Home > > Blossom Goodchild - 17 september 2016

Blossom Goodchild - 17 september 2016

Blossom: Hallo, oh Lichtwezens van enorme sterkte (wattage)! Zo veel mensen genoten van jullie praatje de vorige week betreffende de codes. Het was echt interessant. Wil je er vandaag mee doorgaan?

Federatie van het Licht: Welkom Helderste Blossom! Het onderwerp van codering is natuurlijk een die veel conversaties kan meenemen. Ons gedachtenpatroon is geladen met vragen die velen willen beantwoord hebben en toch willen we niet in verwarring brengen en verbijsteren.

Blossom: Blij om in verwarring te raken en verbijsterd te worden als jullie voelen dat het juist is om door te gaan. Ik bedoel… bijvoorbeeld … deze codering die overal is… waar is precies overal?

Federatie van het Licht: Wat begrijp je dat alles is?

Blossom: In alles. Maar is dat nou net in ons rijk? Heeft het ook betrekking op andere dimensies? Etherische rijken, enz…?Je begrijpt natuurlijk wat ik bedoel?

Federatie van het Licht: Dat doen we inderdaad. Ons antwoord zou zijn in het positief… in dat het de aard is van manifestatie zelf. Daarom ALLES DAT IS … valt samen met de ‘woon- plaats’ code. Bedoelend dat de Energie van iets … laten we zeggen het woord ‘bos’ …dat een basische code heeft. Dan wordt het aangepast, afhankelijk van welk soort bos het is en waar dat is gesitueerd en hoe groot het wil zijn… hoe veel bladeren… hoeveel takken enz… Je kunt zien waarom/ hoe dit in de war kan brengen!

Blossom: Ok. Dus, bestaat de codering in verschillende dimensies?

Federatie van het Licht: Ja, inderdaad. Alhoewel opnieuw… als we zouden spreken misschien van parallelle levens‘tijden’… er kan dezelfde ‘boom’ zijn en toch omdat die in een andere Vibratie staat … zou de codering dezelfde basis fundering hebben… plus de factor van de Energie Vibratie in DAT parallelle ‘koninkrijk’.

Blossom: Ik moet even vragen… Is er geen einde aan parallelle levens?

Federatie van het Licht: Goeie vraag en correcte aanneming. Want … zodat het echt gecompliceerd wordt… elke nieuwe gedachte kan je in een parallel leven brengen.

Blossom: Is elk parallel leven in een ander Universum?

Federatie van het Licht: Nee. Het is gewoon in/op een andere Vibratie. Zoals bijvoorbeeld jullie Elementale rijk. Dat zit in en om jullie wereld maar, kan niet gezien worden door de andere/fijnere Energie Vibratie waar Elementalen in wonen. Daarom is het dat jullie je er meestal niet bewust van zijn.

Blossom: Het is moeilijk om de vraag te vormen. Laten we dit leven waar ik nu in ben, noemen… L1. Als ik spring in L2, L3.L4 komt dan de zelfde codering bij me… en aanpassend… of is het helemaal een andere ‘computer’ codering? Zien jullie wat ik bedoel?

Federatie van het Licht: Doen we. En ja… het is een andere computer codering want het is een ander Energie stelsel.

Blossom: Dit spring-spul is erg verwarrend.

Federatie van het Licht: Maar zo eenvoudig dat je niet eens hoeft te weten dat je het doet.

Blossom: Ik begrijp niet hoe men kan springen bij elke gedachte… want betekent dat zeg maar… mijn nam springt in en uit en over me heen in gewoon een gesprek?

Federatie van het Licht: We zien de complicaties van ‘proberen’ te begrijpen. Laten we het zo neerzetten om te helpen. In een film heb je kleine scenes … er is ‘actie’ dan is er ‘cut’ (snijden)… een klein ‘beeldje’ is geschapen en dat zal deel zijn van de ene grote film. Zoiets is het. Maar woorden zijn hier weer niet-toepasselijk als men in en uit levens gaat.

Zie je Blossom, het gaat allemaal over/rond ENERGIE. Omdat alles Energie IS. Maar, Energie… het zuivere basis element … IS LIEFDE.

LIEFDE IS DE UITEINDELIJKE ENERGIE VAN ALLES DAT IS.

Daarom, iets dat voortvloeit uit die fundamentele Waarheid komt uit de Hoogste intelligentie die er is. Voor jullie op deze plaats in de tijdslijn… is die intelligentie onpeilbaar. Die is onbegrijpelijk. Men kan zich dat niet voorstellen. Toch zeggen we tegen je… dat de dans van het LEVEN zelf steeds veranderend is en maakt zichzelf steeds beter.

Blossom: Je gewoon daar stoppen, zodat we kunnen proberen en op het spoor blijven. Wij zijn, door films en zo… etc. gevoerd(gevoed?) om te geloven dat men door een portaal of door een vortex springt om in een andere tijdszone te komen of parallel bestaan. Maar jullie zeggen dat dit niet zo is?

Federatie van het Licht: Nee, dat zeggen we niet. Want er zijn verschillende graden van ‘springen’. Om er een betere manier van neer te zetten.

Er is jouw ‘elke beweging, elke gedachte’ graad… en er is jouw volle stoffelijke uittreksel in wat je kan of niet eerder hebt gedaan.

Blossom: Wat is het verschil?

Federatie van het Licht: Heel veel.

Blossom: Dit gaat me een beetje te ver in het konijnenhol om te volgen, om eerlijk te zijn. Ik weet niet zeker of ik dit snap.

Federatie van het Licht: Het is inderdaad van grote magnitude en misschien een beetje te intens voor ons om uit te leggen.

Blossom: Als ik een wetenschapper was of een natuurkundige zou je het dan kunnen?

Federatie van het Licht: Het maakt geen verschil bij wat men doet, Blossom. Het is meer ‘t nodig hebben om in staat te zijn om die in eenvoudig gevormde worden te zetten, iets dat zo intelligent is in zijn werking en codering dat het geen enkele zin heeft!

Blossom: Je hebt daar gelijk.

Federatie van het Licht: Het feit is …

Blossom: Daar gaan we…

Federatie van het Licht: Dit … alles hiervan… dat jij bent… dat je weet… de wereld die je ziet als jezelf waar je in funktioneert… bestaat niet… in echte woorden. Het zit allemaal in je voorstelling. Zeggen we… om te helpen… het is een groot video spel?

Blossom: Ja. Daar heb ik van gehoord. Dit is niets nieuw… omdat, het allemaal een illusie is… ook al kan ik het niet en begrijp ik het niet… Ik kan het echter wel accepteren.

Federatie van het Licht: Daarom, vermogens op alle niveaus zijn gewoon een ‘knop’ in de gedachte in dat Spel, nietwaar?

Blossom: Vraag het me niet!!

Federatie van het Licht: In een video spel kun je verschillende niveaus programmeren van dat zelfde niveau. Bijv. gemakkelijk, medium, moeilijk… en je past je daarbij aan. Maar het is gewoon een knop verder of een knop om je ‘te geven wat je kiest’.

Je leeft je leven door keuze. Alles dat naar je toekomt, alles dat je overkomt, komt door de keuzes die je maakt… door gedachte. Niets is in steen gevat. Je verandert je codes als je gaat… als je beleeft… als je ervaart… als je LEEFT … als je LIEFHEBT.

Blossom: En toch bestaan die codes eigenlijk niet?

Federatie van het Licht: In Het Spel wel.

Blossom: Maar, Het Spel bestaat niet?

Federatie van het Licht: Niet in de werkelijkheid.

Blossom: Dan waar wel.

Federatie van het Licht: In je denken/geest.

Blossom: Hoe kan het dat het denken zichzelf kan overhalen zichzelf te geloven dat ik een stoffelijk wezen ben in werkelijkheid?

Federatie van het Licht: Omdat dat het programma is. Dat is Het Spel waar je gekozen hebt om in te zijn… nu.

Blossom: Hoe ver gaat dit Spel? Stopt het als ik mijn laatste adem haal op Aarde?

Federatie van het Licht: Absoluut niet.

Blossom: Oh, schiet me nu!

Federatie van het Licht: Blossom… je doet het goed tot zover!

Blossom: Dus wanneer stopt het? Als we het laatste vierkantje op het bord bereiken?

Federatie van het Licht: Dat doe je niet. Maar dat is te zeggen dat je niet in het uit Het Spel kunt gaan… als je kiest om samen te bestaan in de Hogere Vibrationele rijken die louter Het Spel observeren en er niet aan deel nemen.

Blossom: Nou dat is dan zoiets wat ik bedoelde over als we overgaan.

Federatie van het Licht: Maar, we gaan dan in ‘rijken’ van ‘welke niveaus van gedachten’ je koos om in te gaan als je dat doet.

Want elk een, ieders overgang is uniek. Want ieder individu is uniek… in zijn eigen gedachten… in zijn eigen verhaal.

En afhankelijk van iemands begrip van Zijn of niet Zijn om een VOLLE deelnemer in Het Spel te zijn … zullen ze dan bepalen of ze wel of niet als ze ‘door’ de Aardse Vibratie ‘gaan’… of ze in Het Spel blijven … of niet!

Blossom: Drugs… Ik heb meer drugs nodig!

Federatie van het Licht: Mogen we hier zeggen… om je terug naar de Aarde te brengen…

Blossom: Ik ben m’n parachute kwijt! Sorry!

Federatie van het Licht: …dit alles… dit alles waarover we met je spreken … DOET ER NIET TOE!

Jullie essentiële bedoeling voor/van je bestaan is om JEZELF TE KENNEN… en dat betekent…

LIEFDE KENNEN.

OM LIEFDE TE ZIJN.

Al dit proberen te begrijpen over codes en dimensies is ECHT onnodig in deze fase van Het Spel. Als je dit alles begreep… wat voor verschil zou dit dan maken? Zou je de codering veranderen? Nee. Want dat doet ‘t zelf. Zou je in een ander leven springen? Nee. Want dat doe je al zonder er maar over te denken.

Wat moet je veranderen?

Alleen… ooit… altijd… je gedachten over wie je bent. Ga door die te veranderen in een meer Liefdevolle, ontvangende, gevende, begrijpende, meer meelevende wijze van het VAN JEZELF HOUDEN.

Dat is alles wat je hoeft te doen. Dat is alles waarvoor je hier bent om te doen.

Want door dat te doen… verander je de codes zo dramatisch… dat de codes zelf dan naar een ander niveau gaan… naar een andere categorie gaan… naar een andere frequentie of getal-volgorde die prachtig vibreert om te passen bij jullie steeds verlichte harten.

Blossom: In de grond dan… iets dat ik me veel manen geleden realiseerde… om de soort idee van dit Spel te krijgen… om er bovenop te komen… en het ’t best te spelen van mijn/hun vermogen… is alles dat ik moet doen, elk moment te besteden aan Liefde. Ik heb dat nog niet helemaal bemeesterd … oefening maakt volmaakt (baart kunst zouden we zeggen.w).

Federatie van het Licht: Je hebt de spijker op de kop geslagen.

Blossom: Yep en na de sessie van vandaag, was er iets nodig om mij op mijn kop te slaan om me terug te brengen naar m’n verstand Ik houd zeer veel van jullie! En ben in zulke Dank voor jullie LIEFDE.

Federatie van het Licht: We zijn altijd ‘in de gedachten’ van elk en iedereen. Wees van grote VREUGDE. Zulke mooie veranderingen zijn er om jullie te begroeten… verderop dan.

Blossom: Yep, dus ik blijf lopen in dat LICHT en in die LIEFDE. xxx

Make every day a HAPPY HUMAN DAY! https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmoWebsite: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!