Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, May 3, 2010

SaLuSa, May 3, 2010

Het kan niet onopgemerkt bij jullie zijn gebleven dat de druk op de autoriteiten om de waarheid naar buiten te brengen, recentelijk is toegenomen. Hoe meer mensen van jullie hun eigen onderzoeken uitvoeren, des te meer vragen er worden gesteld en die kunnen niet worden genegeerd. Moedige individuen staan nu op en spreken over hun bevindingen en dit draagt bij aan de al bestaande kennis. Men moet echter wel oplettend zijn want de duistere Wezens hebben vele stromannen die misinformatie verspreiden om verwarring te zaaien. Jullie intuïtieve vermogens zouden jullie in staat moeten stellen te weten wanneer je met dergelijke mensen te maken hebt en zo kun je hun pogingen om je te misleiden afweren. We staan niet alleen in de strijd om jullie de waarheid te brengen en we weten dat velen van jullie een aantal bronnen hebben vastgesteld die waarheidsgetrouw het Licht mediamiek doorgeven, ofwel ‘channelen’. Het is in werkelijkheid te laat voor de laatste kliek om de opkomende vloed te stoppen die de rommel en leugens weg zal vegen, die jullie problemen hebben voortgebracht. Jarenlang hebben jullie degenen gerespecteerd die jullie aanstelden om voor jullie te zorgen. Gelukkig hebben jullie inmiddels hun plannen doorzien om jullie tot slaaf te maken en dit tot stand te brengen door het creëren van chaos en door het wegnemen van jullie soevereine rechten.

Wanneer we eenmaal openlijk kunnen komen, kan er veel meer aan jullie inzicht worden toegevoegd en elke laatste poging om jullie aandacht af te leiden van de waarheid zal volstrekt zinloos zijn. Geloof ons Dierbaren, onze bondgenoten boeken snel vooruitgang om disclosure/openbaarmaking te laten plaatsvinden en jullie hoeven er niet lang meer op te wachten. Het kan absoluut op geen enkele manier worden verhinderd en jullie zouden er goed aan doen je tijd af te wachten tot het gebeurt. De Lichtkrachten zijn te machtig om te worden tegengehouden en jullie hulp, door je aandacht erop gericht te houden, vormt een grote ondersteuning. Al jullie problemen zullen uiteindelijk met behulp van de geplande veranderingen worden opgelost en jullie zullen ervaren dat het zeer de moeite waard is. Onderbewust wist ieder van jullie dat deze cyclus in een overwinning voor het Licht zou eindigen. Het betekent dat jullie innerlijk de belofte van een einde aan de dualiteit hebben geaccepteerd. Het is het Plan van de Schepper dat het zo moest zijn, en wie zou iets anders durven suggereren. Alles vindt uiteindelijk zijn/haar weg terug naar het Licht en het is nu jullie tijd om van spoor te veranderen, naar een spoor dat jullie voorziet in vervulling. Het wordt Ascentie genoemd en de energieën die naar de Aarde worden gezonden, zullen ervoor zorgen dat jullie deze schitterende kans grijpen om een enorme stap vooruit te zetten.

Er zijn vele onnatuurlijke incidenten die doelbewust worden opgewekt om verdeeldheid en onrust te creëren. Dit is echter een tijd voor sterke zenuwen en je ertegen verzetten iets te doen wat vergelding zou kunnen oproepen. Blijf kalm en vastbesloten deze tijd van beproeving door te komen met een vreedzame reactie, wat er ook gebeurt. Het Licht zal binnenkort doorbreken als een echte kracht die jullie huidige bestemming verandert, al lijkt het alleen maar chaotischer te worden. Wees ervan overtuigd dat wij niet stilzitten wanneer jullie worden bedreigd en we zullen de effecten ervan zo veel mogelijk minimaliseren. We kunnen niet elke keer tussenbeide komen wanneer jullie in de problemen komen, hoe graag we het ook zouden willen. Soms moeten gebeurtenissen de kans krijgen op natuurlijke wijze te worden uitgewerkt.

Wanneer we aan jullie worden voorgesteld, zal er zeker enige angst zijn doordat we lange tijd als een stel plunderaars vanuit de Ruimte zijn afgeschilderd. Als we een plan hadden gehad om de Aarde over te nemen, hadden we dat zeker op elk gewenst moment, met gemak kunnen doen. Degenen van jullie die vertrouwd zijn met onze boodschappen weten wel beter, en zij weten dat onze positieve energie elk woord begeleidt wanneer jullie ze lezen. Laat jullie intuïtie je gids zijn en we zijn er zeker van dat jullie dan de waarheid accepteren die ze bevat.

Er hangt begrijpelijkerwijs een sfeer van depressie om jullie heen doordat ingezien wordt dat veel waar jullie op zijn gaan vertrouwen, wordt afgebroken. Gunstige veranderingen staan echter op het punt te beginnen, dus we moedigen jullie aan het woord te verspreiden wanneer jullie de kans krijgen. Het oude paradigma bevat niet langer de energieën die passend zijn voor de nieuwe cyclus om jullie omhoog te tillen naar de hogere dimensies. Vandaar dat er monumentale veranderingen moeten plaatsvinden en wij wachten in gereedheid af om het plan toe te passen dat jullie verder zal brengen. Door getuige te zijn van het verval en de ineenstorting van de oude systemen, zien jullie hoe ontoereikend ze zijn geweest en hoe ze tegen jullie belangen in zijn gebruikt. De onthullingen in dit verband zijn nauwelijks begonnen maar de schokkende waarheid zal naar buiten komen. Jullie zullen verbaasd zijn te zien dat jullie zo gemakkelijk jullie vrijheid hebben opgegeven maar de methoden van de duistere Wezens zijn ook heel verraderlijk geweest. Zij hebben zowel mensen als de Constitutie gemanipuleerd om hun ambitie te ondersteunen voor het verkrijgen van mondiale macht. Als een kankergezwel heeft het zich stapsgewijs over de wereld verspreid en slechts recentelijk zijn hun tentakels gekortwiekt en is hun invloed tanende.

Mensen zijn opgevoed te doen zoals hun wordt verteld, ervan uitgaande dat hun leiders hen echt vertegenwoordigen. Jullie realiseren je nu dat de macht bij jullie ligt, als jullie het maar zouden gebruiken. De macht van het volk is echt en heeft geen vertoningen van agressie nodig, omdat dit simpelweg een situatie verslechtert. Demonstreer te allen tijde vreedzaam om je boodschap over te brengen en jullie zullen zien dat het in de machtsportalen weerklinkt. Tot nu toe zijn jullie onwetend gehouden over wat er echt gaande is maar met vele dierbare zielen die naar de Aarde zijn gekomen om het Licht te brengen, verandert dit heel snel. Jullie zien dat zij door hun eigen voorbeeld jullie aanmoedigen je eigen waarheid te verkondigen en wanneer voldoende mensen dit doen, reist er een prachtige energie de wereld rond om mensen te verheffen. Jullie zijn krachtiger dan jullie op dit moment begrijpen, dus geloof in wat je doet en zoals we zo vaak vragen, houd je aandacht bij de toekomst die jij wenst.

Wij vertellen jullie niet zonder reden dat jullie soevereine wezens zijn. Jullie zijn niet bedoeld aan iemand ondergeschikt te zijn en wanneer jullie doorgaan naar de hogere vibraties zullen jullie ervaren dat iedereen als gelijke wordt behandeld. Als Wezens van Licht zullen jullie in harmonie met elkaar leven en belangrijker is dat jullie anderen voorop plaatsen. Het creëert daardoor een perfecte omgeving waar in al jullie behoeften wordt voorzien en waar niemand aan enige vorm van gebrek lijdt. Jullie eerste ervaring van een dergelijk prachtig bestaan zal voor Ascentie plaatsvinden, doordat jullie nu al naar een nieuw paradigma toewerken dat jullie al de grote positieve veranderingen zal opleveren. Als jullie de kans krijgen, zijn jullie liefdevolle en gelukkige zielen en wij garanderen dat dit met ons First Contact gebeurt. Jullie worden geïnformeerd over wat jullie te wachten staat en het zal jullie voorzien van stabiliteit en duurzame vrede.

Ik ben SaLuSa van Sirius en namens de Galactische Federatie stuur ik onze liefde en zegeningen voor jullie snelle terugkeer naar het Licht.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.