Home > > Matthew Ward — December 10, 2011

Matthew Ward — December 10, 2011

Kerst Boodschap1. Dit is Matthew met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station. Ieder jaar is dit seizoen in jullie wereld speciaal emotioneel, als de gelukkigen naar voren kijken om geschenken uit te wisselen, om hun huis te versieren, religieuze diensten bij te wonen, of misschien op reis gaan om kerst met hun familie te vieren of op hun bezoekers wachten. Voor hen, biedt dit seizoen blijdschap en vrolijkheid. Voor de minder gelukkigen, zij die bedroefd of ziek zijn, eenzaam, hongerig of thuisloos, worden gevoelens van verdriet en wanhoop vergroot.

2. Dit jaar zullen zelfs velen van de gelukkigen worden bestormd met verwarring en bezorgdheid over de onstabiele politieke en economische situaties van hun land, en er zijn meer treurende en wanhopige zielen dan in betere tijden. Terwijl jullie jaar 2011 zijn einde nadert zien we veel, veel zwaarmoedige zielen.

3. Hoe wensen we dat iedereen kon weten dat het volgend jaar in deze tijd de Aarde op de drempel zal staan van haar Gouden Periode – de roerige overgangsfasen van de transformatie van jullie wereld zullen voorbij en alle duisternis bedwongen zijn! Ieder hart zou zijn opgeheven in verwachting van de glorieuze wereld die jullie reeds hebben samen-geschapen in het continuüm!

4. Met respect voor deze ongewone drukke tijd waarin zoveel jullie aandacht vraagt, is onze boodschap vandaag kort: korte herinneringen van vroeger aangeboden verlichting. Aanvaard ons geschenk zoals dat bedoeld is, om jullie werkelijk met vertrouwen, zekerheid en blijdschap te dienen terwijl jullie aanboord gaan van het nieuwe jaar.
Licht, dezelfde energie als liefde, is de manier naar vrede, harmonie en evenwicht in ieder individu en in jullie wereld.
Jullie absorberen licht door vriendelijk, eerlijk, medelevend, vergevend en genereus te zijn en het licht van een glimlach heeft onmetelijke rimpel effecten.
Hulpen om evenwicht te herstellen houden meditatie, zachte muziek, wandelingen in de Natuur en het gezelschap van dieren in.
Jullie hebben de ingeboren wijsheid en de spirituele kracht om succesvol om te gaan met wat je tegenkomt en om allen bij te staan die er ontvankelijk voor zijn.
Iedere ziel heeft zoveel gelegenheden als nodig zijn om het licht te omhelzen en om spiritueel te evolueren.
De energie van liefde zal jullie herverenigen met de mensen en dieren die jullie lief zijn en zijn verder gegaan.
Het je richten op wat jullie in je leven en je wereld willen is de sleutel tot het manifesteren ervan.
Alles dat je moet weten zit in je. Vraag, wees stil en acht de leiding van je ziel – je geweten, intuïtie, instinct, inspiratie en je aspiraties.
Op ieder moment van jullie spirituele en stoffelijke reis worden jullie bijgestaan op myriaden manieren door lichtwezens door dit hele universum.

5. Onze ongeconditioneerde liefde en oneindige zegeningen van het universum zijn met jullie als jullie je voorbreiden om het Jaar 2012 vreugdevol begroeten.

LIEFDE EN VREDE
Suzanne Ward

Email: suzy@matthewbooks.com
Website: The Matthew Books

Vertaling: Winny – WebsiteE-mailShare |