Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, July 7, 2010

SaLuSa, July 7, 2010

Voelen jullie je rustig te midden van wat er allemaal om jullie heen gaande is, want het zijn heel moeilijke tijden? Maar als jullie er boven kunnen staan, is dat de beste manier om de druk te hanteren die ze veroorzaakt. In tegenstelling tot voorbije jaren zal, wat er ook gebeurt, dit slechts een voorbijgaande impact op jullie hebben, doordat het snel zal worden overtroffen door de meer positieve acties die ondernomen gaan worden. Er moet duidelijk een breekpunt komen waarop het Licht weer opnieuw de dominante kracht op Aarde wordt. Jullie Dierbaren, brengen meer Licht naar de Aarde, waarmee het pad naar voltooiing wordt versneld en alle veranderingen die het met zich mee brengt. We kunnen moeilijk nalaten de Olielek in de Golf te noemen, die zeer velen van jullie grote zorgen baart. Het kan een bedreiging vormen voor jullie kusten, maar er in de context van de grootte van de Aarde als een relatief klein incident uitzien. Als nieuwswaardig onderwerp is het echter over de hele wereld heen gereisd, en de impact ervan heeft vele, vele mensen beroerd. Het heeft de gevaren van het handelen van de Mens onder de aandacht gebracht, en de schreeuwende behoefte om het misbruik en de vervuiling van de Aarde te stoppen. Vaak is er een bedreiging van deze aard nodig om mensen bewust te maken van de dreigende mogelijkheid dat de “uitval” van een dergelijk lek zich wijd en zijd zou kunnen verspreiden.

Hoe meer macht van het volk wordt gebruikt om veranderingen te propageren, hoe waarschijnlijker het wordt succesvol actie te ontlokken. Jullie leiders zijn zich ervan bewust dat er een verandering van stemming is in de meeste landen, en dat de mensen beseffen dat het tijd is dat zij in hun belang gaan optreden. Er zal daarom een nieuw type leider naar voren stappen die hen in zijn hart draagt, en de duistere Wezens zullen niet in staat zijn te voorkomen dat ze worden gekozen. Rechtvaardige en eerlijke verkiezingen zullen er worden geëist en er zullen maatregelen worden genomen om frauduleus stemmen te elimineren. Jullie zullen leren dat er met het merendeel de laatste tijd is gesjoemeld, om er voor te zorgen dat de stromannen van de duistere Wezens werden gekozen. Dat zal noodzakelijkerwijs allemaal veranderen als begin van een nieuwe periode in het leven van de Mens, leidend naar een eerlijker en transparanter handelen. Spiritualiteit moet in alle facetten van jullie leven tot uitdrukking komen, als jullie samenlevingen gaan krijgen die elkaar met liefde en respect behandelen.

Waar jullie je kracht aan geven, zal bloeien en fruit dragen, en als het jullie intentie is een nieuwe manier van leven te ervaren die vreugdevol en gelukkig is, zal dat gebeuren. Dat is inderdaad wat nu gebeurt, doordat zo veel zielen zich naar het Licht hebben opgeheven en de noodzakelijke energieën ophalen om het te bereiken. Dus jullie leven in feite in twee werelden tegelijkertijd, de ene die niet langer aan jullie behoeften voldoet, en de andere die jullie harten raakt met zijn belofte van alles wat jullie zouden kunnen wensen. Jullie kiezen welke zich voor jullie opent, en alles wordt in het werk gesteld om degenen wakker te maken die worstelen om het Licht in hun leven te brengen. Geloof ons, want er bestaat niet één ziel die verdoemd is om in de lagere vibraties te blijven. Kansen om je te verheffen zijn er voor jullie allemaal maar als je eraan voorbij loopt, is dat jouw persoonlijke keuze.

Jullie moed als Mensen in tegenspoed is legendarisch, en jullie geschiedenis is in het hele Universum bekend. De Aarde is heel speciaal in dit opzicht door zo voorspelde uitdagingen te hebben vertegenwoordigd, maar moedige zielen hebben stand gehouden en leerden hoe ze, ongeacht waar ze voor stonden, moesten overwinnen. Jullie ervaringen, in jullie doorlopende reeks van levens, hebben onverslaanbare krijgers van jullie gemaakt. Jullie schild was het Licht dat jullie droegen, met het zwaard van vrijheid in jullie handen. Dat is de reden waarom we jullie heel zeker kunnen vertellen dat jullie de strijd tussen duister en Licht al hebben gewonnen. Jullie kunnen daarom nieuwe wegen inslaan naar Ascentie, want de laatste dagen van de duistere Wezens zijn geteld en zij kunnen jullie opmars niet langer tegenhouden. Ze kunnen het proberen, maar zonder succes, en jullie zullen ze opzijschuiven. Wij van de Galactische Federatie zullen de hele weg naar huis bij jullie zijn, en onze aanwezigheid zal jullie alle aanmoediging geven om jullie banden met alles wat tot het verleden behoort, door te snijden. Jullie creëren een nieuw paradigma, wat voor een soepele doorstroming zal zorgen van het een naar het ander. Veranderingen maken mensen vaak van streek maar wat komen gaat, zal jullie in verrukking brengen en de beloften vervullen die jullie zijn gedaan.

Jullie voelen zeker, als meer dan ooit tevoren, de versnelling van de tijd, en het wordt duidelijk dat de overgang naar de hogere dimensies snel nadert. Jullie Ascentie is de belangrijkste gebeurtenis van alles, en wat er gebeurt is specifiek bedoeld om jullie vooruitgang ernaar toe te verhaasten. Simpel gezegd moeten we af van het oude om plaats te maken voor het nieuwe, en onze betrokkenheid zal zichtbaarder worden, naarmate de weken verstrijken. Er gebeurt veel achter de schermen en wij bevinden ons niet altijd in een positie dat we er informatie over kunnen vrijgeven. Het is voldoende te zeggen dat we alles wat op Aarde gebeurt nauwgezet monitoren, en zoals altijd zullen we ons aandeel vervullen in het in toom houden van de duistere Wezens.

Zoals individuen hun eigen levensplan hebben, zo heeft het Menselijk Ras er een dat voortkomt uit het collectief bewustzijn dat gedurende duizenden jaren is gecreëerd. Met jullie vrije wil had het jullie naar een ander pad kunnen leiden dan waar jullie nu op zitten. Net als bij jullie eerdere beschavingen hadden jullie de donkere weg verder kunnen afglijden naar een vernietiging. Met de wil om jullie zelf te verheffen hebben jullie echter afgewend wat gemakkelijk een nieuwe ramp had kunnen worden. Nu de Lichtkrachten zo goed op de Aarde zijn gevestigd, is er geen terugkeer mogelijk naar de duisternis die haar omhulde.

Hemelse Wezens met machtige krachten kennen jullie toekomst en leiden jullie ernaar toe, en het is een toekomst van reizen door de dimensies van Licht. Het leven op Aarde heeft jullie van contact met andere beschavingen geïsoleerd, tot het laatste deel van deze cyclus. Jullie beginnen nu te begrijpen dat het Universum wemelt van leven. Jullie zijn stapsgewijs bekend gemaakt met hen zoals wij, die met jullie mee zijn gereisd op jullie reis. Het is een gepland programma geweest om jullie vertrouwd te maken met onze vloot, om jullie vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid naar kennis te laten zoeken over de intelligentie erachter. Het is niet gemakkelijk geweest om jullie naar de waarheid over ons te leiden doordat jullie informatiebronnen de kwestie hebben vertroebeld door het geven van desinformatie. Gelukkig is jullie geest zich bewust geworden van de uitgestrektheid van de ruimte en het leven buiten de Aarde. Het is nu bekend dat jullie maan en Mars levensvormen hebben bevat zoals jullie dat begrijpen, en in feite worden ze nog steeds als basis gebruikt voor een aantal verschillende buitenaardsen. Jullie zullen veel meer over deze kwesties leren, en het bewijs van de waarheid, zoals dit al bekend is, zal aan jullie worden vrijgegeven.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben zo blij dat onze missie in vervulling gaat, en dat we eindelijk jullie en jullie prachtige Aarde openlijk kunnen bezoeken.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.