Home > > Blossom Goodchild - 25 november 2019

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 25 november 2019

Blossom: Hallo daar, mede Lichtstralen. Elke keer als ik verbinding maak, vraag ik me af hoe ons gesprek zal verlopen. De verhalen om ons bang te maken doen nog steeds de ronde. De mensen zijn nog steeds bezorgd over wat zij lezen of horen. Wij doen nog steeds ons best om ons Licht uit te stralen. Er wordt voortdurend nog méér Licht geworpen op zaken die verborgen zijn geweest. Welke weg zullen wij vandaag inslaan, mijn Vrienden?

Federatie van het Licht: Welkom, u Allen. Laat ons eerst alle twijfel wegnemen met betrekking tot wat u wellicht beschouwd als ‘beangstigend’, de komende tijd. Wanneer u het uzelf toestaat om u uitsluitend te richten op WIE U BENT en WAAROM U HIER BENT, zult u geen voeding geven aan de Energetische Trilling van twijfel en angst rondom u. Die is bedacht door diegenen die niets liever willen dan dat uw wereld hetzelfde gangetje blijft gaan als hij al duizenden jaren doet … hetgeen u naar deze valkuilen heeft geleid.

Wanneer u zich ergens ongemakkelijk over voelt … STOP DAARMEE! Stop dat ongemakkelijke gevoel, door uw denkpatroon te veranderen. Dit is inmiddels kinderspel voor u. U bent al zoveel verder op het pad van Kennis. Het was vele jaren geleden, dat wij ook al zegden … STOP! STOP! STOP met wat u leest/waar u naar luistert, als het niet goed voelt voor u.

U WEET DIT.
Mogen wij u trachten gerust te stellen?

Wat er te gebeuren staat in uw komende dagen, en nu hebben wij het meer bepaald over het nieuwe jaar dat gaat aanbreken … er zal veel worden onthuld. Dit is geen nieuw nieuws! Wij hebben u uitgelegd wat de beste aanpak is, om alles wat u te wachten staat Stralend te doorstaan.

U heeft keuzes. Instorten? Of een Nieuwere, Stralender Wereld scheppen … VANWEGE alles wat er onthuld gaat worden.

Blossom: Iemand heeft laten weten bezorgd te zijn over hoe onze media en YouTube zullen beslissen om veel dingen achter te houden of bepaalde video-kanalen te verwijderen om redenen van politieke of onderdrukkende aard, zodat zij de controle kunnen nemen en macht kunnen behouden over wat er aan uitlatingen wordt toegestaan. Is dat zo en wat heeft u daarover te zeggen?

Federatie van het Licht: Wij kunnen niet zeggen of dat ‘gaat spelen’ of niet, ook al is het een mogelijkheid. Als dat het geval is … wat zult u/kunt u dan doen?

Blossom: Niet heel veel, stel ik me voor.

Federatie van het Licht: Dan, met respect … schiet uw voorstellingsvermogen tekort!

Daarom zullen wij u hierbij helpen. U doet waar wij u toe begeleid hebben om te doen … IN/BIJ ALLES. Doorheen ALLES waar u mee te maken krijgt of wat u kwijtraakt … dat maakt geen verschil … OMDAT U HIER BENT OM UW LICHT TE STRALEN … WAT ER OOK GEBEURT.

Denkt u dat uw Licht enkel maar … werkt/van invloed is … op bepaalde omstandigheden? Denkt u dat HET LICHT DAT U BENT uitzoekt en kiest waar het al dan niet zal stralen? Ja, u kunt uw LICHTENERGIE richten op een bepaalde plaats, ziel of omstandigheid … om er Liefde en Licht naartoe te sturen. Maar denkt u, dat wanneer u uw Licht zou laten stralen op een kwestie waarover u hoort, dat uw Licht zou zeggen ‘Nee bedankt. Daar wil ik niet heen’?

Uw Licht is uw Licht is uw Licht … HET IS!

ALLES IS LICHT, DAT ‘SPEELT’ OP VERSCHILLENDE TRILLINGEN EN FREQUENTIES.
HET LICHT WINT ALTIJD.

Blossom: Daar heeft het heel, héél lange tijd niet naar uitgezien.

Federatie van het Licht: Het Licht heeft nooit verloren, Blossom, het was enkel ‘enige tijd’ overschaduwd. Daarom blijven wij benadrukken hoezeer het noodzakelijk is om te herhalen en te bouwen aan …

IK BEN HET LICHT.
IK BEN DE LIEFDE.
I AM.

TELKENS WEER OPNIEUW EN OPNIEUW EN OPNIEUW.

Blossom: En ik ga niet zeggen ‘Dat heeft u al gezegd’ … omdat ik mij zozeer bewust ben van de VERANDERING DIE PLAATSVINDT, door dit te doen. Dus u mag dit blijven herhalen, zo lang als het nodig is.

Federatie van het Licht: En lieve Blossom … U en iedereen die aan boord is, kunnen dit telkens opnieuw blijven herhalen, zo lang als het nodig is.

Het verschil dat dit in Energetisch opzicht tot stand brengt op uw Planeet is onvoorstelbaar. Hoezeer wensten wij, dat u van ‘Buiten de Planeet’ het magische effect kon ervaren dat het heeft ‘Op de Planeet’.

Het feit is, lieve Zielen, dat des te méér u het uitspreekt … des te méér u het voelt … des te méér u het wordt.

Des te méér u het wordt … des te méér herkent het zich in alle anderen die hetzelfde doen … en hoe méér het samenkomt als ÉÉN … zal DE KRACHTIGSTE LICHTENERGIE DE GROOTSTE VERANDERINGEN SCHEPPEN … opdat DEZE ENERGIE, DIE DOOR U ALLEN IS GESCHAPEN … op ALLES ZAL ZIJN VOORBEREID.

Herinnert u zich nog dat wij vele jaren geleden gesproken hebben over ‘het verzamelen van flessen met Liefde’ op ‘een plek’, om in de toekomst te worden gebruikt?

Blossom: Vele manen geleden, ja … en nu moet ik helaas beschaamd toegeven dat ik het – net als ZO veel voorstellen die u ons de voorbije jaren heeft gedaan – helemaal vergeten was.

Federatie van het Licht: Toch is het een tijdlang door veel mensen gedaan.

Hoe kunnen we dit uitleggen? Liefde … die u ‘bewust opslaat’ … is een perfecte ‘oefening’ ter voorbereiding op wat er gaat komen.

In die zin, dat het wel wat lijkt op een opslagplaats. Een beetje zoals een voorraadkast. Wanneer u voelt dat uw kracht en uw Liefde zijn uitgeput … en zo zult u zich gaan voelen ...

Blossom: Zult? Dat is nu soms al het geval!

Federatie van het Licht: Zoek dan aansluiting bij deze voorraad van eindeloze Gevende Energie van Licht. Hij zal nooit opraken. Hij kan nooit opraken.

U kunt zich ‘leeg’ VOELEN … alsof uw motor stilvalt en wanneer dit gebeurt, sluit u dan aan op de oneindige toevoer door te zeggen …

IK BEN HET LICHT.
IK BEN DE LIEFDE.
I AM.

Dan zullen de sluisdeuren zich onmiddellijk openen en de LIEFDE ENERGIE stroomt binnen, in uw Wezen.

Op deze deuren hangt nooit een bordje met ‘Gesloten voor lunchpauze’. Ziet u? Tank bij deze Energie diep vanbinnen, welke tot u komt van DIEP VANBINNEN … omdat U DIEP VANBINNEN deze LIEFDE LICHT ENERGIE BENT.

U ‘BENT’ DEZE LIEFDE LICHT ENERGIE.
U betreedt een donkere kamer en klikt het Licht aan … Onmiddellijk is er dan Licht.

Klik uzelf aan!

Blossom: Rustig aan!

Federatie van het Licht: Wij menen het! Klik uzelf aan! Niet uit!

Lieve, meedogende Wezens van Licht, die de Aarde bewandelen …

NU IS HET TIJD …
DE TIJD WAAROP U HEEFT GEWACHT IS BIJNA DAAR, EN U KUNT HET VOELEN.

Zovelen van u zijn uit evenwicht, veel gevoeliger dan u gewend bent en u méér dan normaal bewust van ‘dat er iets gaande is’.

U ervaart verschuivingen en beroering in uw Wezen. Uw ondersteboven-op-de-kop is enorm. Omdat u vanbinnen verwerkt, wat er zich buiten u afspeelt.
Er is zoveel turbulentie … en u, de LICHT werkers, doet uw uiterste best om u ‘aan te passen’. U tracht onbewust – en sommigen bewust – om het ‘leven’ weer op orde te krijgen, daar waar het zo lange tijd niet op orde is geweest.

Het verwart u, omdat u het ‘doormaakt’ zonder het zelfs maar te beseffen.

U transformeert de energieën die zo ontzettend krachtig zijn en zo lange tijd hebben overheerst, en u SMELT ZE OM tot de Licht Liefde die ze eens waren … en daardoor ontmoet u veel weerstand.

U heeft zich niet vrijwillig aangemeld voor een ‘plezierreisje’. U heeft zich vrijwillig aangemeld en werd ‘uitverkoren’ voor ‘de Orkaan aller Orkanen’ … en u BENT DAARMEE AKKOORD GEGAAN!

Nu wint de storm aan kracht.

DUS INDERDAAD, MAAK UW RIEMEN VAST … EN WEET DAT U HIEROP BENT VOORBEREID EN ER KLAAR VOOR BENT.

IN HET BESEF DAT ALLES WAT U HOEFT TE DOEN, IS SAMENKOMEN IN HET …

IK BEN HET LICHT.
IK BEN DE LIEFDE.
I AM.

Al het overige zal u worden getoond, en u zult weten voor welke reis u zich inscheept zodra u eraan begint.

Blossom: Kunt u dat toelichten?

Federatie van het Licht: Jazeker. Dit is waarover we in de voorbije sessies hebben gesproken met betrekking tot de ‘Omslag’ die iedereen heeft, welke op het Goddelijk moment zal worden geopend. Dan zult u de inhoud vernemen, en van daaruit zult u weten waar u heen moet en wat u moet doen.

Blossom: Dat zullen we dan als het ware telepathisch weten?

Federatie van het Licht: Ja, en de tekenen die ieder van u bevestigen dat u op de juiste weg bent, zullen overduidelijk zijn. Er zal zoveel kracht herontdekt worden, door de codes die onthuld gaan worden.

Blossom: Reken daarvoor maar niet op mij. Van Codes heb ik echt geen verstand.

Federatie van het Licht: Maar, Blossom, ze zijn niet … voor u of gelijk welke andere ziel ...

Blossom: O help … ik ‘voelde’ zojuist uw volgende zin (waar is dat konijnenhol?) Zeg het maar.

Federatie van het Licht: Omdat U EEN CODE BENT.

Blossom: Whaaaaahhhh! Sorry, mijn brein is zojuist ontploft! Hoewel, nu ik eraan denk, geloof ik dat u ons dit al eerder heeft verteld, want ik herinner me dat ik toen nog het grapje maakte dat wij een barcode zijn.

Federatie van het Licht: Het is niet nodig om te ‘panikeren’. Het is eigenlijk vrij eenvoudig. Alles op uw Planeet is gecodeerd. Wij hebben hier al eerder over gesproken. Codes bewegen en veranderen in zichzelf … voor zichzelf … vanuit zichzelf. Zij vormen de matrix. U hoeft ze niet te begrijpen … Dat kunt u ook niet. Ze bestaan en communiceren in zichzelf.

Blossom: Waarom?

Federatie van het Licht: Om te onthouden … om orde te bewaren.

Blossom: Voor wie?

Federatie van het Licht: Uw Universum.

Blossom: Met welk doel?

Federatie van het Licht: Goddelijke Orde … OPDAT de Goddelijkheid kan stromen.

Blossom: Dus wij, mensen, zijn een code?

Federatie van het Licht: Liefste Blossom … U BENT LICHT. Maar binnenin dat Licht … is er een eenvormigheid van Energie, en Energie verkent zich door de experimenten van codering en opvolging.

Blossom: Opvolging?

Federatie van het Licht: De codes hebben een geheugen. Zij kunnen ‘wat geweest is’ samenvoegen en omvormen tot wat NU is.

Blossom: ?????????????????

Federatie van het Licht: Als het nodig is dat er NU iets op zijn plaats is en dat is lange tijd niet zo geweest … gelijk wat … bijvoorbeeld de Energie van een bepaalde Trilling op een specifieke plek op uw Planeet … dan kan de ‘Meester code’ in zichzelf naar boven halen wat er OOIT WAS en dat opnieuw aanbrengen.

Blossom: Verbazend genoeg kan ik u volgen.

Federatie van het Licht: Het is in theorie niet zo ingewikkeld als u denkt. Maar ALS ZICHZELF gaat het véél verder dan GELIJK welk computersysteem kan bevatten. Omdat het de GODDELIJKE MATRIX is.

Blossom: Wow! Het is allemaal zo wonderbaarlijk als je er even bij stilstaat, in plaats van ‘ons’ als vanzelfsprekend te beschouwen en maar kreunend en steunend verder te ploeteren. Het zou ons goed doen, om wat méér waardering op te brengen voor onszelf.

Federatie van het Licht: Het zou u goed doen om uzelf nog méér en beter te KENNEN.
Blossom: En dat doen we door het uitspreken van IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. I AM?

Federatie van het Licht: Inderdaad.

Blossom: Dank u. Interessant gesprek. In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!