Home > > Blossom Goodchild - 16 juni 2018

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 16 juni 2018

Blossom: Hallo mijn vrienden. Mijn inwendige klok is totaal van slag, net als veel van mijn gedachten, zo lijkt het wel! Maar ik kijk er toch naar uit om weer met u te praten. Dus hier ben ik, voor een tweede poging om verbinding te leggen, sinds ik terug ben.

Het voelt alsof ik mijn huid heb afgeschud en er klaar voor ben om een nieuwe 'mij' te laten verschijnen. Maar op dit kruispunt voel ik me toch nogal kwetsbaar en onzeker. Is dat normaal voor deze fase in 'Het Spel'?

Federatie van het Licht: Welkom, onze lieve vriendin en bondgenoot! Dit is inderdaad een oproep van het Hoger Zelf om te gaan samen-leven met dat deel van het Zelf dat reeds op Aarde was, maar dat nu helemaal is afgestemd om de Energieën van het Hoger Zelf op te nemen in het lichaam. Dit is een proces dat op zijn beurt ook weer verantwoordelijkheden met zich brengt. Daarmee bedoelen we dat, wanneer het Hoger Zelf … of laat ons zeggen een deel van het Hoger Zelf … zich eenmaal in het lichaam vestigt … het Zelf de behoefte zal gaan voelen om 'Verandering teweeg te brengen' op een veel dieper, ingrijpender niveau. Niet alleen voor zichzelf, maar vooral ook om anderen te helpen Ontwaken, die nog 'sluimeren in ontwetendheid', zoals u dat zou zeggen.

Deze kwetsbaarheid hangt samen met geduld. Weten dat de dagen die vóór u liggen de Energieën van uw Planeet zullen verbeteren, door de protonen bij te stellen die vermomd zijn: zij lijken het ene, maar ze zijn iets anders.

Blossom: Ik weet niet precies wat protonen zijn, daarvoor zou ik moeten Googelen. En … aangezien ik geen idee heb wat hun vermomming zou kunnen zijn en waarom dat zo is … zou ik graag die laatste zin bespreken, als dat mag?

Federatie van het Licht: Wilt u eerst 'protonen' opzoeken?

Blossom: Oké … 'een stabiel, subatomisch deeltje dat voorkomt in alle atoomkernen, met een positieve elektrische lading die in grootte gelijk is aan die van een elektron.'

Misschien moeten we dat eens proberen in het Swahili? Echt waar, nu weet ik nog niets méér! Hoe gaan we nu verder, Kapitein?

Federatie van het Licht: Laten we ons voorstellen dat … wie u bent, eigenlijk alleen maar is wie u 'denkt' dat u bent. Maar het is niet wie u werkelijk ECHT bent. Want wie u ECHT in essentie bent, is DE ENERGIE die LIEFDE heet. Toch brengt u uw dagen door … met te ZIJN wie u 'denkt' dat u zou moeten zijn. Sommigen gaan naar hun werk … zijn ouders … collega's … leraren … noem het maar op, en u zult 'denken' dat dàt is, wat u bent.

Het Hoger deel van het Zelf, dat nu 'MAG' doorsijpelen in het menselijk systeem, zal dat systeem gaan helpen om steeds méér van zijn WARE Zelf te herkennen. Dat is het ECHTE potentieel. Zodat u in plaats van uzelf te beschouwen als datgene wat u 'denkt' te zijn … u uw ware Zelf … een beetje beter zult leren kennen … als zijnde UW WARE ZELF. Het gevoel van LIEFDE TE ZIJN – en alles wat dat met zich brengt – in tegenstelling tot 'doen alsof' u 'het één of het ander' bent.

Blossom: En in welk opzicht staat dit in verband met die zin over protonen?

Federatie van het Licht: Omdat de positieve elektrische lading die u 'denkt' te zijn … versterkt zal worden door de KENNIS over zijn evenredig vermogen, om zoveel méér te zijn dan het 'denkt' te zijn.

Blossom: Ik weet absoluut niet of dit nog te begrijpen valt! Maar, ga alstublieft verder.

Federatie van het Licht: Deze U … die zich nog niet heeft gevestigd in uw fysiek lichaam, laat kleine beetjes van zichzelf doorsijpelen, zodat ze op hun plaats geraken om klaar te zijn voor datgene wat gaat komen en om 'het Geheel te Dienen' op een veel grotere schaal.

Dit gebeurt NU voor alle zielen die al zover zijn gekomen in het WETEN dat er nu op 'ieder moment' … een doorbraak … of het gevoel van een breekpunt … tot Bloei kan komen!

Deze recente fase van uzelf is vrij intens geweest op alle niveaus, nietwaar? Want wij zijn ons bewust van uw voorbeeld over het 'wasmachine programma'. Maar, nu … komt die turbulentie tot rust … nu de Hogere Energieën … niet enkel in de Planeet maar ook in uzelf … doorstromen … en langzaam maar zeker opgaan in dat aspect van uw Wezen dat 'als eerste aankwam' om als het ware … de fundering te leggen.

Tot op dit punt in de ontwikkeling van uw Planeet … zou het voor de Hogere
Eigenschappen onmogelijk zijn geweest om 'binnen te komen' … zij zouden te 'Hoog' zijn geweest om te kunnen bestaan en hadden geen enkele overeenkomst met de niveaus van Energie/Frequentie/Trilling die er op Aarde bestonden/aanwezig waren.

Maar nu … zoals met alles wat in de juiste richting stroomt … zijn de plannen voor een planetaire verandering ver gevorderd en in opbloei.

Datgene wat uw Zielen in de komende dagen zal doen ontvlammen, zal u sprakeloos maken en u beslist in een dusdanige staat brengen, dat uw herinneringen aan de mindere kanten van deze 'verandering' heel snel zullen vervagen.

Wij willen het zo stellen: U BENT OVER DE EINDSTREEP GEKOMEN.

Blossom: Dat is toch wel interessant. In 2012 zei White Cloud dat we al heel dicht bij de eindstreep waren. En nu dan deze doorbraak, nu weten we dat er, om een paar stapjes verder te komen volgens 'uw' tijdrekening, daar in 'onze' tijdrekening zes jaren voor nodig zijn!! Dat maakt veel duidelijk! Ik maak natuurlijk maar een grapje.
Maar … het IS beslist goed om dit te weten – en nu we die bereikt hebben … hoe gaan we nu verder?

Federatie van het Licht: U leunt achterover en geniet ervan. U kijkt terug op uw hele opleiding … al uw inspanningen die u tot hier hebben gebracht. U aanvaardt de Glorie van de Vreugde van uw Ziel voor wat die is, en u staat toe dat de Zegeningen binnenstromen in uw Leven.

Met het bereiken van de eindstreep, begint u aan de volgende fase.

Blossom: Zeg dat het niet waar is … een nieuwe race?

Federatie van het Licht: Het is beslist géén race … dat begrijpt u. U begint aan het volgende niveau van HET SPEL.

Naarmate de Energieën van deze nieuwe spelpositie gaandeweg worden opgenomen en 'begrepen' … zult u zich bewust worden van het verschil binnen in u … waardoor u klaar bent om te 'spelen' binnen dit Hoger niveau. U zult vaardigheden ontdekken die u op het lagere niveau niet heeft ontvangen. Deze vaardigheden geven u een nieuwe kijk op hoe u vooruit kunt komen en door ze in te zetten naar uw Hoogste kunnen en wilskracht … zult u gedachten hernieuwen, welke u al lang had opgegeven.

Blossom: Welke gedachten bedoelt u?

Federatie van het Licht: Gedachten aan de Zege.

Gedachten aan het betreden van het beloofde Nieuwe Land, voorop lopend met Zwaarden van Licht om de weg te tonen.

Gedachten van WETEN dat er nooit enige twijfel was, dat u de overwinnaars zou zijn en datgene zou volbrengen waarvoor u naar uw Planeet kwam om te bereiken.

De HERINNERING AAN UW WARE ZELF zal u de moed en het enthousiasme geven om uw vermoeide lichaam te voeden en u opnieuw AF TE STEMMEN, zodat de KRACHT erkend kan worden door uw Innerlijke Waarheid.

Deze KRACHT … waarover wij al vaak gesproken hebben … als zij eenmaal erkend is … kent geen grenzen.

Twijfels aan uw uithoudingsvermogen verdwijnen.

Want u wéét … IEDER VAN U … WÉÉT … dat u over de eindstreep bent gegaan … en dat u elke stap op die weg heeft gezet met hoop in uw hart. Nu dat u bent aangekomen in de Hogere Bron van deelname … kunt u niet anders dan u hernieuwd voelen. Maar het 'nieuwe' van wie u nu geworden bent, is zo vertrouwd.

Dit betekent … Licht-hartig gesproken … maar met zulk een diepgang in onze woorden … dat u zoveel dichter bij Huis bent, omdat u zich nu herinnert hoe U zich vroeger VOELDE.

Hoe u zich VOELDE, vroeger, voordat u aan Het Spel begon.

Hoe u zich GEDROEG, vroeger, voordat u afdaalde naar de Planetaire Trillingen.

Hoe u LIEFHAD, vroeger, zonder enige onderbreking door/vanuit angst.

U keert terug naar Huis, geliefde Zielen. U reist op een pad dat 'juist' voelt. Levens na levens heeft u deze zelfde reis gemaakt … maar nu … nu pas … in deze voorspelde Glorieuze Tijden van Ontwaken … bent u in staat om ZEKER TE WETEN dat u uw voetsporen opnieuw volgt;

Uw voetsporen hebben afdrukken gelaten in het zand … met maar één reden: dat u ze bij uw terugkeer zou herkennen. Dit keer wéét u, hoe dicht u erbij bent om méér te worden van de herkenbare 'u'. De 'u' die 'U' IS.

Blossom: Ik weet wat u zegt … ik zie soms flitsen van “die 'mij'”. En toch, andere keren heb ik het gevoel alsof ik een zes heb gegooid, op de slang ben terechtgekomen en weer opnieuw moet beginnen!! (Blossom verwijst naar het bordspel 'Snakes and Ladders', Slangen en Ladders. Dit lijkt een beetje op ons Ganzenbordspel – V)

Federatie van het Licht: Maar toch, is het niet zo dat u ook vaker slechts een twee gooide en terechtkwam op de ladder, welke u naar een Hoogte bracht die u nog niet eerder had bereikt?

Blossom: Ja … het behoort allemaal bij 'Het Spel', zoals u zegt. Maar even ter verduidelijking … is het de eindstreep van de 'Slangen en Ladders' die we hebben bereikt? In welk spel zitten we nu? Alstublieft, zeg alstublieft niet dat het Monopoly is. IK HAAT Monopoly.

Federatie van het Licht: Misschien zit u eerder in een Schaakspel … waar de volgende stappen gepland worden en strategisch zijn. In overdrachtelijke zin, natuurlijk.

Blossom: Natuurlijk. Wat mij betreft … zou ik wel een spelletje Patience willen spelen. Eén zet, die de volgende zet mogelijk maakt … en als je vastzit … pak je alles bijeen en neem je een kopje thee! Om opnieuw te beginnen als je daar zin in hebt. Ah … de eenvoudige dingen des levens!

Federatie van het Licht: Lieve Blossom, wij danken je voor het gesprek van vandaag. HET SPEL IS BEGONNEN … de volgende fase.
Kijk naar alles wat u heeft geleerd van het voorgaande. Breng die lessen in praktijk en kijk hoe snel u vooruitgaat.

Kijk ook, zoals we al zegden … naar de 'nieuwe inzichten' die u zich zult 'eigen' maken. Zij zullen beslist méér VREUGDE in het spel brengen en u zult merken dat op 'dit niveau' … HET SPEL veel méér in uw voordeel is.

Tot de volgende keer … u bent aan zet!

Blossom: Heel erg bedankt. Ik ben zo blij dat deze verbinding gelukt is. Jetlag en slapeloosheid werken niet echt mee aan dergelijke ontmoetingen. Hiep hoi voor nu en natuurlijk … heel veel Liefde en Dank!


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!