullie ware zelf, en het allerbelangrijkste, jullie goddelijke zelf. Jullie creëerden de verschillen tussen elkaar, al moet gezegd worden dat jullie hiertoe werden aangemoedigd door degenen die aan macht wonnen door jullie verdeeld te houden.

Jullie zijn in essentie, en vanwege jullie goddelijke zelf, liefdevolle zielen die vrede zoeken maar jullie zijn naar een dwaalspoor geleid. De verschillen die zijn uitgebuit zijn talrijk, maar het gebeurde voornamelijk op basis van religie, politiek en cultuur. In het licht van de waarheid zullen de verschillende religieuze sekten over dergelijke kwesties een meer gemeenschappelijke benadering vinden. Want als tenslotte de ene waarheid is geaccepteerd, zullen er onderling geen grote verschillen in de kern van hun overtuiging bestaan . Politiek zal totaal zijn veranderd en het idee oppositie te voeren, zal zijn vervangen door een opbouwende benadering zodat de beste ideeën van alle vertegenwoordigers worden verenigd. Energie of tijd zal niet mogen worden verspild door het veroorzaken van onenigheid of bezwaren, louter omwille van politiek gewin. Samenwerking wordt het nieuwe woord in de politiek, en de mensen zullen er een rol in moeten gaan vervullen.

De aandacht wordt gericht op alles wat de veranderingen voortbrengt, en het leidt jullie naar de nieuwe trillingen, in voorbereiding op Ascentie. Het zal een tijd worden van de ene openbaring na de andere, en het zal een echt vreugdevolle periode vormen in jullie levens. Jullie zullen zonder twijfel weten dat het Licht stevig is verankerd, en dat de duisternis die jullie leven vertroebelde, is verslagen. Dit is hoe het is gepland door de Hogere Wezens die volledig zijn toegewijd om Licht en Liefde naar jullie te brengen. We weten dat sommige zielen angstig worden van het vooruitzicht te ascenderen, alsof het een onnatuurlijk proces is. Niets zou verder van de waarheid kunnen zitten, want het is eerder de omgekeerde situatie. Met ascenderen krijgen jullie de mogelijkheid om naar een eerdere staat van gelukzaligheid terug te keren, waar jullie eerder van hebben genoten. Hoewel een vorm van dualiteit nog steeds in de hogere dimensies bestaat, is het geenszins zo’n stevige uitdaging als jullie hebben ervaren. Dualiteit betekent niet noodzakelijkerwijs dat jullie de extremen moeten ervaren die jullie op Aarde hebben.

Als jullie je best doen om nu in overeenstemming met jullie beeld van de hogere dimensies te leven, trekken jullie verder weg van de lagere energieën. Er komt een tijd waarin ze in het geheel geen impact meer hebben. Jullie Licht zal zo krachtig zijn dat het de lagere energieën afstoot of omvormt. We moeten echter terugkomen op de “angst” factor die de duistere Wezens jullie nog steeds proberen op te dringen. Te midden van de chaos bestaan er enkele echte zorgen, maar neem zaken rustig op en weet dat het gewoon tekenen zijn van het verleden, dat uit jullie realiteit glipt. Maak je geen zorgen over jullie huizen of bezittingen, want al jullie behoeften zullen ruimschoots worden gedekt. Ons plan voor jullie veiligheid en comfort zorgt ervoor dat in al jullie behoeften goed wordt voorzien. Onvermijdelijk zal er enig ongemak zijn, maar rekening houdend met de omvang van de veranderingen die plaatsvinden, is dat te verwachten.

Jullie hebben een lange weg in zo’n korte tijd afgelegd dat jullie dingen om je heen al in een compleet nieuw denkpatroon bezien. Het helpt jullie een realistisch perspectief te bewaren over hoe kwesties zullen uitwerken, en met de verkregen kennis zal dat allemaal ten voordele van jullie en jullie welzijn veranderen. Vanuit ons gezichtspunt zijn jullie ongeveer 60 jaar of langer op deze tijd voorbereid. Het was met de opkomst van onze reguliere verschijningen in jullie lucht, dat jullie bewustzijn ontwaakte voor ons bestaan. Als gevolg daarvan kan onze openlijke aankomst niet langer de angst of vrees oproepen die ooit bestond. Het is bovendien plezierig voor ons te merken dat veel meer mensen ons met open armen verwelkomen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik wens jullie alle succes toe in jullie persoonlijke zoektocht naar waarheid en inzicht. Moge Liefde en Licht altijd bij jullie zijn.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.