Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, July 28, 2010

SaLuSa, July 28, 2010

Als individu kun je soms het gevoel hebben dat jouw aanwezigheid zich uitstrekt ver buiten je fysieke lichaam. Dat kan zo krachtig zijn dat je een directe verbinding maakt met de natuur en haar lied begrijpt. Het zijn de wens en de overtuiging die het mogelijk maken om je op die manier te openen. Natuurlijk houdt de natuur ervan met je te communiceren, en dat kan verschillen van een simpel gevoelsniveau tot een gevoel van direct contact op een bewust niveau. Er zijn geen grenzen als het hierom gaat, en sommige van jullie zullen weten dat er Wezens zijn die bijvoorbeeld met Moeder Aarde kunnen spreken. Alles heeft een bepaalde mate van bewustzijn, en het is niet ongewoon voor sommige mensen om met bomen of planten te praten. Hebben zij niet verklaard dat, als je dat met liefde doet, er een reactie komt? Mensen die deze ervaring of dat geloof niet hebben, begrijpen dit niet en zien het soms zelfs als belachelijk.

Als jullie ascenderen zullen deze zaken volkomen begrepen worden, en je zult kunnen communiceren met al het leven om je heen. Als je eenmaal kunt accepteren dat je zulke gaven hebt, probeer ze dan te gebruiken en op een gegeven moment zul je zeker resultaat boeken. Zou het kunnen zijn dat jullie hoveniers die zogenoemde “groene vingers” hebben houden van wat zij doen, en van hun planten houden? Denk hier even over na, en realiseer je dat elke ziel liefde zoekt en erdoor wordt opgetild. Sommigen voelen zich niet geliefd en geloven dat zij afgescheiden zijn van God, maar dat kan niet zo zijn omdat jullie altijd worden omarmd door Onvoorwaardelijke Liefde. Jullie kennen de uitdrukking “liefde zorgt ervoor dat de wereld blijft draaien” en er bestaat geen grotere waarheid. Liefde is Licht en het tilt elke ziel op, evenals Moeder Aarde. Het is de krachtige energie die de lagere vibraties afbreekt, omdat zij niet kunnen voortbestaan in haar aanwezigheid.

Liefde is eigenlijk alles waarover jullie je zorgen zouden moeten maken, en hoe meer je hiervan samen creëert, hoe sneller jullie vooruit zullen gaan richting Ascentie. Zoals vaak is opgemerkt, is Liefde de lijm van het Universum, Liefde is God, Liefde is de Schepper. Het gebrek aan Liefde zorgt ervoor dat de duisternis binnen kan sluipen, en dat afscheiding, en uiteindelijk de afbraak van materie, kan veroorzaken. Het bereikt een punt waarop het haar vorm niet langer kan behouden en uit elkaar valt. Als je ooit rapportages hebt gehoord over hoe het is in de laagste astrale niveaus, zul je weten dat de vibraties daar zo laag zijn dat men op dat niveau bijna compleet verstoken is van Licht. Kort gezegd: materie kan zijn vorm niet vasthouden en neigt ernaar uit elkaar te vallen. Stel je voor dat je een ziel bent die naar dit niveau afgedaald is vanwege zijn gebrek aan Licht; het is een ellendig bestaan en het is een Hel, omdat hij zijn godsvonk heeft laten uitdoven. Diegenen onder jullie die zich zorgen maken over wat er met zulke zielen gebeurd, kunnen wij verzekeren dat Engelen wachten totdat zij de wens uitspreken terug te willen keren naar het Licht. Op dat moment zal hen alle hulp gegeven worden om die steile heuvel te beklimmen die hen wacht om terug te kunnen keren. Herinner je Dierbaren, dat geen enkele ziel aan zijn lot overgelaten wordt of zonder begeleiding zal raken, ongeacht hoe ver zij gevallen zijn.

Nu wij de eindtijden binnengaan heeft ieder van jullie wel een aantal meegedragen zaken op te helderen, en deze zullen op een bepaald moment duidelijk worden zodat reiniging kan plaatsvinden. Jullie zullen weten wanneer het zover is, en als je dit accepteert zul je ze kunnen omvormen. Het zouden eigenzinnige gedachten kunnen zijn die van invloed zijn op je bewustzijn, en die je niet langer dienen. Handel ze af, bedank ze, en vertel ze dat zij niet langer een plaats hebben in het nieuwe leven dat je opbouwt. Het kan zelfs zo zijn dat als je terugkijkt, je merkt dat je al dramatisch veranderd bent. Tenslotte is jouw vooraf geplande leven ingericht voor jouw verheffing. Het heeft testperiodes ingebouwd waarin je uitgedaagd werd om te laten zien dat de je aantrekkingskracht van de lagere vibraties achter je kon laten.

Wij willen geen somber beeld schetsen van de gebeurtenissen die nu op Aarde plaatsvinden, maar het is onze plicht om de zaken voor te stellen zoals zij zijn. Het is duidelijk dat wij jullie niet altijd het volledige plaatje kunnen laten zien, omdat het soms het beste is voor de bescherming van de betrokken mensen om onze kennis over deze gebeurtenissen stil te houden. Verder weten wij, met onze geavanceerde methoden voor het vergaren van informatie, veel meer dan waar de duisteren zich bewust van zijn. Wij willen hen niet waarschuwen wat dat nu precies is, dus werken wij met een bepaalde mate van noodzakelijke geheimhouding. Als jullie dan ook kijken naar het feit dat wij computers hebben die een grote mate van nauwkeurigheid hebben in het voorspellen van de toekomst, moeten wij waken voor wat wij uitgeven. Onze bondgenoten zijn zich hiervan bewust en in grote mate opereren zij ook op deze manier, het zou niet goed zijn hen te identificeren. In feite zijn er op dit moment een aantal verontrustende mogelijkheden die ons zorgen baren, maar dat gezegd hebbende: wij zullen deze nauwgezet volgen. Wij zullen inbreken waar dat toegestaan is, en zullen altijd de uitkomst verminderen van acties die jullie veiligheid bedreigen.

Voor de meerderheid van de mensen in jullie wereld, zal het lijken dat het leven gewoon verder gaat zoals het dit altijd gedaan heeft. Het is het grotere plaatje dat laat zien dat veranderingen plaatsvinden, en jullie media is vaak onwillig deze te vermelden. Eén voorbeeld is dat jullie Zon verandert en dat zal een grote impact op jullie Aarde hebben. Dit zou binnenkort een hoogtepunt kunnen bereiken waardoor jullie elektrische apparatuur verstoord kan raken. Krachtige energieën treffen de Aarde en communicatiekanalen kunnen daaronder lijden. Uiteindelijk zullen er zulke ingrijpende veranderingen van deze aard plaatsvinden, dat elektrische systemen die gebaseerd zijn op jullie huidige kennis helemaal niet meer kunnen functioneren. Ben er echter van verzekerd dat als voorbereiding op deze verandering, wij jullie van alternatieve krachtbronnen hebben voorzien. Het zal natuurlijk veranderingen met zich meebrengen in bijna elke vorm van communicatie en transport die jullie op dit moment gebruiken. Zij zullen veel beter bij jullie in de smaak vallen en zij zullen geheel milieuvriendelijk en schoon zijn.

De positieve aspecten van jullie Zon zijn legio, en zij zal fungeren als een geleider om de hogere energieën te kanaliseren die tot jullie komen van buiten jullie zonnestelsel. Haar meest belangrijke rol zal zijn als er een krachtige uitlijning is met de Centrale Zon van jullie Universum, jullie kennen dit als de Winterzonnewende van 2012. Dat is het moment waarop een kwantumsprong voorwaarts plaatsvindt, die jullie lanceert naar de hogere dimensies. Het zal werkelijk het einde van jullie cyclus in dualiteit inluiden, en tegen die tijd zullen jullie volledig voorbereid zijn op zo’n verheffing. Dit is waar jullie opgewonden op hebben gewacht, en het zal de bekroning zijn van jullie huidige leven.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en zegen jullie allemaal voor de grote vasthoudendheid om de Mensheid naar een hoger niveau te verheffen. Jullie succes is een opsteker voor jullie passie en intentie om Liefde en Licht terug te brengen naar alle zielen, in gereedheid voor Ascentie.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Puk

NB: in verband met een korte afwezigheid van Mike Quinsey, zal de volgende boodschap van SaLuSa doorgegeven worden op vrijdag 6 augustus a.s.


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.