Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 3 maart 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 3 maart 2017

Mike Quinsey

Wees je ervan bewust dat het het gezamenlijke bewustzijn van de mensen is dat de veranderingen tot stand brengt, wat jullie uit de chaos en onzekerheid, die o zo lang hebben bestaan, zal verheffen. De mens is ontwaakt m.b.t. de kracht die hij bezit en het besef dat men niet langer hoeft te buigen voor de bevelen van degenen die ze nu zijn gaan herkennen als het duister. Veel te lange tijd heeft de Mensheid de heerschappij geaccepteerd van degenen die enkel hun eigen agenda volgden en die houdt in: Dienstbaarheid aan Zichzelf. Nu de mensen ontwaken m.b.t. hun vermogen om hun eigen toekomst te bepalen, brengen ze veranderingen op gang die ervoor zullen zorgen dat ze daar ook in zullen slagen. Op Aarde bevinden zich vele Zielen van Licht die hun kans afwachten om naar voren te treden en zij zullen de weg wijzen. Tezamen met de aanmoediging en hulp van degenen in de hogere sferen zullen zij ervoor zorgen dat de gebeurtenissen zich zullen ontvouwen en zullen zij voorop lopen. De timing hangt in sterke mate af van andere veranderingen die gaande zijn, waarvan de belangrijkste de aankondiging zal zijn van de Nieuwe Republiek, die reeds is geïnstalleerd. Het zal het begin zijn van vele gewenste veranderingen die uiteindelijk zullen leiden tot de aankondiging van NESARA. Dit zal de overgang betekenen naar een nieuwe manier van besturen en naar een vreedzaam bestaan.

Dus weet, hoe je in deze tijd ook tegen de gebeurtenissen op Aarde aankijkt, dat de zuivering noodzakelijk is als jullie je vrijheid willen krijgen. Onderweg zullen er slachtoffers vallen, maar dat zullen veelal diegenen zijn die een dergelijke ervaring nodig hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen. Jullie kunnen er zeker van zijn dat dergelijke voorvallen een noodzakelijk onderdeel vormen van het leven van een bepaalde ziel en dienen te beseffen dat geen enkele belangrijke gebeurtenis zich bij toeval aandient en dat alles nauwkeurig is gepland. Sommigen zullen dit niet kunnen geloven, maar jullie zouden je moeten realiseren dat alle zielen het leven op Aarde hebben betreden met een levensplan waar ze op voorhand mee akkoord zijn gegaan. Zelfs dan nog twijfelen sommigen dat dit inderdaad zo is, maar onthoud, dat wanneer je je leven plant, dat op een plek gebeurt waar je de noodzaak van een dergelijke ervaring volledig inziet. Het draait allemaal om spirituele ontwikkeling en je wens om je aardse ervaringen zo snel mogelijk te voltooien. Zoals jullie al eerder is verteld, staan jullie nooit alleen bij het doorleven van je aardse ervaringen, aangezien iedere ziel Gidsen bezit. Zij zijn hulpvaardig en zorgen ervoor dat je je levensplan vervult, maar ze bemoeien zich verder niet met je vrije wil.

Besef dat belangrijke beslissingen zoals bijvoorbeeld je partnerkeuze zonder twijfel deel van je levensplan uitmaken. En als je een relatie met iemand anders zou beginnen die niet bedoeld is om langdurig te zijn, dan zal deze relatie ook niet van lange duur zijn en uiteindelijk zul je die ziel ontmoeten die is voorbestemd om je partner te zijn. Het mag dan onwaarschijnlijk lijken, maar je kunt ervan uit gaan dat je door je Gidsen de juiste omstandigheden in wordt geleid en dat je wat dat betreft niet zult beseffen dat je op die manier werd beïnvloed. Dit is eveneens van toepassing op levensbedreigende situaties, waar je aan de dood ontkomt wanneer je levensplan bepaalt dat je in leven dient te blijven. Dus je kunt er zeker van zijn dat je Gidsen, die je levensplan kennen, ervoor zullen zorgen dat je je daar ook aan houdt. Er bestaan daarop enkele uitzonderingen, maar deze komen maar zelden voor en zijn normaal gesproken niet aan de orde.

Het is nooit te laat om je naar het Licht te keren en zodra een ziel hiervoor kiest, worden zijn/haar Gidsen hierop geattendeerd. Ze zijn daadwerkelijk om je heen, ongeacht het feit of je hen accepteert of niet en je Gidsen zullen waar mogelijk hulp bieden. Uiteindelijk heb je nog steeds een levensplan en dit is zo belangrijk dat je in overeenstemming hiermee leeft. Het is duidelijk dat je de kans om je te ontwikkelen niet wilt mislopen, want als dat het geval zou zijn zou deze kans zich opnieuw aan moeten dienen. Wetend dat er wordt uitgegaan van het levensplan is het verstandig om alles wat er op je pad komt te nemen zoals het komt, aangezien het duidelijk een doel heeft en er een les geleerd dient te worden. Wanneer je gehandicapt bent is het ongetwijfeld moeilijk te geloven dat je hiermee akkoord bent gegaan, maar niets dat een zware last is voor de kwaliteit van je leven, gebeurt toevallig.

Jullie hebben een uitdrukking "Ik had in zijn schoenen kunnen staan", wat betekent dat je in een andere ziel je eigen tekortkomingen herkent. Het is daar, waar je vergiffenis hebt ontvangen en niet noodzakelijk een straf hebt uitgezeten die door je eigen rechtssysteem is ingesteld. Het is een voorbeeld van dat God alle zielen op een gelijke manier liefheeft en het is iets dat je ook zou moeten toepassen als je je trillingen wenst te verhogen. Het is niet gemakkelijk om Universele Liefde in de praktijk te brengen op een niveau waar een dergelijk inzicht ontbreekt en waar de wetten van de Mens misdaden bestraffen. Het is niet zo dat fouten niet hoeven te worden rechtgezet, maar dat vergeving voor iedereen veel meer voordeel oplevert. Zielen reageren op liefde en vriendelijkheid en straffen kunnen zelfs als deze nodig lijken te zijn, veel meer kwaad dan goed doen. Het is moeilijk om het met dit onderwerp eens te zijn omdat men duidelijk dient te worden beschermd tegen hen die het welzijn van een ander volkomen negeren. Wanneer je echter begint in te zien wat je streven is, helpt het je precies te weten wat je doel is.

Er zijn zoveel veranderingen gaande over de hele wereld, en degenen die misbruik hebben gemaakt van hun macht zullen worden verwijderd. In ras tempo ontwaken de mensen m.b.t. de waarheid en hoe ze werden gemanipuleerd en misbruikt door degenen die ervoor hebben gekozen om over anderen te heersen. Het is duidelijk dat niet iedereen hier schuldig aan is en degenen die het volk van dienst zijn geweest zullen worden gehonoreerd voor hun eerlijkheid en plichtsgetrouwheid aan het volk en zij zullen daar worden geplaatst waar hun liefde voor de mens vrijelijk tot uitdrukking kan komen. Jullie nieuwe Republiek zal hier, zoals jullie uiteindelijk zullen gaan zien, een voorbeeld van zijn. Jullie bestemming is om bevrijd te zijn van onderdrukking en oorlogsdreiging zodat eenieder kan leven in volkomen vrede en geluk. De dagen van armoede en gebrek zullen verdwijnen en iedereen zal precies dat hebben wat hij of zij nodig heeft om een gerieflijk en veilig leven te kunnen leiden. Het zal tijd kosten voor alle veranderingen zich hebben voltrokken, maar het is belangrijk dat jullie weten wat de toekomst voor jullie allemaal in petto heeft.

Heel lang geleden was er een periode die te vergelijken is met de periode die jullie nu gaan betreden, dus bij velen kan er sprake zijn van een onderbewuste herinnering en vertrouwdheid omtrent wat er gebeurt. Zoals jullie beginnen te begrijpen beweegt alles zich in cycli. Tijdperken komen en gaan met regelmaat, maar het ligt voor het grootste deel aan jullie hoe de toekomst er uit komt te zien. In deze tijd is er voor jullie geen weg terug en deze cyclus zal jullie naar het beloofde land brengen. Jullie hebben dit verdiend door jullie vastberadenheid om je te verheffen en je niet aan het duister over te geven. Voor sommigen kan dit onwaarschijnlijk lijken, maar houd in gedachten dat er maar een klein percentage zielen van het Licht nodig is om de cyclus vooruit te helpen. Het is een opmerkelijke prestatie geweest als je kijkt naar de mate van controle die het duister over jullie had verworven.

Uiteraard zijn er altijd de Hogeren die toezien op jullie vooruitgang en wanneer God uitvaardigt dat het voor het Licht tijd is om toe te nemen, dan zal dienovereenkomstig actie worden ondernomen. Het hangt echter nog steeds van jullie als individuen af die op Aarde zijn geïncarneerd om dit mogelijk te maken. Dit hebben jullie geweldig goed gedaan en nu hebben alle zielen van Licht de kans om de lagere trillingen te ontstijgen. Het is duidelijk dat er nog veel werk moet worden verzet om het Nieuwe Tijdperk tot stand te brengen, maar een begin is reeds gemaakt en er is nu geen weg meer terug. Dus houd je hoofd opgeheven en besef dat er nog steeds veel buiten jullie gezichtsveld plaatsvindt, maar desalniettemin worden de gebeurtenissen voor het publiek steeds meer zichtbaar.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!