Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, June 4, 2012

SaLuSa, June 4, 2012

Het pad naar Ascentie is veel gelijkmatiger dan jullie misschien geloven omdat de noodzaak voor hevige fysieke veranderingen in de loop der tijden is verdwenen. Deze situatie is voor een groot deel aan jullie te danken omdat jullie collectief de bewustzijnsniveaus hebben verhoogd. Door meer Licht naar de Aarde te brengen hebben jullie de omvorming van de lagere energieën mogelijk gemaakt. Het gevolg is dat de noodzakelijke reiniging niet de diepgaande veranderingen nodig heeft die eens noodzakelijk werden geacht. De Aarde is constant in beweging en er vinden dagelijks zonder nadelige gevolgen honderden kleinere aardbevingen plaats.

Dus Dierbaren, leef niet in angst voor de komende periode maar aanvaard de gevolgen vanuit de wetenschap dat het allemaal voor jullie welzijn is. Kijk liever naar de veranderingen terwijl de Aarde wordt schoongeveegd en van haar vlekken en lelijke plekken wordt ontdaan opdat zij weer in ere wordt hersteld. Houd in gedachten dat jullie ook op een vergelijkbare wijze worden gereinigd om alle trillingen los te laten die jullie niet mee kunnen nemen naar de hogere. Veel gebeurt zonder dat jullie er weet van hebben maar jullie kunnen er zelf aan bijdragen door een leefstijl te hanteren die zich leent voor het reinigen van jullie lichaam en geest. Jullie voedselkeuze is een belangrijke factor met het oog op jullie gezondheid. Probeer je te onthouden van bewerkt voedsel en over te stappen naar een verse bereiding. Op deze manier zal je veel chemicaliën vermijden die anders worden opgenomen en als toxinen in je lichaam achterblijven. Neem waar mogelijk rauw voedsel op in je dieet en profiteer van de energieën die zij bevatten. Drink veel water om de organen van je lichaam schoon te houden en vermijd als het kan, koolzuurhoudende dranken.

Jullie zullen in de toekomst niet meer worden aangetrokken tot zwaarder voedsel of de behoefte daartoe voelen omdat jullie lichaamstrillingen dan omhoog zijn gegaan. Jullie behoeftes zullen aanzienlijk lager zijn omdat jullie ze gaan vervullen door meer op te nemen van de energie die om jullie heen is. Het is alleen in de lagere trillingen dat jullie je maaltijden nodig hebben en jullie zullen merken dat ze jullie geleidelijk geen voldoening meer geven. Eten is een genoegen en wij doen ons er nog steeds aan te goed maar geenszins in de mate waarop jullie dat momenteel doen. Wij zouden het niet in ons hoofd halen jullie soort voedsel in ons lichaam te stoppen. Maar op dit moment moeten jullie je lichaam nog onderhouden en je energie uit jullie traditionele voeding halen, al kunnen jullie proberen veranderingen in te voeren die jullie meer bij het natuurlijke en zuivere voedsel brengen.

Wij leiden jullie naar een nieuwe wijze om naar het leven te kijken maar een die veel tevredenheid en voldoening geeft. Het levenstempo zal na de veranderingen veel langzamer zijn en jullie zullen niet in stressvolle situaties worden geplaatst. Jullie zullen echt voldoende tijd hebben om te relaxen en je persoonlijke liefhebberijen uit te oefenen en wij hebben Holodeckken, holografische ruimtes, die er zijn voor jullie plezier. Ja, ze bestaan echt en kunnen jullie voorzien van kennis terwijl ze op hetzelfde moment een bron van vreugde zijn. Wij hebben ons plezier en ook gevoel voor humor maar wij gaan ons niet te buiten aan grofheid of onaangename dingen. Wij zijn gelukkig en vrolijk en in het waarderen van de Eenheid van alle leven zijn wij ongeremd in onze kameraadschap en vriendschap met andere Wezens. Jaloezie en afgunst zijn geen emoties die wij erop nahouden want wij begrijpen dat alles in eenheid leeft en voor elkaar bestaat.

Wij zijn Een terwijl jullie erin zijn geslaagd verdeeldheid en afscheiding tussen elkaar te creëren. Jullie mogen er overeenkomstig het Ras waartoe je behoort, anders uitzien maar in essentie zijn jullie allemaal hetzelfde en samen zijn jullie op weg naar Ascentie. Omdat jullie in feite een reeks levens op je hebben genomen voor de benodigde ervaringen, zullen jullie begrijpen dat jullie bijgevolg levens in veel verschillende landen hebben gehad. Denk er eens over na en kijk of jullie je specifiek aangetrokken voelen tot een bepaald land of een periode in de geschiedenis. Zou dat jullie niet kunnen vertellen dat jullie binnen je bewustzijn nog steeds herinneringen hebben aan die ervaringen? Er zouden duidelijk minder raciale spanningen bestaan als jullie anderen zouden accepteren als jezelf.

Wanneer we naar jullie kijken weten we dat we niet de echte jij zien maar slechts het lichaam dat jullie voor je huidige incarnatie hebben aangenomen. We houden ook rekening met jullie gebrek aan Licht en zelfs liefde, omdat de lagere trillingen jullie naar beneden hebben getrokken. Dat zal echter veranderen en gebeurt juist op dit moment, en er heeft nooit eerder zo’n mogelijkheid bestaan als nu om ze te verheffen. Meer en meer Licht wordt naar de Aarde gezonden en jullie kunnen het naar jezelf aantrekken door jullie bewustzijnsniveaus te verhogen. Jullie ware potentieel is onbeperkt en jullie zouden naar de hoogst mogelijke uitdrukking van jezelf moeten streven. Van nature zijn jullie vreedzame, liefhebbende Wezens en jullie keren terug naar dat niveau. Blijf kalm en maak jullie liefde voor jullie mede Wezens waar. Het is de enige manier en jullie zullen een onoverwinnelijke kracht ten goede worden.

Momenteel maken wij van de Galactische Federatie ons klaar voor de finale stoot tegen de laatste oude garde. Aangezien zij ons en jullie in de weg staan zullen zij op de een of andere manier worden verwijderd, en dan kunnen onze bondgenoten echt op gang komen met alle geplande veranderingen. Er moet een volledige verandering tot stand komen in de wijze waarop jullie je leven leiden, en allemaal ten gunste van jullie en in voorbereiding op de Nieuwe Tijd. Er is geen reden om je aan iets van het oude vast te houden of bezorgd te zijn over wat je kan verliezen want we benadrukken opnieuw dat jullie slechts kunnen winnen aan de veranderingen die op het punt staan te gebeuren. Jullie gaan een kwantumsprong in de toekomst nemen, wat jullie overgang is naar de hogere regionen. Jullie zouden ze anders niet kunnen betreden tenzij jullie trilling met ze overstemt. Dit is de reden waarom er zielen zullen zijn die dit niet kunnen omdat ze niet klaar zijn en zij zullen hun huidige trilling voortzetten. Het zou hun doel of behoeften inderdaad ook niet dienen als ze in een hogere trilling zouden worden gezet, omdat dat voor hen oncomfortabel zou zijn.

In weerwil van wat sommige misschien denken, verloopt alles goed en zal dit ervoor zorgen dat jullie eindelijk klaar zijn om te ascenderen wanneer die mogelijkheid zich aandient. Jullie moeten je nog steeds aan je eigen behoeften wijden en toewerken naar het bereiken van een niveau van controle en bewustzijn dat jullie in staat stelt jullie vooruitgang te handhaven. Zoals we vaak aangeven, is het jullie intentie en wil om te slagen die jullie verder meeneemt om succesvol jullie reis af te sluiten.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik wens jullie vreugde en geluk terwijl jullie je voorbereiden op het plaatsvinden van de grootste gebeurtenis ooit in jullie levens.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |SaLuSa wordt ook gechanneld door Laura Tyco. Vertalingen van haar channelings worden gepubliceerd door onze zuster-site Despertando.Me.


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!


Galactic Channelings

Create Your Badge