Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Matthew Ward - 6 februari 2017


Matthew Ward - 6 februari 2017

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Geruzie betreffende de politiek van de president van de Verenigde Staten, laat scherp een verdeelde natie zien en een behoedzame wereld, en net als wereldvrede begint bij een persoon die vrede van denken en hart heeft en dan weer een andere en weer een andere, zo is het in de eenheid van geest in een wereld gemeenschap. Nooit betekent dit overeenstemming met ideologieën of het vergoeilijken van daden die geweld doen aan jullie principes en waarden! Tegengesteld is het dat introspectie aspecten verlicht van het zelf die moeten worden versterkt voor bewuste en spirituele groei, en dit houdt het omhelzen in van gelijkaardigheden die verbinden in plaats van verschillen die verdelen.

E-mails die aan mijn moeder worden gezonden sedert de verkiezing, weerspiegelen diverse zorgen van veel mensen in de VS en van burgers ergens anders over hoe de nieuwe regering hun landen zal beïnvloeden. Daar we weten dat de buitengewone “terughoudendheid” van de hoge en lage vibraties in deze situatie niet langer kon doorgaan, was er geen helderheid in het energieveld van potentieel over hoe dit het hoogste goed van allen zou dienen. Toen, nee maar, was het alsof de twee trillingskampen zeiden: “Zullen we dansen?”

De dag na de inauguratie ceremonie, werd de Aarde in lichterlaaie gezet met licht. Bekend als de ‘Mars van Vrouwen’, gingen mannen, jong volwassenen en kinderen samen met vrouwen in honderden steden door de hele VS en enigen in diverse andere landen. Het waren niet alleen de vele gebieden of de miljoenen marcheerders die het spectrum vertegenwoordigden van de gemeenschappelijke diversiteit, die zo opmerkelijk de planeet oplichtte, het was ook hun verenigde bedoeling. De media publiceerde de gebeurtenissen als “anti-Trump” protesten, maar wij zien dat niet op die manier. De harmonieuze marcheerders waren niet aan het protesteren tegen wat ze niet willen, zij gaven hun kracht aan wat ze WEL willen: vrede, gelijkheid, respect, gezondheidszorg en legale rechten voor iedereen in jullie wereld; schone energie om de planeet te bewaren/beschermen.

Enkele dagen later legde een uitvoerende order die een 90-daagse specifieke reis ban opriep best verschillende reacties op rond de wereld – boosheid, vrees en verwarring. De vibraties van laag niveau uitgezonden door sterke emoties zijn uitlopers van het licht in het medeleven van de protestanten voor iedereen die persoonlijk aangedaan is, en een hogere bedoeling wordt ook gediend. Deze ban handelde als een fel knipperlicht om de aandacht naar de wereld te brengen, het verkeerde en hun discriminatie, en dit is een stevige stap naar het transmuteren van de energie van verdeeldheid in de energie van eenheid. Jullie zijn allemaal onontwarbaar verbonden op zielenniveau, aldus wat een beschadigt, beschadigt iedereen; wat een begunstigt, begunstig iedereen.

Dus, niet altijd zijn de dingen zoals ze schijnen. Jullie hebben een gezegde: “Elke wolk heeft een zilverenrandje,” wat zegt dat iets posit iefs kan bestaan zelfs in een situatie die geheel het tegengestelde schijnt te zijn. Inderdaad!

Vaak hebben we bij jullie aan gedrongen “Vrees niet,” en aan iedereen die schreef aan mijn moeder over hun angsten voor hun gezinnen en de wereld, zeggen we, wees alsjeblieft niet bang voor iets! Denk er altijd aan dat de energie van die krachtige emoties een tweeledig zwaard is: Dat is brandstof die de duisteren bekrachtigt, en de universele wet van aantrekking die voortdurend in beweging is, heeft betrekking op het persoonlijke en ‘t wereldlijke. De energie van angstige gedachten en gevoelens brengt meer angstige situaties voort; en tegengesteld, de energie van vertrouwen en optimisme brengt met licht gevulde sensaties en verbeterde omstandigheden.

Historische, gunstige verandering is niet begonnen aan de top en rimpelt naar beneden, die is begonnen met ‘achterban’ pogingen en golft omhoog. Voel je bemoedigd door te weten dat bewegingen om het foute goed te maken en om de zwakkeren en vertrapten in aantallen te laten groeien en succes rond de globe te brengen. Het begin en de start en omtrekken bij gelegenheid langs het pad van progressie zullen een tijdje langer duidelijk zijn, maar ‘pockets’ van tegenstand zullen minder worden als vibraties niet langer iets met duistere bedoeling zullen ondersteunen. Dat gebeurt niet in een keer, maar uiteindelijk zullen mensen samen met het licht en op licht gebaseerde activiteiten, overheersen.

Bernie Sanders en de filosofieën die hij omhelst zitten bij die parameters, dus laten we een beetje afdwalen en de vragen van lezers beantwoorden over hem. Hij ondersteunde Hillary Clinton omdat hij voelde dat zij de betere was van de twee genomineerden, en hij sprak ten gunste van haar alleen na het Democratische Commitee dat instemde om als partij planken de zaken van belang naar zijn supporters in te houden. Ja, hij ontdekte dat met het stemmen tellen talloze voorverkiezingen gezwendeld waren en op spijtige momenten niet uitdagend waren namens de meerderheid die vóór hem stemde; hij had er geen idee van dat als het bedrog was uitgelekt, vibraties hem naar presidentschap hadden geleid in een geweldige aardverschuivende victorie. Hij weet niet of hij voor het presidentschap in 2020 gaat; hij wil in het publieke oog blijven als een sterke voorstander en een stem uit het congres voor de hervormingen die hem zoveel aanhangers gaven.

Nu dan, laten we spreken over degenen die voelen dat ze geen adequate lichtwerkers zijn omdat ze niet kunnen deelnemen aan marsen of actief zijn in progressieve organisaties of financiële ondersteuning geven aan waardevolle zaken. Lieve mensen, door licht te zenden aan degenen die erbij kunnen worden betrokken, vergroot je hun effectiviteit tien keer zoveel. Het licht dat je naar hen die in de mars zijn, zendt en naar de reis ban protesteerders heeft effect gehad, en dat heeft ook hun beslistheid versterkt om door te gaan met hun pogingen naar eerlijke en rechtvaardige oplossingen. Om zeker te zijn waren er veel lichtwerkers in de massa in die dagen, maar de meeste andere deelnemers kennen die term niet eens, noch is dat noodzakelijk. Het licht in hun passie voor de wereld wordt een betere plek voor iedereen die deze wereld laat bloeien tot in hun vruchten toe. Onderschat nooit de kracht van licht die je in de wereld uitstraalt!

Het volgende is een uittreksel uit een e-mail die door een lezer in Londen is geschreven: “Toen ik (het medium) vroeg naar jullie chaotische politieke situatie, zei hij dat ontwikkelde geesten niet in politieke zaken duiken. Als hij gelijk heeft, vraag Matthew dan waarom de zielen op dit station dat wel doen.” Dat medium heeft absoluut gelijk, als hij bedoelt met “duiken in” deelnemen aan de zijde van partisanen of proberen iemand te beïnvloeden over een zaak. Nooit is dat onze interesse geweest, en helemaal niet de bedoeling – in diverse boodschappen hebben we gezegd dat we apolitiek zijn en niet veroordelend. Dus, waarom spreken we dan wel over “politieke zaken”?

De volken op de Aarde begrepen niet waarom er eeuwig gewar was die zoveel doden en buitengewone verwoesting gaf en omdat wapens modern zijn tot op het punt van zelfs de vernietiging van de wereld, werden ze toenemend bang over wat er voor hen lag. Ze wisten niet dat hun angst het voeden was van de duisteren, voor het najagen van hun wereld overheersing en voor het verminderen van de bevolking; ze wisten niet dat het hun vrees was om het universum te vertellen dat ze meer situaties wilden om zich bang voor te voelen. Daarom, als ooit de beschaving vrijelijk en blij in een wereld wilde leven die hersteld was naar gezondheid en schoonheid, zoals Gaia wilde, moest er iets gedaan worden om die cyclus van vrees te stoppen. Maar door de universele wet waarbij geen spiritueel ontwikkelde wezens hun hulp konden opleggen op een derde dichtheid beschaving; het moest dus een bevolkingsbesluit zijn over het soort wereld die zij wilden hebben en ze moesten er naar toe werken om die te bereiken.

En zo was het dat toen de hoogste raad Aarde’s Gouden Tijd plande in overeenstemming met Gaia’s wens, het een deel van het plan was om die oproep naar talloze boodschappers uit het licht en hun respectievelijke ontvangers te zenden om de reden te verlichten dat Aarde in de staat is die ze is, en hoe de mensen dat kunnen veranderen. Deze geschiedenis slaat niet op die in al de eeuwen oorlogen en die in allerlei vormen van onderdrukking veroorzaakt werden door politieke leiders die gevangen waren door het duister en die hun rijk uitbreidden totdat ze alle instituten bezaten die het leven op aarde besloeg. Onze missie is om uit te leggen wat die geheime regering en zijn wereldlijk netwerk heeft gedaan en ook om jullie licht te geven over wie jullie zijn – unieke, niet gewelddadige, eeuwige zielen die onafscheidelijk verbonden zijn met het Opperste Wezen van dit universum en alle andere zielen. Jullie missie is om die kennis te delen met iedereen die er voor ontvankelijk is en erbij zeggen dat liefde en eenheid de manier is voor een wereld die de wensen van Aarde’s beschaving vervult.

De millennia van duistere overheersing gaan eindigen omdat het zich intensiverende Licht onder de wens ligt van de volken en de wil om in een vredige wereld te leven waar leiders eervol zijn, wetten rechtvaardig zijn, waar diversiteit wordt gerespecteerd en iedereen in de overvloed deelt. Behalve voor de paar die proberen om nucleaire oorlogskoppen te lanceren,
die de Schepper als geschenk van de vrije wil voor elke ziel voorrang krijgt boven al het andere. Het is de collectieve vrije wil van Aarde’s bevolking die in lineaire tijd de volheid van de Gouden Tijd schept die alreeds tiert in het continuüm en jullie lieve broeders en zusters zijn er om in de voorhoede van deze evolutionaire reis te zijn die de mensen hebben ondernomen.

In al de jaren van onze boodschappen, hebben veel lezers ons gevraagd om hen vaker en meer te schrijven en we noemen deze recentste vraag: “Dit is zo’n verwarrende chaotische tijd. Begin alsjeblieft om jullie boodschappen wekelijks te zenden zodat wij weten wat er feitelijk gebeurt en wat “niet waar” en nieuw is.”

Jullie worden ondergedompeld in informatie en ja, jullie moeten weten wat feitelijk is en wat niet waar is. “De vrije pers” rapporteert nog steeds wat de Illuminati willen dat je denkt en verzuimen te vertellen wat ze niet willen dat jullie weten en niet alles op het Internet is vertrouwd – veel ervan is gebaseerd op het niet weten van feiten; opzettelijke fouten, inclusief gechannelde boodschappen die zeggen van ontwikkelde wezens te komen; artikelen met verstoorde gegevens die als accuraat gezien worden; of afwijkende opinies gepresenteerd als feitelijk. Dus is het begrijpelijk dat individuen kijken naar bronnen van informatie waarvan ze voelen dat die vertrouwelijk zijn.

Maar het afhankelijk worden van onze boodschappen streeft het doel voorbij van het bieden van verlichting, leiding en bemoediging dus leer te vertrouwen wat je intuïtief weet dan heb je ons of andere boodschappen uit het licht, niet langer nodig. Een integraal deel van zelf-ontdekking – zielen ontwikkeling is het vertrouwen op je intuïtie, boodschappen uit het zielen niveau aan het bewustzijn, en daarom is het dat we bij jullie hebben aangedrongen om naar binnen te gaan voor antwoorden. Jullie ziel – jij! – is deel van het massa bewustzijn waarin alles wordt geweten. Dit kosmische opslaghuis van kennis, van intuïtief weten, wacht erop om te worden onthuld als je er bewust voor klaar bent. Als je merkt dat je informatie bereikt die “boven en verder dan je gedachten is”, zogezegd, geef er dan aandacht aan – je ziel zegt je wat je moet weten op dat moment.

Sommigen van jullie hebben gevraagd om te weten of je je intuïtie juist vertaalt. Intuïtie heeft geen vertaling of analyse nodig – het is je oorspronkelijke natuurlijke reactie voor informatie. Als dat licht in je hartruimte stroomt, dan is het zeer waarschijnlijk waar; als er een ruk van weerstand is, dan is het zeer waarschijnlijk niet waar. Het leren om ingeboren kennis te vertrouwen kan zich snel ontwikkelen, maar normaal heeft het oefening nodig, en geduld is je bondgenoot. Wees je er bewust van dat een denken dat gesloten is om de waarde van informatie te zien, die verschilt van godsdienstige of ideologisch denken een grens is die de zielenniveau kennis afhoudt om het bewustzijn te bereiken.

Geliefde familie, we kunnen niet te vaak zeggen dat LIEFDE de sleutel is voor het leven dat je wilt, naar de wereld waarvoor je hier bent om die te scheppen. Als je niet de myriaden wegen kent waarin je liefde uitdrukt of die je misschien niet herinnert, als je onze boodschappen leest die deze inhouden, is het zeker om je hart te verlichten. [9 december 2016]

Lichtende wezens door dit universum heen juichen jullie steeds verder toe en ondersteunen jullie met onvergelijkelijke macht van onvoorwaardelijke liefde.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny


[Opmerking van |Suzy: Ik bedoek mijn familie in Latijns Amerika in maart, dus de volgende boodschap zal zijn aan het eind van die maand of vroeg in april.

Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst. ]

Last van chronische pijn, slapeloosheid of ziekte? Wietolie kan helpenEr zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge