Home > > Blossom Goodchild - 19 december 2016

Blossom Goodchild - 19 december 2016

Een Directe Stem de Kerst Boodschap van White Cloud.

Transcriptie:

Een zeer warm welkom aan elke ziel die er voor kiest om te luisteren naar deze woorden die ik kan bieden, in deze tijd van viering van buitensporigheid.
Mijn vrienden, een lange tijd geleden op jullie Planeet… … … Blossom worstelt wat en ik vraag haar toestemming om me te laten spreken, want ze is bezorgd over dat wat zij wist waarover ik ging spreken, en het bracht haar wat in verwarring, want ik liet haar het beeld zien in de kribbe, met de wijze mensen, de schaapherders, de os, en ezel … van de moeder en de vader die liefdevol naar dit kind keken en van de heldere ster aan de hemel.
Blossom is verrast, want ik spreek niet vaak over dergelijke zaken. Wat als jullie weten dat dit een Waarheid is die plaats vond… Wat zien jullie wat die twinkelende ster aan te hemel is?
Denk nu dat je gedachten verder zijn gegaan… en zou je van die twinkelende ster nu denken dat het een Licht voertuig was… dat naar beneden keek en zeker maakte dat dit kind veilig werd “afgeleverd”.
Mijn vrienden, wat je gedachten ook zijn over deze zaak, ik zeg tegen jullie vandaag… dat er de Energie was van een Lichtende Ziel die naar jullie Planeet kwam. Ik zal ook zeggen, dat het niet rond de december tijd was, maar vanwege het feit dat dit een bewuste vermenging was van gedachten, dat het zo was, dan voel ik dat het juist is om er over te spreken.
De Energie van die ziel veranderde jullie wereld. Het Hoogste niveau van Energie die tussen jullie in kan lopen, kwam in deze wereld om jullie over jezelf te leren. Om jullie te leren over Liefde en er zijn veel leraren geweest die van hetzelfde kaliber van Energie waren die gekozen hebben om tussen jullie in te lopen.
Dat is geen gemakkelijke taak om te doen.
Deze ziel van de Hoogste Lichtende Energie, vond zichzelf…op een of andere manier… belachelijk, misbruikt, gemarteld, pijn gedaan… en voor alle Liefde die ze gaven… kwam er heel weinig terug.
Ze liepen eerder voordat jullie dit keer kwamen… en ze toonden de weg… zoals jullie nu doen. Iedereen die naar mijn woorden luisteren zijn Weg-Wijzers van Licht… van Liefde.
Jullie zijn voorbeelden van hoe je loopt terwijl je je Licht schijnt… niet oordelend… WETEND dat deze wijze van leven… deze manier van Zijn… de WAARHEID is. De WAARHEID die diep in jullie ligt, mijn vrienden.
Terwijl je nu met mij ademt… voel je deze Waarheid in je Wezen… dat jullie Bakens zijn van Licht hier op je mooie Planeet. Jullie zijn succesvol. Jullie Licht straalt naar buiten… en dat bereikt degenen die in nood zijn. Jullie hoeven niet altijd te weten waarheen je Licht gaat…hoe ver het gaat en naar wie of wat. Jullie hebben de bedoeling nodig om het weg te geven… het uit te zenden… je Liefde.
Ik zeg tegen jullie, mijn vrienden… dat vindt zijn weg naar alle hoeken en gaten, al de scheuren die verduisterd zijn en dat zal het verHelderen met warmte, en terwijl dat het doet… zal het allen in je Planeet, allen rond je Planeet en verder…Zegenen/Begunstigen. Gewoon door jou/jullie… en de ziel die jullie zijn… met de bedoeling om de Liefde uit te zenden die jullie zijn.
Heel vaak heb ik uitgedrukt dat als je jullie Lichten konden zien vanuit de positie waarin ik woon je dat zou stralen van binnenuit, als je de Waarheid van jezelf kon herkennen… en hoe jullie zouden lachen over de momenten, zo vele momenten die je zelf gezien hebt als een veel minder Licht dan je feitelijk bent. Stel je in op wie je in feite bent. Vraag jezelf… om je te tonen… JouZelf…in je mooiste straling van kleuren, mijn liefste vrienden. En als je jezelf aan jou laat zien… misschien zullen tranen van vreugde uit je ogen stromen… als de Waarheid wordt getoond… Als de Waarheid wordt gekend. En blijf in dat GEVOEL terwijl je kijkt naar het Licht dat jullie zijn.
WEET DAT. VOEL HET. WEES HET/ BIED HET AAN. ONTVANG HET bij elke ademhaling van Leven op deze Planeet die je inneemt.
Jullie zijn zo sterk in je Wezens. Jullie bevatten zulke Kracht en hoe meer je jezelf herkent… hoe gemakkelijker je die KRACHT VOOR HET HOOGSTE GOED … gebruikt HET GROOTSTE GOED VOOR IEDEREEN.
Dus vraag ik… in eer en respect voor jullie zelven… om je toe te staan om jezelf te geven, bij deze gelegenheid van het seizoen… bied jezelf de tijd aan om je bewust te verbinden… zodat jullie misschien meer bewust zijn van de Goddelijke Bron waar jullie een deel van zijn.
Geef dankbaarheid aan deze Goddelijke Bron vanuit de plek in je hart die dat kan VOELEN… en terwijl je dat doet, terwijl je dank geeft aan … wordt je Wezen nog Helderder.
WEET dat er Engelen zijn, er zijn Bewaarders, er zijn Wezens van Licht… sommigen die op jullie Planeet hebben gewoond in tijden die voorbij zijn en sommigen die dat nooit gedaan hebben. Maar elke individueel Wezen van Licht kiest om rond je te zijn en je te overstromen met je Planeet met het Hoogste Licht dat ze kunnen uitwerpen namens jullie.
Ik neem deze gelegenheid om ieder te vertellen dat IK VAN JULLIE HOUD… IK HEB ATLTIJD VAN JULLIE GEHOUDEN EN IK ZAL ALTIJD VAN JULLIE HOUDEN.
Want we zijn Een Energie Bron van Liefde. Voel mijn Liefde, mijn liefste vrienden van de Aarde. Ik bedank jullie voor de gelegenheid om met je te spreken… en ik wens verbaal, door de stem … om Dank te geven aan mijn vriendin Blossom… want zij heeft me geassisteerd om te ontvangen wat ik wil delen, naar buiten, naar zo velen. Ik houd van je, Blossom.
Dus mijn vrienden, GENIET! Breng het lachen naar jezelf… naar anderen en naar je Planeet. Want zoals jullie goed weten, dit is het meest plezierig en de gemakkelijkste manier om de Vibratie voor Iedereen omhoog te brengen. Dus nou, met een vrolijke
HO HO HO … ga ik weg… In Liefde.
We brengen dank aan de Goddelijke Eenheid om deze gelegenheid te geven plaats te vinden. We vragen altijd dat we bescheiden mogen blijven in het dienen en om te ontvangen zodat we stoutmoedig mogen doorgaan zoals het Licht en de Liefde. Adieu mijn vrienden…adieu.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmoWebsite: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!