Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, December 3, 2010

SaLuSa, December 3, 2010

Naarmate de tijd vordert, zullen jullie merken dat groepen met verschillende overtuigingen over de eindtijd in hun vastbeslotenheid gehoord te worden, meer naar buiten zullen treden. Het is daarom nodig sterk te staan in je eigen overtuiging en je niet te laten afleiden. Inderdaad zal er dus ook, naarmate jullie dichter de laatste maanden naderen, een zekere mate van angst naar boven komen. De tot dan toe niet ingelichten raken waarschijnlijk in paniek en er zal enige verwarring ontstaan. Met jullie inzicht kunnen jullie helpen een zekere rust tot stand te brengen. In de laatste stadia van Ascentie hebben wij natuurlijk al een goede plek gekregen en een heleboel gedaan om mensen tot bedaren te brengen en hen te kalmeren. De hele kwestie zal problemen opleveren voor degenen die tot nu toe geen of weinig belangstelling hebben gehad voor leven buiten de Aarde. Het plotselinge karakter waarmee alles opeens gebeurt, zal voor sommige zielen teveel zijn om te kunnen verwerken.

Er bestaan op het moment enkele geloofwaardige websites die zijn opgericht om verwarring te zaaien, en toch zuiver kunnen overkomen tenzij je al wakker bent geworden. Zoals bij elke informatiebron wordt jullie geadviseerd je door je eigen intuïtieve gevoelens te laten leiden. Sommige van de bronnen die juist helemaal niet verdacht zijn, bevinden zich in regeringen van de wereld. Zij hebben desinformatieprogramma’s die bedoeld zijn om jullie verward te houden en in hun macht. Jullie vertrouwen in dergelijke bronnen is echter al diverse keren geschonden, en we weten dat velen van jullie hen niet langer geloven. Het is zeker een goede gewoonte alle bronnen van informatie te onderzoeken, en wij vormen daarop geen uitzondering. Wees ten alle tijden kritisch en vertrouw op je eigen ingevingen. Laat je niet van de wijs brengen als je merkt met jouw overtuiging een minderheid te zijn, want al neemt erkenning van ons bestaan toe, het is een hele andere kwestie om te accepteren wat wij vertegenwoordigen. Wij zijn jullie, in de zin van jullie toekomstige zelf, en met onze leiding worden jullie voorbereid op de veranderingen en het Ascentieproces.

De meest waarschijnlijke bron van angstige voorspellingen zal van religieuze groeperingen afkomstig zijn, die door Bijbelse passages over de eindtijd worden geleid. Het is voor jullie gemakkelijker kritisch te zijn dan voor hen, omdat jullie georganiseerde religie achter je hebben liggen. Onze zienswijze is dat de waarheid zich centreert om jullie beeld van God, en of jullie God ten alle tijden als mooi en liefdevol zien. Als jullie dat doen, is er geen ruimte voor de woede en bestraffing die sommige toekennen aan de Bijbelse God. Het zou daarom makkelijk te beslissen moeten zijn wat je in dit verband precies kan aanvaarden. Als liefdevolle ziel veroordeel je anderen niet die een ander stelsel aan overtuigingen hebben, maar sturen jullie je liefde en Licht om allen te helpen die de waarheid zoeken.

Het is duidelijk dat, wanneer we eenmaal aan jullie zijn aangekondigd en de mensen onze vreedzame aanwezigheid en bedoelingen kunnen accepteren, we uitgebreid de waarheid volledig bekend gaan maken. Het betekent dat als mensen er de voorkeur aan geven onze boodschappen te negeren, zij zoals altijd de vrijheid hebben hun eigen beslissingen te nemen. Dat wordt verwacht en wij zouden ons niet met hen willen bemoeien. De waarheid is vaak iets dat slechts tot je komt nadat je er vele versies van hebt ervaren. Jullie zullen echter stapsgewijs datgene verwijderen wat onacceptabel is bevonden, en iedereen zal op een dag de waarheid zien voor wat het is. Aan zo’n inzicht is geen tijdslimiet verbonden maar als zielen nu op de manier willen ascenderen zoals wij jullie geadviseerd hebben, moeten jullie groeien in bewustzijn. Jullie moeten de ziel worden die jullie voor ogen hebben en die in staat is haar plaats in de hogere dimensies in te nemen. Als jullie naar de hoogste perceptie van jezelf leven, plaatsen jullie jezelf stevig op het pad naar Ascentie.

Wij, van de Galactische Federatie, hebben zo’n liefde voor jullie allemaal en willen alles doen wat in onze macht ligt om jullie succesvol naar het einde van de cyclus te leiden. We kunnen echter niet zomaar tevoorschijn komen en jullie allemaal redden, zoals sommige geloofden. Onze door God gegeven verantwoordelijkheid is ervoor te zorgen dat jullie veilig het moment van Ascentie bereiken, wat jullie een belangrijke verheffing gaat geven. In de aanloop daar naartoe zijn wij in staat openlijk met jullie te werken, en alle projecten die jullie vooruit moeten stuwen, zullen worden afgemaakt. Tegen de tijd dat jullie dat punt bereiken, zal de sprong voorwaarts, waar wij vaak naar verwijzen, hebben plaatsgevonden en jullie worden dan weer opnieuw de soevereine Wezens die jullie in werkelijkheid zijn. Zaken zullen met een verbazingwekkende snelheid doorgaan en de fundamenten zijn gelegd zodat er geen tijd verloren gaat. Het meeste daarvan draait om onze eigen voorbereidingen die volledig zijn ontwikkeld en klaar om van start te gaan. Onze bondgenoten zijn daar gepositioneerd waar ze ons kunnen ondersteunen en zij zijn ook klaar om op verzoek in actie te komen. Dus Dierbaren, we hebben immense vooruitgang geboekt sinds dat eerste begin, en voltooiing volgens plan is gegarandeerd.

We merken op dat nu onze vloot vaker in jullie luchten wordt gezien, de duisteren zich ook vaker laten zien. Hun geheime vloot lijkt op geen enkele manier op de conventionele vaartuigen die jullie gewend zijn te zien. Ze zijn vergelijkbaar met sommige van ons, maar als leidraad zouden we jullie willen adviseren gereserveerd te zijn in je oordeel met betrekking tot driehoekige vaartuigen. Een gemakkelijk te geven aanwijzing is misschien het gekleurde lichtsysteem dat wordt gebruikt om jullie eigen vloot aan te duiden, wat niet op die van ons zit. Ja, we hebben soms een cirkelvormige vloot die aan de rand oplicht, maar dit loopt meestal helemaal door. Jullie hoeven je over geen enkel vaartuig dat je ziet, zorgen te maken omdat we hen allemaal monitoren en wij weten met wat voor intentie zij in jullie aardatmosfeer zitten. Houd in gedachten dat wij in vrede komen, en dat wij jullie tegen elke nieuwe indringing of mogelijke aanval op jullie moeten beschermen.

Dierbaren, we hebben duizenden jaren de wacht gehouden en in het verleden hebben we zeer nauw contact met jullie gehad. Periodiek zijn we op Aarde geland om jullie leiders te ontmoeten en hebben we onze kennis gebruikt om jullie evolutie vooruit te helpen. We hebben jullie ideeën gegeven die jullie ontwikkeling heeft versneld, en het gebeurde op zo’n manier dat het jullie niet overweldigde. We kennen jullie geschiedenis en we waren aanwezig in de tijd van Atlantis maar net als nu moesten we, al konden we de uitkomst zien die tot hun ondergang leidde, hen hun eigen lot laten voltrekken. De meesten weten nu waarschijnlijk dat zij hun eigen beschaving vernietigden als gevolg van misbruik van geavanceerde technologieën. Jullie bevinden je heel sterk in een vergelijkbare situatie aangezien de duisteren totaal niet zouden denken aan het in gevaar brengen van jullie en jullie Aarde. Laat ons echter weer opnieuw benadrukken dat volledige vernietiging niet wordt toegelaten, en daarom zijn wij bevoegd elke poging om nucleaire wapens te gebruiken, te stoppen. Jullie zijn bij ons veilig, en jullie zullen volgens plan, klaar voor Ascentie, deze cyclus beëindigen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik vertrouw erop dat jullie onze geruststelling aannemen over jullie toekomst, dat jullie reis volledig succesvol tot een einde komt.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge