Home > > Matthew Ward - 29 juli 2016

Matthew Ward - 29 juli 2016

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Jullie zorgen over een aantal zaken worden door velen op de wereld gedeeld, specifiek de frequentie van de terroristen aanvallen en massale beschietingen. Zo verdrietig als dit is om onze Aarde broeders en zusters elkaar te zien doden, verwachtten wij een toename van dergelijke incidenten. Ze zijn een natuurlijk gevolg van jullie lineaire tijd die ineen knarst en de energieniveaus die alle persoonlijke karakteristieken hebben geïntensiveerd, inclusief mentale instabiliteit, en het corresponderende gedrag ermee – deze twee sterke krachten die samen werken versnellen de activiteit van de energie stromers met krachtige aanhechtingen.

We haasten ons erbij te voegen dat die krachten alles op de planeet beïnvloeden, en situaties die door gunstige aanhechtingen worden aangestuwd stromen naar gezond-beredeneerde oplossingen. Een voorbeeld is de regering van Den Haag met betrekking tot de Zuid Chinese Zee. China’s mopperen is niet onverwacht, maar niets in het energieveld van potentieel geeft een krachtige tegenweer aan dat kon leiden naar een open conflict.

Van specifiek belang in de Verenigde Staten en, door hun internationale invloed, ook in andere landen, heeft die natie twee grote politieke partijen presidentiële kandidaten voorgedragen. We zeiden in vorige boodschappen dat overheersende vibraties de kandidaten niet ondersteunden die gebrek hebben aan moreel en spirituele integriteit, maar de stemmers zullen besluiten wie er wint. Elke partij hun kandidaat heeft onwrikbare supporters; maar, de stuwkracht van energie van het electoraat (kiezerskorps) hun wijd verspreide ontevredenheid met beiden is te sterk geworden voor ieder om te worden gekozen.

Aardse monitoren in het Nirvana zeggen ons dat de energie draaiing een van de diverse mogelijkheden kon manifesteren die Senator Bernie Sanders in het Witte Huis zal brengen. Zielen op dit station zijn niet-politiek (a-politiek) dus is het niet op een partijgangers basis dat we zijn presidentschap zullen verwelkomen, maar eerder dat zijn wijsheid, persoonlijke kwaliteiten en leiderschap zijn land en jullie wereld in staat zullen stellen om door te gaan met de vooruitgang van Gaia’s visioen voor alle leven op haar planetaire lichaam.

“Dus de UK (Engeland) verlaat de EU. Nu, wat dan?” De dominostenen van de Illuminati blijven vallen. Het is niet dat omdat samenwerkende landen hun burgers een vergrote handel, banen en opvoedingsgelegenheden aanbieden geen geweldig idee is – inderdaad, dat is het wel! Maar nooit was het de bedoeling van de Europese Unie om de mensen te begunstigen, het was om hen vierkant onder de duim te houden van de Illuminati Toen de vibraties een maatstaf bereikten waarin een organisatie die gebouwd is op een fundering van duistere bedoeling niet langer kon stand houden, werd het een zaak van de eerste domino in de EU die zou vallen.

Laten we dit in een grotere context plaatsen. De Illuminati – nu ook bekend als de cabal, wereld elite, schaduw regering, de Ene Wereld Orde, Een Wereld Regering – die als een groep begon van individuen die voelden dat ze de meest intelligente en gestudeerde mensen in de wereld waren, en dus werden ze betiteld om ieder ander te regeren. Na een tijd, werden anderen met dezelfde superieure houding in de kudde getrokken van deze geheime sociëteit, ego’s groeiden, temperamenten vlamden op, en twee strijdende delen gingen samen met het zelfde doel, wereld overheersing.

Nu gaan we even sneller naar zestig en iets meer jaren geleden, toen de Rockefeller factie die opereerde vanuit New York en Washington, DC en die zijn tentakels uitbreidde ver naar het westen en in Latijns Amerika. De Rothschild factie, kreeg een hoofdkwartier in Londen en het Vaticaan, ze zagen hun territoriale invloed schraler worden in vergelijking, dus poetsten ze hun Raad van Europa op door de Europese Unie te vestigen, de Europese Centrale Bank en de euro valuta. De Unie werd onder de vlag van de Raad en hun lofzang gebracht – zo een dubbelhartige keuze, Beethoven’s “Ode aan de Vreugde”. Toen de eerste paar landen in ingegespt werden in hun EU gordel, zogezegd, gingen de Rothschilds en hun minions af op hun uitbreidingskoers; ze gingen de nieuwe staat van Israël in, dan door in het Midden Oosten en meer kortgeleden, noord Afrika en sommige vroegere landen in de Sovjet Unie.

De hele tijd hebben beide facties strategieën gebruikt in het originele plan om hun doelen te bereiken. Ze infiltreerden in regeringen, militaire krachten, in informatie agentschappen, multinationale corporaties, wetshandhaving(krachtige) en justitie systemen, godsdienstige hiërarchieën, entertainment industrie, medische en opvoedingsvelden Ze wonnen fortuinen door de wereld economie te manipuleren door de stock markten, door banken en leen instellingen, woeker interest verhoudingen en oneerlijke taxaties. Ze begonnen oorlogen, oorlogen tussen naastgelegen landen, en de Wereld Oorlog I en II; vermoorden of zetten de oppositie gevangen; vormden terroristen groeperingen; onderdrukten en mis-bruikten technologieën; beheersten de hoofdstroom van de media en de illegale drugshandel; en ze namen de natuurlijke bronnen over waar ze ook maar naar toe gingen.

Het oorspronkelijke plan hield ook in waarin zij gefaald hadden om te doen – het verminderen van de bevolking met diverse miljarden via nucleaire wapens, giftige vervuiling en pandemieën veroorzaakt door in laboratorium ontwikkelde virussen. Alle pogingen naar dat duivelse einde werden verijdeld door leden van jullie universele familie in jullie hemelen en die die tussen jullie in wonen. Nog steeds gingen de twee facties door om toe te voegen aan hun respectievelijke lijnen van domino’s en elk voelde dat de wereld in hun greep kwam.

Wat ze niet in rekening hadden genomen is het licht. Na millennia van gevangen gehouden te worden door het duister dat de planeet omhulde, begonnen de mensen te antwoorden op het licht dat naar de Aarde gestraald werd door spiritueel ontwikkelde beschavingen. Hoe verlichter ze werden, hoe meer vastberaden ze werden om het juk af te gooien van onderdrukking en vervolging, en hun stemmen voor vrijheid groeiden in aantallen en in volume. De hele tijd maakte het intensiverende licht ook het wereld netwerk bloot van de Illuminati van corruptie en meedogenloosheid, en hun domino’s begonnen te vallen.

BREXIT is het meest kortgeleden. Weinig mensen die stemden om te vertrekken weten van de Illuminati of de echte reden van de Union; wat zij wisten is dat gunsten waartoe ze werden geleid te geloven dat ze die zouden krijgen hadden zich niet gematerialiseerd. Weinigen die stemden om te blijven wisten van de Illuminati of waar de Union echt over ging, maar het ging hen goed of ze waren achterdochtig over wat er zou gebeuren als het Verenigd Koninkrijk op zich zelf verder ging. Weinigen weten dat het resultaat van BREXIT meer was dan de stemming telde – deze werd beïnvloed door vibraties die onderliggende activiteiten zijn die leiden naar een wereld van vrede, eerlijk regeren, rechtvaardigheid en een eerlijk delen van Aarde’s overvloed voor alle mensen.

Er zullen wel geprikkelde zenuwen en botsende plekjes zijn als de EU zich ontwart, meer waarheden duiken op; de economie fluctueert als de Illuminati – sommigen aan de top van beide facties hebben de krachten gebundeld – vruchteloos proberen om hun fout-verkregen weelde vast te houden; en geweld die zijn energetische koers uitloopt. Ieder gebeuren op dit moment en verder brengt de gemeenschap dichter bij die voor genoemde wereld. Geliefde familie, we weten hoe verlangend jullie zijn opdat dit gebeurt, en jullie standvastigheid als lichtwerkers helpt erbij om in de lineaire tijd steeds dichter bij te brengen dat wat een gedane zaak is in het continuüm.

“Ik ben benauwd over de landen die geen immigranten willen accepteren uit de door geweld verscheurde gebieden en voor-oordeel groeit tegen hen in landen die hen wel hebben opgenomen. Hoe kunnen we ooit in harmonie leven met voor-oordeel dat steeds maar toeneemt? Laten we eerst zeggen dat vrees – een zeer vergrote energievorm die het grootste instrument en brandstof is voor duistere geesten en harten – is de wortel van voor-oordeel in al zijn kwaadaardige vormen en de bron van alle daden die afstammen uit de illusie van scheiding.

Voor de eonen waarin de Aarde vast zat in de diepe derde dichtheid, was voor-oordeel de motivator van geweld en onrechtvaardigheden die talloze zielen hun gekozen karmische lessen liet voltooien. Nu dat die gemeenschap uit die dichtheid trekt met zijn karmische draaimolen gaat, wat gezien wordt als voor-oordeel, dat eigenlijk toenemend dit laagste aspect van de mensheid in het gloren van wereld spotlicht zet zodat zijn vernietigende verdeeldheid duidelijk kan worden gezien. Terwijl de vibratie omhoog blijft gaan, zullen healing, harmonie en vrede komen als wederzijds respect die de mensen verenigt in de Eenheid van het Al.

Het managing van miljoenen en miljoenen vluchtelingen schijnt een onoverkomelijk probleem. Wat zal er gebeuren met al die wanhopige mensen?” De toestand van de miljoenen in al die haastig gearrangeerde kampen zal iets matigen als hulp organisaties in aantallen toenemen, en donaties van geld, voedsel en water, medische voorzieningen en andere essentiële apparatuur toenemen. Het licht dat wordt uitgestraald door de vele hulp verleners samen met het licht van het wereldwijde medeleven en het massale hoeveelheid licht dat naar de planeet wordt gestuurd, helpt om de lijdzaamheid van vluchtelingen en hun hoopvolheid te ondersteunen.

Als tirannieke regimes vallen en het oorlog maken eindigt, kan de repatriëring van mensen die vluchtten uit die gebieden, beginnen. Financiële en herbouw hulp zal in gemeenschappen worden gegeven waar dit praktisch is; waar dorpen en steden te ernstig beschadigd zijn om te worden herbouwd, wordt dezelfde assistentie gegeven aan vroegere bewoners opdat ze overnieuw kunnen beginnen op andere locaties. Immigranten in landen die hen een wijkplaats gaven zullen in die bevolking assimileren met gunsten voor iedereen die er voor koos om terug te keren naar hun geboorteland.

Denk er alstublieft aan dat het grootste deel van vluchtelingen deze levens veranderende omstandigheden kozen om hun derde dichtheidskarma te voltooien en om te evolueren; ook om hun contract keuzes vast te houden, niet iedereen zal hun traumatische vuurproef overleven. Mensen wier ervaringen ernstiger zijn dan de gekozene of die sterven vóór hun levenscontract afliep, ontvangen buitengewone gelegenheden voor ontwikkeling in zielen evolutie, en ontwikkeling is het doel van elke ziel in elk leven.

Sommige lezers vroegen of het verlies van leven en grote verwoesting vanwege ‘wildvuren’, overstromingen en aardbevingen negativiteit scheppen of het deel van Aarde’s reinigingsproces. Dat is beide. Terwijl al die gebeurtenissen negativiteit creëren, zijn de reinigings effecten voor de Aarde veel groter – dat wil zeggen, negativisme geschapen door alle andere bronnen wordt vrijgemaakt door natuurlijke rampen in veel grotere mate dan de hoeveelheid die geproduceerd is door die gebeurtenissen.

“Houden zielen contracten van alternatieve gezondheids beoefenaren en whistleblowers in dat ze worden gedood door hun pogingen om goed te doen?” Sommige contracten doen dat. Beoefenaren die gedood zijn om hen tegen te houden te healen met natuurlijke therapieën kozen dat lot om licht te brengen bij de botsing van het medische establishment met vaccinatie makers en farmaceutische en verzekeringscompagnieën; zij wiens diensten leidden om professioneel in diskrediet gebracht te worden en misschien zelfs gevangen gezet of die naar andere landen vluchtten namen die verstoringen op in hun leven. Dat is hetzelfde met whistleblowers die veel andere situaties hebben blootgelegd die ook jullie leven tegengesteld beïnvloeden. Het aantal mensen dat ervoer of dat bedreigd werd met een of ander van die schandelijke middelen waarmee de Illuminati omgaan met iemand die hun belangen die op geld zijn gebaseerd, in gevaar brengt, zijn afgenomen terwijl het publieke besef is toegenomen.

Onze uitleg van waarom er geen nucleaire explosies in de ruimte zullen zijn riep vragen op over de mensen die beschadigd werden in dergelijke gebeurtenissen. Ten eerste, dit heeft niet te maken met lichamen maar met zielen, en degenen die beschadigd werden leefden als vrije spirits die niet belichaamd waren, zielen in beschavingen zo hoog geëvolueerd dat ze geen dichtheid hebben, of zielen die astraal op reis zijn. Als een ziel wordt vernietigd in een nucleaire explosie, scheidt die niet af in hele personages, maar eerder in fragmenten die stukjes en beetjes van herinneringen van alle levens en wat er werd herinnerd over het Begin in de Schepper. Getraumatiseerd door abrupte scheiding uit het geheel, drijven de meeste fragmenten door de ruimte, verloren en in verwarring, maar sommigen vinden hun weg naar een lichaam – dit is geen “bezetting” het is een daad van liefde aan de kant van de in bezitnemende ziel.

Speciaal getrainde teams zoeken in de hemelen naar die fragmenten, die vibraties uitzenden in een unieke bandwijdte, en als er een wordt gevonden, wordt die getransporteerd naar een healings faciliteit waar deze liefdevol wordt gekoesterd. Als alle fragmenten zijn gelokaliseerd – in lineaire tijd kan dit millennia kosten – dan wordt een ingewikkeld proces ondernomen om de ziel te herstellen naar zijn heelheid met elk aspect van elk leven in de juiste volgorde. Deze zorgvuldige zoektocht en complexe restoratie laat het oneindige, eeuwige belang zien van elke en iedere ziel voor de Schepper en, in dit universum, voor God.

“Kan de ziel worden gezien in een Kirlian foto?” Nee. Wat gezien wordt is het aura, het licht dat uitstraalt uit het elektromagnetisch veld dat de persoon zijn spirituele status, zijn emotionele maaksel, overtuigingen en stoffelijke conditie weerspiegelt op het moment dat de foto wordt genomen.

Aura’s veranderen in overeenstemming met veranderingen in de persoon. Een gezond individu dat leeft op goddelijke wijzen heeft een gloeiend aura dat ver weg uitstraalt uit het lichaam en kan veelkleurig zijn; hoe meer spiritueel ontwikkeld het individu is hoe helderder en breder het aura is. Als een persoon met die kwaliteiten serieus ziek wordt of gewond raakt, wordt het aura nauwer en neemt af; zijn vroegere status keert terug als er healing gebeurt. Een gezond individu wier denken gesloten is heeft een dun, bot aura; maar als dat individu zich opent voor het spirituele en bewuste verlichting, groeit het aura eveneens wijder en helderder. Iemand wiens hebzucht, boosheid, eisend of bedrieglijk van aard is veroorzaakt problemen voor anderen buiten hun voor de geboorte overeenkomst die heeft een nauwe donkere grens rond het lichaam; en een persoon die voortdurend geweten ontkent en met opzet lijden aan anderen veroorzaakt, die heeft niet eens genoeg licht voor zelfs een grens.

Het zijn de collectieve aura’s van Aarde’s mensheid, dieren en planten leven die we zien als we naar de planeet in zijn geheel kijken. Lieve Mensen, als jullie konden zien wat wij zien, zou je verheugd en met ontzag vervuld zijn door het panorama van liefde en verlichting die rond de globe spettert. Houdt jullie licht schitterend schijnend!

Langs jullie hele Aarde reis worden jullie vergezeld en ondersteund door de onvergelijkbare kracht van liefde van lichtwezens door dit hele universum heen.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny

De volgende maandelijkse boodschap zal worden gedistribueerd en gepost worden op www.matthewbooks.com zo gauw het mogelijk is na 26 juli.Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!