Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 1 april 2016

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 1 april 2016

Mike Quinsey

De tijd is niet het enige dat steeds sneller gaat, aangezien sommige gebeurtenissen waar jullie al behoorlijke tijd naar uitkijken op het punt staan zich te manifesteren. Steeds meer Lichtwezens trekken dichter naar de Aarde toe en sommigen zullen eraan deelnemen en weer anderen zullen er een rol in spelen. Er zijn vele verschillende groepen die jullie Ascentie wensen mee te maken, terwijl sommigen hierin een actieve rol zullen spelen. De nadruk ligt echter op jullie om te bepalen hoe jullie toekomst eruit zal gaan zien, maar ongeacht welk pad je neemt, het zal jullie naar Ascentie leiden. Jullie rol is te helpen het Licht naar Aarde te brengen en hierin zijn jullie al geslaagd, maar het vraagt te allen tijde een volledige focus op jullie doel. Vanwege de veranderingen die noodzakelijk zijn om het Nieuwe Tijdperk tot stand te brengen, is iedere Lichtwerker nodig, omdat degenen van het Duister wanhopig worden, daar ze hun kans om een Wereldregering tot stand te brengen steeds verder van ze weg raakt. Hun reactie hierop is voorzichtigheid te laten varen en hun pogingen om te voorkomen dat het Licht in haar opzet slaagt brengt zelfs henzelf in gevaar. Desalniettemin zijn we ons bewust van hun pogingen en zullen we niet toestaan dat de zaken uit de hand zullen lopen.

Er is niet veel voor nodig om je te realiseren dat enorme veranderingen noodzakelijk zijn om jullie in het Nieuwe Tijdperk te stuwen. De Lichtkrachten zijn reeds op ingrijpen voorbereid en helpen jullie om de veranderingen tot stand te brengen. Iedere vorm van ongemak zal tot een minimum worden beperkt en jullie zullen met onze hulp het Nieuwe Tijdperk in springen. De eerste prioriteit is om jullie zelfvoorzienend te maken zodat jullie in ieder geval van de basisbehoeften zijn voorzien. Het is duidelijk dat de behoeften van vele mensen in het Verre Oosten ernaar neigen veel dringender te zijn en zij zullen snel van hun behoeften worden voorzien. Wanneer de mensen eenmaal geholpen zijn zal het voor hen veel gemakkelijker worden om anderen te verwelkomen en te accepteren. De energie van het zich verenigen zal tussen jullie allemaal een sterke band smeden en zonder inmenging van het dan verwijderde Duister zal het blijvend zijn.

In de toekomst zullen jullie uiteindelijk naar je Sterrenfamilie geleid worden, waar jullie je evolutie zullen vervolgen. Dit gaat altijd maar door en wanneer jullie je eenmaal verheven hebben zullen jullie meer eigen keuzevrijheid hebben omtrent de richting die je opgaat. Voor velen is deze reis de kans om je eigen ware thuis te vinden, aangezien iedere ziel die naar de Aarde is gekomen ergens anders vandaan is gekomen. Je zou je kunnen afvragen waarom het met zoveel aandacht gepaard gaat en dat is omdat Ascentie enig in zijn soort en onvergelijkbaar is in de pogingen van zielen die nog steeds in een fysiek lichaam verblijven. Uiteraard zullen in de loop van ascentie de cellen in jullie lichaam veranderen om zich aan de hogere trilling aan te passen. Derhalve zal het voor de betrokkenen en de vele beschavingen die eveneens geïnteresseerd zijn in jullie vooruitgang een opwindende tijd zijn.

De cyclus die nu net aan het aflopen is heeft jullie door vele ervaringen heen geleid en heeft jullie over het algemeen vele harde levenslessen gebracht, maar heeft het jullie tegelijkertijd mogelijk gemaakt om je veel sneller te ontwikkelen. Elk leven dat je hebt geleid werd juist gekozen om je de kans te geven om vooruitgang te boeken, maar het kan zijn dat je op bepaalde momenten het doel ontging. Je Gidsen kennen echter te allen tijde je levensplan en zullen hun best doen om ervoor te zorgen dat je je levensplan volgt. Houd in gedachten dat het jouw keuze is en dat je het normaal gesproken met je Gidsen, die echt weten wat het beste voor je is, eens zou zijn.

Zoals jullie hebben ontdekt bestaat het leven niet specifiek uit alleen lessen en kun je d.m.v. veel verschillende interesses van ontspanning genieten. Toch kunnen dit eveneens uitdagingen voor je zijn wat betreft hoe goed je je tegenstanders behandelt waar competitie noodzakelijk is, en er wellicht prijzen aan verbonden zijn. Nu kun je begrijpen waarom het leven op Aarde zo’n grote uitdaging is en waarom, wanneer je erdoor heen komt, je goed op weg zult zijn naar de hogere trillingen. Heel weinig mensen zijn zich ervan bewust dat je dit, na een leven op Aarde, zelf beoordeelt en in de hogere dimensies kan alleen de waarheid bestaan, zodat je niets anders dan je ware bedoelingen kunt uiten. Wees er echter niet bezorgd over, want niemand probeert je te straffen voor de keren dat je van de waarheid bent afgeweken. Alle ervaringen zijn iets waar je van kunt leren en hopelijk zal er geen noodzaak zijn om opnieuw door bepaalde ervaringen heen te gaan.

Je zult ontdekken dat elke inspanning die je hebt gedaan bij het bereiken van succes in je spirituele leven, meer dan de moeite waard zal zijn geweest, aangezien je bijna zeker vooruitgang zult hebben geboekt en dat is het hoofddoel van iedereen. Wees ervan verzekerd dat zaken een stuk eenvoudiger zullen worden nadat je eenmaal voorbij de derde dimensie bent gevorderd, waar je meer gelegenheid zult hebben om jezelf uit te drukken en je eigen interesses te volgen. Je zult veel te leren hebben, aangezien het leven enigszins anders is dan waar je aan gewend was en het levert meer gelegenheid om buiten de planeet te reizen. Je ervaringen zullen je echter goed van pas komen en je zult op de juiste manier zijn toegerust om met de nieuwe uitdagingen die je tegenkomt om te gaan.

Terwijl jullie je trilling verhogen zul je ontdekken dat je geniet van een beter leven, vrij van de ontreddering door de verschillende ziekten die jullie op Aarde opgedrongen lijken te krijgen. Ouder worden is niet langer een item, aangezien jullie levensverwachting veel hoger wordt. Zaken zijn zo veel anders dan waar jullie nu aan gewend zijn, maar wel veel plezieriger aangezien jullie niet worden geplaagd door problemen die jullie nu ervaren met het verouderen van je fysieke lichaam. De zielen uit de lagere trillingen kunnen jullie niet volgen in de hogere, maar jullie kunnen wel je eigen trilling verlagen en hen zo nodig bezoeken. Het betekent in zoverre dat wanneer je wilt dat een bepaalde ziel je vergezelt, dit niet mogelijk is, tenzij die van dezelfde trilling is.

Zoals jullie beginnen te begrijpen is jullie huidige leven op Aarde maar een flauwe afspiegeling van wat er voor jullie ligt. Als de Illuminati jullie niet hadden gedwarsboomd zouden jullie al veel verder gevorderd zijn dan waar jullie nu zijn. Hoewel er vorderingen zijn gemaakt, zijn de zaken in werkelijkheid gestagneerd en zijn jullie zo’n 50 jaar achter vergeleken met waar jullie zouden moeten zijn. Het zal ons echter niet veel tijd kosten om de verloren tijd goed te maken en jullie zullen in nagenoeg geen tijd het Nieuwe Tijdperk in worden gelanceerd. Dus welke moeilijkheden jullie nu ook ervaren, ze zullen van korte duur zijn.

Houdt jullie levens op koers om uiteindelijk een snelle verandering naar een nieuwe manier van leven te ervaren. Jullie wisten dat dit zou komen zodra jullie je tijd in de lagere trillingen hadden vervuld. Op vele manieren zal het voor sommigen van jullie niet zo nieuw zijn als je zou kunnen denken, aangezien velen van jullie uit de hogere trillingen zijn afgedaald om de lagere te ervaren. Het leven is altijd een kwestie geweest van het vinden van een niveau dat je de kans geeft je te ontwikkelen in een zelfgekozen richting. Heb je echter interesse getoond in een specifieke ervaring, zolang die bijdraagt aan je groei zal die je niet geweigerd worden. Het is hetzelfde als het gaat om de hoeveelheid die je aanneemt, zolang je die maar aan kunt.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!