Home > Nederlands > Blossom Goodchild - April 19, 2010

April 19, 2010

Misschien zullen wij vandaag maar beginnen met de conversatie? Want wij zijn het nu die je hebben geduwd om met ons te converseren.

Dat lijkt me goed. Schiet maar!

In overeenstemming met de Goddelijke Wet zijn we verheugd te zeggen dat erg veel in ieder van jullie aan het veranderen is. Het is onvermijdelijk voor iemand om de metamorfose(gedaanteverandering.w.) te ervaren terwijl hij zich overgeeft aan ALLES DAT IS. Dat valt niet te voorkomen. Zelfs de meest halsstarrige ziel zal niet in staat zijn te erkennen dat er iets plaats vindt binnenin zijn spirit. Sommigen zullen een groot begrip hebben en vreugde voelen, terwijl anderen het tegengestelde ervaren als oude pijnen opduiken en hen losmaken uit het egoïstisch aspect van wie ze denken dat ze zijn.

We hebben intense eerbied voor degenen die op het aardeplan zijn en die zich verdiepen om het oude/nieuwe zelf te ontdekken. Het is een fascinerend proces vanuit onze positie en toch verbinden we ons tezelfdertijd met het hart van iedereen om jullie op de beste manier te kunnen helpen.

Blijf bij je zelf lieve mensen. Want in korte tijd zal veel dat jullie verwacht hebben gaan gebeuren. En als dit zo is zullen jullie ALLEMAAL erg dankbaar zijn voor het zelf om de nieuwe jou uit te laten breken op de manier dat het doet. Voor alles dat onprettig voor jullie in deze tijd schijnt te zijn en zullen we zeggen ‘remote’ (‘verder ziend’), zal zin hebben als bepaalde nieuwe starten gaan plaatsvinden. En dat zal gebeuren.

Jullie geduld is plichtsgetrouw uitgevoerd. En wij zijn ons er van bewust dat het niet altijd makkelijk is vanuit jullie perspectief en toch beseffen we ook dat JIJ, ieder van JULLIE werd gevraagd en werd uitgekozen om deel van dit Goddelijke Plan te zijn terwijl je werkt vanuit de grondkrachten… samen met anderen die niet in dezelfde ‘hete zetel’ zitten.

Als jullie zeggen ‘remote’… laat me dat denken aan hoe ‘afgezonderd’ ik raak en ik voel me een beetje onzeker over die positie. Het is natuurlijk heel goed om tussen anderen te zijn en onze Lichten te laten samensmelten en krachtig worden en toch vind ik dat ik er meer en meer er voor kies om eilandbewoner te worden maar ik heb de voorkeur om in mijn eigen gezelschap te zijn… en om eerlijk te zijn dat kan soms erg saai zijn. Ik ben er niet zeker van waar ik WEL bij pas of waar ik bij hoor. De manier zoals ik VOEL van binnen over mezelf is dat ik ABSOLUUT WEET dat er een verandering plaats vindt, maar kunnen jullie ook mijn behoefte verklaren om veel tijd gewoon op mezelf te blijven? Ik ken anderen die ook hetzelfde ervaren… dus IK WEET dat ik niet alleen ‘de kluts kwijt ben’!

Laten we eerst commentaar geven aan jullie allemaal over het je toestaan om je hartsvragen te volgen. Want als iemand niet toegeeft aan zijn eigen behoeftes, dat het pad rotsachtig en moeilijk wordt om te beklimmen. Ten tweede, door de behoefte van de ziel te aanvaarden om alleen te zijn met zichzelf, is dit ook heel nuttig wat betreft de optilling van de planeet.

De planeet?... Als ik zo afgezonderd ben voel ik helemaal niet dat ik van veel waarde ben voor iemand, en helemaal niet voor de planeet en er is een oud patroon van denken dat ik dan gewoon toegeeflijk ben en egoïstisch.

Ja, werkelijk de Planeet. Want het is door het dienen van het zelf dat iemand het geheel dient, is het niet zo?

Jullie gaan naar een tijd toe waarin het van groot belang is voor het zelf om veilig te zijn met het zelf en zijn/haar behoeften. Het is buitengewoon noodzakelijk voor iedereen om te kijken naar wat nodig is vanuit het perspectief van de ziel zelf. Want er wordt gezegd … Hoe kan iemand een ander dienen als ze nog niet eens aan de noden van het zelf hebben voldaan? Het is aan het ZELF om zich zelf te redden op alle gebieden die in deze tijd essentieel zijn… Want hoe kan men iemand helpen die verloren is als je zelf nog niet eens zeker bent welke kant je uit moet?

Soms voel ik me als een jo-jo. Mijn gevoelens kunnen zo vaak in een uur veranderen. Ik voel dat als we in staat zijn om consequent in verbinding te blijven met onze Hoogste gedachten het zal zijn dat we op kunnen gaan naar Hogere hoogtes. Toch zitten we allemaal in verschillende fases, dus betekent dat we individueel aankomen in de nieuwe wereld… als we ieder het gewenste niveau bereiken om binnen te gaan…. of zal het toch en masse zijn… en als je het niet op tijd kunt doen… dat is te vreselijk om over te praten? Dat zou helemaal niet goed VOELEN voor mij.

Dan, als dat niet goed zou voelen zou het ook niet jouw Waarheid kunnen zijn in deze tijd en daarom niet de manier waarop het IN JOUW OGEN zal zijn. Het is werkelijk nodig voor jou Blossom en ook voor iedere ziel om te ‘snappen’… dat wat voor ieder van jullie voor je ligt precies is wat ieder van jullie je voorstelt wat er voor je ligt. Want jullie zijn je eigen scheppers.

Kijk er nu even zo naar: …..Als er voldoende van jullie waren die geloofden dat als je de nieuwe wereld ingaat er een groot Lichtschip zou landen op een van jullie luchthavens, men ontroleert of je je anti-zwaartekracht pil had genomen en ‘weg’ zouden jullie allemaal gaan… weg gebracht naar een planeet ver weg waarop jullie er uit gingen… je nieuwe ruimtes zouden getoond worden… en een nieuw leven zou beginnen… dan is dat echt wat er zal gebeuren voor degenen die dit diep geloven en dat scenario zouden scheppen voor HUN toekomst. Een andere nieuwe wereld kan zijn dat in een bepaald jaar waarop velen geloven/weten dat ze naar een ondergrondse stad zullen afdalen en de wonderen zouden genieten die deze had te bieden… afhankelijk van wat die wonderen zouden zijn…. en dat hangt natuurlijk weer af van wat iemand zo ‘prachtig’ heeft geschapen. Er kan ook een scenario zijn voor degenen die geloven dat het zo gaat…: dat de overstromingen en aardbevingen totaal jullie aarde zou vernietigen en dat ze gewoon hun aardse lichaam zouden loslaten… en dat zal dan ook voor hen plaatsvinden.

Nou wacht eventjes…. (alhoewel ik het gevoel hebt dat we dit weggetje al eens gelopen hebben, ergens in deze tijd.) dus… hoe kan dat nu werken als veel zielen wisten/dachten dat deze aarde, terwijl ze er nog steeds opzaten, TERUG zou transformeren naar de prachtige planeet die het ooit was, en dat ze er voor kozen om er te blijven omdat ze een wereld wilden beleven van verleden jaar, en ze geloofden dat ze hier moesten komen om die transitie te helpen plaats vinden… hoe zouden we allemaal op DEZELFDE PLANEET zijn en dat toch beide scenario’s zouden plaats vinden. Ik weet dat ALLE dingen mogelijk zijn… maar HOE kan dat mogelijk zijn?

Juist door deze verklaring… ALLE dingen ZIJN mogelijk…. Laten we even de ‘mogelijkheid’ weghalen, ja? ALLE DINGEN ZIJN DAT! Hoe wensen wij om je dat te laten begrijpen en toch kunnen we dat niet via jullie woorden doen.

ALLES DAT OOIT WAS/ZAL ZIJN…. ALLES… niet alleen maar enkele dingen… ALLES… OVERAL…. IN WAT JULLIE HET VERLEDEN/HEDEN/TOEKOMST NOEMEN GEBEURT NU ALLEMAAL… ALLES! Dus is het GEWOON (?) een zaak van beslissen in welk scenario jullie verkiezen je leven te slijten op een bepaalde tijd…. TERWIJL JE KIEST UIT DAT ALLES… op dat moment dat je dat beleeft in het NU.

Okay… dus zeg NU dat ik wilde beleven… Oh, ik weet het niet… eigenlijk is het erg raar, omdat als ik probeer aan iets te denken om mee te maken de enige gedachten die ik dan heb dingen zijn zoals LIEFDE of LACHEN… dingen die tegengesteld zijn aan het ‘zien’ staan van dat mijn droom-auto buiten op de oprit of zoiets.

En toch in ander patroon van jezelf is jouw ‘droom auto’ al van jou.

Dus dat zou het punt zijn dat ik het niet in dit ‘patroon’ kan beleven. .. ik neem aan dat jullie nu over parallel levens praten hier… en daar spat mijn hoofd ook van uiteen!!! …

Omdat in DIT patroon of je dat nu leuk vindt of niet, je nog steeds blokkades hebt betreffende de ‘JIJ’ die DIT patroon ervaart en feitelijk die droom-auto verdient.

Dit is zo enorm groot. We dwalen wat af… dus als ik mag… kunnen we terugkeren naar de verschillende scenario’s van wat ONZE Nieuwe Wereld zou kunnen/zijn?

Wij voelen niet dat we afdwalen. Soms is het even ‘weg gaan’ behulpzaam om ‘weer op het spoor te komen.

Is het dan zo dat we… afhankelijk van onze gedachtevorm… in een parallel leven gaan dat bij die gedachtevorm past en dus ook, dat vele anderen die ook dezelfde gedachtevorm hebben ook in die ZELFDE parallelle ervaring gaan… Oh, dear… dit is allemaal TE verwarrend. Bijvoorbeeld… ik had besloten dat mijn Nieuwe Wereld op aarde moest blijven en met haar gaan we dan allemaal met gemak en gratie naar die ZELFDE aarde, toch is het dat ZIJ en allen op of in haar slechts naar een Hogere vibratie zijn gerezen en KOZEN daarom op een plek te leven van zuiverder Liefde… wat als ik zou zeggen… dat drie van mijn vrienden besloten hadden dat het leven juist door moest gaan zoals het al in al hun levens was geweest? Zij besloten om in slaap te blijven en wilden de dingen houden zoals ze waren… zouden ze dan niet gaan zeggen ‘Heeft iemand van jullie Blossom de laatste tijd gezien? …Niemand heeft haar in maanden al gezien… en dan zouden ze gaan denken, we hebben haar zus of haar man of zoon de laatste tijd ook niet meer gezien… zijn ze verhuisd?’ …Zie je wat ik hier probeer te snappen?

We glimlachen om die verwarring… want laten we het zo zeggen… Hebben jullie niet ALTIJD je eigen toekomst al geschapen? Niemand werd plotseling vermist… maar het is bekend bij ieder van jullie dat jullie familie/vrienden/groepen helemaal verwisseld zijn en steeds veranderd terwijl jullie je samensmelten met een nieuwe groep die meer van de zelfde golflengte van denken is als die van jullie. Anders is het niet.

Ja, maar …. kan ik ze nog steeds emailen als ik wil weten hoe het met ze gaat… ik voel me wel een beetje anders als iemand er voor had gekozen om in een onderwater stad te gaan of weg was gevlogen naar een andere planeet of zelfs misschien stierf!

Beetje anders op welke manier? Waarom ‘denk’ je dat je niet in staat zou zijn om contact met ze te maken? Dat zou jouw beslissing zijn. Want ALLES is mogelijk. Het is alleen als je DENKT dat ALLES NIET mogelijk is dat je je mogelijkheden zou beperken. We gaan door met je te helpen om dit alles te begrijpen. Om je te helpen ‘te snappen’ wat we je geven. WAARHEID. En de WAARHEID is… als jullie accepteren… dat JULLIE DE SCHEPPERS ZIJN.

Als je een prachtige wereld van vrede en harmonie wilt… dan gedraag je dan alsof je in een wereld van vrede en harmonie woont en je zult er in zijn.

Als je een wereld wilt waarin je leeft in Liefde en met Gelach… dan handel ook zo… toch willen we hier nog een ding bij voegen… dit HELE GEDRAG MOET vanuit HET HART komen.. VANUIT DE WAARHEID VAN DE WENS VAN JE ZIEL.. Als dit alleen maar uit je denken komt… dan zal het zo niet zijn. Jullie gedachten, jullie inspiraties… moeten door het hart gaan om te ZIJN wat jullie VOELEN dat het moet zijn. Zonder VOELEN is er niets. Kijk naar wat we stellen….

Zonder VOELEN is er niets… Bekijk dan heel wijs dat ieder ding dat IS … JE GEVOELENS raakt… JIJ bent je GEVOELENS. Niets kan er in leven zijn zonder JOU en de manier waarop je er over VOELT… want jullie zijn LIEFDE en LIEFDE is alles dat er is.

We voelen dat dit genoeg ‘huiswerk’ is in deze sessie voor jou om er over na te denken. We vragen aan jullie als je deze woorden leest om je ziel die te laten ‘horen’ op het niveau van onze bedoeling… De diepste Liefde.

Dank je hiervoor. Het gebeurt… ik weet dat het gebeurt… En we scheppen allemaal dit gebeuren om het te laten gebeuren! Blijf hiervoor bij ons… en wij blijven er ook bij!

In Liefde en Dank en een regenbui van Gouden Stralen

Waarom het was dat ik in deze tijd mijn droom-auto noemde was dit… Een auto was voor mij altijd iets dat me van A naar B bracht. Ik wist dat hij vier wielen had, welke kleur, hoe je hem met benzine moest vullen en dat was het ongeveer. Vele jaren geleden zag ik voor de eerste keer de film “The Secret” en toen begon ik naar dat autoding te kijken en besloot dat mijn droom-auto een gele Peugeot 306 moest zijn, convertible. Jaren is al bekend dat ik op een dag zo een zal hebben. Als ik er een zie dan zeg ik”Daar is mijn auto.” enz.

Mijn auto staat al enkele maanden in de verkoop voor $ 3.950 maar tot nu toe geen navraag! Mmm! Afgelopen paasweekend kwam mijn zus met een loterij briefje en een plaatje van.. je raadt het al.. mijn droom-auto!!! Die was te koop voor $ 6.900. (inderdaad het loterijbriefje, wat dit keer niet met prijzen kwam…) WHAH! EEN KOOPJE! En wat een timing!! Het universum was duidelijk op me afgestemd. Niet afgeschrikt door het financiële probleem dat voor me stond, belde ik op en reed drie kwartier om die kleine schoonheid te laten weten dat hij bij mij hoorde en dat het universum het bij zijn nieuwe huis zou afleveren als ie klaar was! We werden verliefd op het moment dat we elkaar zagen! Drie weken later… staan beide auto’s nog te koop en samen met mijn familie en vrienden VOELEN we die kleine zonnestraal al buiten op mijn oprit staan. Ik doe al net of ik mijn versnelling verander in mijn automatiek auto alsof ik rij in mijn kleine Peugeot. Zo nu weet je de reden voor het gebruiken van mijn droom-auto als voorbeeld. Ik zal een plaatje op mijn blog zetten van mijn gele transportertje op het moment dat het universum hem aflevert. OF… als de blokkades weg zijn en ik ECHT WEET DAT IK HET IN DIT LEVEN VERDIEN… NIET IN EEN PARALLEL LEVEN! Voel je vrij om de energie verder op te bouwen en visualiseer het met me! Ik ben zo opgewonden als ik zie dat deze manifestatie plaats vindt!


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny


Je kunt STEMMEN OP BLOSSOM om haar boek gepubliceerd te krijgen en het Licht nog verder te verspreiden!!



Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Blossom,
please let us know and we'll add you to our mailing list.