Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, July 5, 2010

SaLuSa, July 5, 2010

Onze huidige missie van verlichting zal uiteindelijk in deze vorm van communicatie tot een einde komen en worden vervangen door een methode waarmee iedereen op dezelfde manier wordt toegesproken. In de eerste periode zullen we met jullie via bestaande kanalen spreken, zoals de televisie. Gaandeweg zal er een meer persoonlijke vorm van contact komen, die vergelijkbaar is met jullie mobiele telefoons, zij het dat het op een andere technologie is gebaseerd. Het zal jullie in staat stellen met iedereen te communiceren, ongeacht waar zij zich in de wereld bevinden. Jullie huidige systeem zendt schadelijke straling uit, net als veel andere toepassingen die jullie dagelijks gebruiken. De wijzigingen in de soorten energieën die jullie gebruiken zullen verreikend zijn, totdat ze allemaal afkomstig zijn van vrije energiebronnen die veilig in gebruik zijn en niet vervuilend.

Natuurlijk moeten dergelijke veranderingen ook de verschillende vormen van transport inhouden die jullie op het moment gebruiken, die massale vervuiling veroorzaken en schadelijk zijn voor alle levensvormen. Veel van jullie ziekten komen hier uit voort, om nog maar niet te spreken van het effect op jullie Aarde, die als gevolg hiervan ernstig is vergiftigd. Jullie wetenschappers en specialisten op dit gebied zijn zich goed bewust van de gevaren maar hun aanbevelingen worden genegeerd om de verantwoordelijke bedrijven te beschermen. Jullie zijn onnodig tegengehouden van wat een natuurlijke vooruitgang had moeten zijn in de richting van het gebruik van schone energie, die al op grote schaal had kunnen worden toegepast. Zoals we eerder hebben vermeld, is de reden voor de veroordeling van jullie regering dat zij deze ontwikkelingen voor eigen gebruik hebben gehouden. Hun ondergrondse militaire bases gebruiken elke denkbare vooruitgang, waar jullie kwaliteit van leven in grote mate van had kunnen profiteren.

Onze missie zal jullie naar Ascentie blijven vergezellen maar het vereist ook van ons dat we jullie naar het moderne tijdperk van vrije energie brengen met al zijn voordelen. In feite zullen we lange tijd samen zijn, veel langer dan jullie directe behoeften inhouden en zullen we als Eén worden. Jullie bestemming is de Kosmos te bereizen, hetgeen voor jullie openstaat wanneer jullie eenmaal zijn geascendeerd en vanuit jullie hoger bewustzijn leven. Velen van jullie hebben al een dergelijk niveau bereikt, en jullie aanwezigheid op Aarde maakt anderen bewust van de kracht van Licht en Liefde. Het is het doel waar jullie naar zouden moeten streven en het is haalbaar, daarom krijgen jullie zoveel hulp en aanmoediging. In feite blijven jullie bewustzijnsniveaus heel snel toenemen, en als jullie je voor Ascentie inzetten, zullen jullie succesvol zijn. Wanneer jullie lichamen onvermijdelijk gaan veranderen, zullen jullie zodoende opmerken dat er een zachtere energie komt, en dat hij een veel gezonder karakter heeft. Ziekten en gebreken kent men niet in de hogere dimensies, en zij bestaan slechts in de lagere dimensies zoals die van jullie.

Jullie toekomst is gegarandeerd, en zelfs als je niet tot degenen behoort die aspiraties hebben om te ascenderen. Degenen die toezicht houden op de vooruitgang van de Mensheid plannen jullie evolutie en vele malen is die teruggevallen naar de lagere dimensies. Bij elke gelegenheid kreeg ze de kans opnieuw te verrijzen, met een zorgvuldig plan voor jullie verheffing. De cyclus die jullie aan het afsluiten zijn is zo’n voorbeeld, en al moesten jullie je eigen weg terug vinden, jullie kregen bij elk keerpunt hulp. Wanneer gezien wordt dat het Licht terugkeert, trekken jullie de aandacht van die Leraren die ten dienste van jullie staan. Zij incarneren in de meer spiritueel ontwikkelde landen en zijn behulpzaam bij het scheppen van omstandigheden voor grotere vooruitgang.

Het lijkt misschien alsof jullie zijn overgeleverd aan gebeurtenissen die zich buiten jullie controle afspelen maar in werkelijkheid hebben jullie collectief de macht ze te veranderen. Jullie hebben bijvoorbeeld bijgedragen aan de veranderingen die nu plaatsvinden en hebben het aandachtspunt van de Mens opnieuw richting gegeven, door het zien van de onvolkomenheden in het oude paradigma, met een nieuwe visie die vrijheid en vrede oplevert. Ja, het mag een tijdje duren maar wanneer de zaden eenmaal zijn gevormd, komen ze tot rijping en jullie beginnen net te zien dat nieuwe ideeën worden onderzocht, die jullie lang verwachte veranderingen gaan opleveren. Omdat het van onderaf naar boven begint, hebben jullie veel meer invloed dan jullie denken. Angst moeten jullie zoals altijd ten koste van alles vermijden, omdat het juist de bron voedt die jullie duizenden jaren onder zijn controle heeft gehouden. Het is Liefde en Licht wat het zal omvormen, waartegen de duistere Wezens geen verdediging hebben.

Jullie geduld zal in de onmiddellijke toekomst hevig op de proef worden gesteld, als zaken ernstiger lijken te worden. De antwoorden bevinden zich bij ons en samen met onze bondgenoten zullen we de dreigende richting, die jullie nu zien, keren. We willen jullie met een gepaste ceremonie ontmoeten, die bij een dergelijke aangelegenheid hoort, en kunnen niet arriveren zonder eerst jullie leiders te benaderen. De enige uitzondering hierop zou zijn wanneer we goddelijke permissie kregen dit te doen. Jullie zullen begrijpen dat de Galactische Federatie niet één of andere plunderende groep Ruimte Wezens is, we zijn georganiseerd om toezicht uit te oefenen op het Universum bij het helpen van jonge beschavingen om zonder bemoeienis te evolueren. Wij voeren de voorschriften uit van hen die het oor van God hebben, en wij voeren zijn evolutieplannen uit.

Zelfs tijdens jullie hevigste momenten van wanhoop zijn er Wezens van Licht bij jullie en proberen zij jullie zorgen te verlichten. Zij helpen jullie de brokstukken te lijmen, en verheffen jullie naar het Licht zodat jullie hoop en nieuwe inspiratie kunnen vinden. Jullie zijn, ongeacht de positie waarin jullie je bevinden, nooit alleen en jullie Gidsen beïnvloeden jullie in positieve zin, als jullie maar luisteren. Soms moeten jullie een rustig moment creëren zodat ze bij jullie door kunnen komen. Geïnspireerde gedachten zijn vaak een gevolg van een dergelijk contact, en in tegenstelling tot jullie ego, leiden ze jullie niet op een dwaalspoor. Het is inderdaad jullie ego dat vaak jullie leven beheerst en het beeld oplegt dat jullie voor jezelf hebben opgebouwd. Ga naar binnen Dierbaren en luister naar jullie Hoger Zelf om te begrijpen wie jullie werkelijk zijn en waar je toe in staat bent. Jullie ego beperkt soms jullie vermogen om de geesteshouding te veranderen die jullie hebben gecreëerd.

Wij zijn hier niet de enigen om jullie te helpen je ogen te openen voor de schitterende kansen die jullie voor je hebben. Er zijn leraren en helpers op alle verschillende niveaus. Zij komen naar de Aarde met een variëteit aan vaardigheden en ervaring, en zijn vaak gespecialiseerd in één onderwerp waaraan ze volledig zijn toegewijd. Ze zijn net als wij afkomstig van veel verschillende planeten, en zetten zich vrijwillig in voor taken die hun volledige samen-werking opeisen. Hun levens zijn niet jullie gebruikelijke incarnaties omdat zij al zijn geascendeerd, en normaal gesproken geen verdere behoefte hebben aan aardse ervaringen. Zij komen uit liefde voor jullie, herkennen jullie goddelijke vonk en erkennen jullie laatste periode in de dualiteit.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik laat jullie achter met mijn Liefde en Zegeningen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.