Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, January 5, 2011

SaLuSa, January 5, 2011

Net als jullie wachten wij met ingehouden adem, wetende dat het oude systeem in zijn gewrichten kraakt en dat het niet veel langer bij elkaar kan worden gehouden. We zien het domino-effect plaatsvinden wanneer de eerste steen is gevallen, en wanneer het eenmaal begint, zien we heel duidelijk dat er geen tekort zal zijn aan mensen die naar voren stappen om het Licht te ondersteunen. Jullie zitten verspreid over de aardbol, en jullie volharding in het aandringen op verandering gaat zijn vruchten afwerpen. Het is duidelijk dat het niet allemaal tegelijk kan gebeuren, en sommige kwesties zullen vanwege de aard van wat het met zich meebrengt, vele maanden in beslag nemen voor het is voltooid. Het belangrijkste is dat jullie, de mensen, het begin van echte actie zien en dat jullie weten dat het niet wordt belemmerd. Wij zijn van onze kant erbij betrokken omdat jullie zo vaak om hulp hebben gevraagd, en ons is de benodigde bevoegdheid gegeven dit te doen.

We spreken vaak over gerechtigheid en verwijzen dan niet naar die van de Mens maar naar datgene wat Universele Wetten respecteert. Wanneer er door een enkele handeling schade aan een ander is toegebracht, komt absoluut niemand daarmee weg en jullie zullen de strengste rechter van jullie eigen misdragingen zijn. Jullie zullen instemmen met wat er nodig is om alle tekortkomingen die je kan hebben gehad, te overwinnen en jullie gaan een nieuwe uitdaging opzetten voor dit of een volgend leven. Iedere keer verwacht je hierin te slagen, maar je zal het indien nodig opnieuw proberen. Jullie stemmen middels jullie Hoger Zelf in met dergelijke toetsen en jullie zijn je bewust van de noodzaak je spiritueel te ontwikkelen. Jullie ervaren vanwege de dualiteit en jullie vele levens aan de duistere zijde constant zoveel verschillende uitdagingen, dat jullie vaak verschillende keren in een bepaald leven voor dezelfde problemen komen te staan.

Jullie weten vast inmiddels dat “het gelijke het gelijke aantrekt”, en wanneer jullie je afvragen waarom bepaalde dingen in je leven gebeuren, kun je het herleiden tot je oorspronkelijke eigen wensen. Het kan ook het spiegeleffect zijn waardoor je exact aantrekt wat je verafschuwt of haat vanwege de energie die je uitzendt. De Wet van Aantrekkingskracht kwalificeert of filtert jullie energie niet om te bepalen of ze van het Licht of het duister is. Waar jullie gedachten en daden op zijn gericht, is precies wat je terug krijgt. Beeld je even in dat jullie ophanging zouden ondersteunen voor bepaalde misdaden, en zou je dan niet omgekeerd zelf geweld aantrekken? Het leven benemen van een andere ziel is onder alle omstandigheden een schending van spirituele wetten die helder stellen “gij zult niet doden”. Jullie komen natuurlijk in situaties terecht waar het uit verdediging van je eigen of andermans leven gebeurt, en we zouden zeggen dat de Wet van Genade bij sommige van dergelijke situaties kan worden uitgeoefend.

Jullie komen naar de Aarde om overeenkomstig jullie spirituele behoeften ervaringen op te doen met als doel ontwikkeling, en met Ascentie binnen jullie handbereik wordt er een prijs aan toegevoegd voor degenen die succesvol zijn. Hoe zouden jullie anders kunnen weten Dierbaren, of je klaar bent om te ascenderen als je jezelf en je ego niet onder ogen ziet. De vraag is of jullie bereid zijn van richting te veranderen in je leven, of dat jullie zo gecharmeerd zijn van materialisme dat je het niet kan laten gaan. Ruimschoots voldoende hebben is niet hetzelfde, omdat dit voldoet aan de belofte van gelijkheid en het delen op een eerlijke manier zodat al jullie behoeften worden gedekt. Dat verschilt volledig van de nooit afnemende drang zo veel mogelijk materiële rijkdom vaak ten koste van anderen te vergaren. Spiritualiteit vereist echter niet dat jullie als een pauper leven of al je bezittingen opgeven.

Maar niemand kan in ieder geval zijn rijkdom of bezit met zich meenemen naar de hogere dimensies. Op de eerste plaats is het niet nodig aangezien in alles wat je nodig hebt, wordt voorzien en ten tweede kun je alles creëren wat je wenst voor je persoonlijke genoegen en plezier. Als je bijvoorbeeld op Aarde een geliefd schilderij had, zal je het slechts hoeven te visualiseren om het te re-produceren. Het zal uit lichtenergie bestaan en aantrekkelijker en “levend” zijn, net zoals de oorspronkelijke kunstenaar zijn visioen probeerde te interpreteren en te schilderen. Geniet van wat je hebt en besef dat jullie veel meer te winnen hebben door je naar de hogere dimensies te verheffen.

Jullie worden voortdurend door de lagere trillingen bestormd, en jullie bescherming is jullie eigen energie van Licht. Blijf altijd kalm en gefocust, en zo blijven jullie buiten het bereik van de duisteren. Als jullie elkaar direct ontmoeten heb je niets te vrezen, mits jullie je gecentreerde positie binnen je Licht handhaven. Blijf jullie liefde wijd en zijd verspreiden en jullie zullen alles doen wat van je kan worden gevraagd. Wanneer meer van jullie dit doen, creëren jullie een gedachtevorm van Licht die buitengewoon krachtig wordt. Jullie energie voedt de Lichtrasters en deze helpen de balans op Aarde te bewaren. Jullie vormen een stabiliserende invloed die de potentie van de veranderingen om grotere verstoringen te creëren, kan verminderen.

Wij, van de Galactische Federatie, omringen nog steeds jullie Aarde, en niets ontsnapt aan onze aandacht. Wij zijn ons met name bewust van de pogingen om wapens in de Ruimte te plaatsen, en dit wordt al een behoorlijke tijd gepland en geprobeerd. We hebben dergelijke pogingen verijdeld en we hebben vertegenwoordigers van jullie militaire apparaat en de overheid gewaarschuwd dat het niet zal worden toegestaan. En zelfs dan, kunnen we elk nucleair wapen neutraliseren waar het zich ook bevindt, en het is zinloos pogingen te doen ons te misleiden. Jullie zijn daarom volkomen veilig en gewaarborgd om de laatste twee jaar van deze cyclus zonder grote incidenten uit te zingen. Het is echt tijd dat de duisteren toegeven dat hun plannen zijn verhinderd, en dat jullie de kans krijgen je volledig op Ascentie te richten.

President Obama wordt door de duisteren omringd maar is toch in staat wat vooruitgang te boeken en zal doorgaan met het aanleggen van de basis voor zijn laatste jaren in functie. Zijn beste werk moet nog komen en hij is zich terdege bewust van zijn bestemming de mensen uit de duisternis te leiden. Hij is een hoogst spirituele ziel en zal met onze hulp en bescherming met ons samenwerken om jullie ervaringen snel te transformeren naar ervaringen van geluk en bevrijding van de draconische wetten die jullie leven beheersen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zie onze samenkomst elke dag dichterbij komen. Onze aanwezigheid blijft onder jullie aandacht komen, en wij handhaven ons plan om het bewustzijn van zoveel mogelijk mensen te openen. De pogingen om jullie bang te maken voor ons, zijn niet langer in staat de waarheid over onze vreedzame bedoelingen te maskeren.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.