Home > Nederlands > Blossom Goodchild - April 8, 2010

April 8, 2010

Goede morgen! Het is werkelijk een mooie morgen hier in Noosa. Er schijnen veel channelingen door te komen via anderen die WERKELIJK roerend zijn. Het focus schijnt het Houden Van het zelf te zijn en ook over de illusie waar we in leven. Voelen jullie dat je daar over wilt praten, of hebben jullie een andere agenda in gedachten?

Alles wat we in de geest hebben en we bedoelen hiermee ALLES, is dat we degenen bijstaan die er voor kiezen om deze woorden te lezen, om een groter begrip te vatten van WIE ZE ZIJN. En dit gaat echt over het onderwerp wat jij vraagt. We spreken voortdurend over iemands EIGEN WAARHEID en de erkenning van het Licht van jezelf in zijn meest gehele capaciteit en toch willen we een beetje dieper gaan om dit uit te leggen, als we mogen?

Natuurlijk… ja zeker, ik tenminste vind dat ik het al een beetje meer ‘snap’, maar ik voel ook dat ik nog nergens ben bij het totale werk!!

We laten je een waskrijtje zien. Je ziet dat het gebruikt wordt op een stukje glad zwart papier. En de kleur ervan is oranje. Terwijl de kleur op de lege pagina komt, laat het op een natuurlijke manier de pagina er anders uitzien dan die voor het schrijven was. En toch is het nog steeds hetzelfde stuk papier, alleen met een toegevoegd iets. Dan zetten we, laten we zeggen, er nog een ander kleurtje naast, zeg maar een groen. En opnieuw, is het hetzelfde oorspronkelijke papier en toch lijkt het er door een ander toegevoegd iets weer anders uitzien dan zijn ware vorm. Zet er steeds andere kleuren bij. Ze mengen zich niet eens met elkaar maar als bepaalde kleuren opduiken scheppen ze een nieuwe kleur. Het plaatje in zijn geheel dat geschapen werd door deze massa krabbels die andere kleuren hebben werd een realiteit voor het oog, want ze zijn er… men kan ze zien… en toch wat men ziet IS een illusie. En daarbij zijn het gewoon maar kleuren die bovenop de oorspronkelijke lege pagina zijn gezet.

Laten we zeggen dat velen die dit gekleurde weefsel zien. Door een persoonlijke keuze zal iedere ziel deze pagina anders zien en dat is afhankelijk van HAAR KIJK erop. De WAARHEID ervan voor HAAR. Sommigen hebben misschien liever een bepaald stukje terwijl een ander aan dat plekje een hekel heeft. Dit hangt allemaal af van het GEVOEL van de kijker op het moment van het gadeslaan. Het hangt ook af van het LICHT dat op de tekening geworpen wordt terwijl het wordt onderzocht. Afhankelijk van waar het LICHT naar toe wordt gestuurd kan dat een groot verschil maken in de schaduwen en het effect ervan dat ze kunnen hebben op het gehele zicht. En toch, verander je de richting of de hoek van het LICHT en dan is er weer een geheel ander gezichtspunt van precies het zelfde toneeltje. En dan aan het feit toegevoegd dat de ontegenzeggelijke WAARHEID is… waar dit alles op gebouwd werd, gewoon vanuit een lege ruimte kwam. De inbreng van iedere ziel heeft het resultaat geschapen. Laten we dat nu overzetten naar ieder van jullie op dit aardeplan, iedere ziel die levens heeft beleefd, een of vele levens, kwam naar deze wereld van jullie met een krijtje in de hand. Welke gedachten die ziel had werd een krabbel op die pagina. Denk hier even een minuutje over na. Stel je dat nu echt voor. Dat iedere gedachte die er OOIT WAS een krabbel werd van een gekleurd krijtje dat JIJ in JOUW hand had. Dat zou toch echt een gigantische matrix worden van krabbels, nietwaar?

En toch, zijn het niet louter gedachten? En toch, deze kleine krabbels zoals ze op die pagina gedrukt werden…  WERDEN ….. WAT IS! Wat iemand kiest om te ervaren… afhankelijk van de manier waarop iemand naar die pagina kijkt. Jullie ontwerpen allemaal deze pagina. Er zijn geen twee pagina’s…  alleen deze ene. JULLIE STEMPEL  staat er op.

Nu vragen we je …. STEL JE even VOOR…  wis die gedachten… veeg het vel schoon… ga terug naar de lege ruimte…

Wat ik zie als ik dat doe… zijn de sporen in die lege ruimte van wat er eens was, want men kan nooit de kleur helemaal verwijderen. Dat heeft zogezegd zijn voetstappen achtergelaten.

Precies. Wat er geschapen werd… door jullie gedachten… laat zijn indruk achter! Men krijgt de indruk… het GEVOEL..  van iets. HET GEVOEL IS DE WAARHEID.

Wacht even… kunnen we even herhalen. Dus.. om duidelijk te maken… als we alle gedachten wissen die we in deze wereld gedrukt hebben, blijven we over met een indruk.. een gevoel… van..??

Van de werkelijkheid.

Jullie zijn me kwijt jongens!

Werkelijkheid is de lege pagina. Het NIETS dat ALLES is. Dat NIETS waarover we spreken heeft ALLES in zich. Omdat er NIETS is dat kan worden geschapen… want ALLES komt uit… wordt geschapen door… gedachte. Er kan niets zijn tenzij het uit gedachte komt.

Behalve LIEFDE natuurlijk.

LIEFDE IS DAT NIETS. Die lege pagina… dat lege papier is LIEFDE. ER IS NIKS ANDERS. Wat men kiest te scheppen UIT die LIEFDE kunnen oneindig veel keuzen zijn van werkelijk alles. Je neemt je krijtje en je tekent. Maar… het is een tekening… het is niet werkelijk… het is een illusie. Wat WERKELIJK is, is het NIETS.

O, yep. Ik snap het een beetje en het druppelt door, ik begin het te begrijpen. Maar wat ik niet snap is… waarom? Waarom hebben we onszelf laten vastzetten in die illusie en om die zo serieus te nemen… Als het niet echt is? De GEVOELENS die we onszelf laten VOELEN zijn helemaal niet nuttig voor het geheel en die brengen zelfs de energie van het geheel naar beneden… ze lijken zo werkelijk! Ik weet dat ik me vaak afvraag: waarom al die strijd! Soms lijkt het allemaal zo’n geworstel. En met alle respect… het schijnt allemaal EN HET VOELT ALLEMAAL WERKELIJK. En ook als ik die ruimte gevonden heb die opvrolijkend is en het maakt niet uit of ik wel of niet ‘iets krijg’…  Ik VOEL me gewoon VOL LIEFDE… dat moet zeker werkelijk zijn… als dat Liefde is. Dus hoe kan een ding een illusie zijn en het andere werkelijk als het allemaal uit gedachten komt.

Laten we dat een beetje van dichterbij bekijken. Jullie gedachten zijn de krijtjes die weven en dooreen strengelen met niet alleen JULLIE andere gedachten maar met alle miljarden en miljarden gedachten van anderen. Want jullie hebben in deze tijd gekozen om in dezelfde ‘energieruimte’ te leven. Gedachten zijn gedachten. Gedachten zijn geen GEVOELENS. Je kunt een prachtig LIEFDEVOL GEVOEL hebben in jezelf OVER  een speciale gedachte.

Dus is het niet de gedachte die het GEVOEL schept?

Het prachtige GEVOEL is ER ALTIJD. Het prachtige GEVOEL is LIEFDE.  Jullie zijn LIEFDE. Je bent LIEFDE. JULLIE zijn een deel van dat gladde stuk papier dat JULLIE is… en dat is GOD… en die is LIEFDE… en dat is ALLES. 
De gedachten die iemand had… uit het denken… vanuit de situatie waarin iemands geest is… kan het GEVOEL veranderen dat iemand heeft, door de trillingsenergie die elke specifieke gedachte kan dragen. DE GEDACHTE  in een LIEFDEVOL zorgzame gelukkige relatie te ZIJN, draagt de energie van een Hogere vibratie dan de gedachte dat men zijn beurs verliest, bijvoorbeeld. Toch zijn gedachten het idee wat wel of niet werkelijkheid kan worden in jullie illusionaire concept van wat is.

En als dingen ‘peervormig gaan worden’… als iemands dag, week of maand, of jaar… niet gaat zoals men graag wil.. schrijf je dat dan toe aan de ‘eigenaar van de gedachten’?

Wij zouden dat toeschrijven aan gebrek aan begrip over het zelf. Gebrek aan toewijding tot het Liefhebben van het zelf.

Toch kan het grote bedoelingen hebben en het lijkt dat het ‘universum’ (ik moet toch ergens de schuld aan geven) zich niet houdt aan die wensen. Wat heeft dat te maken met het liefhebben van het zelf? Specifiek als de bedoeling (denkt men?) voor het groter goed is.

We hebben je gesproken over de herkenning van de WAARHEID in het zelf. Over HET LICHT ZIJN DAT JE BENT. Over het loslaten van wat je niet meer dient. Het is NU, in deze tijd terwijl velen van jullie enorm gegroeid zijn in de kennis van je eigen waarde, dat we je vragen om te kijken naar ALLES wat we gezegd hebben in weer een ander LICHT.  Het Licht dat op de tekening wordt geworpen is veel helderder. Het is van een Hogere intensiteit… en daarom laat het je nog dieper zien in wat wordt aangeboden. Tot aan nu toe ben je in staat  geweest om onze woorden te begrijpen en ze te accepteren in een bepaalde vibratie. En NU de frequentie is veranderd, kun je je ‘afstemmen’ op een méér begrijpen van hetzelfde wat je leerde te begrijpen!! Het is NU dat jullie ALLES kunnen pakken wat we zeiden op een ander niveau van jezelf. En als jullie dat doen, schijnt HET LICHT door dat niveau heen en laat je verder/meer zien dan ooit eerder, en op zijn beurt laat dit jullie dingen snappen die er altijd al waren, maar het Licht was gewoon niet klaar in jullie om in die richting te wijzen.

WIJ ZIEN HET LICHT HELDERDER WORDEN op jullie planeet DOORDAT HET LICHT HELDERDER WORDT in ieder van jullie. Het is niet te vermijden.

VOEL het verschil in de kleuren die nu op dat papier zijn gezet. VOEL de creatie van VREUGDE  die in jullie WARE werkelijkheid zit. Beleef  LIEFDE op een manier die bij JOU past, niet op de manier waarop je gedachten denken hoe LIEFDE zou moeten zijn. WEES JOU.  WANT DOOR GEWOON EENVOUDIG JULLIE TE ZIJN… EN MET NIKS ANDERS IN JE HOOFD… ZIJN JULLIE LIEFDE, ALLEEN MAAR LIEFDE.

Dank je heel erg voor dit alles. Ik denk dat het een zaak van absorberen is van dit alles en het in je laten neerdalen op de juiste plek… waarvan ik me voorstel dat dat ons hart is!

Want daar zijn ook wij heel comfortabel gevestigd! Wij beleven een nieuwe energie die zich opbouwt. Dit is jullie en het wordt jullie!

As does moonlight and it goes with my hair!! --- Zo doet het maanlicht en het gaat met mijn haar!!! (je krijgt de grap niet mee als je het liedje niet kent!!)

Mijn hart, en met velen meer, bedankt jullie voor jullie hulp om ons proberen te helpen ‘het te snappen’.  Gouden Stralen van ons allen aan jullie allemaal.


Website: Blossom Goodchild
Translation: Winny


Je kunt STEMMEN OP BLOSSOM om haar boek gepubliceerd te krijgen en het Licht nog verder te verspreiden!!Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Blossom,
please let us know and we'll add you to our mailing list.