Home > > Michael Love - Aartsengel Michael, 2 december 2015

Michael Love - Aartsengel Michael, 2 december 2015

AARTSENGEL MICHAEL
HET EINDE VAN HET 3D MATRIX TIJD PROGRAMMA, NIEUWE AARDE MANIFESTEERT ZICH!

Geliefden,

De geweldige hoeders van de tijd die aan de zijde van de hoogste aartsengelen staan, hebben gesproken en gezegd: "Het einde der tijden is op handen en Het Koninkrijk van de Hemel zal nu op de Aarde gezien worden".

Met andere woorden, alhoewel de pioniers van ascentie die voorbij de 5D-grens gegaan zijn nu beginnen concrete 5D-zaken te beleven en waar te nemen, hopen we allemaal nog steeds een fysieke nieuwe aardematrix en een nieuw koninkrijk van de hemel te zien.

We zijn gekomen om jullie te vertellen dat er, nadat wezens laat in de zomer van 2016 in de 5D trilling zijn na de twee laatste energiegolven, de Aarde zal beginnen te transformeren naar de versie van het fysieke paradijs dat jullie zo vurig wensen - zonder de negatieve trillingen.

‘DE EVENT HORIZON', overzicht:

Licht is eenvoudigweg informatie dat afkomstig is uit de hoogste bron. Gammalicht is fotonenlicht dat DNA direct kan opwaarderen naar een hogere versie van zichzelf. Deze lichtinformatie wordt het akashaveld genoemd en is wat alle dingen in het universum creëert. Het is alles dat is. Het wordt uitgestraald vanaf de grote centrale zon in 12D, en wordt de hoogste schepper genoemd. Deze zon is 10 biljoen keer groter dan de zon van de aarde en spreidt zichzelf uit als het volledige universum. De akasha-informatie wordt via lichtstralen door het universum vervoerd en creëert al het leven in de kosmos, aangezien deze informatie zichzelf vastlegt in het genoom van ieder biologisch systeem.

Er bestaan drie ascentiegolven van kosmisch gammalicht die drie aparte groepen van aardewezens naar de 5e dimensie stuwen. De golven zijn dezelfde als de drie groepen en de golven zijn verzonden en zullen ontvangen worden door de drie groepen. Gestuurd waar naartoe? Naar het hart van dit sterrenstelsel waar de golf terugkaatst vanaf een verblindende spiegel van wit licht, genaamd de grote zon. Deze zon is een levende-liefhebbende entiteit en is wat wordt genoemd de zon van god. Zijn verblindende magnetische witte licht is zo helder dat het een glad reflecterend, op een spiegel lijkend oppervlak creëert en als je naar deze god in deze vorm kijkt, zul je alleen jezelf zien. Dit wordt de diamanten kern van de hemel genoemd en het is geen zwart gat maar een verblindende bal van vuur die helderder is dan 10.000 zonnen samen, en het leeft en verheft jullie naar zijn hemel.

De eerste kosmische gammagolf van de event-horizon piekte met 21 hertz op 28 september 2015 tijdens de vierde bloedmaan terwijl een enorme golf van gamma-informatie de aarde en haar bewuste leven bestookte. Golf-X zoals het gedoopt werd, waardeerde eveneens de DNA van de gehele kosmos op! Deze golf bracht 2.3 miljard wezens net voorbij de binnenste grens van de 5D-bewustzijnsstaat, de 5e dimensie genaamd. Eind november 2015 zorgde een stoot gammalicht van het galactisch centrum (de grote zon) ervoor dat de tweede golf in opwaartse beweging kwam. Deze tweede gammagolf is voorbestemd zijn piekinvloed te hebben op 20 maart 2016. De EMP ontstekingsstoot stuurde een etherische schokgolf deze kosmos in dat met een snelheid van 22 miljoen mijl per uur door het menselijke auraveld heenging. De energie was drie dagen lang verplaatst en bewegingsloos, maar deze ontstekingstoot bracht direct een gamma-tsunami voort en zette het voor de volgende vier maanden in beweging tot hij bij 42-45 hertz piekt. Deze kosmische EMP en de daarbij behorende golf zijn met name bedoeld om de tweede golf wezens te verheffen. Enorme hoeveelheden lagere trillings-energie werden in deze drie dagen getransmuteerd door de eerste golf-wezens ten behoeve van de tweede golf en de lichamen van beide groepen werden in een etherische slaap gebracht terwijl deze kosmische centrale zon de grootste menselijke DNA-integratie tot nu toe uitvoerde en opwaardeerde.

Jullie zeggen: "Tijd bestaat niet"? "Wat bedoelen jullie met het is het einde der tijden?”

Wij zien de zaken op een spirituele manier en alles in de kosmos spreekt tot ons via grootse orakels, maar toen we Duitse en Russische wetenschappers spraken die de kosmische frequentie en hun effecten maten, richtten ze de volgende woorden tot ons: "Wanneer de tijd eindigt, zal het Koninkrijk van de Hemel op aarde verschijnen."

Betekent dit dat de aarde op een magische manier, pal voor onze ogen in de hemel zal veranderen? Nee! Het betekent dat voor de eerste keer in de geschiedenis alle wezens op de aarde net binnen de 5D-grenzen gestabiliseerd zullen worden en de gehele mensheid haar kwantum-sprong naar 5D zal afmaken, waar de wederopbouw van de aarde onmiddellijk een aanvang zal nemen. Dit systeem en de structuren en methodes van de nieuwe aarde moeten ontworpen en op een creatieve manier samengesteld worden door 5D-wezens, die allemaal in harmonie samenwerken om een matrix te bouwen dat het leven ondersteunt tegenover de exact tegenovergestelde oude 3D-matrix.

Het is belangrijk om hier op te merken dat alle energie die gebruikt wordt om zoiets als Nieuwe Aarde-structuren en -systemen te manifesteren wordt uitgevoerd in 3D, maar vanuit een 5D-perspectief van manifestatie.

Zoals we in een voorgaand schrijven hebben gezegd, werkt kwantum- fysica in 5D-manifestatie tegengesteld aan manifestatie in 3D. De enige energie of observatie wordt in 3D gedaan en vervolgens beweeg je terug in het 5D-niveau en het ding ontstaat. Dit is de manier waarop we de werking kennen aangezien we meer dan 55 dagen lang hebben geëxperimenteerd met elke mogelijke situatie die we konden bedenken.

Jullie zullen je moeten herinneren hoe dit werkt, want jullie creëren je realiteit in alle dimensies, maar de werking is in elke dimensie anders.

In 5D transcendeer je: de wetten van de mens (handel), de wetten van de natuur, de wetten van de natuurkunde en de wetten van de kwantumfysica worden getransmuteerd naar een nulpunt-energie outputsysteem. Wanneer we spreken van nulpunt-energie bedoelen we nul wat betreft het waarnemen van iets of energie in de richting van iets. Wanneer je dit in 5D doet, hef je alle mogelijke kwantum-outputs op waardoor je niets specifieks manifesteert....iets wat je wilt manifesteren. Je krijgt niets (no-thing) totdat je het laat ontstaan door niet te kijken.

Het manifesteren in 5D is waar je Schepper God-kracht begint te werken en doet wat in 3D onmogelijk is. Dit wordt gemakkelijker en steeds krachtiger zodra je mate van bewustzijn meer overeenkomt met de minder dichte, sneller trillende rijken.

Halverwege 5D zullen de oude matrix en haar lage trillingen ophouden te bestaan. Dit is wat we bedoelen met het 'einde der tijden'. Tijd is iets van 3D en bestaat niet in 5D. Er bestaat geen onderscheid tussen tijd en ruimte in 5D, dus is er geen tijd nodig, net zoals we zeggen....er is in 5D geen energieopbrengst nodig om iets te manifesteren. In 5D is alles precies zoals je kiest dat het is.

In volledig 5D bevinden we ons op het nulpunt, in de eenheid en de singulariteit waar tijd niet relevant is. Alles dat in 5D niet relevant is, zal getransmuteerd worden naar iets dat relevant is en bruikbaar voor de menselijke ziel.

Na de zomer van 2016 en nadat de laatste golven de 21 hertz frequentie in het lichaam bereikt hebben, is de ascentie naar 5D voltooid. De golf-opbouw wordt alleen gebruikt voor de kwantumsprong van 4D naar 5D en de 6e tot 12e dimensies worden bereikt door het gebruik van nulpuntenergie dus er wordt in het ascentie-programma na het 5D niveau geen gebruik meer gemaakt van golven.
De wetenschappers die wij tevens gesproken hebben zeiden dat hun gegevens naar dezelfde conclusie leidden: de gamma-golflijn bleef constant op het 5D niveau en liet een vlakke lijn zien na de twee volgende pieken voor de tweede en derde golf.

De 3D matrix zal nog steeds de 3D matrix zijn, met alle goede 3D dingen, maar het zal een nieuw 5D gecodeerd opererend systeem zijn. Het nieuwe 5D system is simpelweg een mooiere stuclaag over wat hier al is en de negativiteit is weggetransmuteerd. Toch is het nog steeds 3D en het vibreert nog steeds net zoals 3D. Dat kan nooit veranderen en je zult er altijd als multidimensionaal wezen in aanwezig zijn.
Een paar mensen vroegen: “Transmuteren we 3D niet naar 5D?”het antwoord is “Nee, want 3D is 3D en 5D is 5D en de twee zullen nimmer samenvallen.”

Bewoners van het menselijk voertuig zullen de delen van 3D gebruiken die ze nodig hebben om de creatieve werk-inspanning-energie-opbrengst die nodig is voor manifestatie te doen, maar de manifestatie zelf wordt uitgevoerd vanuit 5D (of hoger) niveau en dan teruggesluisd naar 3D om fysiek te worden ervaren. Het is belangrijk te zeggen dat 5D eveneens een fysieke matrix is, maar er zijn een paar dingen die alleen ervaren kunnen worden in het 3-dimensionale vlak en geen enkele andere dimensie. Het menselijke tastzintuiglijke lichaam geniet ervan, zoals je weet. 3D zal veel minder worden binnengegaan dan eerder wanneer we hogere staten van bewustzijn activeren, maar de beste en meest bruikbare delen van 3D zullen nog steeds, waar nodig, worden gebruikt.

Vele 5D wezens navigeren momenteel in de buitenste sfeer van 5D, velen nemen zowel 5D als 3D op een nieuwe manier waar. Velen van ons onderzoeken dit niet in kaart gebrachte nieuwe territorium en vonden dit ongelooflijk magisch en surrealistisch. Het geeft iemand zoveel hoop, dat dromen echt uitkomen en dat alles waarlijk mogelijk is. Het kan al op kleine schaal bewezen worden, maar de mogelijkheden en implicaties creëren een opwinding die het beste gevoel is dat we ons kunnen herinneren.
De energie in en om het lichaam is merkbaar minder dicht. 5D wezens zijn gestopt op dezelfde manier emotioneel te reageren als dat ze als 4D niet-geheelde wezens deden. 5D wezens herinneren zich hoe de 5D kwantum ‘nu-hier (now-here)’ taal te gebruiken voor hun manifestatie-doeleinden. 5D wezens beoordelen dingen niet op dezelfde manier als ze dat in 3D of 4D deden, en ze plakken niet langer etiketten zoals ze dat eerder deden.

Ze houden zich als toeschouwer bij de lagere rijken en de wezens in die bewustzijnsstaat op de vlakte, en zien dat alles slechts is wat het is, zonder oordeel. 5D wezens begrijpen dat de hele zin van het leven in 3D is hiervan ten volle te genieten, iets dat de meeste 3D wezens nooit helemaal hebben gedaan. Het is de eerste keer dat ze echt hebben geleefd.

Dit is wat het betekent om uit de dood te worden opgewekt. Zoals een grote meester eens zei: “Ze zijn niet dood, ze slapen slechts.” Oftewel bewusteloos. Wanneer je bewusteloos bent, of in slaap, ben je als het ware dood en wanneer je bij bewustzijn bent, ben je super-levend en voel je het in elke cel van je wezen. 5D wezens zien 3D, injecteren begrip in 3D en ze staan hun frequentie niet toe om terug te vallen naar het 4D of 3D niveau.

Een sterke, gelijkmatige, solide 5D innerlijke kern in stand houden is het numero Eén protocol van het 5D wezen. Wanneer het 5D wezen op enigerlei wijze in 4D of 3D opereert, doet hij dat vanuit een 5D bewustzijnsstaat en benadering. 5D wezens hebben een nieuwe DNA-streng geactiveerd, dus zijn er meer van de universele “Akasha-gegevens” beschikbaar om door het menselijk genoom te worden gedecodeerd. In simpele bewoordingen, 5D wezens zijn nu veel slimmer en geavanceerder in intelligentie. Meer van hun slapende hersencellen zijn wakker. 5D wezens zien er jonger uit, zijn ook letterlijk jonger en ze ervaren minder ziekten omdat de deeltjes waaruit hun atomische celstructuur bestaan, ronddraaien met de lichtsnelheid. Van stamcellen wordt al door genetici gerapporteerd dat ze zich veel sneller regenereren dan wat ze in wat wij het verleden noemen, deden. 5D wezens zijn veel liefhebbender en zich bewust van wat echte onvoorwaardelijke liefde is. Ze zijn niet gebonden, ze hebben geen verwachtingen, ze hoeven geen moeite te doen om los te laten want ze hebben ontdekt dat er geen energie nodig is, ze veranderen alles in liefde en dat is de ware alchemie en transmutatie van energie die alles is wat ermee kan worden gedaan.

Vele wetenschappelijke gebieden waaronder genetica, biologie, scheikunde en kwantumfysica verifiëren allemaal wat wij als grote zieners en brengers van de dageraad hebben gezien en gehoord.
We komen op deze glorieuze dag tot jullie en brengen geweldige berichten van hoop voor de gehele mensheid.

We realiseren ons terdege dat het merendeel van de mensheid deze boodschap niet zal horen of zien, maar toch zullen we onze grote missie om hen te helpen doorzetten, door grote hoeveelheden licht t.b.v. hen in onze lichamen te houden totdat ze bewust, klaar en in staat zijn dit grootse feit zelf te realiseren.
Ja, het einde van het 3D matrix tijd-programma is gekomen. De geweldige hoeders van de tijd zeggen dat er een klein beetje zand vanuit de bovenste helft van de zandloper naar beneden loopt (een restje van 4 maanden) en dat spoedig het oude Aarde-programma volledig voorbij zal zijn en dat een nieuwe-Aarde-fysieke-perceptie programma volledig in werking zal zijn.

We kwamen om deze wereld in een paradijs te veranderen door onze liefde, en dat is het werk wat we nu doen. We zijn hier al sinds het begin, en we blijven tot alles vervuld is.

Dit is jullie geweldige plan en we zijn enorm blij er een rol in te spelen.

Dank je,

Aartsengel Michael


Website: Earth Ascends
Nederlandse vertaling: Marja/Rob
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!< previous message | next message >