Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, May 5, 2010

SaLuSa, May 5, 2010

Gebeurtenissen op Aarde zijn zich zeker aan het versnellen en verlies nooit het feit uit het oog, ongeacht hoe groot de confrontatie tussen duister en Licht is, dat het Licht al de winnaar is in deze strijd. We zijn hier absoluut zeker van en jullie mogen verwachten er bewijs van te vinden; jullie staan op de drempel een dergelijk bewijs te ontvangen. Maatregelen die de duistere Wezens onder controle zullen brengen, bereiken hun voltooiing en zullen hun invloed in aanzienlijke mate kortwieken. Ze weten dat hun tijd bijna voorbij is en ze halen naar alle kanten uit. Zoals jullie zouden zeggen, we hebben onze vinger aan de pols en ze kunnen hun bedoelingen niet voor ons verbergen. We kunnen niet per definitie al hun acties tegenhouden maar onder bepaalde omstandigheden kunnen we hen verhinderen hun doel te bereiken.

Ondertussen liggen onze plannen klaar en die kunnen gemakkelijk worden herschikt om te voldoen aan wat nodig is in de actuele situatie. We gaan door met onze agenda en we hebben een uiterste datum vastgesteld waarop we moeten handelen. Met het oog op de waarschijnlijke respons van de duistere Wezens zijn we terughoudend in het geven van concrete voorspellingen. Wanneer we echter over immer naderende gebeurtenissen praten om openlijk van start te gaan, bedoelen we een relatief korte periode. Het jaar 2010 zal een jaar zijn dat herinnerd wordt vanwege het begin van de overgang van de duistere controlemechanismes naar de Lichtenergieën die door onze bondgenoten worden meegevoerd. Alles bij elkaar is het Licht exponentieel toegenomen en het is de kracht achter de reinigingsacties die nu zijn begonnen.

We zijn opgewonden over het vooruitzicht eindelijk openlijk naar buiten te treden en monitoren alle kwesties die dit ophouden. We zijn echter niet al te bezorgd omdat we duidelijk een gunstige uitkomst zien. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan die de laatste macht van de duistere kliek wegnemen, zullen wij snel onze posities innemen en zullen jullie velen meer van ons in de lucht zien. Jullie bewustzijnsniveaus geven aan dat het ontwaken van de Mensheid gestage vorderingen maakt en dit versnelt heel erg de veranderingen die nodig zijn om de weg voor ons allemaal vrij te maken. We zijn ruimschoots voorbij het moment waarop jullie al bewust hadden moeten zijn van jullie geschiedenis en die kennis zal zo snel mogelijk aan jullie worden overgedragen. Zoveel van jullie opvattingen, die de wijze hebben gedicteerd waarop jullie leven en re-ageren met elkaar, zijn gebrekkig en dat alles moet veranderen in voorbereiding op Ascentie.

Jullie overtuigingen zijn sterk en soms bevooroordeeld door nationale en religieuze belangen. Wij zullen jullie de waarheid brengen over alle kwesties en met name over jullie recente geschiedenis die door degenen is geschreven die de echte waarheid wilden verbergen. Sta open voor nieuwe versies over de evolutie van de Mens en wij zullen die duizenden jaren terugvoeren naar jullie verre verleden. Jullie zullen zien dat de leden van de Galactische Federatie geen onbekenden zijn in jullie vroege evolutie en in feite zijn ze er meer dan alleen maar betrokken bij geweest. Er bestaat een groter verband tussen ons dan jullie je kunnen indenken en we hebben een rol gespeeld in jullie genetische samenstelling, wat geleid heeft tot wat jullie nu zijn. Wanneer jullie de verschillende type Wezens te zien krijgen van onze Federatie, zullen jullie je verbazen over hoeveel er een nauwe gelijkenis hebben met hoe jullie er nu uitzien.

Dierbaren, jullie worden zorgvuldig voorbereid om ons in de toekomst te vergezellen en we zullen samen staan als Eén. Tegen die tijd zijn jullie Wezens met een bovenbewustzijnsniveau en volstrekt verschillend van wat jullie nu zijn. In sommige opzichten zal het niet zo vreemd zijn omdat jullie terugkeren naar niveaus die eens heel vertrouwd waren voor jullie. Jullie worden weer opnieuw grote Wezens met enorme scheppingskrachten en velen zullen in onze vloot dienstbaar zijn aan de behoeften van anderen. Jullie zullen één van ons zijn, een volledig ontwikkeld Ruimte Wezen met alle kenmerken die jullie in ons zien.

We zien dat de meerderheid van jullie klaar is om positief op onze aanwezigheid te reageren, en velen meer zullen ons accepteren vanwege de verschillende problemen die jullie en jullie Aarde bezighouden. Jullie zouden duidelijk voordeel hebben bij onze hulp op dit moment maar jullie zullen er voorlopig zelf mee moeten worstelen. Zoals altijd streven we echter naar het handhaven van een balans voor jullie zodat zaken niet uit de hand lopen. Elk land is in de greep van de veranderingen die het oude systeem her-vormen en een nieuwe manier is van essentieel belang als ze het oude systeem volledig willen overwinnen. Nieuwe ideeën voor technologische vernieuwingen, die voorheen werden achtergehouden, vinden stapsgewijs hun weg naar het publieke domein. Deze zijn op dit moment hard nodig om de schade van veel industrieën teniet te doen en niet op de laatste plaats om de problemen, zoals die door de mensen worden ervaren, te verlichten.

Jullie zullen niet spoorloos verdwijnen maar je verheffen en opgewassen zijn tegen de noden van het moment. Mensen hebben bewezen heel veerkrachtig te zijn en in staat te improviseren, wanneer dit nodig is. Door jezelf door de onmiddellijke periode heen te helpen, zullen jullie in staat zijn heelhuids uit de problemen te komen totdat met onze hulp volledige veranderingen plaats gaan vinden. Ideeën voor vele bruikbare uitvindingen zijn door ons aan jullie gegeven en zullen helpen het gat te dichten dat door jaren en jaren van geringe werkelijke vooruitgang is ontstaan. De ideeën die wel zijn ontwikkeld hebben jullie niet noodzakelijkerwijs algemeen van geprofiteerd maar werden heimelijk aangewend voor militaire superioriteit. Ze werden gegeven ten voordele van jullie allemaal en met onze hulp zal dat uiteindelijk ook zo zijn. De Mens zal vele diepgaande spirituele lessen leren van deze ervaringen en nader komen tot zijn medemens.

Zoals jullie snel zeggen, houd het hoofd koel, en laat gebeurtenissen jullie vastbeslotenheid om de aandacht gericht te houden op de eindtijden, niet verzwakken. Die zijn nadrukkelijk aanwezig en zullen alles vervullen waar jullie ooit van hebben gedroomd waarmee jullie naar een hoger bestaansniveau worden opgetild. Jullie dromenland is een werkelijkheid die jullie hebben gecreëerd, die steeds dichter de manifestatie ervan nadert en jullie worden ernaar opgeheven. Wanneer jullie vibraties zich versnellen, moeten jullie ook de groeipijnen doorstaan want zij veroorzaken schommelingen in de manier waarop jullie je voelen. Wanneer jullie echter eenmaal de nieuwe energieën hebben geïntegreerd, zullen jullie je heel gelukkig voelen. Houd dit gevoel vast wanneer je het eenmaal ervaart en je zal de laatste dagen zonder noemenswaardige problemen doorkomen. Jullie zullen een dergelijk moment herkennen doordat jullie je gelukkig en vrolijk voelen en in staat om de negativiteit die je omringt, af te weren.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie vertellen dat de Galactische Federatie ernaar uitkijkt jullie in de zeer nabije toekomst te ontmoeten. Zij zullen jullie de middelen brengen om permanente vrede op Aarde te bereiken. Zij zullen jullie ook allemaal met heel veel liefde benaderen en het gloeiende Licht van jullie eigen ziel zien.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.