Home > > Blossom Goodchild - 21 februari 2014

Blossom Goodchild - 21 februari 2014

Blossom: Hallo daar. Zoals jullie weten zal dit mijn laatste channeling zijn voor vijf weken lang, vanwege andere verplichtingen. Ik dacht dat ik jullie zou vragen naar de INVOCATIE, hoe jullie die zagen hoe die ging, de vorige week… en daarna zal ik het aan jullie overlaten voor wat je voelt dat het meest gepast is voor ons om over na te denken.

Federatie van het Licht: Allermeest blije groeten voor jou, Blossom en voor iedereen die hun leven door Liefde verrijkt. Wij zijn ons heel bewust van de vorderingen (wordings) … die als groep van WEZENS worden voortgebracht.. en die om bijstand vragen in de wereld waar jullie menselijke Wezens op wonen. Er was heel veel LIEFDE en er waren serieuze gedachten vanuit de hartsruimte die zeker de ethers in gingen.

Net als jij, Blossom… weten wij dat deze smeekbede… de wens om ‘de dingen naar voren te duwen’ bezien moet worden door dat wat er boven ONS is… in termen van het management over alles heen. Toch kunnen we jullie vertellen dat het verlangen uit de harten van degenen op Aarde… om hier een betere plek te maken… niet ongeacht wordt.

Blossom: In mijn manier van denken…. VOEL ik dat we het duidelijk maakten, en we zullen het er nu bij laten. Het is aan ‘De Hoogste’ of er nu een ‘boost/stuw teken’ komt. Dus, … nu… zullen we verder gaan?

Federatie van het Licht: Met respect voor alle betrokkenen… laten we dat doen.

Blossom: Terwijl jullie dat doen… begrijpen jullie misschien een beetje meer over hoe het voor ons hier beneden is… hoe zeg je dit dat we doorgaan om alles te doorkruisen wat naar ons toegezonden wordt ‘om ons naar beneden te drukken’? We WETEN dat LIEFDE het antwoord is.. maar, LIEFDE schijnt niet de hebzucht te stoppen die zoveel frustratie kan veroorzaken voor degenen van ons die ‘in de handen’ schijnen te zijn van die hebzuchtigen!

Federatie van het Licht: Liefste Blossom… we zull en jullie alleen maar woorden van LIEFDE bieden. Want zoals jullie goed weten… is dit het antwoord op alle dingen.

Blossom: Maar… van LIEFDE ZIJN, het maakt niet uit hoe… stopt ons niet om rekeningen te betalen die buiten alle controle omhoog schijnen te rijzen… en om, om te gaan met, wat ik in het algemeen noem ‘afzetterij/uitbuiting’. Ja, jullie kunnen vanuit LIEFDE komen.. maar de duisterder kant gaat door met manipuleren en monopoliseren… en die laat ons achter met het GEVOEL van hulpeloosheid en soms van machteloosheid, om hun controle te overstijgen. LIEFDE schijnt niet door deze soort dingen heen te breken… en dat soort dingen zijn juist de dingen die ons laten worstelen om te kunnen schijnen! Begrijp je, niet gewoon wat ik zeg… maar VOELEN jullie de frustratie die dit veroorzaakt en inderdaad de reden waarom wij vroegen om een teken om ons verder door te laten gaan?

Federatie van het Licht: Wij moeten in/met onze WAARHEID spreken, Blossom… zoals jij met die van jou doet. Wij hebben heel veel gesprekken gevoerd met velen die misschien een ‘beter GEVOEL’ hebben waar jij over spreekt… dan wij dat misschien kunnen… omdat wij niet de Aardse problemen hebben ervaren… feitelijk… dus in het vlees.

Wij hadden niet volledig de diepte van de pijn begrepen die gecreëerd kan worden door degenen die schade willen berokkenen. Dit heeft ons best aanzienlijk ‘gealarmeerd’.

Blossom: Toch… ‘alarmeert mij’ dit nogal veel. Ik dacht echt dat jullie dat WEL begrepen hoe het voor ons hier beneden was?

Federatie van het Licht: Niet in dezelfde mate zoals jullie verwachtten dat wij het WETEN. Opnieuw spreken wij van de OVER ALLES HEEN energie. Dit is waarmee we in staat zijn om Licht niveaus te peilen… en inderdaad, zoals we zeiden… daar is wel veel van.

Blossom: Ik ben niet iemand die zich op negativiteit focust en ik heb geleerd dat wat we denken, we scheppen. Toch… vind ik het moeilijk om te accepteren dat als je onze planeet peilt op haar ‘Licht Niveaus’… jullie ‘lezing’ meer Licht is! Maar… Jullie zijn die jullie zijn… Ik zal je op je woord geloven en daar naar kijken als bemoediging.

Federatie van het Licht: Er is geen mogelijkheid dat jullie wereld, jullie prachtige planeet, in duisternis zal vervallen. Het is een zekerheid dat de GOUDEN PERIODE van Zuiverste Licht… waar wij steeds over hebben gesproken… op dit moment aan het gebeuren is.

Alles dat naar zijn rechtmatige positie gaat… doet dit volgens het Goddelijke Plan.

Wij kunnen niet voorwenden de precieze GEVOELENS van jullie te WETEN… voor jullie, voor ieder individu, dat zijn taak doet. Wij kunnen het voor jullie niet ‘beter maken’ op manieren die jullie misschien zien als het genoeglijkst. Dit is niet onze plaats.

Toch, KUNNEN we jullie vertellen dat we niet… en dat nooit gedaan hebben.. jullie woorden aanbieden om te vleien. Wij hebben slechts… en zullen alleen maar … woorden van WAARHEID bieden.

Zo zijn wij in staat om in deze tijd te helpen… en als het correcte niveau van LIEFDE vibreert in een patroon dat samenvalt met de universele planetaire verbinding… waar ALLES dat op zijn plaats moet zijn, zich heeft gesetteld…

DAN ZEGGEN WE TEGEN JULLIE…

DAT JULLIE ONS ZULLEN KENNEN…

En ALLES dat jullie hebben moeten verduren en om in je Waarheid te blijven, betreffende jullie waarheid… jullie zielen zal vullen met een begrip en acceptatie …

dat ABSOLUUT ALLES INDERDAAD IS ZOALS HET MOET ZIJN.

Daarom … bieden wij meer van het zelfde aan! Want er is niets meer dat wij… de Overzieners van de Overzieners… (Opzichters van de Opzichters…) meer passend vinden om aan te bieden.
Je bent je bewust. Blossom.. dat wij niet in zaken gaan waar veel mensen antwoorden op zouden willen hebben. Zulke dingen zijn ‘voor ons’… waar wij ‘vandaan komen’… niet van universeel belang. Er zijn een miljoen plus een gesprekken die kunnen worden gehouden in deze communicaties en toch, zien wij die niet ook maar enigszins in de buurt zo belangrijk zijn als die zaak waar wij over wilden spreken.

Blossom: En daar bewonder ik jullie om.. Maar… beperkt dit niet onze conversatie?

Federatie van het Licht: Er is een niveau van begrijpen van het ‘leven’ vanuit de vibratie waar jullie in wonen. In jullie meditatieve staat… kan men makkelijk die frequentie bereiken en bekend worden met elk zaak die men wil weten.

Blossom: Ahha! Ik vraag me af of jullie weten hoeveel mensen het moeilijk vinden om ‘zich af te schakelen’ … en dan nog om ‘de knop aan te zetten’… als die eenmaal ‘uitgeschakeld’ is.

Federatie van het Licht: Maar de hubbub (de herrie) van het denken is onder JULLIE controle.

Blossom: Dit wordt door velen begrepen… maar niet zo makkelijk bereikt.

Federatie van het Licht: Dan, mogen we dan zeggen dat iemand zijn herrie loslaat door zich simpel te concentreren op de ademhaling. Want dat is alles dat er nodig is… en voor hen die zeggen dat dit niet zo is… die concentreren zich niet op de ademhaling.

Dit geschenk dat in jullie WEZEN werd gebracht.. dit geschenk om ‘te reizen’ zonder je te bewegen… is een van de meest kostbare schatten waarmee het menselijke Wezen werd uitgerust. Toch is dat iets dat heel erg onderschat is geworden en naar de achter-brander werd geduwd. Toch zeggen we tegen jullie… open dit geschenk en bekijk dat voor jezelf, de juwelen die daarin liggen.

Er zullen velen zijn die deze woorden lezen en zeggen dat zij dat al gedaan hebben. Die zielen zullen dan WETEN waarover wij spreken. Toch zeggen we… laat jezelf nog verder gaan bij elke gelegenheid die je jezelf biedt.

Breek die barrières af en telkens… breng dan je ‘verbeelding’ een stap verder.

Blossom: Dus welke raad geef je om die barrières af te breken?

Federatie van het Licht: WETEN…. VERTROUWEN… DAT HET GLORIEUZE WEZEN DAT JULLIE ZIJN… IN STAAT IS OM ZOVEEL MEER TE KUNNEN DAN WAARVOOR MEN IS ‘GEPROGRAMMEERD’ TE GELOEN.

JULLIE ZIJN MEER DAN EEN PROGRAMMA!

JULLIE … IEDER VAN JULLIE… ZIJN EEN ERVARING VAN HET LEVEN.

EEN ERVARING VAN LICHT … VIA HET STOFFELIJK BESEF.

Zo veel mensen willen vrij van het lichaam worden… Maar toch is het een uniek geschenk voor de ziel. Deze ‘factor van aanraking’ is niet aanwezig op veel andere planeten. Hoe gelukkig zijn jullie om in staat te zijn Liefde te VOELEN… niet alleen door de gevoeligheid van het hart… maar door het merken/voelen van de ‘aanraking’ zelf. Hoe gezegend zijn jullie om in elkaars ogen te kijken en om het ‘leven’ te ZIEN stralen uit hun ogen.

We stellen voor dat jullie de stoffelijke vorm waarderen waarin je gekomen bent… die heeft vele, vele zegeningen.

Blossom: Dank je. Ik heb me de laatste tijd afgevraagd… waar gaan we naar toe met deze conversaties … wat betreft hoe lang ze door zullen gaan en wat ze moeten bieden? Want, zoals jullie zeggen… jullie willen spreken over LIEFDE en hebben dat gedaan. Misschien is het, als ik een paar weken weg ben, een perfecte tijd om na te denken over jullie wijsheid en wat jullie negen jaren hebben gegeven! Ik vraag me af wat jullie ons meer kunnen vertellen over LIEFDE en of het niet gewoon voor ons is… of moet ik zeggen… ‘aan ons’ is om wat meer aan onszelf te werken. Alhoewel, ik moet zeggen… ik ben een van de velen die er AAN werken om positief te blijven.. en dit is misschien soms mijn houvast. Zou het echt zo’n continentale ‘inspanning’ zijn om ‘hoog’ te blijven? Zeker, na al die jaren werk aan het zelf, zou het gewoon nu ‘OP DIE MANIER’ moeten zijn?

Federatie van het Licht: Toch moeten we zeggen dat dit veel heeft te maken met de dichtheid waarin jullie wonen. Dus denk er zo over. Wij spraken in WAARHEID… dat wij meer LICHT zien in pockets (zakken) dan duister. ZEGT DAT JULLIE NIET … hoe buitengewoon goed jullie samen komen als EEN in HET GROTE GODDELIJKE PLAN?

En zo schijnt het voor ons… DAT HET LICHT HET DUISTER OVERNEEMT… en DIT duister verschijnt voor ons op die wijze… ZELFS door ALLES DAT IS heen die aan het plannen is om het Goddelijke plan te STOPPEN.. Dus te midden van alles dat aan het vechten is om JULLIE TE STOPPEN… KUNNEN JULLIE NIET GESTOPT WORDEN.

JULLIE ZIJN ONOVERWINNELIJKE WEZENS VAN LICHT.

Zo is het dan ook dat … ook al vragen jullie je af waarom je doorgaat… zelfs als je soms VOELT dat je van alle kracht ontstoken bent.. JULLIE GAAN DOOR!

JULLIE GAAN DOOR OMDAT JULLIE HIER ZIJN OM DAT TE DOEN.

DIT ‘WETEN’ BINNENIN JULLIE ... KEN DAT!

JULLIE LUISTEREN NAAR DAT WAT JE HART JE VERTELT… WANT JULLIE HART KAN NIET TEGEN JE LIEGEN.

EN… JULLIE HART ZEGT JE OM DOOR TE GAAN MET DOORGAAN.

ER MOET EEN ZEER BELANGRIJKE REDEN ZIJN DAT JULLIE HART JE VERTELT OM DIT TE DOEN.

DEZE REDEN IS OMDAT HET UNIVERSEEL GEWETEN WORDT DAT…

LIEFDE ALES OVERWINT…

EN DIT IS WAAROM WIJ JULLIE WILDEN OPROEPEN… KRIJGERS VAN LICHT… DIE HET GOEDE GEVECHT STRIJDEN…

VECHTEND VOOR JE RECHT OM VRIJ TE ZIJN VAN DE KETENEN DIE GESCHAPEN WERDEN OM JULLIE ONDER TE HOUDEN.

TOCH WETEN JULLIE BETER.

JULLIE KUNNEN NIET WORDEN ONDERGEHOUDEN… WANT JULLIE ZIEL ZAL ALTIJD VRIJ ZIJN OM … TE VLIEGEN.

JULLIE ZIEL ZAL ALTIJD VAN JULLIE ZIJN OM LIEF TE HEBBEN EN OM LIEFDE TE ZIJN.

EN LIEFDE IS… ONZE LIEFSTE, LIEFSTE, MEEST MOEDIGE LICHTDRAGERS … IS WAT JULLIE ZIJN.

JULLIE KUNNEN NIET IETS ANDERS ZIJN.

LIEFDE….. SLECHTS LIEFDE…. ALLEEN LIEFDE… ALLEEN LIEFDE.

Blossom,… wij nemen deze gelegenheid aan om JULLIE te danken voor je voortdurende steun aan ons, door dik en dun.

Wij zullen ons LICHT schijnen op ieder van jullie. Het is maar een korte tijd voordat we weer in staat zijn om te communiceren… en zo veel zal ieder van jullie hebben laten doorgaan om in het Licht en in Liefde te lopen!

Blossom: Dank je, mensen. Ik zet nu officieel mijn channelingshoed af… en doe mijn werkhoed op en beiden geven me grote vreugde. Vanuit mijn hart…. dank ik jullie, vanuit de diepste plek ervan… Ik bied jullie mijn LIEFDE en dank aan voor HET ALLES ZIJN DAT JULLIE ZIJN.

Federatie van het Licht: En vanuit dezelfde plaats van waarde … schijnen wij ons Liefdevolle Licht naar ieder van jullie… op wie wij niet trotser konden zijn… totdat we elkaar weer spreken… WEES JULLIE ZELF…. WEES LIEFDE.


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – WebsiteWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!< vorige boodschap | volgende boodschap >


Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden erg gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl