Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, July 2, 2010

SaLuSa, July 2, 2010

Sinds de aanvang van het Millennium zijn jullie op de een of andere manier heen en weer geslingerd door gebeurtenissen die gecreëerd zijn om jullie onder ferme controle te houden. Situaties zijn gecreëerd om zaken aangaande jullie toekomst te forceren, niet om jullie uit de beperkingen te bevrijden maar om jullie weg te houden van jullie laatste overblijfselen naar vrijheid. Wanneer het leek dat jullie dichtbij waren om gevangenen in jullie eigen landen te worden, vond er een revolutie in de geest plaats en het grote ontwaken begon. Het steeg exponentieel totdat de veranderingsenergie zo krachtig werd dat ze deze vooruitgang tegen kon houden. Bewustzijnsniveaus stegen substantieel en de tegenstand tegen de duisteren werd meer openlijk. Vandaag de dag staan jullie op de drempel van de overwinning op hen, en hun ambities worden onder de voet gelopen door jullie tegenstand tegen hun plannen om jullie op te sluiten.

Jullie neigingen van nature naar vrede voor iedereen, en gelet op de ware representatie op regeringsniveau zouden jullie dat bereiken. Het is daarom belangrijk dat zulke veranderingen plaatsvinden zonder vertraging. Samen met onze bondgenoten plannen wij de neergang van vele corrupte groepen, en hun vervangingen zijn gekozen vanwege hun bewezen ondersteuning van jullie. Jullie hebben een steeds groter wordend pleidooi ingediend voor jullie vrijheid van de duisteren, en het heeft ons bekrachtigd om als reactie daarop actie te ondernemen. De plotselinge veranderingen zullen jullie ongetwijfeld verrassen, en dat zullen ze blijven doen totdat jullie vrijheid volledig is hersteld.

Vraag je je soms af wat het is met de Mensheid dat die zoveel aandacht krijgt, speciaal in deze tijd, en waarom het is dat elke ziel vele Gidsen heeft, of je je er nu bewust van bent of niet? Ten eerste is jullie evolutie extreem belangrijk, en die moet, daar waar mogelijk, een niveau bereiken dat Ascentie mogelijk maakt. Ook is jullie bescherming noodzakelijk omdat er Wezens in de lagere astrale regionen zijn, zelfs aan de Aarde gebonden entiteiten, die jullie zouden “willen” aanvallen en zich willen mengen in jullie levensplan, tenzij zij worden tegengehouden. Echter, jullie Engelbewaarder is er om hen weg te houden, en normaal gesproken zouden jullie hiervan geen kennis hebben. Bezetenheid en psychische aanvallen vinden soms plaats, ondanks pogingen om hen te voorkomen, maar het kan onderdeel zijn van jullie bedoelde ervaring. Ontelbare mensen kunnen vertrouwen op de aanwezigheid van Engelen, en veel van de zaken die jullie wonderen noemen worden door hen uitgevoerd. Vaak is wat jullie een ‘gelukkige ontsnapping van gevaar’ noemen een gevolg van hun inmenging, en natuurlijk kan de aard van jullie “geluk” niet op een andere manier uitgelegd worden. Praat met hen, en roep hen als je in moeilijkheden verkeert, want zij zijn meer dan bereid om jullie te helpen zelfs met vrij grootse verzoeken. Hun dienst aan jullie is hun liefde voor jullie, en dit is totaal onvoorwaardelijk.

Levende in dualiteit zijn jullie ervaringen erg verschillend van die in de hogere dimensies. Elke stap die je nu neemt zou je een andere uitdaging kunnen brengen, en vele ervan staan in directe stelling met de duisteren. Jullie moeten continue op je hoede zijn, omdat je nooit weet wanneer je zou kunnen wegglijden ondanks dat jullie Gidsen jullie verder helpen. Een foute beslissing zou tijdelijk jullie evolutie terug kunnen zetten, maar gelukkig kan dit vaak gecorrigeerd worden in hetzelfde leven. Het leven gaat over het leren van lessen, zodat je ze niet nogmaals hoeft door te maken. Het gaat over ontwaken naar je ware Zelf als een Wezen van Liefde en Licht, en het erkennen van je innerlijke goddelijke vonk. Weet dat je in werkelijkheid ongelimiteerde macht hebt om jouw eigen toekomst te bepalen. Deze boodschappen beginnen door te dringen bij mensen en samen creëren jullie de weg uit de duisternis en lopen naar het Licht van Alles Dat Is.

God wiegt jullie zoals een Moeder haar baby zou doen, hij waakt over jullie en helpt jullie bij elke stap op de weg naar huis. God raapt je op wanneer je valt, en is altijd aanwezig waar je ook gaat. God fluistert in je oor als je maar wilt luisteren, en beantwoordt jullie gebeden. Inderdaad, zoals wij jullie al zo vaak vertelden, jullie zijn zeer speciaal en wij zeggen dat niet om jullie ego te voeden, maar vertellen jullie gewoon hoe het is. Jullie zijn allereerst Spirituele Wezens; de Zonen en Dochters van God, en wij zijn geen uitzondering. Al het leven heeft zijn onveranderlijke link met God, ondanks welke vorm het aanneemt. Het evolueert allemaal voorwaarts en opwaarts, zoals jullie nu doen. Zo’n begrip zou het jullie mogelijk moeten maken alle twijfels over Wezens van andere planeten, die uiterlijk niet op jullie lijken, te overkomen. Alleen diegenen die gestegen zijn tot de hogere niveaus zullen jullie op Aarde kunnen bezoeken, en jullie zullen klaar zijn hen te accepteren wanneer jullie hun vreedzame uitstraling ervaren.

Je kunt je wellicht herinneren dat het onze uitdrukkelijke intentie is om allereerst diegenen bij jullie te introduceren van de Galactische Federatie die het meest op mensen lijken. Wanneer dat gebeurt, zullen er daar velen bij zijn die de hand hadden in jullie evolutie en die jullie ware familie zijn. Te zijner tijd zullen herinneringen aan jullie verbindingen met hen terugkeren, die alleen maar uitgewist waren om het jullie mogelijk te maken door dualiteit te gaan zonder afleiding. Wij weten dat de meesten van jullie gefascineerd zijn door de mogelijkheid dat jullie Ruimtewezens zijn, en dat jullie ons eens zullen ontmoeten. Er zullen vele reünies en vieringen plaatsvinden, en er zullen meer dan een paar vreugdetranen vergoten worden. Verheft het jullie niet wanneer je je realiseert dat je toekomst verzekerd is, en geeft het jullie niet meer kracht om door de resttijd van dualiteit te zeilen? Het is maar een passerende veranderingsfase die zal leiden tot Ascentie.

De olieramp in de Golf staat natuurlijk nog steeds bovenaan in jullie gedachten, en zal nog een behoorlijk lange tijd een aandachtspunt blijven. Er zal nog een lange weg te gaan zijn om jullie los te maken van jullie afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, en er worden al alternatieven voorbereid die gereed gemaakt worden voor aankondiging en productie. Het zal snel leiden tot meer algemene wereldwijde toepassingen. Er is een ramp nodig met de omgang van deze olieramp; om mensen te laten ontwaken naar zulke gevaarlijke en onnodige praktijken, wanneer schone en veilige alternatieven al bekend zijn en in het geheim worden gebruikt. Heb geen twijfels Dierbaren, de veranderingen zullen komen en jullie prachtige Aarde zal worden hersteld.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en kan jullie vertellen dat wij op dit moment zeer actief zijn. Er zijn kansen die zich waarschijnlijk binnenkort zullen aanbieden, die onze bondgenoten een doorbraak zullen bieden. Wij zijn klaar om in actie te komen als onze aanwezigheid gevraagd wordt, en wees ervan verzekerd dat de gewenste uitkomst snel zal worden bereikt. Wij weten dat jullie een grote sprong voorwaarts anticiperen, en het zal zeker plaatsvinden. Herinner je dat niets jullie uiteindelijke Ascentie zal afschrikken of stoppen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Puk


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.