Home > > Blossom Goodchild - 22 december 2018

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 22 december 2018

Blossom: Hallo daar! Wel, het is alweer bijna Kerst. Alweer is er een jaar voorbijgegaan en hier zijn we dan, ‘nog steeds’ volhoudend, terwijl de upgrade van Energieën ons lichaam tot een warboel maakt. Ik zal het aan u overlaten om ons een blij bericht te brengen in deze week vóór Kerst.

Federatie van het Licht: Welkom aan jullie, lieve Zielen en aan jou, Blossom, in deze ‘vrolijke’ tijd, zoals u het noemt.

Blossom: Daar zouden velen het niet mee eens zijn, dat weet ik zeker. Maar laat ons het hier Licht van Hart houden, en bemoedigend en verheffend. Want dat is uiteindelijk ‘ons’ doel.

Federatie van het Licht: Dat is zo. Want als uw Ziel Lichthartig en bemoedigd is … dan verheft dat inderdaad uw hele Wezen. Wat er ook gebeurt, lieve Zielen, houd moed in uw Hart. Behoud in elk van uw gedachten … het WETEN dat U HET LEVEN ZÉLF BENT en dat u daardoor volledig in staat bent om de ruimten en de plaatsen te scheppen, waarin uw Wezen graag wil verblijven.

ENERGIEËN ZIJN DE STROOM DES LEVENS.

Zij kunnen u overal heen brengen, waar u maar wilt.

U HEEFT DE CONTROLE OVER DEZE ENERGIEËN. Ook al heeft u er misschien voor gekozen om iets anders te geloven.

NEEM HET ROER. NEEM DE CONTROLE. NEEM ALLES WAT RECHTENS HET UWE IS, IN NAAM VAN DE LIEFDE.

Word Meester over uw relatie met deze Energieën. U heeft de gaven gekregen om ze te beheersen en te buigen naar uw wensen. Hoe zou u willen dat U bent? Hoe zou u willen dat uw wereld is?

Neem die beslissingen. Maak die keuzes … en denk dan aan niets anders dan die keuzes en zie hoe snel uw gedachten, uw wereld worden.

Maak uw wereld … geef niet toe en pas u niet aan, aan de wereld van hen die ‘denken’ dat ze méér ‘macht’ hebben over u.

Hoe vaak zeggen wij … ‘Eis uw Macht terug’?

Eis uw MACHT-ENERGIE terug!

Blossom: Is het zo eenvoudig als het ‘bevelen’?

Federatie van het Licht: Inderdaad. Maar er moet een volledig BESEF zijn dat dit zo is. U kunt aan deze ‘transformaties’ niet halfhartig beginnen … want ‘halfhartig’ kan nooit een manifestatie tot stand brengen.

Als u ervoor KIEST … om iets/wat dan ook … te doen/te Worden … dan moet ieder kleinste deel van uw WEZEN meewerken aan die gedachte. Alles wat u bent moet daarmee instemmen. Dan – en alléén dan – kunt u afgestemd zijn op het proces dat ervoor nodig is.

Blossom: Maar … hoe kunnen wij WETEN dat ieder kleinste deel van ons dit wil?

Federatie van het Licht: Omdat er een verlangen leeft, diep vanbinnen, dat u ertoe aanzet om het te doen.

Het is u aangeboren om MACHTIG te zijn, en daarmee … alle middelen in werking te zetten die samenwerken met datgene wat bij u hoort.

IN IEDERE ZIEL LEEFT DIT VERLANGEN, DEZE ROEP. EEN STERK VERLANGEN OM GODHEID/GOEDHEID TE ZIJN. DIT IS WIE U BENT.

Blossom: Waarom geven die Energieën ons dan zoveel klappen, als we weten dat wij degenen zijn die aan het roer staan van onszelf en ons welzijn?

Federatie van het Licht: Omdat u hen dat toestaat.

Lieve Zielen, U bent LIEFDE … een Energie van Liefde. Alles is een Energie van Liefde.

Uw verlangen is, dit te WETEN en dienstbaar te zijn. Wanneer dit uw enige intentie is, en wanneer de wereld waarin u verkiest om hulp te verlenen in deze tijd behoefte heeft aan uw diensten … dan zeggen wij, met het grootste respect … treed naar voren en neem uw plaats in.

Blossom: Gek, dat ik die uitdrukking zelf nooit gebruik! Wat bedoelt u precies?

Federatie van het Licht: Wij bedoelen … breng uw WETEN niet slechts één stap verder … breng het een ‘kilometer’ verder. Er wachten u zoveel vermogens, verder op uw weg. Ze wachten daar gewoon, tot u daar aankomt.

Velen van u kiezen ervoor om te blijven dralen, wachtend tot de veranderingen plaatsvinden. U denkt dat het genoeg is geweest. U zegt dat u geen Energie meer heeft en niet meer weet waar uw Planeet zal eindigen. U heeft al zo lang gewacht, zegt u … en u kunt niet langer wachten … DOE DAT DAN OOK NIET!

BEGIN ERAAN, NU!

Hou op met dralen. Hou op met klagen. Hou op met ‘arme ik’. Hou op met anderen – die tot een lager Licht behoren – toe te staan om binnen te sluipen in uw bewustzijn.

HOU OP MET DIT ALLES …

EN BEGIN ...

Door Dankbaar te Zijn voor Alles wat u bent … Alles wat u doet … Alles wat u hebt. Alles wat u denkt.

Wees dankbaar dat uw ledematen werken … bij sommigen is dat niet zo.

Wees dankbaar dat u te eten heeft … voor sommigen is dat niet zo.

Wees dankbaar voor het dak boven uw hoofd … sommigen hebben dat niet.

Wees dankbaar dat u beter WEET … sommigen weten niets.

Snapt u wat wij bedoelen?

Blossom: O ja …

Federatie van het Licht: Begin met ieder ogenblik te herkennen waarin een Energie u niet tot nut is … en blijf daar niet langer in hangen dan die éne seconde van herkenning. Want door te blijven hangen in wat u niet tot nut is … staat u toe dat die Energie doordringt – in Drievoud maar liefst!

U BENT WEZENS VAN GROOTS LICHT.

Blossom: O help, ik weet al wat u gaat zeggen … en ik glimlach.

Federatie van het Licht: GA U DAN OOK ZO GEDRAGEN!

Blossom: Ik weet, dat u ons nu geen standje geeft ...

Federatie van het Licht: Neen, lieve Zielen, want dat ligt niet in onze aard. Wij zijn niet hier om te oordelen. Maar wij hebben geleerd dat in uw wereld … soms … de ‘zachte aanpak’ niet altijd werkt. Wij willen hier één van uw LOL’s aan toevoegen, als we mogen? (LOL is de afkorting voor ‘hardop lachen’ – V)

U heeft gevraagd om een verheffend bericht, en dit is het dan. Maar, wij kiezen ervoor om een andere invalshoek te gebruiken … Een verandering is even belangrijk als een rustpauze, zoals u zegt.

U MOET ZICH GAAN GEDRAGEN ALS EEN WEZEN VAN GROOTS LICHT.

GEEF NIET TOE AAN DE NEGATIVITEIT DIE U – SOMS LETTERLIJK – OMRINGT.
BLAAS HET WEG … Denkt u dat u wel of niet in staat bent om dat te kunnen?

Blossom: O, daar ben ik zeker van. Wat ik niet weet, is of het altijd werkt, als ik kijk naar hoe ik me af en toe voel.

Federatie van het Licht: Dan zouden wij zeggen dat u niet volledig WEET, in ieder kleinste deel van uw Wezen, dat u in staat bent om dit te doen.

De WAARHEID is, Blossom en u Allen … wanneer U uw Macht weer opeist, wanneer u WERKELIJK WÉÉT EN BEGRIJPT DAT U EEN GROOTS LICHT BENT … dan is er geen ruimte meer voor vragen of twijfel.

Blossom: Ik weet dat dit de reden is waarom u hier bent, om ons te helpen dit zelf te ontdekken. Wij, zovelen van ons, worden ons inderdaad steeds meer bewust van ons Licht. Maar ik voel niet dat wij zelfs maar in de buurt komen van datgene waar u over spreekt. Is dat omdat wij vastzitten in deze dichtheid van de Aarde?

Federatie van het Licht: Neen. Dat is omdat u DENKT dat u vastzit in deze dichtheid van de Aarde.

Maak uw denken groter, lieve Zielen. Stel uw geest open voor de Grootsheid van datgene waartoe u in staat bent.

Blossom: Ik moet hier toch weer even onderbreken … Met uw hulp hebben ik en velen met mij ons enorm opengesteld voor de mogelijkheden van het overgaan naar de Hogere aspecten van de menselijke vermogens. Dat heeft tijd gekost. Maar, nu dat we in deze fase van onze evolutie zijn, wat is dan precies DOORSLAGGEVEND om het spel te veranderen? Hoe gooien we die 6, waarmee we ineens héél hoog op de ladder geraken? Want ik heb het gevoel dat u zegt dat wij daar klaar voor zijn?

Federatie van het Licht: DAT BENT U ZEKER. Deze Verdrievoudigde Energieën zijn zo ‘Sprankelend van Licht’ dat, door ‘erin te springen/ze te betreden' … er een Lichtheid zal zijn waaraan u nu nog niet gewend bent, maar die uw Wezen/uw Zijn zal vullen met hernieuwd … ALLES.

U BENT ER KLAAR VOOR OM DIEPER BINNEN TE GAAN IN HET LICHT EN DE LIEFDE.

U BENT KLAAR VOOR GROTERE … ONTDEKKINGEN/HERINNERINGEN … VAN UZELF.

LAAT NU DE OUDE SYSTEMEN LOS DIE U KENDE ALS UW WAARHEID, EN STAP DAPPER IN DE NIEUWE U … DE HOGERE U … DE U DIE ER ZO KLAAR VOOR IS OM U TE ONTMOETEN!

Er zijn geen beproevingen. Er zijn geen examens, Geliefden. Er is enkel de herkenning van het LICHT … en beseffen dat U … U … DAT LICHT BENT.

U kiest de mate waarin u het wilt laten stralen!

U kiest het niveau vanwaar u het wilt aansturen.

TREED NU NAAR VOREN, GELIEFDE ZIELEN.

DE MOGELIJKHEID IS HIER.

DIE MOGELIJKHEID IS NU!

U kunt aarzelen, u kunt blijven wachten tot alles beter wordt. U kunt jammeren en klagen en blijven herhalen hoe oneerlijk het allemaal is. Kies daar ook vooral voor, als u wilt dat de dingen blijven zoals ze zijn … en zoals u weet, als u hiervoor kiest, als u ervoor kiest om bij de pakken neer te zitten, dan zal dit zelfmedelijden Verdrievoudigd worden in Energie … daarom raden wij u aan om HEEL GOED na te denken over dergelijke keuzes.

OF …

U kunt ervoor kiezen om Dankbaar te zijn voor de Machtige LICHT LIEFDE die deze ENERGIEËN bevatten, en er vol in duiken!

Als u ECHT WÉÉT DAT HET WÁÁR IS … dan kunt u dit doen. Onze lieve Vrienden … maak die duik … visueel … mentaal … zie uzelf van een duikplank springen, recht in het LICHT VAN DEZE ENERGIEËN. Zwem erin rond, terwijl ze uw Wezen doordringen.

ZUIG HET LICHT OP. WORD HET! LEEF HET! WEES HET!

Het is er de tijd voor. Maak het leuk.

Laat de ernst omtrent dit alles los!

Begaan zijn met alles wat er gaande is in uw wereld HELPT NIET!
STRAAL HET LICHT … STRAAL DE LIEFDE … STRAAL HET PLEZIER UIT!

U KWAM HIERHEEN OM UW PLANEET TE VERHEFFEN.

Daarom … MOET U EEN LICHTERE KIJK KRIJGEN … OP ALLES!

Stuur glimlachjes naar hen die een bezwaard gemoed hebben.

Stuur een Lach naar hen die bedolven zijn onder boosheid en haat.

Stuur LICHT … LICHT, VERVULD MET VREUGDE naar ieder Wezen ...

Laat deze Vreugde doordringen in elke gedachte … waardoor elke gedachte voortkomt uit Vreugde.

KEER HET ALLEMAAL OM … Alles waarvan u zei dat u er genoeg van had?

Bewijs dan, dat u er genoeg van hebt … DOOR HET OM TE KEREN!

U KUNT HET.

TRANSFORMEER UW PLANEET TERUG NAAR HET LIEFDE LICHT.

U KWAM HIERHEEN OM DIT TE VOLBRENGEN.

U DOET HET AL … MAAR U HOUDT HET NOG VERBORGEN … U RICHT ZICH TEVEEL OP DATGENE WAT TRACHT U ERMEE TE LATEN OPHOUDEN.

HOU OP MET HET U TE LATEN OPHOUDEN!

Wij spreken enkel maar op deze manier … laten we zeggen, een beetje kordater … om u te helpen HET TE SNAPPEN.

U BENT IN STAAT TOT ZOVEEL MÉÉR.

Blossom: Ik bedenk me net, dat wij klagen over dat we ‘geen tekenen van u krijgen’ en dat we het beu zijn om te wachten … en ik besef dat u waarschijnlijk hetzelfde denkt over ons?

Federatie van het Licht: Lieve Blossom, dat denken wij niet. Want wij zien alles wat u … heeft gedaan/doet/zult doen … Weet alstublieft dat wij op deze manier spreken, in dit specifieke bericht, vanuit een andere benadering … als een vuurpijl van verlangen. Want wij WETEN HOE U ZICH ZULT VOELEN wanneer u die duik maakt en merkt dat het ‘water’ de perfecte temperatuur heeft voor uw ziel.

Wij weten dat u ‘Zalig Kerstfeest’ zegt, of woorden van die strekking. Maar, lieve Zielen … wij wensen u een ZALIG LEVEN.

Wij wensen dat het Grootste Geschenk dat u dit jaar onder de boom vindt, het geschenk is waarvoor u hierheen kwam om het te ontvangen … U! IN AL UW GLORIE VAN GOEDHEID.

Blossom: Dank u, lieve Vrienden. Dank u voor AL uw woorden van bemoediging gedurende al die jaren. Ik weet dat wij op deze manier contact zullen blijven leggen, zolang als dat gepast en nodig is … In het wéten dat wij het op een dag ECHT ZULLEN SNAPPEN, en dat onze gesprekken weer zullen veranderen, afhankelijk van waar wij 'op die dag' zullen staan.

Ik weet dat ik spreek namens heel véél zielen, wanneer ik zeg 'DANK U'.
In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!