Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, September 3, 2010

SaLuSa, September 3, 2010

Jullie lopen zo ver vooruit op de Duisteren dat zij geen hoop meer hebben dat zij de uitkomst kunnen veranderen. Zij hebben geen antwoord op de groeiende Lichtniveaus, en zij kunnen alleen maar doorgaan met hun pogingen om jullie Ascentie te belemmeren. Hun aard is om dat te volgen wat voorheen voor hen werkte, maar jullie zijn veel wijzer geworden en kunnen niet langer voor de gek gehouden worden. Jullie hebben nu de macht en die kan jullie niet afgenomen worden, vooropgesteld dat jullie doorgaan je te focussen op het Licht. Jullie zullen de omstandigheden helpen scheppen die zullen leiden tot de veranderingen die voorbestemd zijn voor jullie overwinning op de Duisteren. Er is al verwarring in hun gelederen, omdat het duidelijk wordt dat zij de weg kwijtraken. Er is ook een wereldwijde revolutie tegen hen nu de waarheid over hen bekend wordt.

Wij zouden jullie willen vragen niet af te laten in jullie pogingen meer Licht naar de Aarde te brengen, want hoe succesvoller jullie zijn, hoe eerder onze Bondgenoten naar voren kunnen treden. Hoewel de grootste focus ligt op de activiteiten in de VS, blijft het feit dat er andere landen zijn die een belangrijke rol zullen spelen in deze tijd. Zij moesten samenwerken om de macht en kracht van de Illuminati te bestrijden, en zij zijn tegen hen opgestaan. Gelukkig voor alle betrokkenen, houden wij deze gebeurtenissen in de gaten en kunnen wij assistentie verlenen waar nodig. In werkelijkheid hebben wij altijd het voordeel, vanwege onze bronnen en onze geavanceerde technologieën. Wij moesten soms glimlachen over de brutaalheid van de Duisteren, die geloofden dat wij hen zouden toestaan een Ruimte Oorlogssysteem te ontwerpen. Buiten de Aarde hebben wij het laatste woord in zaken zoals deze, en wij hebben verhinderd dat massavernietigingswapens in de Ruimte geplaatst werden.

Wij kunnen de Duisteren een stap voorblijven omdat wij hun plannen kennen. Zij hebben geen echt antwoord op de hachelijke situatie waarin zij zichzelf gebracht hebben. Zij kunnen er alleen maar denken hoe zij aan de onvermijdelijke tijd zullen ontsnappen waarin zij worden uitgestoten. Ben ervan verzekerd dat er geen ontsnapping mogelijk is, zelfs als zij het voordeel hebben van de geavanceerde technologieën waar jullie maar weinig weet van hebben. Eens zullen zij zich voor hun acties moeten verantwoorden, en dat is voor hen niet anders dan voor iedereen. Dat is waarom wij benadrukken dat jullie de zaken op hun natuurlijk beloop laten, omdat jullie eerste zorg gericht moet zijn op jullie Ascentie. Jullie zullen deel uit gaan maken van het gezelschap van Wezens die gelijkwaardig zijn aan jullie geascendeerde zelf, en zullen de oude dimensie voorgoed achter jullie laten. Echter, sommigen van jullie kunnen er voor kiezen wederom de lagere niveaus in te gaan in het belang van het dienen van anderen, en dienen is het criterium voor iedereen die naar de hogere dimensies gaat.

In de tussentijd proberen jullie te begrijpen wat er op Aarde gebeurt als je ziet dat de oude manieren nog steeds bestaan, terwijl je toch hoort van de veranderingen die zich beginnen te manifesteren. Dit is wat er verwacht kan worden nu de nieuwe energieën de kansen creëren om de veranderingen mogelijk te maken. Jullie zien zoveel dingen afgebroken worden die werden beschouwd als een permanent onderdeel van jullie leven, maar dat is simpelweg het creëren van ruimte voor de start van een nieuw tijdperk. Voor diegenen van jullie die de verandering willen komt het niet als een verrassing, maar voor anderen die niet zo goed geïnformeerd zijn zou het erop kunnen lijken dat het chaotisch is en dat alles uit de hand loopt. Geen enkel individu kan het volledige plaatje zien of begrijpen, maar een onderdeel van onze rol zal zijn om geleidelijk aan zo veel mogelijk informatie aan jullie te verstrekken als mogelijk. Er is werkelijk zoveel dat jullie moeten leren voor Ascentie, en wij zullen jullie hiermee kennis laten maken via lesmethoden die jullie onderwijs zullen versnellen.

Ons belangrijkste middel van communicatie zal jullie televisie worden, totdat wij jullie kunnen uitrusten met een persoonlijk apparaat dat je bij je kunt dragen. Zelfs nu ontmoeten sommigen van jullie ons terwijl je uit je lichaam getreden bent, en keren jullie terug naar de Aarde om jullie missie uit te voeren. Sommigen herinneren zich deze bezoeken, die lijken op dromen. Te zijner tijd zal er een meer open contact zijn en wij zullen jullie graag uitnodigen aan boord van onze schepen, voor een plezierig bezoek. Onze Moederschepen zijn immens naar jullie maatstaven, en zij kunnen onderdak bieden aan honderden van jullie tegelijkertijd. Sommige van die schepen die zich nu buiten de Aarde bevinden, zijn honderd mijl in diameter en zijn gestationeerd in de buitenste ring. In onze veel kleinere schepen die gebruikt worden in jullie atmosfeer, bezoeken wij jullie op Aarde en wij worden vaak door jullie gezien. Echter, veel van onze activiteiten worden uitgevoerd met schepen die onzichtbaar voor jullie zijn, maar wel gezien worden door jullie radarapparatuur. Wij geven er de voorkeur aan uit het zicht te blijven, omdat hoe minder jullie duisteren over ons werk weten hoe beter het is.

De Disclosure aankondiging is bijna niet meer noodzakelijk als het erop aankomt te bewijzen dat wij echt zijn. Er is zo veel bewijs over ons vergaard, dat het niet langer noodzakelijk is als bewijs voor ons bestaan. Het is echter de uitkomst die zal verzekeren dat wij door jullie geaccepteerd worden, en toestemming krijgen om openlijk op Aarde te landen. Hoe eerder hoe beter, want er zijn zoveel dingen die wij willen opstarten, en wij weten hoe zeer jullie verlangen naar onze aanwezigheid onder jullie. Wij komen in vrede als jullie familie, en met de autoriteit om jullie en Moeder Aarde te helpen voorbereiden op Ascentie. Het is een voorrecht om op deze manier te dienen, en wij bieden jullie onze ervaring aan die wij opdeden toen wij andere beschavingen door eenzelfde periode heen hielpen. Wij kunnen niet meer zeggen dan dat wij de zaken in gang gezet willen hebben voor het einde van dit jaar. Dat zou een grote stimulans zijn voor jullie als jullie 2011 binnengaan, met zo’n relatief korte tijd voor het einde van de cyclus. Kunnen jullie werkelijk geloven dat het zo dicht bij is, nu de tijd zich nog meer versnelt dan voorheen?

Sommige mensen zijn zeer sceptisch als wij het erover hebben dat wij voorkwamen dat jullie de Aarde zouden vernietigen. Echter, jullie kwamen een aantal keer zich dicht bij deze vernietiging. Toch beginnen jullie te begrijpen hoe gevaarlijk nucleaire wapens zijn, en hun potentie voor massavernietiging. Dan is er nog de blijvende schade aan jullie ecosysteem die voor vele, vele jaren kan blijven bestaan. De Aarde is jullie prachtige thuis tijdens jullie fysieke reis door het leven. Het doet velen verdriet dat er zo’n gebrek aan zorg kan bestaan, maar dat is het hele punt – want de Illuminatie hebben jullie ondergang gepland. Jullie kunnen nu zaken als geschiedenis overwegen, want Moeder Aarde zal nooit weer aan zo’n onverschilligheid worden blootgesteld. Zij zal hersteld worden en gereinigd door ons beider inspanningen, en dat zal doorgaan tot Ascentie.

Ik ben SaLuSa van Sirius en zou willen dat jullie al bij ons waren, maar die tijd zal snel komen en jullie zullen veel leren over de Galactische Federatie. Er zijn een aantal Federaties die het Licht dienen, en achter hen staan vele Raden van Licht die direct God dienen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Puk


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.