Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, May 2, 2012

SaLuSa, May 2, 2012

We hebben jullie vaak verteld dat er niets is dat jullie niet kunnen bereiken en we willen jullie bedanken voor het ondersteunen van onze bondgenoten die het in zo’n korte tijd bijzonder goed hebben gedaan door de waarheid naar het publieke domein te brengen. Jullie acceptatie van hun onthullingen en de intentie om het algemeen bekend te maken, heeft de informatie wijd en zijd verspreid. Het heeft de ogen van veel mensen geopend die geen idee hadden dat geheime operaties op een zodanig grote schaal bestonden. De waarheid moet naar zoveel mogelijk mensen worden verspreid en daardoor zal disclosure, de openbaarmaking van ons bestaan, en onze komst voor hen veel gemakkelijker te accepteren zijn. Sommige mensen dragen nog steeds angst in zich mee en alles wat de schok over ons bestaan kan verminderen zal hen helpen vooruit te komen. De feiten over onze relatie met jullie kunnen niet veel langer worden achtergehouden en we zien graag disclosure plaatsvinden. Het moet voorafgaan aan onze komst die al lang geleden is gepland.

De meesten van jullie weten dat er klokkenluiders onder jullie zijn die naar buiten zijn getreden om te onthullen wat er zowel bij militaire als financiële activiteiten gebeurt. Hun hulp is belangrijk om ervoor te zorgen dat tot het moment dat de media van hun beperkingen kunnen worden bevrijd en waarheidsgetrouw het nieuws gaan rapporteren, jullie weten dat wij zeer actief onze bondgenoten ondersteunen. Onze aanwezigheid en steun is een verzekering dat iedere poging om een nieuwe Wereldoorlog te beginnen, niet zal slagen. Wij zorgen er ook voor dat bij de arrestaties vanwege criminele activiteiten in financiële zaken de schuldigen niet aan gerechtigheid ontsnappen. Maar we vragen jullie dergelijke kwesties aan de autoriteiten over te laten en jullie woede niet tot vergeldingen te laten leiden wanneer jullie de feiten te weten komen. Allemaal zullen ze zich op enig moment voor hun activiteiten tegen de mensen moeten verantwoorden. Jullie energie wordt het best gespendeerd door het Licht te verspreiden en Liefde te sturen naar al degenen die het in deze speciale tijd nodig hebben.

We willen graag opnieuw benadrukken dat iedere ziel die in deze tijd op Aarde is, er met een speciale bedoeling is, zelfs als het in sommige gevallen gebeurt om louter toeschouwer te zijn. Iedereen bevindt zich in een bepaalde situatie om van zijn ervaringen te profiteren en velen hebben ervoor gekozen te ascenderen. Met andere woorden, iedereen heeft een levenspad, inclusief degenen die geen actuele kennis of inzichten hebben over Ascentie. Velen zijn er inderdaad geïncarneerd terwijl ze wisten dat ze niet het noodzakelijke bewustzijnsniveau zouden bereiken om dit te kunnen doen. Toch zullen ze allemaal van hun ervaringen profiteren, en met name degenen die voor de eindtijd blijven. Alle verkregen kennis brengt iedere ziel verder naar het op haar eigen tijdstip bereiken van Ascentie. De dualiteit is een snelle weg naar succes maar moet vaak worden betaald met het ervaren van de diepten van de duisternis. Er is altijd een uitweg, en zodra er op het Licht wordt gereageerd, zullen er grote Wezens van Licht verschijnen.

Dierbaren, het hele doel van jullie leven is te evolueren en jullie zielenreis zal uiteindelijk iedereen terugbrengen naar de Bron van Al Dat Is. Het is duidelijk dat de ontwikkeling van de ene ziel in vergelijking met een ander behoorlijk kan verschillen, naar gelang hoeveel tijd in de lagere dimensies is doorgebracht. Jullie bewegen je momenteel naar de hogere dimensies en eenmaal daar, zijn jullie niet meer aan lineaire tijd gebonden. Alles zal zich dan in het “Nu” afspelen en jullie zullen je naar keuze verplaatsen tussen het verleden, heden en toekomst. Op dit moment hebben jullie echter nog steeds veel met tijd te maken, en wij zijn ons bewust dat het schijnbare uitstel in het starten van onze vele projecten jullie zorgen baart. Toch boeken ze in werkelijkheid heel goede vooruitgang en wij staan klaar om te helpen bij het verrichten van een aantal belangrijke arrestaties van mensen met een hoge rang binnen de donkere machten. Het zal het begin zijn van een langdurige zuivering van degenen op plaatsen van macht, zodat autoriteit en verantwoordelijkheid voor jullie welzijn wordt overgedragen aan anderen die erom geven. Wees ervan overtuigd dat wij weten wie van het Licht zijn en niemand zal ons nauwkeurig onderzoek kunnen omzeilen of ons kunnen bedriegen. Zaken gaan een kritiek punt bereiken en jullie kunnen zeer binnenkort een aantal verrassende ontwikkelingen verwachten.

Op dit moment is het belangrijker standvastig te zijn en vastbesloten te blijven om het Licht dat nu in overvloed op Aarde aanwezig is, te behouden en door dit te doen zal het de trillingen blijven verhogen. De niveaus van jullie bewustzijn kunnen niet stil blijven staan en moeten als gevolg daarvan omhoog. Het is de gebieden van duisternis al aan het omvormen en we merken dat het tot in de harten reikt van hen die deze hadden afgesloten. Omdat jullie snel Ascentie naderen, zullen daarom de zielen die dergelijke trillingen niet kunnen absorberen de Aarde moeten verlaten. Hun pad is voorbestemd om hen mee te nemen naar een tijdslijn waar ze hun huidige ervaringen kunnen voortzetten. Er komt geen keuze aan te pas omdat jullie je niet kunnen verheffen tenzij jullie al een hogere trilling hebben. Zoals we eerder hebben uitgelegd, zullen alle zielen over hun toekomst al een beslissing hebben genomen.

Wij van de Galactische Federatie zijn klaar om jullie te ontmoeten en er zijn inderdaad de afgelopen tijd bij veel gelegenheden en onder bepaalde omstandigheden contacten gelegd. Sommige zien eruit als toevallige ontmoetingen, maar andere zijn doelbewust gearrangeerd om jullie leiders een kans te geven vrede tot stand te brengen in de wereld. We hebben vele malen aangeboden voor jullie vredesonderhandelingen te voeren maar zij die de macht uitoefenen gaven er de voorkeur aan met hun plan voor jullie slavernij door te gaan. Maar jullie, de mensen, hebben een beroep op God gedaan en om jullie bevrijding gevraagd van jullie duistere meesters en het is op niet mis te verstane wijze beantwoord. Jullie staan bijgevolg voor het afsluiten van de cyclus met Ascentie, in plaats van het ineenstorten van jullie beschaving. Het vooruitzicht om samen met Moeder Aarde te ascenderen is een uniek resultaat, met name omdat jullie het in je fysieke lichaam zullen doen. Veel andere beschavingen worden om die reden tot jullie Aarde aangetrokken en het zal een spektakel zijn dat een blijvende indruk achterlaat. Wijzelf krijgen er een schitterend zicht op en zullen aanwezig zijn om een gelukkige en vrolijke afsluiting te garanderen. Van daaruit beginnen jullie aan een nieuw stadium in jullie evolutie, een dat volkomen zal verschillen van wat jullie nu gewend zijn. Alle giften van God zullen jullie geschonken worden als jullie je plaats innemen tussen de verlichte zielen die echte wezens van Licht en Liefde zijn.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben blij jullie onze verzekering te geven dat alles goed verloopt. Het is duidelijk dat de tijd voor het onthullen van de waarheid op de voorgrond staat, en wij hebben een programma dat in jullie behoeften voorziet zodat jullie begrijpen waarom jullie zo lang zijn onderdrukt. Jullie zijn afkomstig uit een periode van duisternis die door de vernietiging van Atlantis werd gecreëerd en jullie hebben jezelf omhoog getild, terug naar het Licht door het duister uit te dagen en succesvol te zijn. Het is een lange en zware reis geweest maar jullie hebben je kwaliteiten bewezen door naar de hogere dimensies en het Licht terug te gaan en wij houden daarom van jullie allemaal.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |SaLuSa wordt ook gechanneld door Laura Tyco. Vertalingen van haar channelings worden gepubliceerd door onze zuster-site Despertando.Me.


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!


Galactic Channelings

Create Your Badge