Home > > Blossom Goodchild - 25 april 2020

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 25 april 2020

Blossom: Welkom aan u, op deze mooie ochtend. Een mijnheer die een aantal van de channelings is gaan opzoeken kwam het volgende tegen uit december 2013, toen we weer eens spraken over ‘Het Gebeuren’ … ik vroeg toen:

Datgene wat gaat komen … is onderweg?

Federatie van het Licht: En dat is het altijd geweest … maar weet, dat het het einde van zijn reis nadert.

Blossom: Dit zou dus al morgen kunnen zijn … maar uit ervaring met ‘hoe u tijdstippen aanduidt’ kan het net zo goed 2020 betekenen. We zullen het gewoon moeten afwachten, ‘neem ik aan’.

Ik herinner mij nog dat ik dat schreef en toen het gevoel had dat 2020 nog zo ver weg was, maar hier zijn we dan en we zitten er middenin! Ik zal u dit gesprek verder laten leiden.

Federatie van het Licht: Lieve Blossom, lieve Zielen, die hun Licht toestaan om krachtig te worden en de Liefde uit te stralen die voortkomt uit/vervat is in dat Licht, wij heten u welkom met het grootste respect en lof voor alles wat u meemaakt en doorstaat.

Wij wisten, net als u, dat deze tijden bijzonder uitdagend zouden zijn en laat ons zeggen dat, ook al voelt u dat misschien niet zo in uw persoonlijke omstandigheden, u deze tijden Meesterlijk aanpakt, zoals wij wisten dat u zou doen.

Blossom: Wij weten dat we geduldig moeten zijn om glimpjes van het Plan te mogen weten, maar wat mij betreft, ik kijk ‘s nachts nog steeds op naar de sterren en denk … Wat is er **** nu WERKELIJK aan de hand? Ja, we horen dit en dat, en vooral véél van vanalles. Maar daardoor raken we toch wat verward over wanneer/wat het resultaat gaat zijn.

Federatie van het Licht: Toch vragen wij u VOL TE HOUDEN MET VOLHOUDEN.

Het Licht dat u doorgeeft aan Het Geheel maakt zoveel wegen vrij. Misschien kunt u het zo bekijken: u WÉÉT wat in de beginfasen (en dat zijn deze) uw ‘taak’ … is/was … het uitstralen van uw Licht en Vrede en Liefde en inzicht. Alles wat u weet … om te dienen … en om dit te blijven doen … ook als de volgende fase ‘aanbreekt’.

Blossom: De volgende fase is dan …?

Federatie van het Licht: Het opengaan van … een toestand/een Waarheid … die ‘iedereen’ in verwarring zal brengen omtrent het Plan. Want het zal wellicht niet logisch zijn, of in een andere richting gaan dan u dacht. Ook dan moet u ‘zich schrap zetten’ en WÉTEN dat, hoewel het Plan op zich óók héél erg ‘op zijn kop’ lijkt … toch alles in orde is.

Blossom: Ik zou zo graag willen dat u ons een beetje méér info kon geven, maar ik respecteer het feit dat dat niet gepast is, en als we nu al weten wat het gaat zijn zou het niet zo verbazingwekkend zijn!

Federatie van het Licht: PRECIES. ONTHOUD DAT DIT EEN PLANETAIRE OPERATIE IS.

Het is ENORM qua organiseren/organisatie. Er zijn vele, nu nog onbekende burgers die WETEN wat er gaande is, omdat zij deel uitmaken van de opbouw van dat Plan. Zij weten dat de dingen nu echt ‘op snelheid’ komen terwijl het Plan zich ontvouwt en toch, althans voor de meeste mensen, lijkt het alsof u alleen maar binnen zit opgesloten en wacht … wacht … wacht ...

HET ALLERBELANGRIJKSTE IS NU: GEDULD HEBBEN, GELIEFDEN.

Blijf erop Vertrouwen dat datgene wat u WÉÉT dat De Verandering zal zijn, waarop u … zoals u aan het begin al zei, Blossom … zo héél lang heeft gewacht ...

EN NU …

IS HET HIER.

U ZIT ER MIDDENIN.

HET IS BEZIG … MET ALLES WAT ERBIJ HOORT.

DAT IS OP ZICH AL HET MEEST OPWINDENDE VAN ALLES.

Blossom: Ja, als ik er op een rustig moment eens over nadenk, dan is het echt verbazend. Maar toch, in alle Waarheid, heb ik toch moeite met wat er gebeurt met hen die enkel maar de angst kennen, en geen idee hebben over ‘gelijk welke achterliggende Waarheid’. Diep vanbinnen vraag ik oprecht en gemeend, dat DIT ÉCHT DE TIJD IS en dat we vooruit kunnen. Het is soms moeilijk, ik voel me misbegrepen, en toch hoort het er allemaal bij. Om de misverstanden recht te zetten, voor zoveel mensen. Sommigen zijn er nog steeds totaal niet aan toe om te ontwaken.

Federatie van het Licht: Maar, met alles wat gaat komen … zullen zij daarvoor de gelegenheid hebben … En dan zal ieder van u, die zich zo gefrustreerd en misplaatst heeft gevoeld, die het gevoel had niet genoeg te doen … merken dat het tijd is om ‘in gang te schieten’!

Dus misschien mogen wij voorstellen om deze ‘rustige periode’ … deze ‘stilte voor de storm’ te gebruiken om uw Wezen voor te bereiden op de aanval die gaat komen. Hiermee bedoelen we … en begrijp alstublieft dat het zoals altijd moeilijk is om dit in woorden over te brengen … dat de ‘uitbarsting/uitbraak’ van nieuws … zodra dat komt … de meesten van u zal overdonderen.

Misschien heeft u wat tijd nodig om daarvan te bekomen … maar vanwege deze voorbereiding waarin u zich NU bevindt … zult u volledig klaar zijn om daarmee om te gaan en te doen wat u doen moet.

Er zal een tijd komen … en wij hebben het niet over jaren en jaren in de toekomst, wij hebben het over ...

Blossom: Zeg alstublieft niet ‘spoedig’ ...

Federatie van het Licht: Wij begrijpen het … wij doelen op ‘binnen korte tijd’ … wanneer er ‘Een Voorval’ zal plaatsvinden dat de wereld zal schokken. En wij hebben het nu niet over Het Gebeuren.

Er zal een aankondiging komen, die eenieders hoofd op hol zal brengen. Het zal niet buiten uw gebruikelijke nieuwskanalen kunnen worden gehouden, omdat het in overeenstemming zal zijn met het Goddelijk Plan – en ze zullen het niet onder het tapijt kunnen vegen.

Het zal ook uw media in een nieuwe positie brengen … want velen die ‘het nieuws brengen’ zullen hun gedachtegang ondersteboven zien gaan, en ze zullen voelen dat ze de Waarheid moeten volgen.

De dagen zijn geteld, Blossom. Elke nieuwe dag brengt uw Planeet dichter bij haar Nieuwe Thuis.

Blossom: Zoveel konijnenholen om in te springen, maar ik denk niet dat dat veel goeds zal brengen, omdat we nog steeds niet Echt kunnen weten wat er gaande is, totdat het ons wordt gezegd … met evenzoveel woorden … openlijk … als bewijs.

Federatie van het Licht: Dat klopt. Bedenk ook, dat veel konijnenholen juist werden aangebracht om te verwarren en te verstoren. Ze kunnen aanwijzingen geven voor scenario’s die heel logisch lijken met betrekking tot wat er ‘werkelijk’ gaande is … maar laat u niet voor de gek houden.

Blossom: Ziet u … met respect … allemaal goed en wel dat u dit zegt en dat wij ons hart moeten volgen en goed moeten opletten, maar ik ben niet in staat om te WETEN wat er WERKELIJK plaatsvindt. IK WÉÉT wat ik zou willen denken dat er plaatsvindt, maar er zijn zoveel theorieën/mogelijkheden.

Federatie van het Licht: Wij stellen het volgende voor. Voor enige tijd … CONCENTREER U OP LIEFDE … denk nergens anders aan dan aan HET GODDELIJK PLAN … hetgeen uiteraard wordt geschapen door/uit/als/in Liefde, om U … ieder van U … en al het leven op uw Planeet … te brengen naar een Hogere, meer Liefdevolle plek van Vrede.

Concentreer u daarop. U kunt die konijnenholen uitgraven zo diep als u wilt, en u zult niet leuk vinden wat u daar aantreft. Het is in deze tijd veel beter om hulp te bieden door Stralend en blij te blijven, en dat Stralende te laten uitdeinen.

Met respect … veel mensen doen dagelijks meditaties en maken ECHT een verschil … om dat vervolgens ongedaan te maken door een konijnenhol uit te graven en hun Trilling weer omlaag te brengen.

SNEL GENOEG … ZULT U HET ALLEMAAL WETEN …

Blossom: Interessant dat u dat zegt, omdat u in ons vorige gesprek nog zei dat we misschien ook niet DE HELE WAARHEID ZULLEN WETEN, omdat dat teveel schade zou brengen aan teveel mensen. Sommigen waren hier ongerust over, omdat u altijd heeft gezegd dat de VOLLEDIGE WAARHEID aan het Licht zou komen.

Federatie van het Licht: Laat ons trachten om hier enig perspectief in aan te brengen, als het mag? Bedenk, zoals vele van u wel weten … dat … datgene wat u een ander aandoet, u uzelf aandoet. Daarom zullen velen, die zulke vreselijke gruwelen hebben toegebracht aan andere Wezens, op een bepaald moment zélf moet ‘VOELEN’ wat zij anderen hebben ‘aangedaan’.

Denk hier even over na, Geliefde. Niets zou pijnlijker kunnen zijn voor deze zielen die misdaden tegen de mensheid hebben begaan … niets … dan alles te moeten ‘ervaren’ wat zij anderen hebben aangedaan.

Sommigen zullen zeggen ‘dat verdienen ze’ … maar het gaat niet om wat iemand verdient … het is de WET.

Onthoud dat dus goed. Toen wij u vroegen om hen te vergeven … vroegen wij dat omdat dat noodzakelijk is, om te kunnen … opstijgen/overgaan … naar Hogere rijken.

Blossom: Sommige mensen lijken te denken dat indien ‘ze’ vergeving krijgen, ‘ze’ ermee weg zouden komen … dat is nu verduidelijkt. Dank u.

Federatie van het Licht: Om verder te gaan met ‘hoeveel Waarheid er naar buiten komt’ … wij hebben gezegd dat dat besproken werd … en nog steeds wordt. Er zal inderdaad zovéél WAARHEID worden onthuld … méér dan genoeg om uw brein, Ziel en hele Wezen te doen tollen, van puur ongeloof.

Misschien … en dit is een twijfelachtig ‘misschien’ … zal het onthullen van de onwaarheden, de noodzaak bepalen van hoe ver (de onthulling van Waarheden – V) dit moet gaan. Misschien … en dit is wéér een twijfelachtig ‘misschien’ … zou het beschouwd worden als overdaad, om dan nog verder te gaan.

Blossom: Het is interessant dat u dat zegt. Ik snap helemaal wat u zegt, en toch denk ik dat anderen uw ‘standpunt’ in deze heel anders zien.

Federatie van het Licht: Het doel van de beweging is om het dit schip - dat bekend staat als Planeet Aarde - mogelijk te maken om de meest soepele overgang te maken naar de Glorie van een Hogere Trilling … die Zij zozeer verdient. Ze heeft méér dan haar deel gekregen aan klappen en mishandeling.

Hoe dat … zal gaan/gaat … gebeuren, is volgens een Plan dat zó ingewikkeld is dat het … met het grootste respect … voor veel mensen niet te volgen zou zijn, ook al werd het in detail uitgelegd.

Daarom vragen wij u, om TE BLIJVEN VERTROUWEN.

ZWICHT NU NIET. De zeeën zijn momenteel wat onrustig, maar we zeggen het steeds weer … de Storm moet nog komen.

WIJ VRAGEN U … OM UZELF TE KENNEN IN UW WAARHEID, NU MÉÉR DAN OOIT.

WÉÉT, WANNEER U DIEP VANBINNEN KIJKT … WANNEER U DIEP VANBINNEN VOELT DAT DAT GEVOEL VAN ‘HIER GAAN WE, DIT IS HET’ … PRECIES DÁT BETEKENT.

ALLES WAAROP U HEEFT GEWACHT … ALLES WAARVOOR U HIERHEEN KWAM … ALLES WAARVOOR U HEEFT GELEEFD …

GEBEURT NU, OP DIT OGENBLIK.

WEET DIT. WEET DIT. WÉÉT DIT.

HET GODDELIJK PLAN KAN NIET EN ZAL NIET FALEN.

Blossom: Het Plan … dat Goddelijk is … eh … wie heeft eigenlijk de leiding over dit alles? Ik besef dat er grondtroepen zijn, maar vanwege hoe ingewikkeld en absoluut Meesterlijk het is … worden de grondtroepen dan soms ‘stap voor stap geleid’ door een andere intelligentie ‘Buiten de Planeet’?

Federatie van het Licht: Wat denk jij, Blossom?

Blossom: Ik vroeg het eerst!

Federatie van het Licht: Dan zullen wij daaraan gehoor geven en zeggen ‘Uiteraard’.

Blossom: En dat betekent, ter verduidelijking … dat degenen die ‘de bevelen geven’ op de grond, hun bevelen rechtstreeks ontvangen van Wezens ‘Buiten de Planeet’?

Federatie van het Licht: Dat is juist.

Blossom: Telepathisch, zoals wij dat doen … of ‘in persoon’, als het ware?

Federatie van het Licht: In persoon.

Blossom: Woohoo … Dat is geweldig … en ik begrijp het helemaal. Misschien kunnen we daar een volgende keer verder over praten?

Federatie van het Licht: MISSCHIEN! Nogmaals, wij zeggen … we moeten opletten wat er onthuld wordt en wanneer.

Blossom: Heel hartelijk dank … OPRECHT.

Federatie van het Licht: Blijf dapper in uw Waarheid.

Blossom: Ik doe mijn best.

IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. I AM.

In Dankbaarheid, in liefdevolle Dienstbaarheid. I AM.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!