Home > > Blossom Goodchild - 19 mei 2019

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 19 mei 2019

Blossom: Goede morgen, mijn goede vrienden. Meteen maar beginnen … in plaats van te kletsen, MR (Met respect). Sommige mensen hebben verteld over een intense golf die de Planeet ergens in de afgelopen week heeft ‘geraakt’. Klopt dat?

Federatie van het Licht: Welkom u Allen en natuurlijk ook de Energie Spirit van uzelf, Blossom.

Blossom: Dat is anders! Dank u.

Federatie van het Licht: Ja, inderdaad; Er was onlangs een krachtige, doordringende toestroom van Energie, welke binnenkwam in uw atmosfeer. Ter verduidelijking zouden wij het vergelijken met een elektrische lading in een stroomkring …

Blossom: En het doel daarvan?

Federatie van het Licht: Om te versterken. Te versnellen. Te verheffen. Om de resten van negatieve herkomst te verdrijven. Om te helpen bij het verhogen van de Trilling, dankzij de intensiteit … die vervolgens alles wat ophanden is in het Grootse Plan, weer een stapje verder brengt.

Deze ‘toestroom’ heeft sommigen misschien onverwacht overvallen en heeft hun evenwicht overhoop gehaald. Waardoor die mensen zich nogal ongemakkelijk hebben gevoeld. Anderen zullen zich ‘met de stroom hebben laten drijven’, en merkten dan dat ze in fijn-afstemming waren met deze Hogere frequentie. Het is voor iedereen anders, en hoewel voor sommigen die overgang ietwat onaangenaam kon zijn … is het een broodnodige en grote hulp voor de natuur en de vooruitgang van de ziel.

Blossom: Vooruitgang van de ziel?

Federatie van het Licht: Inderdaad. In die zin, dat u niet super intelligent moet zijn om te kunnen ‘opgaan’ in deze Hogere Energieën.

Blossom: Ik moet lachen … ik dacht heel even dat u iets ging zeggen als ‘dat u niet super intelligent moet zijn … om te begrijpen wat wij net hebben gezegd’. Ik was al bijna beledigd! Blij te ontvangen dat de rest van de uitspraak … toch anders was.

Federatie van het Licht: Wij zouden dergelijke dingen niet eens durven denken, Blossom. Hetgeen wij trachten te … zeggen/uit te leggen … is dat deze Energieën die binnenkomen, moeten worden ontvangen DOOR IEDEREEN. Want ze zijn VOOR IEDEREEN. Het is niet zo, dat omdat één iemand standvastiger is in zijn dagelijkse spiritueel bewustzijn, dat zij het leeuwenaandeel zullen krijgen! Het Grootse Plan is niet zo opgesteld dat ‘wie zijn best doet … enz’. Het is/kan … op die wijze … gewoonweg niet worden uitgevoerd.

Dit zou ertoe leiden dat wij spreken vanuit een ‘Oordeel’ … iets waar zovelen onder jullie een probleem mee lijken te hebben.

Blossom: Dat klopt! Ik merk dat mijn brein in gedachten ‘stiekem’ opmerkingen en dergelijke maakt over iemands gedrag, houding of zelfs kledingkeuze! Ik verfoei dat bij mezelf maar in elk geval kan ik deze gedachten nog enigszins rechtzetten door er meteen ‘IK HOU VAN JE’ aan toe te voegen. Ik zou heel graag op een punt komen waarop ik die eerste gedachte kan overslaan en meteen kan doorgaan naar het IK HOU VAN JOU! Ik ben mij er ook van bewust dat ik mijzelf op heel veel andere punten veroordeel. Als je met één vinger naar een ander wijst, wijzen er drie naar jezelf!

Federatie van het Licht: Het is een kwestie van het loslaten van alle gedachten die u over/omtrent een ander heeft. Zoals u al heeft gemerkt, Blossom … is het ‘ideaal’ om dat oordeel te herkennen en het om te draaien.

Blossom: Maar dan heb ik toch nog dat oordeel geveld! Ik tracht het een ‘vaststelling’ te noemen, of wanneer ik in sommige – nog niet ontwaakte – opzichten van mijzelf ‘de behoefte’ voel om aan iemand mijn oordeel uit te spreken over iemand anders … dan vraag ik of het Universum even een minuutje niet wil luisteren! O! Zo geëvolueerd!

Federatie van het Licht: Maar ook zo menselijk. Er is inderdaad een behoorlijk lange weg te gaan, vooraleer u geheel en volledig UIT LIEFDE wordt, nietwaar? Maar, wij OORDELEN NIET … hooguit stellen wij de patstelling vast.

Indien er volmaaktheid bestond … in dergelijke/van dergelijke … gedachten over elkaar, dan zou u waarschijnlijk op dit punt in de tijd NIET BEHOREN TOT DEZE AARDE-trilling. In die zin … dat er aan deze uiting van het Zelf … wordt gewerkt/evolutie plaatsvindt. Zou u zeggen dat er omtrent deze ‘kwesties’ van oordeel geven, voor/bij u inmiddels wel dingen veranderd zijn, Blossom?

Blossom: O ja! Ik aanvaard nu veel sneller dat iemand aan zijn eigen tempo ‘zijn weg’ volgt. Maar, dat weerhoudt mij er niet van om toch her en der een veroordelende gedachte te hebben. Zoals ik al zei, ik vind het niet fijn als ik dat doe.

Federatie van het Licht: Dan zou het beter zijn, als DAT OORDEEL OVER HET FEIT DAT U OORDEELT WORDT WEGGEHAALD, en wordt omgezet naar gedachten waarin u Houdt van elk aspect van wie u bent … zoals u dat zegt ‘met alles wat daarbij hoort’!

Blossom: Ja. Ook daaraan wordt gewerkt.

Federatie van het Licht: Wij willen voorstellen dat de GEMAKKELIJKSTE en MEEST EFFICIËNTE manier om dat te bereiken, is om uzelf zo snel mogelijk te betrappen bij zulke gedachten … ze stop te zetten en LIEFDE uit te sturen naar die ziel en naar uzelf.

Blossom: Maar vanuit ons mens-zijn is het soms nodig om dergelijke gedachten onder ogen te zien, opdat ze uit ons systeem kunnen verdwijnen.

Federatie van het Licht: Dan nog is het beter om die gedachte stop te zetten … eerst Liefde te sturen naar die Ziel, die situatie en uw Zelf en dan … voor uw eigen plezier of ‘voor de grap’ … nadien pas bij uzelf deze gedachte te overdenken … om dan het grappige of het onzinnige of het overbodige in te zien van het feit dat die gedachte zelfs maar in u opkwam. Want u heeft er uiteraard niets mee te maken hoe iemand anders zich gedraagt, in GELIJK WELKE omstandigheid. Het enige waar u mee te maken zou moeten hebben, is hoe U zich gedraagt in GELIJK WELKE omstandigheid … ongeacht de manier waarop/hoe iemand anders zijn mens-zijn uit.

Blossom: Ja. Ik weet het. Echt waar, ik werk daaraan. Ik probeer ook om ermee te lachen, want ik wéét dat het niet voortkomt vanuit een ‘Verlicht inzicht’!

Federatie van het Licht: Dat is het belangrijkste hieraan, Blossom. Ziet u? Want als u het Verlicht door te Lachen, verandert u onmiddellijk de Trilling van uw handelen. Want er is geen slechtheid … enkel de herkenning van wat u zegt … en het WETEN dat het kinderachtig is!

Blossom: LOL! Maar, terecht! Ik zal me blijven verbeteren!

Federatie van het Licht: Het gaat niet zozeer om/over … verbeteren. Maar eerder over … loslaten/laten gaan … van datgene wat niet tot nut is … voor U … of voor wie dan ook.

Nu deze Hogere Energieën diep in u doordringen … rakelen zij deze ‘ouderwetse’ dingen op en daardoor voelt u zich ongemakkelijk … opdat u deze ‘kwestie’ zou herkennen en kunt toestaan dat u gaat BESEFFEN dat ze niet meer nuttig zijn.

Blossom: Hoe kunnen veroordelende gedachten OOIT nuttig zijn?

Federatie van het Licht: Omdat ALLES wat deel uitmaakt van uw ‘voortschrijdende Verlichting’ … ooit nuttig is/was/moest zijn … voor u. Omdat u … door de aanwezigheid ervan beter kon vaststellen wat voor u nuttig is en wat niet. En daarmee bedoelen we ‘waar uw Ziel iets aan heeft’. Door te beseffen dat iets niet ‘goed’ VOELT … kunt u ‘ontdekken’ wat niet meer nodig is.

Het kan zo zijn dat u al letterlijk tientallen jaren beseft dat dit het geval is met een persoon, omstandigheid, gedachten of gevoel, en dat u toch … totdat u beslist om het los te laten … eraan blijft vasthouden en u zich er steeds maar weer ongemakkelijk bij blijft voelen … het blijft koesteren … totdat het zich soms zelfs uit in een ‘on-gemak’ … voordat u eindelijk besluit om er iets aan te doen.

Blossom: Waarom zou iemand dat blijven koesteren?

Federatie van het Licht: Ach, Blossom en u allen … u zou verbaasd zijn over hoe de ‘on-zekerheden’ van uw gevoelens omtrent uzelf u een steeds diepere kuil laten graven, zodat u uzelf IN UW BINNENSTE kunt begraven.

Het is door de herkenning van HUN LICHT en de Straling daarvan VAN BINNENUIT, dat zij uit zulke diepten naar het zonlicht kunnen worden geleid.

Blossom: Maar, waarom? Begrijp me niet verkeerd, in het verleden droeg ik voortdurend als het ware een schop bij me, om valkuilen te graven overal waar ik maar de behoefte voelde om nodig te zijn.

Federatie van het Licht: Laat ons zeggen dat u nu ‘de nagel op de kop slaat’. Want de behoefte om nodig te zijn, is de oorzaak van heel wat diepe valkuilen!

Het feit is … dat NIEMAND de BEHOEFTE zou moeten voelen om nodig te zijn, voor wie dan ook … het enige wat zij moeten voelen, is dat zij nodig zijn … voor zichzelf.

ZODRA U UZELF KENT, IN UW VOLHEID … ZODRA U WERKELIJK DE GLORIE VOELT VAN HET LICHT BINNENIN U … IN HET BESEF DAT DIT LICHT ALLES VERMAG … ALLES LIEFHEEFT … ALLES IS … EN DAT DIT IS, WAT U BENT … DAN IS AAN ALLE BEHOEFTEN VOLDAAN.

U heeft geen andere levende ziel NODIG om u tot een beter mens te maken … om u te laten VOELEN … dat u meer liefde verdient/Geliefd bent … want als U DE LIEFDE KENT, DIE U BENT … waarom zou u dan méér NODIG hebben? U HEEFT DAN IMMERS ALLES AL … BINNENIN UZELF.

Blossom: Ja, DAT WEET IK NU! Maar toen ik dat nog niet wist … had ik toch nog mijn schop nodig! Die houding was een werktuig, waardoor de mensen mijn benarde toestand opmerkten, en dat werkte … althans, dat dacht ik. Inmiddels besef ik dat … maar toen nog niet.

Federatie van het Licht: Hoe heeft u dat dan ‘veranderd’, Blossom?

Blossom: Ik denk dat ik … uiteindelijk … een ladder heb gevonden en uit die kuil ben geklommen.

Federatie van het Licht: En dat zal Ieder van u doen … op het voor hun geschikte ogenblik … wanneer zij DE WAARHEID VOELEN. Wanneer zij tot het besef komen dat ZIJ DE MACHT ZIJN, DIE HUN WERELD ZAL VERANDEREN.

ZIJ ZIJN PRECIES DATGENE, WAT ZIJ TRACHTEN TE VINDEN … IN/BIJ … IEMAND ANDERS.

Zodra dat ‘Lampje’ eenmaal gaat branden … komt er een beweging op gang die hen leidt naar gelijk welk pad dat zij verkiezen. Als dit eenmaal is GEWETEN en AANVAARD … dan … zoals u dat zegt … LIGT DE WERELD VOOR HEN OPEN!

Blossom: Inderdaad. Dank u. Ik had niet voorzien dat we vandaag deze weg zouden volgen. Maar, misschien zijn er mensen die de BEHOEFTE hadden om dit te horen. Ik had het willen hebben over uw afsluiting van ons gesprek van vorige week, met betrekking tot … WIJ ZIJN HET SPEL en dat u toen zei ‘MAAR U BEHOORT ER NIET TOE’. Misschien volgende keer? Heel veel Liefde naar jullie, Jongens en Meisjes … of hoe/waarmee u uzelf ook zou omschrijven?

Federatie van het Licht: Licht … wij zouden onszelf heel eenvoudig willen omschrijven als ‘Licht’.

Blossom: Dat vind ik mooi. In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid … I AM.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!