Home > > Blossom Goodchild - 29 mei 2017

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 29 mei 2017

Blossom: Nou, ik voel me aardig aangepast. Zullen we het gaan doen?

Federatie van het Licht: Welkom, Blossom bij dit gesprek. Kunnen we vragen of je een paar diepe ademhalingen doet?

Blossom: Zeker, ik ben nu hoog in energie en moet me misschien wat kalmeren… OK… Klaar?

Federatie van het Licht: Dat is wat meer gepast. Want zie je, het kost veel aspecten om samen te maken wat we samen doen. Soms, zoals je weet, kan er een missen zijn in de communicatie die gaat om al die aspecten die in verbinding moeten komen.

Blossom: Dus zijn jullie in staat om het proces van channelen tussen ons te beschrijven… of is dat te gecompliceerd?

Federatie van het Licht: We kunnen dat zeker met woorden proberen. Maar zoals je weet kan deze manier niet voldoende zijn.

Ten eerste gaat het om JOU om op de juiste plek te zijn van hart en denken… in feite, jouw gehele Energie die op een lijn moet zijn met de juiste frequentie. Het is niet altijd ‘tickety boo’ zoals je zou zeggen, Blossom en dan zijn we in staat om hier en daar er aan te trekken om het precies te krijgen.

Het is noodzakelijk voor jou om te WETEN dat wat jij doet de WAARHEID is. Want Heel vaak in die jaren heb je jouw vermogen gevraagd… Over… wie WIJ zijn… Of… dat jij ons ‘bedenkt’ enz. Er zijn veel vragen geweest in al die jaren, nietwaar?

Blossom: Oh, echt ja!

Federatie van het Licht: Er moet ook totaal VERTROUWEN ZIJN. In al die jaren van communicatie, zijn er ook keren geweest waarin jij niet zeker was of jij JOUW ZELF VERTROUWDE, of wie wij waren!

Vanwege je voortdurende toewijding, Blossom, zijn al die dingen nu in je hart getoetst en dit helpt ons communicatie proces enorm.

Blossom: Een lange tijd geleden, noemde je dat er ‘een van je stel’ (met respect) …die mij werd, in de tijd dat we channelen. Ik denk dat we haar Edwina noemden (van alle namen) … die mij werd, ik kreeg een visioen van ‘haar’ terwijl ze in een groep zat… en ook op dezelfde manier gebruikt White Cloud mijn lichaam om door te spreken… op een of andere manier gebruikte ik ‘haar’ lichaam om hetzelfde te doen… in jullie gezelschap. Terwijl ik dat opschrijf…schijnt dat absoluut belachelijk te zijn! (Opnieuw, met alle respect). Dus IS DAT hoe het gebeurt?

Federatie van het Licht: Liefste Blossom, terwijl je leert … is absoluut alles mogelijk. In die tijd toen we hier over spraken… was dit inderdaad een WAARHEID. … want het was een geweldig ‘beeld’ om de communicatie gemakkelijker te maken.

Blossom: Ja, maar is dat wat er eigenlijk plaats vond?

Federatie van het Licht: Ja.

Blossom: Maar, jullie zijn een Collectief Bewustzijn, nietwaar?

Federatie van het Licht: Ja, maar dat betekent niet te zeggen dat we niet ook individuen zijn. Net als in de zin van jou van het Menselijke ras… alhoewel individuen ook een Collectief Bewustzijn zijn.

Blossom: Dus manifesteerde Edwina zich als ik ‘in-tunede’?

Federatie van het Licht: Precies.

Blossom: Doet ‘zij’ nog hetzelfde?

Federatie van het Licht: Nee. Want er is geen noodzaak toe. We zijn gegroeid en verbreed op onze manier en door ‘ons’ bedoelen wij die van jou en die van ons. We hebben dit visueel niet langer meer nodig. We zijn tegenwoordig meer ontwikkeld met elkaar.

Blossom: Ik ben geïnteresseerd in dat je het woord ‘visueel’ gebruikt. Was het iets om je er op te richten of was het werkelijk(echt)?

Federatie van het Licht: Liefste Blossom, zegt White Cloud niet altijd dat Visualisatie je meest krachtige instrument is? JULLIE als WEZEN denken dat er een enorm verschil is tussen wat echt is en wat men zich voorstelt. Dit is niet zo. Jullie onderbewuste denken kent het verschil niet. Met ‘het’ …is Alles werkelijk. Of zouden we zeggen dat ‘Alles een illusie is!’

Blossom: Nou wat? Ha! En ik weet dat je dit gaat zeggen…

Federatie van het Licht: BEIDE!

Blossom: Mmm. Zal ik er een pilletje in stoppen? Of wacht een paar zinnetjes. Gossie, ik heb het gevoel dat het een van die dagen is!

Federatie van het Licht: Opnieuw…Hoe kunnen we dat uitleggen?

Blossom: Hoe gaat het dan als we terugkeren naar de kunst van communiceren en met alles dat erbij hoort?

Federatie van het Licht: In de grond, zonder het voor de hand liggende te willen, toch moeten … we …telepathisch met jou communiceren. Dit is beide: gewoon en complex. Vanwege het feit dat de ‘Energie Vibratie’ waarin wij wonen… moet omhoog gaan en zich verbinden met wat in jou woont.

Wij hebben eigenlijk geen stem als zodanig. Maar we kennen jullie taal. We zijn ons bewust van iedere vorm van taal… als we die zo moeten noemen. Want op sommige planeten is alleen Geluid Vibratie. Maar die wordt gebruikt in de communicatie.

Daarom is dit waarom we je vragen om je eerst in te tunen, om je Vibratie te verhogen en … kunnen we zeggen… dan ontmoeten we je halverwege. Om de wens dit te beschrijven.

Als we eenmaal zijn ‘aangesloten’ op jou, is het meestal gemakkelijk zeilen. Maar, natuurlijk zijn er keren waarop storingen … zich er mee bemoeien!

Blossom: Dat betekent dat zij van minder Licht dit willen voorkomen te gebeuren?

Federatie van het Licht: Ja, precies zo.

Blossom: Maar hoe kan iemand van minder Licht het klaarspelen om zich te bemoeien met een veel Hogere in Vibratie? In de zin van….’Hoe kunnen ze tappen in die Hogere Energie als ze van een veel lager soort zijn?’

Federatie van het Licht: Omdat zij technologieën hebben die zich met het deel van JULLIE kan bemoeien en kan manipuleren dat er nog meer is verbonden met de Aardse Vibratie.

Blossom: Dus ze kunnen in/uit mij tappen?

Federatie van het Licht: Dat kunnen ze.

Blossom: Nou, hoe komt het dan dat ze dat niet altijd doen.

Federatie van het Licht: Omdat ‘wij weten wat we doen’ en we weten wat zij doen.

Blossom: Waarom ‘kraken zij mijn zicht niet?’

Federatie van het Licht: Omdat ons woord bedoeld is om ‘naar buiten’ te gaan en dus zien we erop toe dat dit gebeurt.

Blossom: HOE?

Federatie van het Licht: Door zeker te maken dat we de Energieën elimineren die proberen verstoringen te veroorzaken.

Blossom: Is dat lastig om te doen?

Federatie van het Licht: Nee… we zeggen niet dat het in een flits kan worden gedaan.

Blossom: Zie je, dit is nu als ik voel dat het allemaal in het science fiction rijk gaat. Neem me niet verkeerd, ik weet dat degenen er zijn die niet willen dat het Licht zich vermengt in zijn volste vermogen… maar echt?? Weten ‘zij’ telkens als ik me op jullie instel?

Federatie van het Licht: Nee. Want wij hebben onze zoek technologieën en kunnen zulke gebeurtenissen voorkomen voordat ze beginnen.

Blossom: En toch… ‘ze’ zullen een channeling kunnen lezen’ … als ze dat willen? Dus, het is niet zo dat ze niet weten wat we van plan zijn.

Federatie van het Licht: Blossom… is er iets waar wij over spreken of dit nieuws wordt die de hersenen laat ontploffen van degenen die er zich mee bemoeien? Nee… we spreken er voorzichtig over en met respect voor IEDEREEN… Het gehele Menselijke ras. Er is niets dat moet worden doorkruist… waarover wij spreken… en we voegen er aan toe… dezer dagen.

Blossom: Ja, je leest wat er in mijn hoofd zit (Natuurlijk deed je dat). En dat, ver terug in 2008 dat was een heel andere zaak… met wat jullie doorgaven.

Federatie van het Licht: Inderdaad en veel werd gedaan om ons ‘nieuws’ te voorkomen om uit te komen zoals dit zou gebeuren.

Blossom: Dus, zou je zeggen dat ze succesvol waren?

Federatie van het Licht: Ja, want wij, zoals je weet, waren niet voorbereid om ‘te laten zien’ zoals we zeiden dat we zouden doen, als het was om schade aan je ras te brengen… En zij die er tussen kwamen hadden een heel andere agenda naar voren te brengen… als we zouden ‘verschijnen’ zoals we zeiden dat we zouden doen. Dus moesten we het laten zijn… wat veel hart breken veroorzaakte en verwarring en teleurstelling voor jullie met vele, vele duizenden meer.

Blossom: Dat zou ik zeggen! Dus omdat we op het onderwerp zitten, en laten we dit onder ogen zien. Ik breng het niet meer naar voren dezer dagen… want ik weet ‘dat als jullie tevoorschijn komen’ het niet is waar dit allemaal over gaat. Toch was dit negen jaren geleden nu. Besloten jullie gewoon dat het een slecht idee was en zette je het op de achter brander.

Federatie van het Licht: Er was besloten dat ‘voor nu’ de beste plannen zouden ‘worden achter gehouden’. Negen jaren verder op het spoor zijn er vele meer zielen die ontwaakt zijn uit hun sluimer en velen meer die verder gaan met dat te doen.

Als wij DOEN wat we zeiden, zullen we dat… als we verschijnen in een helder zicht en op een duidelijke manier… zullen er zo velen meer zijn die niet bang zijn en ‘die zijn voorbereid om ons te ontvangen’.

Blossom: Dus zeg je… dat je op een dag zult verschijnen, op de manier die jullie toen zeiden?

Federatie van het Licht: Zeker. Zonder vraag. Maar zoveel in jullie wereld zal zijn veranderd/is aan het veranderen dat het resultaat veel gunstiger zal zijn dan het negen jaren geleden zou zijn geweest. Dit zegt niet dat dit morgen al zal gebeuren, of op een ‘spoedige tijd”.

Blossom: Dus zeg je… dat je op een dag nog verschijnt, op de manier waarop je toen zou verschijnen?

Federatie van het Licht: Correct. Alhoewel we dat in die tijd niet noodzakelijk zouden gezegd hebben.

Blossom: Zelf niet met jullie wijsheid en kennis?

Federatie van het Licht: Zelfs niet met onze wijsheid en kennis. Want net als jij, Blossom, waren wij verdrietig door wat er plaats vond.

Blossom: Met respect… Ik dacht dat jullie ver voorbij al die emoties waren en dat je gewoon ‘accepteerde’ dat wat is … is!

Federatie van het Licht: Ook correct. Maar de Energie die plaats vond in die tijd was voelbaar. Vele, vele gemengde emoties door zo velen. En natuurlijk Blossom, waren we intens bezorgd over ook JOUW welzijn.

Blossom: Ik lach! Zo was ik! Ik snap wat jullie bedoelen. Vaak in het leven, een tragedie of zoiets kan inslaan, maar verder langs het spoor ben je zo blij dat het gebeurde; anders … zou je niet op de goede plek zijn waar je nu in bent.

Federatie van het Licht: Dit is zo. En we willen daarmee verder gaan… want, jullie wereldlijke zaken van staat… en jullie status van wereldlijke zaken… kan schijnen in een staat te zijn, deze keer.

Blossom: Dus, wie is jullie komediant?

Federatie van het Licht: We willen graag met woorden spelen om het Licht te houden. Maar, WE BELOVEN JE… dat je zult terug kijken naar deze op de kop gezette tijd en blij zijn dat ze plaats vonden. Want het zullen DEZE TIJDEN ZIJN met zijn omwentelingen en controversies … die jullie zullen doorvoeren naar de plek waarin je zult wensen te zijn.

Je kunt niet in een nacht ‘ommekeer’ verwachten van de ene intense Energie naar een Lichtere Heldere. Dat moet geleidelijk plaats vinden voor de veiligheid en begrip van iedereen.

Dit kan voor jullie voor altijd schijnen te zijn. Maar, het is zelfs niet eens in ‘een oogwenk’ in het Grote Schema van alle dingen.

Kunnen jullie het niet VOELEN, Liefste Mensen? Kun je het niet in je hart voelen… deze ommekeer van gebeurtenissen die plaats vinden? In jullie… EN… in je buitenste wereld?

JULLIE KUNNEN DAT! We zeggen tegen ieder van jullie… “JA! JULLIE KUNNEN DAT!”

Neem een paar diepe ademhalingen en stap in de ‘Wereld Energie’ … Neem wat tijd om dit te doen… Eer jezelf met deze tijd… en je zult ontdekken… waar je in stapt… dat van Vreugde zal zijn als zijn laatste resultaat. Het verdriet, de zorgen en bedenkingen die je denkt, bombarderen je Energie Rooster… die zijn er eigenlijk niet!!

Jullie Energie Rooster is COMPLEET.

Blossom: Om eerlijk te zijn, ik weet niet zeker wat het Energie Rooster is… Precies.

Federatie van het Licht: Het is een Rooster dat om jullie Planeet zijn buitenste atmosfeer zit. Er is meer dan Een… die dient verschillende doelen… en deze Roosters zijn gebeukt en gekneust in eonen van jullie tijd. Maar, na veel Energetisch werk dat was aangeboden door degenen die in staat waren om die rol te vervullen… zijn ze nu eens te meer volledig in tact.

Blossom: Dus, wat betekent dat?

Federatie van het Licht: Het betekent dat de Energieën die in staat zijn om jullie rijk binnen te gaan nu van veel meer licht Energie intensiteit zijn.

Eens was het dat ze beschadigd waren en dat de Energieën van niet zo’n gezegende aard konden binnen komen en allerlei soorten verwoesting aanrichten.

Blossom: Nou, ik zal je woord ervoor gebruiken, omdat dit niet echt mijn veld is.

Federatie van het Licht: Dit Rooster dat voltooid is en dat is al een tijdje zo… helpt enorm bij de Healing van Jullie Planeet… en inderdaad moet er heel veel Healing worden gedaan. Daarom …helpt het bij het Goddelijke Plan en laat dingen op zijn plek gezet worden… en daar blijven! In het verleden… konden die worden verwijderd.

Blossom: Welke soort dingen?

Federatie van het Licht: ANKER ENERGIEËN. Want het opheffen van jullie Planeet in zijn WARE thuis heeft meer zuiverheid nodig dan je weet. Het is een hele delicate manoeuvre om Energie er bij te betrekken. Een van de meest delicate overgangen dat tot zover is ondernomen en het is noodzakelijk dat alles op zijn juiste plek zit … als dit plaats vindt.

Blossom: Je zei eerder dat Moeder Aarde naar haar juiste plek ging, opnieuw. Sommigen schreven me om te vragen… wanneer was het eerder op zijn plek, en hoe was dat? Enz. Dit is iets, zoals je verwachtte, voor een volgende sessie.

Ik kijk er naar uit. En …we zijn klaar! Ik kan het voelen. Het is net alsof er een wekker afgaat in mijn energie. Dank jullie mijn vrienden. Inderdaad ging de tijd vlug voorbij vandaag.

Federatie van het Licht: We zijn altijd Blij om met jou en iedereen te Zijn.

Houd je Wezens hoog… Laat je spirits zweven… want er is zo veel voor jullie om dankbaar voor te zijn!

Blossom: Oh, ja!! En dat zeggen we allemaal! In Liefde en dank!


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmoWebsite: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!